linux/net/sched/em_ipt.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
  2/*
  3 * net/sched/em_ipt.c IPtables matches Ematch
  4 *
  5 * (c) 2018 Eyal Birger <eyal.birger@gmail.com>
  6 */
  7
  8#include <linux/gfp.h>
  9#include <linux/module.h>
 10#include <linux/types.h>
 11#include <linux/kernel.h>
 12#include <linux/string.h>
 13#include <linux/skbuff.h>
 14#include <linux/tc_ematch/tc_em_ipt.h>
 15#include <linux/netfilter.h>
 16#include <linux/netfilter/x_tables.h>
 17#include <linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h>
 18#include <linux/netfilter_ipv6/ip6_tables.h>
 19#include <net/pkt_cls.h>
 20
 21struct em_ipt_match {
 22    const struct xt_match *match;
 23    u32 hook;
 24    u8 nfproto;
 25    u8 match_data[] __aligned(8);
 26};
 27
 28struct em_ipt_xt_match {
 29    char *match_name;
 30    int (*validate_match_data)(struct nlattr **tb, u8 mrev);
 31};
 32
 33static const struct nla_policy em_ipt_policy[TCA_EM_IPT_MAX + 1] = {
 34    [TCA_EM_IPT_MATCH_NAME]     = { .type = NLA_STRING,
 35                      .len = XT_EXTENSION_MAXNAMELEN },
 36    [TCA_EM_IPT_MATCH_REVISION]   = { .type = NLA_U8 },
 37    [TCA_EM_IPT_HOOK]        = { .type = NLA_U32 },
 38    [TCA_EM_IPT_NFPROTO]      = { .type = NLA_U8 },
 39    [TCA_EM_IPT_MATCH_DATA]     = { .type = NLA_UNSPEC },
 40};
 41
 42static int check_match(struct net *net, struct em_ipt_match *im, int mdata_len)
 43{
 44    struct xt_mtchk_param mtpar = {};
 45    union {
 46        struct ipt_entry e4;
 47        struct ip6t_entry e6;
 48    } e = {};
 49
 50    mtpar.net    = net;
 51    mtpar.table   = "filter";
 52    mtpar.hook_mask = 1 << im->hook;
 53    mtpar.family  = im->match->family;
 54    mtpar.match   = im->match;
 55    mtpar.entryinfo = &e;
 56    mtpar.matchinfo = (void *)im->match_data;
 57    return xt_check_match(&mtpar, mdata_len, 0, 0);
 58}
 59
 60static int policy_validate_match_data(struct nlattr **tb, u8 mrev)
 61{
 62    if (mrev != 0) {
 63        pr_err("only policy match revision 0 supported");
 64        return -EINVAL;
 65    }
 66
 67    if (nla_get_u32(tb[TCA_EM_IPT_HOOK]) != NF_INET_PRE_ROUTING) {
 68        pr_err("policy can only be matched on NF_INET_PRE_ROUTING");
 69        return -EINVAL;
 70    }
 71
 72    return 0;
 73}
 74
 75static int addrtype_validate_match_data(struct nlattr **tb, u8 mrev)
 76{
 77    if (mrev != 1) {
 78        pr_err("only addrtype match revision 1 supported");
 79        return -EINVAL;
 80    }
 81
 82    return 0;
 83}
 84
 85static const struct em_ipt_xt_match em_ipt_xt_matches[] = {
 86    {
 87        .match_name = "policy",
 88        .validate_match_data = policy_validate_match_data
 89    },
 90    {
 91        .match_name = "addrtype",
 92        .validate_match_data = addrtype_validate_match_data
 93    },
 94    {}
 95};
 96
 97static struct xt_match *get_xt_match(struct nlattr **tb)
 98{
 99    const struct em_ipt_xt_match *m;
 100    struct nlattr *mname_attr;
 101    u8 nfproto, mrev = 0;
 102    int ret;
 103
 104    mname_attr = tb[TCA_EM_IPT_MATCH_NAME];
 105    for (m = em_ipt_xt_matches; m->match_name; m++) {
 106        if (!nla_strcmp(mname_attr, m->match_name))
 107            break;
 108    }
 109
 110    if (!m->match_name) {
 111        pr_err("Unsupported xt match");
 112        return ERR_PTR(-EINVAL);
 113    }
 114
 115    if (tb[TCA_EM_IPT_MATCH_REVISION])
 116        mrev = nla_get_u8(tb[TCA_EM_IPT_MATCH_REVISION]);
 117
 118    ret = m->validate_match_data(tb, mrev);
 119    if (ret < 0)
 120        return ERR_PTR(ret);
 121
 122    nfproto = nla_get_u8(tb[TCA_EM_IPT_NFPROTO]);
 123    return xt_request_find_match(nfproto, m->match_name, mrev);
 124}
 125
 126static int em_ipt_change(struct net *net, void *data, int data_len,
 127             struct tcf_ematch *em)
 128{
 129    struct nlattr *tb[TCA_EM_IPT_MAX + 1];
 130    struct em_ipt_match *im = NULL;
 131    struct xt_match *match;
 132    int mdata_len, ret;
 133    u8 nfproto;
 134
 135    ret = nla_parse_deprecated(tb, TCA_EM_IPT_MAX, data, data_len,
 136                  em_ipt_policy, NULL);
 137    if (ret < 0)
 138        return ret;
 139
 140    if (!tb[TCA_EM_IPT_HOOK] || !tb[TCA_EM_IPT_MATCH_NAME] ||
 141      !tb[TCA_EM_IPT_MATCH_DATA] || !tb[TCA_EM_IPT_NFPROTO])
 142        return -EINVAL;
 143
 144    nfproto = nla_get_u8(tb[TCA_EM_IPT_NFPROTO]);
 145    switch (nfproto) {
