linux/drivers/iio/accel/fxls8962af-core.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2/*
  3 * NXP FXLS8962AF/FXLS8964AF Accelerometer Core Driver
  4 *
  5 * Copyright 2021 Connected Cars A/S
  6 *
  7 * Datasheet:
  8 * https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/FXLS8962AF.pdf
  9 * https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/FXLS8964AF.pdf
 10 *
 11 * Errata:
 12 * https://www.nxp.com/docs/en/errata/ES_FXLS8962AF.pdf
 13 */
 14
 15#include <linux/bits.h>
 16#include <linux/bitfield.h>
 17#include <linux/i2c.h>
 18#include <linux/module.h>
 19#include <linux/of_irq.h>
 20#include <linux/pm_runtime.h>
 21#include <linux/regulator/consumer.h>
 22#include <linux/regmap.h>
 23
 24#include <linux/iio/buffer.h>
 25#include <linux/iio/iio.h>
 26#include <linux/iio/kfifo_buf.h>
 27#include <linux/iio/sysfs.h>
 28
 29#include "fxls8962af.h"
 30
 31#define FXLS8962AF_INT_STATUS          0x00
 32#define FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_BOOT     BIT(0)
 33#define FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_BUF      BIT(5)
 34#define FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_DRDY     BIT(7)
 35#define FXLS8962AF_TEMP_OUT           0x01
 36#define FXLS8962AF_VECM_LSB           0x02
 37#define FXLS8962AF_OUT_X_LSB          0x04
 38#define FXLS8962AF_OUT_Y_LSB          0x06
 39#define FXLS8962AF_OUT_Z_LSB          0x08
 40#define FXLS8962AF_BUF_STATUS          0x0b
 41#define FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_CNT      GENMASK(5, 0)
 42#define FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_OVF      BIT(6)
 43#define FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_WMRK     BIT(7)
 44#define FXLS8962AF_BUF_X_LSB          0x0c
 45#define FXLS8962AF_BUF_Y_LSB          0x0e
 46#define FXLS8962AF_BUF_Z_LSB          0x10
 47
 48#define FXLS8962AF_PROD_REV           0x12
 49#define FXLS8962AF_WHO_AM_I           0x13
 50
 51#define FXLS8962AF_SYS_MODE           0x14
 52#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG1         0x15
 53#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_ACTIVE     BIT(0)
 54#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_RST       BIT(7)
 55#define FXLS8962AF_SC1_FSR_MASK         GENMASK(2, 1)
 56#define FXLS8962AF_SC1_FSR_PREP(x)       FIELD_PREP(FXLS8962AF_SC1_FSR_MASK, (x))
 57#define FXLS8962AF_SC1_FSR_GET(x)        FIELD_GET(FXLS8962AF_SC1_FSR_MASK, (x))
 58
 59#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG2         0x16
 60#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG3         0x17
 61#define FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_MASK      GENMASK(7, 4)
 62#define FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_PREP(x)     FIELD_PREP(FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_MASK, (x))
 63#define FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_GET(x)     FIELD_GET(FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_MASK, (x))
 64#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG4         0x18
 65#define FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_MASK      BIT(1)
 66#define FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_PREP(x)    FIELD_PREP(FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_MASK, (x))
 67#define FXLS8962AF_SC4_INT_POL_MASK       BIT(0)
 68#define FXLS8962AF_SC4_INT_POL_PREP(x)     FIELD_PREP(FXLS8962AF_SC4_INT_POL_MASK, (x))
 69#define FXLS8962AF_SENS_CONFIG5         0x19
 70
 71#define FXLS8962AF_WAKE_IDLE_LSB        0x1b
 72#define FXLS8962AF_SLEEP_IDLE_LSB        0x1c
 73#define FXLS8962AF_ASLP_COUNT_LSB        0x1e
 74
 75#define FXLS8962AF_INT_EN            0x20
 76#define FXLS8962AF_INT_EN_BUF_EN        BIT(6)
 77#define FXLS8962AF_INT_PIN_SEL         0x21
 78#define FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_MASK       GENMASK(7, 0)
 79#define FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_INT1       0x00
 80#define FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_INT2       GENMASK(7, 0)
 81
 82#define FXLS8962AF_OFF_X            0x22
