linux/drivers/net/ethernet/microchip/enc28j60_hw.h
<<
>>
Prefs
  1/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
  2/*
  3 * enc28j60_hw.h: EDTP FrameThrower style enc28j60 registers
  4 *
  5 * $Id: enc28j60_hw.h,v 1.9 2007/12/14 11:59:16 claudio Exp $
  6 */
  7
  8#ifndef _ENC28J60_HW_H
  9#define _ENC28J60_HW_H
 10
 11/*
 12 * ENC28J60 Control Registers
 13 * Control register definitions are a combination of address,
 14 * bank number, and Ethernet/MAC/PHY indicator bits.
 15 * - Register address  (bits 0-4)
 16 * - Bank number    (bits 5-6)
 17 * - MAC/MII indicator (bit 7)
 18 */
 19#define ADDR_MASK    0x1F
 20#define BANK_MASK    0x60
 21#define SPRD_MASK    0x80
 22/* All-bank registers */
 23#define EIE       0x1B
 24#define EIR       0x1C
 25#define ESTAT      0x1D
 26#define ECON2      0x1E
 27#define ECON1      0x1F
 28/* Bank 0 registers */
 29#define ERDPTL     (0x00|0x00)
 30#define ERDPTH     (0x01|0x00)
 31#define EWRPTL     (0x02|0x00)
 32#define EWRPTH     (0x03|0x00)
 33#define ETXSTL     (0x04|0x00)
 34#define ETXSTH     (0x05|0x00)
 35#define ETXNDL     (0x06|0x00)
 36#define ETXNDH     (0x07|0x00)
 37#define ERXSTL     (0x08|0x00)
 38#define ERXSTH     (0x09|0x00)
 39#define ERXNDL     (0x0A|0x00)
 40#define ERXNDH     (0x0B|0x00)
 41#define ERXRDPTL    (0x0C|0x00)
 42#define ERXRDPTH    (0x0D|0x00)
 43#define ERXWRPTL    (0x0E|0x00)
 44#define ERXWRPTH    (0x0F|0x00)
 45#define EDMASTL     (0x10|0x00)
 46#define EDMASTH     (0x11|0x00)
 47#define EDMANDL     (0x12|0x00)
 48#define EDMANDH     (0x13|0x00)
 49#define EDMADSTL    (0x14|0x00)
 50#define EDMADSTH    (0x15|0x00)
 51#define EDMACSL     (0x16|0x00)
 52#define EDMACSH     (0x17|0x00)
 53/* Bank 1 registers */
 54#define EHT0      (0x00|0x20)
 55#define EHT1      (0x01|0x20)
 56#define EHT2      (0x02|0x20)
 57#define EHT3      (0x03|0x20)
 58#define EHT4      (0x04|0x20)
 59#define EHT5      (0x05|0x20)
 60#define EHT6      (0x06|0x20)
 61#define EHT7      (0x07|0x20)
 62#define EPMM0      (0x08|0x20)
 63#define EPMM1      (0x09|0x20)
 64#define EPMM2      (0x0A|0x20)
 65#define EPMM3      (0x0B|0x20)
 66#define EPMM4      (0x0C|0x20)
 67#define EPMM5      (0x0D|0x20)
 68#define EPMM6      (0x0E|0x20)
 69#define EPMM7      (0x0F|0x20)
 70#define EPMCSL     (0x10|0x20)
 71#define EPMCSH     (0x11|0x20)
 72#define EPMOL      (0x14|0x20)
 73#define EPMOH      (0x15|0x20)
 74#define EWOLIE     (0x16|0x20)
 75#define EWOLIR     (0x17|0x20)
 76#define ERXFCON     (0x18|0x20)
 77#define EPKTCNT     (0x19|0x20)
 78/* Bank 2 registers */
 79#define MACON1     (0x00|0x40|SPRD_MASK)
 80/* #define MACON2    (0x01|0x40|SPRD_MASK) */
 81#define MACON3     (0x02|0x40|SPRD_MASK)
