linux-old/drivers/mtd/maps/cdb89712.c
<<
>>
Prefs
  1/*
  2 * Flash on Cirrus CDB89712
  3 *
  4 * $Id: cdb89712.c,v 1.3 2001/10/02 15:14:43 rmk Exp $
  5 */
  6
  7#include <linux/module.h>
  8#include <linux/types.h>
  9#include <linux/kernel.h>
 10#include <linux/ioport.h>
 11#include <asm/io.h>
 12#include <asm/arch/hardware.h>
 13#include <linux/mtd/mtd.h>
 14#include <linux/mtd/map.h>
 15#include <linux/mtd/partitions.h>
 16
 17
 18
 19__u8 cdb89712_read8(struct map_info *map, unsigned long ofs)
 20{
 21    return __raw_readb(map->map_priv_1 + ofs);
 22}
 23
 24__u16 cdb89712_read16(struct map_info *map, unsigned long ofs)
 25{
 26    return __raw_readw(map->map_priv_1 + ofs);
 27}
 28
 29__u32 cdb89712_read32(struct map_info *map, unsigned long ofs)
 30{
 31    return __raw_readl(map->map_priv_1 + ofs);
 32}
 33
 34void cdb89712_write8(struct map_info *map, __u8 d, unsigned long adr)
 35{
 36    __raw_writeb(d, map->map_priv_1 + adr);
 37    mb();
 38}
 39
 40void cdb89712_write16(struct map_info *map, __u16 d, unsigned long adr)
 41{
 42    __raw_writew(d, map->map_priv_1 + adr);
 43    mb();
 44}
 45
 46void cdb89712_write32(struct map_info *map, __u32 d, unsigned long adr)
 47{
 48    __raw_writel(d, map->map_priv_1 + adr);
 49    mb();
 50}
 51
 52void cdb89712_copy_from(struct map_info *map, void *to, unsigned long from, ssize_t len)
 53{
 54    // printk ("cdb89712_copy_from: 0x%x@0x%x -> 0x%x\n", len, from, to);
 55    memcpy_fromio(to, map->map_priv_1 + from, len);
 56}
 57
 58void cdb89712_copy_to(struct map_info *map, unsigned long to, const void *from, ssize_t len)
 59{
 60    while(len) {
 61        __raw_writeb(*(unsigned char *) from, map->map_priv_1 + to);
 62        from++;
 63        to++;
 64        len--;
 65    }
 66}
 67
 68
 69static struct mtd_info *flash_mtd;
 70
 71struct map_info cdb89712_flash_map = {
 72    name: "flash",
 73    size: FLASH_SIZE,
 74    buswidth: FLASH_WIDTH,
 75    read8: cdb89712_read8,
 76    read16: cdb89712_read16,
 77    read32: cdb89712_read32,
 78    copy_from: cdb89712_copy_from,
 79    write8: cdb89712_write8,
 80    write16: cdb89712_write16,
 81    write32: cdb89712_write32,
 82    copy_to: cdb89712_copy_to
 83};
 84
 85struct resource cdb89712_flash_resource = {
 86    name:  "Flash",
 87    start: FLASH_START,
 88    end:  FLASH_START + FLASH_SIZE - 1,
 89    flags: IORESOURCE_IO | IORESOURCE_BUSY,
 90};
 91
 92static int __init init_cdb89712_flash (void)
 93{
 94    int err;
 95    
 96    if (request_resource (&ioport_resource, &cdb89712_flash_resource)) {
 97        printk(KERN_NOTICE "Failed to reserve Cdb89712 FLASH space\n");
 98        err = -EBUSY;
 99        goto out;
 100    }
 101    
 102    cdb89712_flash_map.map_priv_1 = (unsigned long)ioremap(FLASH_START, FLASH_SIZE);
 103    if (!cdb89712_flash_map.map_priv_1) {
 104        printk(KERN_NOTICE "Failed to ioremap Cdb89712 FLASH space\n");
 105        err = -EIO;
 106        goto out_resource;
 107    }
 108
 109    flash_mtd = do_map_probe("cfi_probe", &cdb89712_flash_map);