 83#define FXLS8962AF_OFF_Y            0x23
 84#define FXLS8962AF_OFF_Z            0x24
 85
 86#define FXLS8962AF_BUF_CONFIG1         0x26
 87#define FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_MASK      GENMASK(6, 5)
 88#define FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_PREP(x)     FIELD_PREP(FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_MASK, (x))
 89#define FXLS8962AF_BUF_CONFIG2         0x27
 90#define FXLS8962AF_BUF_CONFIG2_BUF_WMRK     GENMASK(5, 0)
 91
 92#define FXLS8962AF_ORIENT_STATUS        0x28
 93#define FXLS8962AF_ORIENT_CONFIG        0x29
 94#define FXLS8962AF_ORIENT_DBCOUNT        0x2a
 95#define FXLS8962AF_ORIENT_BF_ZCOMP       0x2b
 96#define FXLS8962AF_ORIENT_THS_REG        0x2c
 97
 98#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC1        0x2d
 99#define FXLS8962AF_SDCD_INT_SRC2        0x2e
 100#define FXLS8962AF_SDCD_CONFIG1         0x2f
 101#define FXLS8962AF_SDCD_CONFIG2         0x30
 102#define FXLS8962AF_SDCD_OT_DBCNT        0x31
 103#define FXLS8962AF_SDCD_WT_DBCNT        0x32
 104#define FXLS8962AF_SDCD_LTHS_LSB        0x33
 105#define FXLS8962AF_SDCD_UTHS_LSB        0x35
 106
 107#define FXLS8962AF_SELF_TEST_CONFIG1      0x37
 108#define FXLS8962AF_SELF_TEST_CONFIG2      0x38
 109
 110#define FXLS8962AF_MAX_REG           0x38
 111
 112#define FXLS8962AF_DEVICE_ID          0x62
 113#define FXLS8964AF_DEVICE_ID          0x84
 114
 115/* Raw temp channel offset */
 116#define FXLS8962AF_TEMP_CENTER_VAL       25
 117
 118#define FXLS8962AF_AUTO_SUSPEND_DELAY_MS    2000
 119
 120#define FXLS8962AF_FIFO_LENGTH         32
 121#define FXLS8962AF_SCALE_TABLE_LEN       4
 122#define FXLS8962AF_SAMP_FREQ_TABLE_LEN     13
 123
 124static const int fxls8962af_scale_table[FXLS8962AF_SCALE_TABLE_LEN][2] = {
 125    {0, IIO_G_TO_M_S_2(980000)},
 126    {0, IIO_G_TO_M_S_2(1950000)},
 127    {0, IIO_G_TO_M_S_2(3910000)},
 128    {0, IIO_G_TO_M_S_2(7810000)},
 129};
 130
 131static const int fxls8962af_samp_freq_table[FXLS8962AF_SAMP_FREQ_TABLE_LEN][2] = {
 132    {3200, 0}, {1600, 0}, {800, 0}, {400, 0}, {200, 0}, {100, 0},
 133    {50, 0}, {25, 0}, {12, 500000}, {6, 250000}, {3, 125000},
 134    {1, 563000}, {0, 781000},
 135};
 136
 137struct fxls8962af_chip_info {
 138    const char *name;
 139    const struct iio_chan_spec *channels;
 140    int num_channels;
 141    u8 chip_id;
 142};
 143
 144struct fxls8962af_data {
 145    struct regmap *regmap;
 146    const struct fxls8962af_chip_info *chip_info;
 147    struct regulator *vdd_reg;
 148    struct {
 149        __le16 channels[3];
 150        s64 ts __aligned(8);
 151    } scan;
 152    int64_t timestamp, old_timestamp;    /* Only used in hw fifo mode. */
 153    struct iio_mount_matrix orientation;
 154    u8 watermark;
 155};
 156
 157const struct regmap_config fxls8962af_regmap_conf = {
 158    .reg_bits = 8,
 159    .val_bits = 8,
 160    .max_register = FXLS8962AF_MAX_REG,
 161};
 162EXPORT_SYMBOL_GPL(fxls8962af_regmap_conf);
 163
 164enum {
 165    fxls8962af_idx_x,
 166    fxls8962af_idx_y,
 167    fxls8962af_idx_z,
 168    fxls8962af_idx_ts,
 169};
 170
 171enum fxls8962af_int_pin {
 172    FXLS8962AF_PIN_INT1,
 173    FXLS8962AF_PIN_INT2,
 174};
 175
 176static int fxls8962af_power_on(struct fxls8962af_data *data)
 177{
 178    struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
 179    int ret;
 180
 181    ret = pm_runtime_resume_and_get(dev);
 182    if (ret)
 183        dev_err(dev, "failed to power on\n");
 184
 185    return ret;
 186}
 187
 188static int fxls8962af_power_off(struct fxls8962af_data *data)
 189{
 190    struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
 191    int ret;
 192
 193    pm_runtime_mark_last_busy(dev);
 194    ret = pm_runtime_put_autosuspend(dev);
 195    if (ret)
 196        dev_err(dev, "failed to power off\n");
 197
 198    return ret;
 199}
 200
 201static int fxls8962af_standby(struct fxls8962af_data *data)
 202{
 203    return regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1,
 204                 FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_ACTIVE, 0);
