linux/net/rxrpc/skbuff.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
  2/* ar-skbuff.c: socket buffer destruction handling
  3 *
  4 * Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
  5 * Written by David Howells (dhowells@redhat.com)
  6 */
  7
  8#define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
  9
 10#include <linux/module.h>
 11#include <linux/net.h>
 12#include <linux/skbuff.h>
 13#include <net/sock.h>
 14#include <net/af_rxrpc.h>
 15#include "ar-internal.h"
 16
 17#define is_tx_skb(skb) (rxrpc_skb(skb)->rx_flags & RXRPC_SKB_TX_BUFFER)
 18#define select_skb_count(skb) (is_tx_skb(skb) ? &rxrpc_n_tx_skbs : &rxrpc_n_rx_skbs)
 19
 20/*
 21 * Note the allocation or reception of a socket buffer.
 22 */
 23void rxrpc_new_skb(struct sk_buff *skb, enum rxrpc_skb_trace op)
 24{
 25    const void *here = __builtin_return_address(0);
 26    int n = atomic_inc_return(select_skb_count(skb));
 27    trace_rxrpc_skb(skb, op, refcount_read(&skb->users), n,
 28            rxrpc_skb(skb)->rx_flags, here);
 29}
 30
 31/*
 32 * Note the re-emergence of a socket buffer from a queue or buffer.
 33 */
 34void rxrpc_see_skb(struct sk_buff *skb, enum rxrpc_skb_trace op)
 35{
 36    const void *here = __builtin_return_address(0);
 37    if (skb) {
 38        int n = atomic_read(select_skb_count(skb));
 39        trace_rxrpc_skb(skb, op, refcount_read(&skb->users), n,
 40                rxrpc_skb(skb)->rx_flags, here);
 41    }
 42}
 43
 44/*
 45 * Note the addition of a ref on a socket buffer.
 46 */
 47void rxrpc_get_skb(struct sk_buff *skb, enum rxrpc_skb_trace op)
 48{
 49    const void *here = __builtin_return_address(0);
 50    int n = atomic_inc_return(select_skb_count(skb));
 51    trace_rxrpc_skb(skb, op, refcount_read(&skb->users), n,
 52            rxrpc_skb(skb)->rx_flags, here);
 53    skb_get(skb);
 54}
 55
 56/*
 57 * Note the dropping of a ref on a socket buffer by the core.
 58 */
 59void rxrpc_eaten_skb(struct sk_buff *skb, enum rxrpc_skb_trace op)
 60{
 61    const void *here = __builtin_return_address(0);
 62    int n = atomic_inc_return(&rxrpc_n_rx_skbs);
 63    trace_rxrpc_skb(skb, op, 0, n, 0, here);
 64}
 65
 66/*
 67 * Note the destruction of a socket buffer.
 68 */
 69void rxrpc_free_skb(struct sk_buff *skb, enum rxrpc_skb_trace op)
 70{
 71    const void *here = __builtin_return_address(0);
 72    if (skb) {
 73        int n;
 74        CHECK_SLAB_OKAY(&skb->users);
 75        n = atomic_dec_return(select_skb_count(skb));
 76        trace_rxrpc_skb(skb, op, refcount_read(&skb->users), n,
 77                rxrpc_skb(skb)->rx_flags, here);
 78        kfree_skb(skb);
 79    }
 80}
 81
 82/*
 83 * Clear a queue of socket buffers.
 84 */
 85void rxrpc_purge_queue(struct sk_buff_head *list)
 86{
 87    const void *here = __builtin_return_address(0);
 88    struct sk_buff *skb;
 89    while ((skb = skb_dequeue((list))) != NULL) {
 90        int n = atomic_dec_return(select_skb_count(skb));
 91        trace_rxrpc_skb(skb, rxrpc_skb_purged,
 92                refcount_read(&skb->users), n,
 93                rxrpc_skb(skb)->rx_flags, here);
 94        kfree_skb(skb);
 95    }
 96}
 97