linux/arch/powerpc/kernel/udbg_16550.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
  2/*
  3 * udbg for NS16550 compatible serial ports
  4 *
  5 * Copyright (C) 2001-2005 PPC 64 Team, IBM Corp
  6 */
  7#include <linux/types.h>
  8#include <asm/udbg.h>
  9#include <asm/io.h>
 10#include <asm/reg_a2.h>
 11
 12extern u8 real_readb(volatile u8 __iomem *addr);
 13extern void real_writeb(u8 data, volatile u8 __iomem *addr);
 14extern u8 real_205_readb(volatile u8 __iomem *addr);
 15extern void real_205_writeb(u8 data, volatile u8 __iomem *addr);
 16
 17#define UART_RBR    0
 18#define UART_IER    1
 19#define UART_FCR    2
 20#define UART_LCR    3
 21#define UART_MCR    4
 22#define UART_LSR    5
 23#define UART_MSR    6
 24#define UART_SCR    7
 25#define UART_THR    UART_RBR
 26#define UART_IIR    UART_FCR
 27#define UART_DLL    UART_RBR
 28#define UART_DLM    UART_IER
 29#define UART_DLAB    UART_LCR
 30
 31#define LSR_DR  0x01 /* Data ready */
 32#define LSR_OE  0x02 /* Overrun */
 33#define LSR_PE  0x04 /* Parity error */
 34#define LSR_FE  0x08 /* Framing error */
 35#define LSR_BI  0x10 /* Break */
 36#define LSR_THRE 0x20 /* Xmit holding register empty */
 37#define LSR_TEMT 0x40 /* Xmitter empty */
 38#define LSR_ERR 0x80 /* Error */
 39
 40#define LCR_DLAB 0x80
 41
 42static u8 (*udbg_uart_in)(unsigned int reg);
 43static void (*udbg_uart_out)(unsigned int reg, u8 data);
 44
 45static void udbg_uart_flush(void)
 46{
 47    if (!udbg_uart_in)
 48        return;
 49
 50    /* wait for idle */
 51    while ((udbg_uart_in(UART_LSR) & LSR_THRE) == 0)
 52        cpu_relax();
 53}
 54
 55static void udbg_uart_putc(char c)
 56{
 57    if (!udbg_uart_out)
 58        return;
 59
 60    if (c == '\n')
 61        udbg_uart_putc('\r');
 62    udbg_uart_flush();
 63    udbg_uart_out(UART_THR, c);
 64}
 65
 66static int udbg_uart_getc_poll(void)
 67{
 68    if (!udbg_uart_in)
 69        return -1;
 70
 71    if (!(udbg_uart_in(UART_LSR) & LSR_DR))
 72        return udbg_uart_in(UART_RBR);
 73
 74    return -1;
 75}
 76
 77static int udbg_uart_getc(void)
 78{
 79    if (!udbg_uart_in)
 80        return -1;
 81    /* wait for char */
 82    while (!(udbg_uart_in(UART_LSR) & LSR_DR))
 83        cpu_relax();
 84    return udbg_uart_in(UART_RBR);
 85}
 86
 87static void udbg_use_uart(void)
 88{
 89    udbg_putc = udbg_uart_putc;
 90    udbg_flush = udbg_uart_flush;
 91    udbg_getc = udbg_uart_getc;
 92    udbg_getc_poll = udbg_uart_getc_poll;
 93}
 94
 95void udbg_uart_setup(unsigned int speed, unsigned int clock)
 96{
 97    unsigned int dll, base_bauds;
 98
 99    if (!udbg_uart_out)
 100        return;
 101
 102    if (clock == 0)
 103        clock = 1843200;
 104    if (speed == 0)
 105        speed = 9600;
 106
 107    base_bauds = clock / 16;
 108    dll = base_bauds / speed;
 109
 110    udbg_uart_out(UART_LCR, 0x00);
 111    udbg_uart_out(UART_IER, 0xff);
 112    udbg_uart_out(UART_IER, 0x00);