 205}
 206
 207static int fxls8962af_active(struct fxls8962af_data *data)
 208{
 209    return regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1,
 210                 FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_ACTIVE, 1);
 211}
 212
 213static int fxls8962af_is_active(struct fxls8962af_data *data)
 214{
 215    unsigned int reg;
 216    int ret;
 217
 218    ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1, &reg);
 219    if (ret)
 220        return ret;
 221
 222    return reg & FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_ACTIVE;
 223}
 224
 225static int fxls8962af_get_out(struct fxls8962af_data *data,
 226               struct iio_chan_spec const *chan, int *val)
 227{
 228    struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
 229    __le16 raw_val;
 230    int is_active;
 231    int ret;
 232
 233    is_active = fxls8962af_is_active(data);
 234    if (!is_active) {
 235        ret = fxls8962af_power_on(data);
 236        if (ret)
 237            return ret;
 238    }
 239
 240    ret = regmap_bulk_read(data->regmap, chan->address,
 241                &raw_val, (chan->scan_type.storagebits / 8));
 242
 243    if (!is_active)
 244        fxls8962af_power_off(data);
 245
 246    if (ret) {
 247        dev_err(dev, "failed to get out reg 0x%lx\n", chan->address);
 248        return ret;
 249    }
 250
 251    *val = sign_extend32(le16_to_cpu(raw_val),
 252               chan->scan_type.realbits - 1);
 253
 254    return IIO_VAL_INT;
 255}
 256
 257static int fxls8962af_read_avail(struct iio_dev *indio_dev,
 258                 struct iio_chan_spec const *chan,
 259                 const int **vals, int *type, int *length,
 260                 long mask)
 261{
 262    switch (mask) {
 263    case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
 264        *type = IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;
 265        *vals = (int *)fxls8962af_scale_table;
 266        *length = ARRAY_SIZE(fxls8962af_scale_table) * 2;
 267        return IIO_AVAIL_LIST;
 268    case IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ:
 269        *type = IIO_VAL_INT_PLUS_MICRO;
 270        *vals = (int *)fxls8962af_samp_freq_table;
 271        *length = ARRAY_SIZE(fxls8962af_samp_freq_table) * 2;
 272        return IIO_AVAIL_LIST;
 273    default:
 274        return -EINVAL;
 275    }
 276}
 277
 278static int fxls8962af_write_raw_get_fmt(struct iio_dev *indio_dev,
 279                    struct iio_chan_spec const *chan,
 280                    long mask)
 281{
 282    switch (mask) {
 283    case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
 284        return IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;
 285    case IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ:
 286        return IIO_VAL_INT_PLUS_MICRO;
 287    default:
 288        return IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;
 289    }
 290}
 291
 292static int fxls8962af_update_config(struct fxls8962af_data *data, u8 reg,
 293                  u8 mask, u8 val)
 294{
 295    int ret;
 296    int is_active;
 297
 298    is_active = fxls8962af_is_active(data);
 299    if (is_active) {
 300        ret = fxls8962af_standby(data);
 301        if (ret)
 302            return ret;
 303    }
 304
 305    ret = regmap_update_bits(data->regmap, reg, mask, val);
 306    if (ret)
 307        return ret;
 308
 309    if (is_active) {
 310        ret = fxls8962af_active(data);
 311        if (ret)
 312            return ret;
 313    }
 314
 315    return 0;
 316}
 317
 318static int fxls8962af_set_full_scale(struct fxls8962af_data *data, u32 scale)
 319{
 320    int i;
 321
 322    for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fxls8962af_scale_table); i++)
 323        if (scale == fxls8962af_scale_table[i][1])
 324            break;
 325
 326    if (i == ARRAY_SIZE(fxls8962af_scale_table))
 327        return -EINVAL;
 328
 329    return fxls8962af_update_config(data, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1,