 146    case NFPROTO_IPV4:
 147    case NFPROTO_IPV6:
 148        break;
 149    default:
 150        return -EINVAL;
 151    }
 152
 153    match = get_xt_match(tb);
 154    if (IS_ERR(match)) {
 155        pr_err("unable to load match\n");
 156        return PTR_ERR(match);
 157    }
 158
 159    mdata_len = XT_ALIGN(nla_len(tb[TCA_EM_IPT_MATCH_DATA]));
 160    im = kzalloc(sizeof(*im) + mdata_len, GFP_KERNEL);
 161    if (!im) {
 162        ret = -ENOMEM;
 163        goto err;
 164    }
 165
 166    im->match = match;
 167    im->hook = nla_get_u32(tb[TCA_EM_IPT_HOOK]);
 168    im->nfproto = nfproto;
 169    nla_memcpy(im->match_data, tb[TCA_EM_IPT_MATCH_DATA], mdata_len);
 170
 171    ret = check_match(net, im, mdata_len);
 172    if (ret)
 173        goto err;
 174
 175    em->datalen = sizeof(*im) + mdata_len;
 176    em->data = (unsigned long)im;
 177    return 0;
 178
 179err:
 180    kfree(im);
 181    module_put(match->me);
 182    return ret;
 183}
 184
 185static void em_ipt_destroy(struct tcf_ematch *em)
 186{
 187    struct em_ipt_match *im = (void *)em->data;
 188
 189    if (!im)
 190        return;
 191
 192    if (im->match->destroy) {
 193        struct xt_mtdtor_param par = {
 194            .net = em->net,
 195            .match = im->match,
 196            .matchinfo = im->match_data,
 197            .family = im->match->family
 198        };
 199        im->match->destroy(&par);
 200    }
 201    module_put(im->match->me);
 202    kfree(im);
 203}
 204
 205static int em_ipt_match(struct sk_buff *skb, struct tcf_ematch *em,
 206            struct tcf_pkt_info *info)
 207{
 208    const struct em_ipt_match *im = (const void *)em->data;
 209    struct xt_action_param acpar = {};
 210    struct net_device *indev = NULL;
 211    u8 nfproto = im->match->family;
 212    struct nf_hook_state state;
 213    int ret;
 214
 215    switch (skb_protocol(skb, true)) {
 216    case htons(ETH_P_IP):
 217        if (!pskb_network_may_pull(skb, sizeof(struct iphdr)))
 218            return 0;
 219        if (nfproto == NFPROTO_UNSPEC)
 220            nfproto = NFPROTO_IPV4;
 221        break;
 222    case htons(ETH_P_IPV6):
 223        if (!pskb_network_may_pull(skb, sizeof(struct ipv6hdr)))
 224            return 0;
 225        if (nfproto == NFPROTO_UNSPEC)
 226            nfproto = NFPROTO_IPV6;
 227        break;
 228    default:
 229        return 0;
 230    }
 231
 232    rcu_read_lock();
 233
 234    if (skb->skb_iif)
 235        indev = dev_get_by_index_rcu(em->net, skb->skb_iif);
 236
 237    nf_hook_state_init(&state, im->hook, nfproto,
 238              indev ?: skb->dev, skb->dev, NULL, em->net, NULL);
 239
 240    acpar.match = im->match;
 241    acpar.matchinfo = im->match_data;
 242    acpar.state = &state;
 243
 244    ret = im->match->match(skb, &acpar);
 245
 246    rcu_read_unlock();
 247    return ret;
 248}
 249
 250static int em_ipt_dump(struct sk_buff *skb, struct tcf_ematch *em)
 251{
 252    struct em_ipt_match *im = (void *)em->data;
 253
 254    if (nla_put_string(skb, TCA_EM_IPT_MATCH_NAME, im->match->name) < 0)
 255        return -EMSGSIZE;
 256    if (nla_put_u32(skb, TCA_EM_IPT_HOOK, im->hook) < 0)
 257        return -EMSGSIZE;
 258    if (nla_put_u8(skb, TCA_EM_IPT_MATCH_REVISION, im->match->revision) < 0)
 259        return -EMSGSIZE;
 260    if (nla_put_u8(skb, TCA_EM_IPT_NFPROTO, im->nfproto) < 0)
 261        return -EMSGSIZE;
 262    if (nla_put(skb, TCA_EM_IPT_MATCH_DATA,
 263          im->match->usersize ?: im->match->matchsize,
 264          im->match_data) < 0)
 265        return -EMSGSIZE;
 266
 267    return 0;
 268}
 269
 270static struct tcf_ematch_ops em_ipt_ops = {
 271    .kind   = TCF_EM_IPT,
 272    .change  = em_ipt_change,
 273    .destroy = em_ipt_destroy,
 274    .match  = em_ipt_match,
 275    .dump   = em_ipt_dump,
 276    .owner  = THIS_MODULE,
 277    .link   = LIST_HEAD_INIT(em_ipt_ops.link)
 278};
 279
 280static int __init init_em_ipt(void)
 281{
 282    return tcf_em_register(&em_ipt_ops);
 283}
 284
 285static void __exit exit_em_ipt(void)
 286{
 287    tcf_em_unregister(&em_ipt_ops);
 288}
 289
 290MODULE_LICENSE("GPL");
 291MODULE_AUTHOR("Eyal Birger <eyal.birger@gmail.com>");
 292MODULE_DESCRIPTION("TC extended match for IPtables matches");
 293
 294module_init(init_em_ipt);
 295module_exit(exit_em_ipt);
 296
 297MODULE_ALIAS_TCF_EMATCH(TCF_EM_IPT);
 298