linux/drivers/nfc/microread/i2c.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
  2/*
  3 * HCI based Driver for Inside Secure microread NFC Chip - i2c layer
  4 *
  5 * Copyright (C) 2013 Intel Corporation. All rights reserved.
  6 */
  7
  8#define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
  9
 10#include <linux/module.h>
 11#include <linux/i2c.h>
 12#include <linux/delay.h>
 13#include <linux/slab.h>
 14#include <linux/interrupt.h>
 15#include <linux/gpio.h>
 16
 17#include <linux/nfc.h>
 18#include <net/nfc/hci.h>
 19#include <net/nfc/llc.h>
 20
 21#include "microread.h"
 22
 23#define MICROREAD_I2C_DRIVER_NAME "microread"
 24
 25#define MICROREAD_I2C_FRAME_HEADROOM 1
 26#define MICROREAD_I2C_FRAME_TAILROOM 1
 27
 28/* framing in HCI mode */
 29#define MICROREAD_I2C_LLC_LEN      1
 30#define MICROREAD_I2C_LLC_CRC      1
 31#define MICROREAD_I2C_LLC_LEN_CRC    (MICROREAD_I2C_LLC_LEN + \
 32                    MICROREAD_I2C_LLC_CRC)
 33#define MICROREAD_I2C_LLC_MIN_SIZE   (1 + MICROREAD_I2C_LLC_LEN_CRC)
 34#define MICROREAD_I2C_LLC_MAX_PAYLOAD  29
 35#define MICROREAD_I2C_LLC_MAX_SIZE   (MICROREAD_I2C_LLC_LEN_CRC + 1 + \
 36                    MICROREAD_I2C_LLC_MAX_PAYLOAD)
 37
 38struct microread_i2c_phy {
 39    struct i2c_client *i2c_dev;
 40    struct nfc_hci_dev *hdev;
 41
 42    int hard_fault;     /*
 43                 * < 0 if hardware error occured (e.g. i2c err)
 44                 * and prevents normal operation.
 45                 */
 46};
 47
 48#define I2C_DUMP_SKB(info, skb)                 \
 49do {                              \
 50    pr_debug("%s:\n", info);                \
 51    print_hex_dump(KERN_DEBUG, "i2c: ", DUMP_PREFIX_OFFSET, \
 52            16, 1, (skb)->data, (skb)->len, 0);   \
 53} while (0)
 54
 55static void microread_i2c_add_len_crc(struct sk_buff *skb)
 56{
 57    int i;
 58    u8 crc = 0;
 59    int len;
 60
 61    len = skb->len;
 62    *(u8 *)skb_push(skb, 1) = len;
 63
 64    for (i = 0; i < skb->len; i++)
 65        crc = crc ^ skb->data[i];
 66
 67    skb_put_u8(skb, crc);
 68}
 69
 70static void microread_i2c_remove_len_crc(struct sk_buff *skb)
 71{
 72    skb_pull(skb, MICROREAD_I2C_FRAME_HEADROOM);
 73    skb_trim(skb, MICROREAD_I2C_FRAME_TAILROOM);
 74}
 75
 76static int check_crc(struct sk_buff *skb)
 77{
 78    int i;
 79    u8 crc = 0;
 80
 81    for (i = 0; i < skb->len - 1; i++)
 82        crc = crc ^ skb->data[i];
 83
 84    if (crc != skb->data[skb->len-1]) {
 85        pr_err("CRC error 0x%x != 0x%x\n", crc, skb->data[skb->len-1]);
 86        pr_info("%s: BAD CRC\n", __func__);
 87        return -EPERM;
 88    }
 89
 90    return 0;
 91}
 92
 93static int microread_i2c_enable(void *phy_id)
 94{
 95    return 0;
 96}
 97
 98static void microread_i2c_disable(void *phy_id)
 99{
 100    return;
 101}
 102
 103static int microread_i2c_write(void *phy_id, struct sk_buff *skb)
 104{
 105    int r;
 106    struct microread_i2c_phy *phy = phy_id;
 107    struct i2c_client *client = phy->i2c_dev;
 108
 109    if (phy->hard_fault != 0)
 110        return phy->hard_fault;
 111
 112    usleep_range(3000, 6000);
 113
 114    microread_i2c_add_len_crc(skb);
 115
 116    I2C_DUMP_SKB("i2c frame written", skb);
 117
 118    r = i2c_master_send(client, skb->data, skb->len);
 119
 120    if (r == -EREMOTEIO) { /* Retry, chip was in standby */
 121        usleep_range(6000, 10000);
 122        r = i2c_master_send(client, skb->data, skb->len);
 123    }
 124
 125    if (r >= 0) {
 126        if (r != skb->len)
 127            r = -EREMOTEIO;
 128        else
 129            r = 0;
 130    }
 131
 132    microread_i2c_remove_len_crc(skb);
 133
 134    return r;
 135}
 136
 137
 138static int microread_i2c_read(struct microread_i2c_phy *phy,
 139               struct sk_buff **skb)
 140{
 141    int r;
 142    u8 len;
 143    u8 tmp[MICROREAD_I2C_LLC_MAX_SIZE - 1];
 144    struct i2c_client *client = phy->i2c_dev;
 145
 146    r = i2c_master_recv(client, &len, 1);
 147    if (r != 1) {
 148        nfc_err(&client->dev, "cannot read len byte\n");
 149        return -EREMOTEIO;
 150    }
 151