 330                    FXLS8962AF_SC1_FSR_MASK,
 331                    FXLS8962AF_SC1_FSR_PREP(i));
 332}
 333
 334static unsigned int fxls8962af_read_full_scale(struct fxls8962af_data *data,
 335                        int *val)
 336{
 337    int ret;
 338    unsigned int reg;
 339    u8 range_idx;
 340
 341    ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1, &reg);
 342    if (ret)
 343        return ret;
 344
 345    range_idx = FXLS8962AF_SC1_FSR_GET(reg);
 346
 347    *val = fxls8962af_scale_table[range_idx][1];
 348
 349    return IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;
 350}
 351
 352static int fxls8962af_set_samp_freq(struct fxls8962af_data *data, u32 val,
 353                  u32 val2)
 354{
 355    int i;
 356
 357    for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fxls8962af_samp_freq_table); i++)
 358        if (val == fxls8962af_samp_freq_table[i][0] &&
 359          val2 == fxls8962af_samp_freq_table[i][1])
 360            break;
 361
 362    if (i == ARRAY_SIZE(fxls8962af_samp_freq_table))
 363        return -EINVAL;
 364
 365    return fxls8962af_update_config(data, FXLS8962AF_SENS_CONFIG3,
 366                    FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_MASK,
 367                    FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_PREP(i));
 368}
 369
 370static unsigned int fxls8962af_read_samp_freq(struct fxls8962af_data *data,
 371                       int *val, int *val2)
 372{
 373    int ret;
 374    unsigned int reg;
 375    u8 range_idx;
 376
 377    ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG3, &reg);
 378    if (ret)
 379        return ret;
 380
 381    range_idx = FXLS8962AF_SC3_WAKE_ODR_GET(reg);
 382
 383    *val = fxls8962af_samp_freq_table[range_idx][0];
 384    *val2 = fxls8962af_samp_freq_table[range_idx][1];
 385
 386    return IIO_VAL_INT_PLUS_MICRO;
 387}
 388
 389static int fxls8962af_read_raw(struct iio_dev *indio_dev,
 390                struct iio_chan_spec const *chan,
 391                int *val, int *val2, long mask)
 392{
 393    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
 394
 395    switch (mask) {
 396    case IIO_CHAN_INFO_RAW:
 397        switch (chan->type) {
 398        case IIO_TEMP:
 399        case IIO_ACCEL:
 400            return fxls8962af_get_out(data, chan, val);
 401        default:
 402            return -EINVAL;
 403        }
 404    case IIO_CHAN_INFO_OFFSET:
 405        if (chan->type != IIO_TEMP)
 406            return -EINVAL;
 407
 408        *val = FXLS8962AF_TEMP_CENTER_VAL;
 409        return IIO_VAL_INT;
 410    case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
 411        *val = 0;
 412        return fxls8962af_read_full_scale(data, val2);
 413    case IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ:
 414        return fxls8962af_read_samp_freq(data, val, val2);
 415    default:
 416        return -EINVAL;
 417    }
 418}
 419
 420static int fxls8962af_write_raw(struct iio_dev *indio_dev,
 421                struct iio_chan_spec const *chan,
 422                int val, int val2, long mask)
 423{
 424    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
 425    int ret;
 426
 427    switch (mask) {
 428    case IIO_CHAN_INFO_SCALE:
 429        if (val != 0)
 430            return -EINVAL;
 431
 432        ret = iio_device_claim_direct_mode(indio_dev);
 433        if (ret)
 434            return ret;
 435
 436        ret = fxls8962af_set_full_scale(data, val2);
 437
 438        iio_device_release_direct_mode(indio_dev);
 439        return ret;
 440    case IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ:
 441        ret = iio_device_claim_direct_mode(indio_dev);
 442        if (ret)
 443            return ret;
 444
 445        ret = fxls8962af_set_samp_freq(data, val, val2);
 446
 447        iio_device_release_direct_mode(indio_dev);
 448        return ret;
 449    default:
 450        return -EINVAL;
 451    }
 452}
 453
 454static int fxls8962af_set_watermark(struct iio_dev *indio_dev, unsigned val)
 455{
 456    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