 113    udbg_uart_out(UART_LCR, LCR_DLAB);
 114    udbg_uart_out(UART_DLL, dll & 0xff);
 115    udbg_uart_out(UART_DLM, dll >> 8);
 116    /* 8 data, 1 stop, no parity */
 117    udbg_uart_out(UART_LCR, 0x3);
 118    /* RTS/DTR */
 119    udbg_uart_out(UART_MCR, 0x3);
 120    /* Clear & enable FIFOs */
 121    udbg_uart_out(UART_FCR, 0x7);
 122}
 123
 124unsigned int udbg_probe_uart_speed(unsigned int clock)
 125{
 126    unsigned int dll, dlm, divisor, prescaler, speed;
 127    u8 old_lcr;
 128
 129    old_lcr = udbg_uart_in(UART_LCR);
 130
 131    /* select divisor latch registers. */
 132    udbg_uart_out(UART_LCR, old_lcr | LCR_DLAB);
 133
 134    /* now, read the divisor */
 135    dll = udbg_uart_in(UART_DLL);
 136    dlm = udbg_uart_in(UART_DLM);
 137    divisor = dlm << 8 | dll;
 138
 139    /* check prescaling */
 140    if (udbg_uart_in(UART_MCR) & 0x80)
 141        prescaler = 4;
 142    else
 143        prescaler = 1;
 144
 145    /* restore the LCR */
 146    udbg_uart_out(UART_LCR, old_lcr);
 147
 148    /* calculate speed */
 149    speed = (clock / prescaler) / (divisor * 16);
 150
 151    /* sanity check */
 152    if (speed > (clock / 16))
 153        speed = 9600;
 154
 155    return speed;
 156}
 157
 158static union {
 159    unsigned char __iomem *mmio_base;
 160    unsigned long pio_base;
 161} udbg_uart;
 162
 163static unsigned int udbg_uart_stride = 1;
 164
 165static u8 udbg_uart_in_pio(unsigned int reg)
 166{
 167    return inb(udbg_uart.pio_base + (reg * udbg_uart_stride));
 168}
 169
 170static void udbg_uart_out_pio(unsigned int reg, u8 data)
 171{
 172    outb(data, udbg_uart.pio_base + (reg * udbg_uart_stride));
 173}
 174
 175void udbg_uart_init_pio(unsigned long port, unsigned int stride)
 176{
 177    if (!port)
 178        return;
 179    udbg_uart.pio_base = port;
 180    udbg_uart_stride = stride;
 181    udbg_uart_in = udbg_uart_in_pio;
 182    udbg_uart_out = udbg_uart_out_pio;
 183    udbg_use_uart();
 184}
 185
 186static u8 udbg_uart_in_mmio(unsigned int reg)
 187{
 188    return in_8(udbg_uart.mmio_base + (reg * udbg_uart_stride));
 189}
 190
 191static void udbg_uart_out_mmio(unsigned int reg, u8 data)
 192{
 193    out_8(udbg_uart.mmio_base + (reg * udbg_uart_stride), data);
 194}
 195
 196
 197void udbg_uart_init_mmio(void __iomem *addr, unsigned int stride)
 198{
 199    if (!addr)
 200        return;
 201    udbg_uart.mmio_base = addr;
 202    udbg_uart_stride = stride;
 203    udbg_uart_in = udbg_uart_in_mmio;
 204    udbg_uart_out = udbg_uart_out_mmio;
 205    udbg_use_uart();
 206}
 207
 208#ifdef CONFIG_PPC_MAPLE
 209
 210#define UDBG_UART_MAPLE_ADDR  ((void __iomem *)0xf40003f8)
 211
 212static u8 udbg_uart_in_maple(unsigned int reg)
 213{
 214    return real_readb(UDBG_UART_MAPLE_ADDR + reg);
 215}
 216
 217static void udbg_uart_out_maple(unsigned int reg, u8 val)
 218{
 219    real_writeb(val, UDBG_UART_MAPLE_ADDR + reg);
 220}
 221
