linux/sound/soc/atmel/sam9x5_wm8731.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
  2/*
  3 * sam9x5_wm8731  --  SoC audio for AT91SAM9X5-based boards
  4 *           that are using WM8731 as codec.
  5 *
  6 * Copyright (C) 2011 Atmel,
  7 *        Nicolas Ferre <nicolas.ferre@atmel.com>
  8 *
  9 * Copyright (C) 2013 Paratronic,
 10 *        Richard Genoud <richard.genoud@gmail.com>
 11 *
 12 * Based on sam9g20_wm8731.c by:
 13 * Sedji Gaouaou <sedji.gaouaou@atmel.com>
 14 */
 15#include <linux/of.h>
 16#include <linux/export.h>
 17#include <linux/module.h>
 18#include <linux/mod_devicetable.h>
 19#include <linux/platform_device.h>
 20#include <linux/device.h>
 21
 22#include <sound/soc.h>
 23#include <sound/soc-dai.h>
 24#include <sound/soc-dapm.h>
 25
 26#include "../codecs/wm8731.h"
 27#include "atmel_ssc_dai.h"
 28
 29
 30#define MCLK_RATE 12288000
 31
 32#define DRV_NAME "sam9x5-snd-wm8731"
 33
 34struct sam9x5_drvdata {
 35    int ssc_id;
 36};
 37
 38/*
 39 * Logic for a wm8731 as connected on a at91sam9x5ek based board.
 40 */
 41static int sam9x5_wm8731_init(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd)
 42{
 43    struct snd_soc_dai *codec_dai = asoc_rtd_to_codec(rtd, 0);
 44    struct device *dev = rtd->dev;
 45    int ret;
 46
 47    dev_dbg(dev, "%s called\n", __func__);
 48
 49    /* set the codec system clock for DAC and ADC */
 50    ret = snd_soc_dai_set_sysclk(codec_dai, WM8731_SYSCLK_XTAL,
 51                   MCLK_RATE, SND_SOC_CLOCK_IN);
 52    if (ret < 0) {
 53        dev_err(dev, "Failed to set WM8731 SYSCLK: %d\n", ret);
 54        return ret;
 55    }
 56
 57    return 0;
 58}
 59
 60/*
 61 * Audio paths on at91sam9x5ek board:
 62 *
 63 * |A| ------------> |   | ---R----> Headphone Jack
 64 * |T| <----\    | WM | ---L--/
 65 * |9| ---> CLK <--> | 8731 | <--R----- Line In Jack
 66 * |1| <------------ |   | <--L--/
 67 */
 68static const struct snd_soc_dapm_widget sam9x5_dapm_widgets[] = {
 69    SND_SOC_DAPM_HP("Headphone Jack", NULL),
 70    SND_SOC_DAPM_LINE("Line In Jack", NULL),
 71};
 72
 73static int sam9x5_wm8731_driver_probe(struct platform_device *pdev)
 74{
 75    struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
 76    struct device_node *codec_np, *cpu_np;
 77    struct snd_soc_card *card;
 78    struct snd_soc_dai_link *dai;
 79    struct sam9x5_drvdata *priv;
 80    struct snd_soc_dai_link_component *comp;
 81    int ret;
 82
 83    if (!np) {
 84        dev_err(&pdev->dev, "No device node supplied\n");
 85        return -EINVAL;
 86    }
 87
 88    card = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*card), GFP_KERNEL);
 89    priv = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*priv), GFP_KERNEL);
 90    dai = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*dai), GFP_KERNEL);
 91    comp = devm_kzalloc(&pdev->dev, 3 * sizeof(*comp), GFP_KERNEL);
 92    if (!dai || !card || !priv || !comp) {
 93        ret = -ENOMEM;
 94        goto out;
 95    }
 96
 97    snd_soc_card_set_drvdata(card, priv);
 98
 99    card->dev = &pdev->dev;
 100    card->owner = THIS_MODULE;
 101    card->dai_link = dai;
 102    card->num_links = 1;
 103    card->dapm_widgets = sam9x5_dapm_widgets;
 104    card->num_dapm_widgets = ARRAY_SIZE(sam9x5_dapm_widgets);
 105