 457
 458    if (val > FXLS8962AF_FIFO_LENGTH)
 459        val = FXLS8962AF_FIFO_LENGTH;
 460
 461    data->watermark = val;
 462
 463    return 0;
 464}
 465
 466#define FXLS8962AF_CHANNEL(axis, reg, idx) { \
 467    .type = IIO_ACCEL, \
 468    .address = reg, \
 469    .modified = 1, \
 470    .channel2 = IIO_MOD_##axis, \
 471    .info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_RAW), \
 472    .info_mask_shared_by_type = BIT(IIO_CHAN_INFO_SCALE) | \
 473                  BIT(IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ), \
 474    .info_mask_shared_by_type_available = BIT(IIO_CHAN_INFO_SCALE) | \
 475                       BIT(IIO_CHAN_INFO_SAMP_FREQ), \
 476    .scan_index = idx, \
 477    .scan_type = { \
 478        .sign = 's', \
 479        .realbits = 12, \
 480        .storagebits = 16, \
 481        .shift = 4, \
 482        .endianness = IIO_BE, \
 483    }, \
 484}
 485
 486#define FXLS8962AF_TEMP_CHANNEL { \
 487    .type = IIO_TEMP, \
 488    .address = FXLS8962AF_TEMP_OUT, \
 489    .info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_RAW) | \
 490               BIT(IIO_CHAN_INFO_OFFSET),\
 491    .scan_index = -1, \
 492    .scan_type = { \
 493        .realbits = 8, \
 494        .storagebits = 8, \
 495    }, \
 496}
 497
 498static const struct iio_chan_spec fxls8962af_channels[] = {
 499    FXLS8962AF_CHANNEL(X, FXLS8962AF_OUT_X_LSB, fxls8962af_idx_x),
 500    FXLS8962AF_CHANNEL(Y, FXLS8962AF_OUT_Y_LSB, fxls8962af_idx_y),
 501    FXLS8962AF_CHANNEL(Z, FXLS8962AF_OUT_Z_LSB, fxls8962af_idx_z),
 502    IIO_CHAN_SOFT_TIMESTAMP(fxls8962af_idx_ts),
 503    FXLS8962AF_TEMP_CHANNEL,
 504};
 505
 506static const struct fxls8962af_chip_info fxls_chip_info_table[] = {
 507    [fxls8962af] = {
 508        .chip_id = FXLS8962AF_DEVICE_ID,
 509        .name = "fxls8962af",
 510        .channels = fxls8962af_channels,
 511        .num_channels = ARRAY_SIZE(fxls8962af_channels),
 512    },
 513    [fxls8964af] = {
 514        .chip_id = FXLS8964AF_DEVICE_ID,
 515        .name = "fxls8964af",
 516        .channels = fxls8962af_channels,
 517        .num_channels = ARRAY_SIZE(fxls8962af_channels),
 518    },
 519};
 520
 521static const struct iio_info fxls8962af_info = {
 522    .read_raw = &fxls8962af_read_raw,
 523    .write_raw = &fxls8962af_write_raw,
 524    .write_raw_get_fmt = fxls8962af_write_raw_get_fmt,
 525    .read_avail = fxls8962af_read_avail,
 526    .hwfifo_set_watermark = fxls8962af_set_watermark,
 527};
 528
 529static int fxls8962af_reset(struct fxls8962af_data *data)
 530{
 531    struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
 532    unsigned int reg;
 533    int ret;
 534
 535    ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG1,
 536                 FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_RST,
 537                 FXLS8962AF_SENS_CONFIG1_RST);
 538    if (ret)
 539        return ret;
 540
 541    /* TBOOT1, TBOOT2, specifies we have to wait between 1 - 17.7ms */
 542    ret = regmap_read_poll_timeout(data->regmap, FXLS8962AF_INT_STATUS, reg,
 543                    (reg & FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_BOOT),
 544                    1000, 18000);
 545    if (ret == -ETIMEDOUT)
 546        dev_err(dev, "reset timeout, int_status = 0x%x\n", reg);
 547
 548    return ret;
 549}
 550
 551static int __fxls8962af_fifo_set_mode(struct fxls8962af_data *data, bool onoff)
 552{
 553    int ret;
 554
 555    /* Enable watermark at max fifo size */
 556    ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_CONFIG2,
 557                 FXLS8962AF_BUF_CONFIG2_BUF_WMRK,
 558                 data->watermark);
 559    if (ret)
 560        return ret;
 561
 562    return regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_CONFIG1,
 563                 FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_MASK,
 564                 FXLS8962AF_BC1_BUF_MODE_PREP(onoff));
 565}
 566
 567static int fxls8962af_buffer_preenable(struct iio_dev *indio_dev)
 568{
 569    return fxls8962af_power_on(iio_priv(indio_dev));
