linux/arch/parisc/kernel/kexec_file.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2/*
  3 * Load ELF vmlinux file for the kexec_file_load syscall.
  4 *
  5 * Copyright (c) 2019 Sven Schnelle <svens@stackframe.org>
  6 *
  7 */
  8#include <linux/elf.h>
  9#include <linux/kexec.h>
 10#include <linux/libfdt.h>
 11#include <linux/module.h>
 12#include <linux/of_fdt.h>
 13#include <linux/slab.h>
 14#include <linux/types.h>
 15
 16static void *elf_load(struct kimage *image, char *kernel_buf,
 17            unsigned long kernel_len, char *initrd,
 18            unsigned long initrd_len, char *cmdline,
 19            unsigned long cmdline_len)
 20{
 21    int ret, i;
 22    unsigned long kernel_load_addr;
 23    struct elfhdr ehdr;
 24    struct kexec_elf_info elf_info;
 25    struct kexec_buf kbuf = { .image = image, .buf_min = 0,
 26                 .buf_max = -1UL, };
 27
 28    ret = kexec_build_elf_info(kernel_buf, kernel_len, &ehdr, &elf_info);
 29    if (ret)
 30        goto out;
 31
 32    ret = kexec_elf_load(image, &ehdr, &elf_info, &kbuf, &kernel_load_addr);
 33    if (ret)
 34        goto out;
 35
 36    image->start = __pa(elf_info.ehdr->e_entry);
 37
 38    for (i = 0; i < image->nr_segments; i++)
 39        image->segment[i].mem = __pa(image->segment[i].mem);
 40
 41    pr_debug("Loaded the kernel at 0x%lx, entry at 0x%lx\n",
 42         kernel_load_addr, image->start);
 43
 44    if (initrd != NULL) {
 45        kbuf.buffer = initrd;
 46        kbuf.bufsz = kbuf.memsz = initrd_len;
 47        kbuf.buf_align = PAGE_SIZE;
 48        kbuf.top_down = false;
 49        kbuf.mem = KEXEC_BUF_MEM_UNKNOWN;
 50        ret = kexec_add_buffer(&kbuf);
 51        if (ret)
 52            goto out;
 53
 54        pr_debug("Loaded initrd at 0x%lx\n", kbuf.mem);
 55        image->arch.initrd_start = kbuf.mem;
 56        image->arch.initrd_end = kbuf.mem + initrd_len;
 57    }
 58
 59    if (cmdline != NULL) {
 60        kbuf.buffer = cmdline;
 61        kbuf.bufsz = kbuf.memsz = ALIGN(cmdline_len, 8);
 62        kbuf.buf_align = PAGE_SIZE;
 63        kbuf.top_down = false;
 64        kbuf.buf_min = PAGE0->mem_free + PAGE_SIZE;
 65        kbuf.buf_max = kernel_load_addr;
 66        kbuf.mem = KEXEC_BUF_MEM_UNKNOWN;
 67        ret = kexec_add_buffer(&kbuf);
 68        if (ret)
 69            goto out;
 70
 71        pr_debug("Loaded cmdline at 0x%lx\n", kbuf.mem);
 72        image->arch.cmdline = kbuf.mem;
 73    }
 74out:
 75    return NULL;
 76}
 77
 78const struct kexec_file_ops kexec_elf_ops = {
 79    .probe = kexec_elf_probe,
 80    .load = elf_load,
 81};
 82
 83const struct kexec_file_ops * const kexec_file_loaders[] = {
 84    &kexec_elf_ops,
 85    NULL
 86};
 87