 82#define MACON4     (0x03|0x40|SPRD_MASK)
 83#define MABBIPG     (0x04|0x40|SPRD_MASK)
 84#define MAIPGL     (0x06|0x40|SPRD_MASK)
 85#define MAIPGH     (0x07|0x40|SPRD_MASK)
 86#define MACLCON1    (0x08|0x40|SPRD_MASK)
 87#define MACLCON2    (0x09|0x40|SPRD_MASK)
 88#define MAMXFLL     (0x0A|0x40|SPRD_MASK)
 89#define MAMXFLH     (0x0B|0x40|SPRD_MASK)
 90#define MAPHSUP     (0x0D|0x40|SPRD_MASK)
 91#define MICON      (0x11|0x40|SPRD_MASK)
 92#define MICMD      (0x12|0x40|SPRD_MASK)
 93#define MIREGADR    (0x14|0x40|SPRD_MASK)
 94#define MIWRL      (0x16|0x40|SPRD_MASK)
 95#define MIWRH      (0x17|0x40|SPRD_MASK)
 96#define MIRDL      (0x18|0x40|SPRD_MASK)
 97#define MIRDH      (0x19|0x40|SPRD_MASK)
 98/* Bank 3 registers */
 99#define MAADR1     (0x00|0x60|SPRD_MASK)
 100#define MAADR0     (0x01|0x60|SPRD_MASK)
 101#define MAADR3     (0x02|0x60|SPRD_MASK)
 102#define MAADR2     (0x03|0x60|SPRD_MASK)
 103#define MAADR5     (0x04|0x60|SPRD_MASK)
 104#define MAADR4     (0x05|0x60|SPRD_MASK)
 105#define EBSTSD     (0x06|0x60)
 106#define EBSTCON     (0x07|0x60)
 107#define EBSTCSL     (0x08|0x60)
 108#define EBSTCSH     (0x09|0x60)
 109#define MISTAT     (0x0A|0x60|SPRD_MASK)
 110#define EREVID     (0x12|0x60)
 111#define ECOCON     (0x15|0x60)
 112#define EFLOCON     (0x17|0x60)
 113#define EPAUSL     (0x18|0x60)
 114#define EPAUSH     (0x19|0x60)
 115/* PHY registers */
 116#define PHCON1     0x00
 117#define PHSTAT1     0x01
 118#define PHHID1     0x02
 119#define PHHID2     0x03
 120#define PHCON2     0x10
 121#define PHSTAT2     0x11
 122#define PHIE      0x12
 123#define PHIR      0x13
 124#define PHLCON     0x14
 125
 126/* ENC28J60 EIE Register Bit Definitions */
 127#define EIE_INTIE    0x80
 128#define EIE_PKTIE    0x40
 129#define EIE_DMAIE    0x20
 130#define EIE_LINKIE   0x10
 131#define EIE_TXIE    0x08
 132/* #define EIE_WOLIE  0x04 (reserved) */
 133#define EIE_TXERIE   0x02
 134#define EIE_RXERIE   0x01
 135/* ENC28J60 EIR Register Bit Definitions */
 136#define EIR_PKTIF    0x40
 137#define EIR_DMAIF    0x20
 138#define EIR_LINKIF   0x10
 139#define EIR_TXIF    0x08
 140/* #define EIR_WOLIF  0x04 (reserved) */
 141#define EIR_TXERIF   0x02
 142#define EIR_RXERIF   0x01
 143/* ENC28J60 ESTAT Register Bit Definitions */
 144#define ESTAT_INT    0x80
 145#define ESTAT_LATECOL  0x10
 146#define ESTAT_RXBUSY  0x04
 147#define ESTAT_TXABRT  0x02
 148#define ESTAT_CLKRDY  0x01
 149/* ENC28J60 ECON2 Register Bit Definitions */
 150#define ECON2_AUTOINC  0x80
 151#define ECON2_PKTDEC  0x40
 152#define ECON2_PWRSV   0x20
 153#define ECON2_VRPS   0x08
 154/* ENC28J60 ECON1 Register Bit Definitions */
 155#define ECON1_TXRST   0x80