 570}
 571
 572static int fxls8962af_buffer_postenable(struct iio_dev *indio_dev)
 573{
 574    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
 575    int ret;
 576
 577    fxls8962af_standby(data);
 578
 579    /* Enable buffer interrupt */
 580    ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_INT_EN,
 581                 FXLS8962AF_INT_EN_BUF_EN,
 582                 FXLS8962AF_INT_EN_BUF_EN);
 583    if (ret)
 584        return ret;
 585
 586    ret = __fxls8962af_fifo_set_mode(data, true);
 587
 588    fxls8962af_active(data);
 589
 590    return ret;
 591}
 592
 593static int fxls8962af_buffer_predisable(struct iio_dev *indio_dev)
 594{
 595    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
 596    int ret;
 597
 598    fxls8962af_standby(data);
 599
 600    /* Disable buffer interrupt */
 601    ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_INT_EN,
 602                 FXLS8962AF_INT_EN_BUF_EN, 0);
 603    if (ret)
 604        return ret;
 605
 606    ret = __fxls8962af_fifo_set_mode(data, false);
 607
 608    fxls8962af_active(data);
 609
 610    return ret;
 611}
 612
 613static int fxls8962af_buffer_postdisable(struct iio_dev *indio_dev)
 614{
 615    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
 616
 617    return fxls8962af_power_off(data);
 618}
 619
 620static const struct iio_buffer_setup_ops fxls8962af_buffer_ops = {
 621    .preenable = fxls8962af_buffer_preenable,
 622    .postenable = fxls8962af_buffer_postenable,
 623    .predisable = fxls8962af_buffer_predisable,
 624    .postdisable = fxls8962af_buffer_postdisable,
 625};
 626
 627static int fxls8962af_i2c_raw_read_errata3(struct fxls8962af_data *data,
 628                      u16 *buffer, int samples,
 629                      int sample_length)
 630{
 631    int i, ret;
 632
 633    for (i = 0; i < samples; i++) {
 634        ret = regmap_raw_read(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_X_LSB,
 635                   &buffer[i * 3], sample_length);
 636        if (ret)
 637            return ret;
 638    }
 639
 640    return 0;
 641}
 642
 643static int fxls8962af_fifo_transfer(struct fxls8962af_data *data,
 644                  u16 *buffer, int samples)
 645{
 646    struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
 647    int sample_length = 3 * sizeof(*buffer);
 648    int total_length = samples * sample_length;
 649    int ret;
 650
 651    if (i2c_verify_client(dev))
 652        /*
 653         * Due to errata bug:
 654         * E3: FIFO burst read operation error using I2C interface
 655         * We have to avoid burst reads on I2C..
 656         */
 657        ret = fxls8962af_i2c_raw_read_errata3(data, buffer, samples,
 658                           sample_length);
 659    else
 660        ret = regmap_raw_read(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_X_LSB, buffer,
 661                   total_length);
 662
 663    if (ret)
 664        dev_err(dev, "Error transferring data from fifo: %d\n", ret);
 665
 666    return ret;
 667}
 668
 669static int fxls8962af_fifo_flush(struct iio_dev *indio_dev)
 670{
 671    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
 672    struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
 673    u16 buffer[FXLS8962AF_FIFO_LENGTH * 3];
 674    uint64_t sample_period;
 675    unsigned int reg;
 676    int64_t tstamp;
 677    int ret, i;
 678    u8 count;
 679
 680    ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_BUF_STATUS, &reg);
 681    if (ret)
 682        return ret;
 683
 684    if (reg & FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_OVF) {
 685        dev_err(dev, "Buffer overflow");
 686        return -EOVERFLOW;
 687    }
 688
 689    count = reg & FXLS8962AF_BUF_STATUS_BUF_CNT;
 690    if (!count)
 691        return 0;
 692
 693    data->old_timestamp = data->timestamp;
 694    data->timestamp = iio_get_time_ns(indio_dev);
 695
 696    /*
 697     * Approximate timestamps for each of the sample based on the sampling,
 698     * frequency, timestamp for last sample and number of samples.