 222void __init udbg_init_maple_realmode(void)
 223{
 224    udbg_uart_in = udbg_uart_in_maple;
 225    udbg_uart_out = udbg_uart_out_maple;
 226    udbg_use_uart();
 227}
 228
 229#endif /* CONFIG_PPC_MAPLE */
 230
 231#ifdef CONFIG_PPC_PASEMI
 232
 233#define UDBG_UART_PAS_ADDR   ((void __iomem *)0xfcff03f8UL)
 234
 235static u8 udbg_uart_in_pas(unsigned int reg)
 236{
 237    return real_205_readb(UDBG_UART_PAS_ADDR + reg);
 238}
 239
 240static void udbg_uart_out_pas(unsigned int reg, u8 val)
 241{
 242    real_205_writeb(val, UDBG_UART_PAS_ADDR + reg);
 243}
 244
 245void __init udbg_init_pas_realmode(void)
 246{
 247    udbg_uart_in = udbg_uart_in_pas;
 248    udbg_uart_out = udbg_uart_out_pas;
 249    udbg_use_uart();
 250}
 251
 252#endif /* CONFIG_PPC_PASEMI */
 253
 254#ifdef CONFIG_PPC_EARLY_DEBUG_44x
 255
 256#include <platforms/44x/44x.h>
 257
 258static u8 udbg_uart_in_44x_as1(unsigned int reg)
 259{
 260    return as1_readb((void __iomem *)PPC44x_EARLY_DEBUG_VIRTADDR + reg);
 261}
 262
 263static void udbg_uart_out_44x_as1(unsigned int reg, u8 val)
 264{
 265    as1_writeb(val, (void __iomem *)PPC44x_EARLY_DEBUG_VIRTADDR + reg);
 266}
 267
 268void __init udbg_init_44x_as1(void)
 269{
 270    udbg_uart_in = udbg_uart_in_44x_as1;
 271    udbg_uart_out = udbg_uart_out_44x_as1;
 272    udbg_use_uart();
 273}
 274
 275#endif /* CONFIG_PPC_EARLY_DEBUG_44x */
 276
 277#ifdef CONFIG_PPC_EARLY_DEBUG_40x
 278
 279static u8 udbg_uart_in_40x(unsigned int reg)
 280{
 281    return real_readb((void __iomem *)CONFIG_PPC_EARLY_DEBUG_40x_PHYSADDR
 282             + reg);
 283}
 284
 285static void udbg_uart_out_40x(unsigned int reg, u8 val)
 286{
 287    real_writeb(val, (void __iomem *)CONFIG_PPC_EARLY_DEBUG_40x_PHYSADDR
 288          + reg);
 289}
 290
 291void __init udbg_init_40x_realmode(void)
 292{
 293    udbg_uart_in = udbg_uart_in_40x;
 294    udbg_uart_out = udbg_uart_out_40x;
 295    udbg_use_uart();
 296}
 297
 298#endif /* CONFIG_PPC_EARLY_DEBUG_40x */
 299
 300#ifdef CONFIG_PPC_EARLY_DEBUG_MICROWATT
 301
 302#define UDBG_UART_MW_ADDR    ((void __iomem *)0xc0002000)
 303
 304static u8 udbg_uart_in_isa300_rm(unsigned int reg)
 305{
 306    uint64_t msr = mfmsr();
 307    uint8_t c;
 308
 309    mtmsr(msr & ~(MSR_EE|MSR_DR));
 310    isync();
 311    eieio();
 312    c = __raw_rm_readb(UDBG_UART_MW_ADDR + (reg << 2));
 313    mtmsr(msr);
 314    isync();
 315    return c;
 316}
 317
 318static void udbg_uart_out_isa300_rm(unsigned int reg, u8 val)
 319{
 320    uint64_t msr = mfmsr();
 321
 322    mtmsr(msr & ~(MSR_EE|MSR_DR));
 323    isync();
 324    eieio();
 325    __raw_rm_writeb(val, UDBG_UART_MW_ADDR + (reg << 2));
 326    mtmsr(msr);
 327    isync();
 328}
 329
 330void __init udbg_init_debug_microwatt(void)
 331{
 332    udbg_uart_in = udbg_uart_in_isa300_rm;
 333    udbg_uart_out = udbg_uart_out_isa300_rm;
 334    udbg_use_uart();
 335}
 336
 337#endif /* CONFIG_PPC_EARLY_DEBUG_MICROWATT */
 338