 110    if (!flash_mtd) {
 111        flash_mtd = do_map_probe("map_rom", &cdb89712_flash_map);
 112        if (flash_mtd)
 113            flash_mtd->erasesize = 0x10000;
 114    }
 115    if (!flash_mtd) {
 116        printk("FLASH probe failed\n");
 117        err = -ENXIO;
 118        goto out_ioremap;
 119    }
 120
 121    flash_mtd->module = THIS_MODULE;
 122    
 123    if (add_mtd_device(flash_mtd)) {
 124        printk("FLASH device addition failed\n");
 125        err = -ENOMEM;
 126        goto out_probe;
 127    }
 128        
 129    return 0;
 130
 131out_probe:
 132    map_destroy(flash_mtd);
 133    flash_mtd = 0;
 134out_ioremap:
 135    iounmap((void *)cdb89712_flash_map.map_priv_1);
 136out_resource:
 137    release_resource (&cdb89712_flash_resource);
 138out:
 139    return err;
 140}
 141
 142
 143
 144
 145
 146static struct mtd_info *sram_mtd;
 147
 148struct map_info cdb89712_sram_map = {
 149    name: "SRAM",
 150    size: SRAM_SIZE,
 151    buswidth: SRAM_WIDTH,
 152    read8: cdb89712_read8,
 153    read16: cdb89712_read16,
 154    read32: cdb89712_read32,
 155    copy_from: cdb89712_copy_from,
 156    write8: cdb89712_write8,
 157    write16: cdb89712_write16,
 158    write32: cdb89712_write32,
 159    copy_to: cdb89712_copy_to
 160};
 161
 162struct resource cdb89712_sram_resource = {
 163    name:  "SRAM",
 164    start: SRAM_START,
 165    end:  SRAM_START + SRAM_SIZE - 1,
 166    flags: IORESOURCE_IO | IORESOURCE_BUSY,
 167};
 168
 169static int __init init_cdb89712_sram (void)
 170{
 171    int err;
 172    
 173    if (request_resource (&ioport_resource, &cdb89712_sram_resource)) {
 174        printk(KERN_NOTICE "Failed to reserve Cdb89712 SRAM space\n");
 175        err = -EBUSY;
 176        goto out;
 177    }
 178    
 179    cdb89712_sram_map.map_priv_1 = (unsigned long)ioremap(SRAM_START, SRAM_SIZE);
 180    if (!cdb89712_sram_map.map_priv_1) {
 181        printk(KERN_NOTICE "Failed to ioremap Cdb89712 SRAM space\n");
 182        err = -EIO;
 183        goto out_resource;
 184    }
 185
 186    sram_mtd = do_map_probe("map_ram", &cdb89712_sram_map);
 187    if (!sram_mtd) {
 188        printk("SRAM probe failed\n");
 189        err = -ENXIO;
 190        goto out_ioremap;
 191    }
 192
 193    sram_mtd->module = THIS_MODULE;
 194    sram_mtd->erasesize = 16;
 195    
 196    if (add_mtd_device(sram_mtd)) {
 197        printk("SRAM device addition failed\n");
 198        err = -ENOMEM;
 199        goto out_probe;
 200    }
 201        
 202    return 0;
 203
 204out_probe:
 205    map_destroy(sram_mtd);
 206    sram_mtd = 0;
 207out_ioremap:
 208    iounmap((void *)cdb89712_sram_map.map_priv_1);
 209out_resource:
 210    release_resource (&cdb89712_sram_resource);
 211out:
 212    return err;
 213}
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221static struct mtd_info *bootrom_mtd;
 222
 223struct map_info cdb89712_bootrom_map = {
 224    name: "BootROM",
 225    size: BOOTROM_SIZE,
 226    buswidth: BOOTROM_WIDTH,
 227    read8: cdb89712_read8,
 228    read16: cdb89712_read16,