 699     */
 700    sample_period = (data->timestamp - data->old_timestamp);
 701    do_div(sample_period, count);
 702    tstamp = data->timestamp - (count - 1) * sample_period;
 703
 704    ret = fxls8962af_fifo_transfer(data, buffer, count);
 705    if (ret)
 706        return ret;
 707
 708    /* Demux hw FIFO into kfifo. */
 709    for (i = 0; i < count; i++) {
 710        int j, bit;
 711
 712        j = 0;
 713        for_each_set_bit(bit, indio_dev->active_scan_mask,
 714                 indio_dev->masklength) {
 715            memcpy(&data->scan.channels[j++], &buffer[i * 3 + bit],
 716                sizeof(data->scan.channels[0]));
 717        }
 718
 719        iio_push_to_buffers_with_timestamp(indio_dev, &data->scan,
 720                          tstamp);
 721
 722        tstamp += sample_period;
 723    }
 724
 725    return count;
 726}
 727
 728static irqreturn_t fxls8962af_interrupt(int irq, void *p)
 729{
 730    struct iio_dev *indio_dev = p;
 731    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
 732    unsigned int reg;
 733    int ret;
 734
 735    ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_INT_STATUS, &reg);
 736    if (ret)
 737        return IRQ_NONE;
 738
 739    if (reg & FXLS8962AF_INT_STATUS_SRC_BUF) {
 740        ret = fxls8962af_fifo_flush(indio_dev);
 741        if (ret)
 742            return IRQ_NONE;
 743
 744        return IRQ_HANDLED;
 745    }
 746
 747    return IRQ_NONE;
 748}
 749
 750static void fxls8962af_regulator_disable(void *data_ptr)
 751{
 752    struct fxls8962af_data *data = data_ptr;
 753
 754    regulator_disable(data->vdd_reg);
 755}
 756
 757static void fxls8962af_pm_disable(void *dev_ptr)
 758{
 759    struct device *dev = dev_ptr;
 760    struct iio_dev *indio_dev = dev_get_drvdata(dev);
 761
 762    pm_runtime_disable(dev);
 763    pm_runtime_set_suspended(dev);
 764    pm_runtime_put_noidle(dev);
 765
 766    fxls8962af_standby(iio_priv(indio_dev));
 767}
 768
 769static void fxls8962af_get_irq(struct device_node *of_node,
 770                enum fxls8962af_int_pin *pin)
 771{
 772    int irq;
 773
 774    irq = of_irq_get_byname(of_node, "INT2");
 775    if (irq > 0) {
 776        *pin = FXLS8962AF_PIN_INT2;
 777        return;
 778    }
 779
 780    *pin = FXLS8962AF_PIN_INT1;
 781}
 782
 783static int fxls8962af_irq_setup(struct iio_dev *indio_dev, int irq)
 784{
 785    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(indio_dev);
 786    struct device *dev = regmap_get_device(data->regmap);
 787    unsigned long irq_type;
 788    bool irq_active_high;
 789    enum fxls8962af_int_pin int_pin;
 790    u8 int_pin_sel;
 791    int ret;
 792
 793    fxls8962af_get_irq(dev->of_node, &int_pin);
 794    switch (int_pin) {
 795    case FXLS8962AF_PIN_INT1:
 796        int_pin_sel = FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_INT1;
 797        break;
 798    case FXLS8962AF_PIN_INT2:
 799        int_pin_sel = FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_INT2;
 800        break;
 801    default:
 802        dev_err(dev, "unsupported int pin selected\n");
 803        return -EINVAL;
 804    }
 805
 806    ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_INT_PIN_SEL,
 807                 FXLS8962AF_INT_PIN_SEL_MASK, int_pin_sel);
 808    if (ret)
 809        return ret;
 810
 811    irq_type = irqd_get_trigger_type(irq_get_irq_data(irq));
 812
 813    switch (irq_type) {
 814    case IRQF_TRIGGER_HIGH:
 815    case IRQF_TRIGGER_RISING:
 816        irq_active_high = true;
 817        break;
 818    case IRQF_TRIGGER_LOW:
 819    case IRQF_TRIGGER_FALLING:
 820        irq_active_high = false;
 821        break;
 822    default:
 823        dev_info(dev, "mode %lx unsupported\n", irq_type);
 824        return -EINVAL;
 825    }
 826
 827    ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG4,
 828                 FXLS8962AF_SC4_INT_POL_MASK,
 829                 FXLS8962AF_SC4_INT_POL_PREP(irq_active_high));
 830    if (ret)
 831        return ret;
 832
 833    if (device_property_read_bool(dev, "drive-open-drain")) {
 834        ret = regmap_update_bits(data->regmap, FXLS8962AF_SENS_CONFIG4,
 835                     FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_MASK,