 156#define ECON1_RXRST   0x40
 157#define ECON1_DMAST   0x20
 158#define ECON1_CSUMEN  0x10
 159#define ECON1_TXRTS   0x08
 160#define ECON1_RXEN   0x04
 161#define ECON1_BSEL1   0x02
 162#define ECON1_BSEL0   0x01
 163/* ENC28J60 MACON1 Register Bit Definitions */
 164#define MACON1_LOOPBK  0x10
 165#define MACON1_TXPAUS  0x08
 166#define MACON1_RXPAUS  0x04
 167#define MACON1_PASSALL 0x02
 168#define MACON1_MARXEN  0x01
 169/* ENC28J60 MACON2 Register Bit Definitions */
 170#define MACON2_MARST  0x80
 171#define MACON2_RNDRST  0x40
 172#define MACON2_MARXRST 0x08
 173#define MACON2_RFUNRST 0x04
 174#define MACON2_MATXRST 0x02
 175#define MACON2_TFUNRST 0x01
 176/* ENC28J60 MACON3 Register Bit Definitions */
 177#define MACON3_PADCFG2 0x80
 178#define MACON3_PADCFG1 0x40
 179#define MACON3_PADCFG0 0x20
 180#define MACON3_TXCRCEN 0x10
 181#define MACON3_PHDRLEN 0x08
 182#define MACON3_HFRMLEN 0x04
 183#define MACON3_FRMLNEN 0x02
 184#define MACON3_FULDPX  0x01
 185/* ENC28J60 MICMD Register Bit Definitions */
 186#define MICMD_MIISCAN  0x02
 187#define MICMD_MIIRD   0x01
 188/* ENC28J60 MISTAT Register Bit Definitions */
 189#define MISTAT_NVALID  0x04
 190#define MISTAT_SCAN   0x02
 191#define MISTAT_BUSY   0x01
 192/* ENC28J60 ERXFCON Register Bit Definitions */
 193#define ERXFCON_UCEN  0x80
 194#define ERXFCON_ANDOR  0x40
 195#define ERXFCON_CRCEN  0x20
 196#define ERXFCON_PMEN  0x10
 197#define ERXFCON_MPEN  0x08
 198#define ERXFCON_HTEN  0x04
 199#define ERXFCON_MCEN  0x02
 200#define ERXFCON_BCEN  0x01
 201
 202/* ENC28J60 PHY PHCON1 Register Bit Definitions */
 203#define PHCON1_PRST   0x8000
 204#define PHCON1_PLOOPBK 0x4000
 205#define PHCON1_PPWRSV  0x0800
 206#define PHCON1_PDPXMD  0x0100
 207/* ENC28J60 PHY PHSTAT1 Register Bit Definitions */
 208#define PHSTAT1_PFDPX  0x1000
 209#define PHSTAT1_PHDPX  0x0800
 210#define PHSTAT1_LLSTAT 0x0004
 211#define PHSTAT1_JBSTAT 0x0002
 212/* ENC28J60 PHY PHSTAT2 Register Bit Definitions */
 213#define PHSTAT2_TXSTAT (1 << 13)
 214#define PHSTAT2_RXSTAT (1 << 12)
 215#define PHSTAT2_COLSTAT (1 << 11)
 216#define PHSTAT2_LSTAT  (1 << 10)
 217#define PHSTAT2_DPXSTAT (1 << 9)
 218#define PHSTAT2_PLRITY (1 << 5)
 219/* ENC28J60 PHY PHCON2 Register Bit Definitions */
 220#define PHCON2_FRCLINK 0x4000
 221#define PHCON2_TXDIS  0x2000
 222#define PHCON2_JABBER  0x0400
 223#define PHCON2_HDLDIS  0x0100
 224/* ENC28J60 PHY PHIE Register Bit Definitions */
 225#define PHIE_PLNKIE   (1 << 4)
 226#define PHIE_PGEIE   (1 << 1)
 227/* ENC28J60 PHY PHIR Register Bit Definitions */
 228#define PHIR_PLNKIF   (1 << 4)
 229#define PHIR_PGEIF   (1 << 1)
 230
 231/* ENC28J60 Packet Control Byte Bit Definitions */