 152    if ((len < MICROREAD_I2C_LLC_MIN_SIZE) ||
 153      (len > MICROREAD_I2C_LLC_MAX_SIZE)) {
 154        nfc_err(&client->dev, "invalid len byte\n");
 155        r = -EBADMSG;
 156        goto flush;
 157    }
 158
 159    *skb = alloc_skb(1 + len, GFP_KERNEL);
 160    if (*skb == NULL) {
 161        r = -ENOMEM;
 162        goto flush;
 163    }
 164
 165    skb_put_u8(*skb, len);
 166
 167    r = i2c_master_recv(client, skb_put(*skb, len), len);
 168    if (r != len) {
 169        kfree_skb(*skb);
 170        return -EREMOTEIO;
 171    }
 172
 173    I2C_DUMP_SKB("cc frame read", *skb);
 174
 175    r = check_crc(*skb);
 176    if (r != 0) {
 177        kfree_skb(*skb);
 178        r = -EBADMSG;
 179        goto flush;
 180    }
 181
 182    skb_pull(*skb, 1);
 183    skb_trim(*skb, (*skb)->len - MICROREAD_I2C_FRAME_TAILROOM);
 184
 185    usleep_range(3000, 6000);
 186
 187    return 0;
 188
 189flush:
 190    if (i2c_master_recv(client, tmp, sizeof(tmp)) < 0)
 191        r = -EREMOTEIO;
 192
 193    usleep_range(3000, 6000);
 194
 195    return r;
 196}
 197
 198static irqreturn_t microread_i2c_irq_thread_fn(int irq, void *phy_id)
 199{
 200    struct microread_i2c_phy *phy = phy_id;
 201    struct sk_buff *skb = NULL;
 202    int r;
 203
 204    if (!phy || irq != phy->i2c_dev->irq) {
 205        WARN_ON_ONCE(1);
 206        return IRQ_NONE;
 207    }
 208
 209    if (phy->hard_fault != 0)
 210        return IRQ_HANDLED;
 211
 212    r = microread_i2c_read(phy, &skb);
 213    if (r == -EREMOTEIO) {
 214        phy->hard_fault = r;
 215
 216        nfc_hci_recv_frame(phy->hdev, NULL);
 217
 218        return IRQ_HANDLED;
 219    } else if ((r == -ENOMEM) || (r == -EBADMSG)) {
 220        return IRQ_HANDLED;
 221    }
 222
 223    nfc_hci_recv_frame(phy->hdev, skb);
 224
 225    return IRQ_HANDLED;
 226}
 227
 228static struct nfc_phy_ops i2c_phy_ops = {
 229    .write = microread_i2c_write,
 230    .enable = microread_i2c_enable,
 231    .disable = microread_i2c_disable,
 232};
 233
 234static int microread_i2c_probe(struct i2c_client *client,
 235                const struct i2c_device_id *id)
 236{
 237    struct microread_i2c_phy *phy;
 238    int r;
 239
 240    dev_dbg(&client->dev, "client %p\n", client);
 241
 242    phy = devm_kzalloc(&client->dev, sizeof(struct microread_i2c_phy),
 243              GFP_KERNEL);
 244    if (!phy)
 245        return -ENOMEM;
 246
 247    i2c_set_clientdata(client, phy);
 248    phy->i2c_dev = client;
 249
 250    r = request_threaded_irq(client->irq, NULL, microread_i2c_irq_thread_fn,
 251                 IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_ONESHOT,
 252                 MICROREAD_I2C_DRIVER_NAME, phy);
 253    if (r) {
 254        nfc_err(&client->dev, "Unable to register IRQ handler\n");
 255        return r;
 256    }
 257
 258    r = microread_probe(phy, &i2c_phy_ops, LLC_SHDLC_NAME,
 259              MICROREAD_I2C_FRAME_HEADROOM,
 260              MICROREAD_I2C_FRAME_TAILROOM,
 261              MICROREAD_I2C_LLC_MAX_PAYLOAD, &phy->hdev);
 262    if (r < 0)
 263        goto err_irq;
 264
 265    nfc_info(&client->dev, "Probed\n");
 266
 267    return 0;
 268
 269err_irq:
 270    free_irq(client->irq, phy);
 271
 272    return r;
 273}
 274
 275static int microread_i2c_remove(struct i2c_client *client)
 276{
 277    struct microread_i2c_phy *phy = i2c_get_clientdata(client);
 278
 279    microread_remove(phy->hdev);
 280
 281    free_irq(client->irq, phy);
 282
 283    return 0;
 284}
 285
 286static const struct i2c_device_id microread_i2c_id[] = {
 287    { MICROREAD_I2C_DRIVER_NAME, 0},
 288    { }
 289};
 290MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, microread_i2c_id);
 291
 292static struct i2c_driver microread_i2c_driver = {
 293    .driver = {
 294        .name = MICROREAD_I2C_DRIVER_NAME,
 295    },
 296    .probe     = microread_i2c_probe,
 297    .remove     = microread_i2c_remove,
 298    .id_table    = microread_i2c_id,
 299};
 300
 301module_i2c_driver(microread_i2c_driver);
 302
 303MODULE_LICENSE("GPL");
 304MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);
 305