 836                     FXLS8962AF_SC4_INT_PP_OD_PREP(1));
 837        if (ret)
 838            return ret;
 839
 840        irq_type |= IRQF_SHARED;
 841    }
 842
 843    return devm_request_threaded_irq(dev,
 844                     irq,
 845                     NULL, fxls8962af_interrupt,
 846                     irq_type | IRQF_ONESHOT,
 847                     indio_dev->name, indio_dev);
 848}
 849
 850int fxls8962af_core_probe(struct device *dev, struct regmap *regmap, int irq)
 851{
 852    struct fxls8962af_data *data;
 853    struct iio_dev *indio_dev;
 854    unsigned int reg;
 855    int ret, i;
 856
 857    indio_dev = devm_iio_device_alloc(dev, sizeof(*data));
 858    if (!indio_dev)
 859        return -ENOMEM;
 860
 861    data = iio_priv(indio_dev);
 862    dev_set_drvdata(dev, indio_dev);
 863    data->regmap = regmap;
 864
 865    ret = iio_read_mount_matrix(dev, &data->orientation);
 866    if (ret)
 867        return ret;
 868
 869    data->vdd_reg = devm_regulator_get(dev, "vdd");
 870    if (IS_ERR(data->vdd_reg))
 871        return dev_err_probe(dev, PTR_ERR(data->vdd_reg),
 872                   "Failed to get vdd regulator\n");
 873
 874    ret = regulator_enable(data->vdd_reg);
 875    if (ret) {
 876        dev_err(dev, "Failed to enable vdd regulator: %d\n", ret);
 877        return ret;
 878    }
 879
 880    ret = devm_add_action_or_reset(dev, fxls8962af_regulator_disable, data);
 881    if (ret)
 882        return ret;
 883
 884    ret = regmap_read(data->regmap, FXLS8962AF_WHO_AM_I, &reg);
 885    if (ret)
 886        return ret;
 887
 888    for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fxls_chip_info_table); i++) {
 889        if (fxls_chip_info_table[i].chip_id == reg) {
 890            data->chip_info = &fxls_chip_info_table[i];
 891            break;
 892        }
 893    }
 894    if (i == ARRAY_SIZE(fxls_chip_info_table)) {
 895        dev_err(dev, "failed to match device in table\n");
 896        return -ENXIO;
 897    }
 898
 899    indio_dev->channels = data->chip_info->channels;
 900    indio_dev->num_channels = data->chip_info->num_channels;
 901    indio_dev->name = data->chip_info->name;
 902    indio_dev->info = &fxls8962af_info;
 903    indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE;
 904
 905    ret = fxls8962af_reset(data);
 906    if (ret)
 907        return ret;
 908
 909    if (irq) {
 910        ret = fxls8962af_irq_setup(indio_dev, irq);
 911        if (ret)
 912            return ret;
 913
 914        ret = devm_iio_kfifo_buffer_setup(dev, indio_dev,
 915                         INDIO_BUFFER_SOFTWARE,
 916                         &fxls8962af_buffer_ops);
 917        if (ret)
 918            return ret;
 919    }
 920
 921    ret = pm_runtime_set_active(dev);
 922    if (ret)
 923        return ret;
 924
 925    pm_runtime_enable(dev);
 926    pm_runtime_set_autosuspend_delay(dev, FXLS8962AF_AUTO_SUSPEND_DELAY_MS);
 927    pm_runtime_use_autosuspend(dev);
 928
 929    ret = devm_add_action_or_reset(dev, fxls8962af_pm_disable, dev);
 930    if (ret)
 931        return ret;
 932
 933    return devm_iio_device_register(dev, indio_dev);
 934}
 935EXPORT_SYMBOL_GPL(fxls8962af_core_probe);
 936
 937static int __maybe_unused fxls8962af_runtime_suspend(struct device *dev)
 938{
 939    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(dev_get_drvdata(dev));
 940    int ret;
 941
 942    ret = fxls8962af_standby(data);
 943    if (ret) {
 944        dev_err(dev, "powering off device failed\n");
 945        return ret;
 946    }
 947
 948    return 0;
 949}
 950
 951static int __maybe_unused fxls8962af_runtime_resume(struct device *dev)
 952{
 953    struct fxls8962af_data *data = iio_priv(dev_get_drvdata(dev));
 954
 955    return fxls8962af_active(data);
 956}
 957
 958const struct dev_pm_ops fxls8962af_pm_ops = {
 959    SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(pm_runtime_force_suspend,
 960                pm_runtime_force_resume)
 961    SET_RUNTIME_PM_OPS(fxls8962af_runtime_suspend,
 962              fxls8962af_runtime_resume, NULL)
 963};
 964EXPORT_SYMBOL_GPL(fxls8962af_pm_ops);
 965
 966MODULE_AUTHOR("Sean Nyekjaer <sean@geanix.com>");
 967MODULE_DESCRIPTION("NXP FXLS8962AF/FXLS8964AF accelerometer driver");
 968MODULE_LICENSE("GPL v2");
 969