linux/drivers/regulator/qcom_usb_vbus-regulator.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
  2//
  3// Qualcomm PMIC VBUS output regulator driver
  4//
  5// Copyright (c) 2020, The Linux Foundation. All rights reserved.
  6
  7#include <linux/module.h>
  8#include <linux/err.h>
  9#include <linux/kernel.h>
 10#include <linux/of.h>
 11#include <linux/of_device.h>
 12#include <linux/platform_device.h>
 13#include <linux/regulator/driver.h>
 14#include <linux/regulator/of_regulator.h>
 15#include <linux/regmap.h>
 16
 17#define CMD_OTG             0x40
 18#define OTG_EN             BIT(0)
 19#define OTG_CURRENT_LIMIT_CFG      0x52
 20#define OTG_CURRENT_LIMIT_MASK     GENMASK(2, 0)
 21#define OTG_CFG             0x53
 22#define OTG_EN_SRC_CFG         BIT(1)
 23
 24static const unsigned int curr_table[] = {
 25    500000, 1000000, 1500000, 2000000, 2500000, 3000000,
 26};
 27
 28static const struct regulator_ops qcom_usb_vbus_reg_ops = {
 29    .enable = regulator_enable_regmap,
 30    .disable = regulator_disable_regmap,
 31    .is_enabled = regulator_is_enabled_regmap,
 32    .get_current_limit = regulator_get_current_limit_regmap,
 33    .set_current_limit = regulator_set_current_limit_regmap,
 34};
 35
 36static struct regulator_desc qcom_usb_vbus_rdesc = {
 37    .name = "usb_vbus",
 38    .ops = &qcom_usb_vbus_reg_ops,
 39    .owner = THIS_MODULE,
 40    .type = REGULATOR_VOLTAGE,
 41    .curr_table = curr_table,
 42    .n_current_limits = ARRAY_SIZE(curr_table),
 43};
 44
 45static int qcom_usb_vbus_regulator_probe(struct platform_device *pdev)
 46{
 47    struct device *dev = &pdev->dev;
 48    struct regulator_dev *rdev;
 49    struct regmap *regmap;
 50    struct regulator_config config = { };
 51    struct regulator_init_data *init_data;
 52    int ret;
 53    u32 base;
 54
 55    ret = of_property_read_u32(dev->of_node, "reg", &base);
 56    if (ret < 0) {
 57        dev_err(dev, "no base address found\n");
 58        return ret;
 59    }
 60
 61    regmap = dev_get_regmap(dev->parent, NULL);
 62    if (!regmap) {
 63        dev_err(dev, "Failed to get regmap\n");
 64        return -ENOENT;
 65    }
 66
 67    init_data = of_get_regulator_init_data(dev, dev->of_node,
 68                        &qcom_usb_vbus_rdesc);
 69    if (!init_data)
 70        return -ENOMEM;
 71
 72    qcom_usb_vbus_rdesc.enable_reg = base + CMD_OTG;
 73    qcom_usb_vbus_rdesc.enable_mask = OTG_EN;
 74    qcom_usb_vbus_rdesc.csel_reg = base + OTG_CURRENT_LIMIT_CFG;
 75    qcom_usb_vbus_rdesc.csel_mask = OTG_CURRENT_LIMIT_MASK;
 76    config.dev = dev;
 77    config.init_data = init_data;
 78    config.of_node = dev->of_node;
 79    config.regmap = regmap;
 80
 81    rdev = devm_regulator_register(dev, &qcom_usb_vbus_rdesc, &config);
 82    if (IS_ERR(rdev)) {
 83        ret = PTR_ERR(rdev);
 84        dev_err(dev, "not able to register vbus reg %d\n", ret);
 85        return ret;
 86    }
 87
 88    /* Disable HW logic for VBUS enable */
 89    regmap_update_bits(regmap, base + OTG_CFG, OTG_EN_SRC_CFG, 0);
 90
 91    return 0;
 92}
 93
 94static const struct of_device_id qcom_usb_vbus_regulator_match[] = {
 95    { .compatible = "qcom,pm8150b-vbus-reg" },
 96    { }
 97};
 98MODULE_DEVICE_TABLE(of, qcom_usb_vbus_regulator_match);
 99
 100static struct platform_driver qcom_usb_vbus_regulator_driver = {
 101    .driver     = {
 102        .name  = "qcom-usb-vbus-regulator",
 103        .of_match_table = qcom_usb_vbus_regulator_match,
 104    },
 105    .probe     = qcom_usb_vbus_regulator_probe,
 106};
 107module_platform_driver(qcom_usb_vbus_regulator_driver);
 108
 109MODULE_DESCRIPTION("Qualcomm USB vbus regulator driver");
 110MODULE_LICENSE("GPL v2");
 111