 232#define PKTCTRL_PHUGEEN     0x08
 233#define PKTCTRL_PPADEN     0x04
 234#define PKTCTRL_PCRCEN     0x02
 235#define PKTCTRL_POVERRIDE    0x01
 236
 237/* ENC28J60 Transmit Status Vector */
 238#define TSV_TXBYTECNT      0
 239#define TSV_TXCOLLISIONCNT   16
 240#define TSV_TXCRCERROR     20
 241#define TSV_TXLENCHKERROR    21
 242#define TSV_TXLENOUTOFRANGE   22
 243#define TSV_TXDONE       23
 244#define TSV_TXMULTICAST     24
 245#define TSV_TXBROADCAST     25
 246#define TSV_TXPACKETDEFER    26
 247#define TSV_TXEXDEFER      27
 248#define TSV_TXEXCOLLISION    28
 249#define TSV_TXLATECOLLISION   29
 250#define TSV_TXGIANT       30
 251#define TSV_TXUNDERRUN     31
 252#define TSV_TOTBYTETXONWIRE   32
 253#define TSV_TXCONTROLFRAME   48
 254#define TSV_TXPAUSEFRAME    49
 255#define TSV_BACKPRESSUREAPP   50
 256#define TSV_TXVLANTAGFRAME   51
 257
 258#define TSV_SIZE        7
 259#define TSV_BYTEOF(x)      ((x) / 8)
 260#define TSV_BITMASK(x)     (1 << ((x) % 8))
 261#define TSV_GETBIT(x, y)    (((x)[TSV_BYTEOF(y)] & TSV_BITMASK(y)) ? 1 : 0)
 262
 263/* ENC28J60 Receive Status Vector */
 264#define RSV_RXLONGEVDROPEV   16
 265#define RSV_CARRIEREV      18
 266#define RSV_CRCERROR      20
 267#define RSV_LENCHECKERR     21
 268#define RSV_LENOUTOFRANGE    22
 269#define RSV_RXOK        23
 270#define RSV_RXMULTICAST     24
 271#define RSV_RXBROADCAST     25
 272#define RSV_DRIBBLENIBBLE    26
 273#define RSV_RXCONTROLFRAME   27
 274#define RSV_RXPAUSEFRAME    28
 275#define RSV_RXUNKNOWNOPCODE   29
 276#define RSV_RXTYPEVLAN     30
 277
 278#define RSV_SIZE        6
 279#define RSV_BITMASK(x)     (1 << ((x) - 16))
 280#define RSV_GETBIT(x, y)    (((x) & RSV_BITMASK(y)) ? 1 : 0)
 281
 282
 283/* SPI operation codes */
 284#define ENC28J60_READ_CTRL_REG 0x00
 285#define ENC28J60_READ_BUF_MEM  0x3A
 286#define ENC28J60_WRITE_CTRL_REG 0x40
 287#define ENC28J60_WRITE_BUF_MEM 0x7A
 288#define ENC28J60_BIT_FIELD_SET 0x80
 289#define ENC28J60_BIT_FIELD_CLR 0xA0
 290#define ENC28J60_SOFT_RESET   0xFF
 291
 292
 293/* buffer boundaries applied to internal 8K ram
 294 * entire available packet buffer space is allocated.
 295 * Give TX buffer space for one full ethernet frame (~1500 bytes)
 296 * receive buffer gets the rest */
 297#define TXSTART_INIT      0x1A00
 298#define TXEND_INIT       0x1FFF
 299
 300/* Put RX buffer at 0 as suggested by the Errata datasheet */
 301#define RXSTART_INIT      0x0000
 302#define RXEND_INIT       0x19FF
 303
 304/* maximum ethernet frame length */
 305#define MAX_FRAMELEN      1518
 306
 307/* Preferred half duplex: LEDA: Link status LEDB: Rx/Tx activity */
 308#define ENC28J60_LAMPS_MODE   0x3476
 309
 310#endif
 311