 106    dai->cpus = &comp[0];
 107    dai->num_cpus = 1;
 108    dai->codecs = &comp[1];
 109    dai->num_codecs = 1;
 110    dai->platforms = &comp[2];
 111    dai->num_platforms = 1;
 112
 113    dai->name = "WM8731";
 114    dai->stream_name = "WM8731 PCM";
 115    dai->codecs->dai_name = "wm8731-hifi";
 116    dai->init = sam9x5_wm8731_init;
 117    dai->dai_fmt = SND_SOC_DAIFMT_DSP_A | SND_SOC_DAIFMT_NB_NF
 118        | SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM;
 119
 120    ret = snd_soc_of_parse_card_name(card, "atmel,model");
 121    if (ret) {
 122        dev_err(&pdev->dev, "atmel,model node missing\n");
 123        goto out;
 124    }
 125
 126    ret = snd_soc_of_parse_audio_routing(card, "atmel,audio-routing");
 127    if (ret) {
 128        dev_err(&pdev->dev, "atmel,audio-routing node missing\n");
 129        goto out;
 130    }
 131
 132    codec_np = of_parse_phandle(np, "atmel,audio-codec", 0);
 133    if (!codec_np) {
 134        dev_err(&pdev->dev, "atmel,audio-codec node missing\n");
 135        ret = -EINVAL;
 136        goto out;
 137    }
 138
 139    dai->codecs->of_node = codec_np;
 140
 141    cpu_np = of_parse_phandle(np, "atmel,ssc-controller", 0);
 142    if (!cpu_np) {
 143        dev_err(&pdev->dev, "atmel,ssc-controller node missing\n");
 144        ret = -EINVAL;
 145        goto out;
 146    }
 147    dai->cpus->of_node = cpu_np;
 148    dai->platforms->of_node = cpu_np;
 149
 150    priv->ssc_id = of_alias_get_id(cpu_np, "ssc");
 151
 152    ret = atmel_ssc_set_audio(priv->ssc_id);
 153    if (ret != 0) {
 154        dev_err(&pdev->dev, "Failed to set SSC %d for audio: %d\n",
 155            ret, priv->ssc_id);
 156        goto out;
 157    }
 158
 159    of_node_put(codec_np);
 160    of_node_put(cpu_np);
 161
 162    ret = devm_snd_soc_register_card(&pdev->dev, card);
 163    if (ret) {
 164        dev_err(&pdev->dev, "Platform device allocation failed\n");
 165        goto out_put_audio;
 166    }
 167
 168    dev_dbg(&pdev->dev, "%s ok\n", __func__);
 169
 170    return ret;
 171
 172out_put_audio:
 173    atmel_ssc_put_audio(priv->ssc_id);
 174out:
 175    return ret;
 176}
 177
 178static int sam9x5_wm8731_driver_remove(struct platform_device *pdev)
 179{
 180    struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
 181    struct sam9x5_drvdata *priv = card->drvdata;
 182
 183    atmel_ssc_put_audio(priv->ssc_id);
 184
 185    return 0;
 186}
 187
 188static const struct of_device_id sam9x5_wm8731_of_match[] = {
 189    { .compatible = "atmel,sam9x5-wm8731-audio", },
 190    {},
 191};
 192MODULE_DEVICE_TABLE(of, sam9x5_wm8731_of_match);
 193
 194static struct platform_driver sam9x5_wm8731_driver = {
 195    .driver = {
 196        .name = DRV_NAME,
 197        .of_match_table = of_match_ptr(sam9x5_wm8731_of_match),
 198    },
 199    .probe = sam9x5_wm8731_driver_probe,
 200    .remove = sam9x5_wm8731_driver_remove,
 201};
 202module_platform_driver(sam9x5_wm8731_driver);
 203
 204/* Module information */
 205MODULE_AUTHOR("Nicolas Ferre <nicolas.ferre@atmel.com>");
 206MODULE_AUTHOR("Richard Genoud <richard.genoud@gmail.com>");
 207MODULE_DESCRIPTION("ALSA SoC machine driver for AT91SAM9x5 - WM8731");
 208MODULE_LICENSE("GPL");
 209MODULE_ALIAS("platform:" DRV_NAME);
 210