 229    read32: cdb89712_read32,
 230    copy_from: cdb89712_copy_from,
 231};
 232
 233struct resource cdb89712_bootrom_resource = {
 234    name:  "BootROM",
 235    start: BOOTROM_START,
 236    end:  BOOTROM_START + BOOTROM_SIZE - 1,
 237    flags: IORESOURCE_IO | IORESOURCE_BUSY,
 238};
 239
 240static int __init init_cdb89712_bootrom (void)
 241{
 242    int err;
 243    
 244    if (request_resource (&ioport_resource, &cdb89712_bootrom_resource)) {
 245        printk(KERN_NOTICE "Failed to reserve Cdb89712 BOOTROM space\n");
 246        err = -EBUSY;
 247        goto out;
 248    }
 249    
 250    cdb89712_bootrom_map.map_priv_1 = (unsigned long)ioremap(BOOTROM_START, BOOTROM_SIZE);
 251    if (!cdb89712_bootrom_map.map_priv_1) {
 252        printk(KERN_NOTICE "Failed to ioremap Cdb89712 BootROM space\n");
 253        err = -EIO;
 254        goto out_resource;
 255    }
 256
 257    bootrom_mtd = do_map_probe("map_rom", &cdb89712_bootrom_map);
 258    if (!bootrom_mtd) {
 259        printk("BootROM probe failed\n");
 260        err = -ENXIO;
 261        goto out_ioremap;
 262    }
 263
 264    bootrom_mtd->module = THIS_MODULE;
 265    bootrom_mtd->erasesize = 0x10000;
 266    
 267    if (add_mtd_device(bootrom_mtd)) {
 268        printk("BootROM device addition failed\n");
 269        err = -ENOMEM;
 270        goto out_probe;
 271    }
 272        
 273    return 0;
 274
 275out_probe:
 276    map_destroy(bootrom_mtd);
 277    bootrom_mtd = 0;
 278out_ioremap:
 279    iounmap((void *)cdb89712_bootrom_map.map_priv_1);
 280out_resource:
 281    release_resource (&cdb89712_bootrom_resource);
 282out:
 283    return err;
 284}
 285
 286
 287
 288
 289
 290static int __init init_cdb89712_maps(void)
 291{
 292
 293    printk(KERN_INFO "Cirrus CDB89712 MTD mappings:\n Flash 0x%x at 0x%x\n SRAM 0x%x at 0x%x\n BootROM 0x%x at 0x%x\n", 
 294        FLASH_SIZE, FLASH_START, SRAM_SIZE, SRAM_START, BOOTROM_SIZE, BOOTROM_START);
 295
 296    init_cdb89712_flash();
 297    init_cdb89712_sram();
 298    init_cdb89712_bootrom();
 299    
 300    return 0;
 301}
 302    
 303
 304static void __exit cleanup_cdb89712_maps(void)
 305{
 306    if (sram_mtd) {
 307        del_mtd_device(sram_mtd);
 308        map_destroy(sram_mtd);
 309        iounmap((void *)cdb89712_sram_map.map_priv_1);
 310        release_resource (&cdb89712_sram_resource);
 311    }
 312    
 313    if (flash_mtd) {
 314        del_mtd_device(flash_mtd);
 315        map_destroy(flash_mtd);
 316        iounmap((void *)cdb89712_flash_map.map_priv_1);
 317        release_resource (&cdb89712_flash_resource);
 318    }
 319
 320    if (bootrom_mtd) {
 321        del_mtd_device(bootrom_mtd);
 322        map_destroy(bootrom_mtd);
 323        iounmap((void *)cdb89712_bootrom_map.map_priv_1);
 324        release_resource (&cdb89712_bootrom_resource);
 325    }
 326}
 327
 328module_init(init_cdb89712_maps);
 329module_exit(cleanup_cdb89712_maps);
 330
 331MODULE_AUTHOR("Ray L");
 332MODULE_DESCRIPTION("ARM CDB89712 map driver");
 333MODULE_LICENSE("GPL");
 334