linux/drivers/net/ethernet/hisilicon/hns/hns_dsaf_main.h
<<
>>
Prefs
  1/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
  2/*
  3 * Copyright (c) 2014-2015 Hisilicon Limited.
  4 */
  5
  6#ifndef __HNS_DSAF_MAIN_H
  7#define __HNS_DSAF_MAIN_H
  8#include "hnae.h"
  9
 10#include "hns_dsaf_reg.h"
 11#include "hns_dsaf_mac.h"
 12
 13struct hns_mac_cb;
 14
 15#define DSAF_DRV_NAME "hns_dsaf"
 16#define DSAF_MOD_VERSION "v1.0"
 17#define DSAF_DEVICE_NAME "dsaf"
 18
 19#define HNS_DSAF_DEBUG_NW_REG_OFFSET 0x100000
 20
 21#define DSAF_BASE_INNER_PORT_NUM 127/* mac tbl qid*/
 22
 23#define DSAF_MAX_CHIP_NUM 2 /*max 2 chips */
 24
 25#define DSAF_DEFAUTL_QUEUE_NUM_PER_PPE 22
 26
 27#define HNS_DSAF_MAX_DESC_CNT 1024
 28#define HNS_DSAF_MIN_DESC_CNT 16
 29
 30#define DSAF_INVALID_ENTRY_IDX 0xffff
 31
 32#define DSAF_CFG_READ_CNT  30
 33
 34#define DSAF_DUMP_REGS_NUM 504
 35#define DSAF_STATIC_NUM 28
 36#define DSAF_V2_STATIC_NUM   44
 37#define DSAF_PRIO_NR  8
 38#define DSAF_REG_PER_ZONE    3
 39
 40#define DSAF_ROCE_CREDIT_CHN  8
 41#define DSAF_ROCE_CHAN_MODE   3
 42
 43#define HNS_MAX_WAIT_CNT 10000
 44
 45enum dsaf_roce_port_mode {
 46    DSAF_ROCE_6PORT_MODE,
 47    DSAF_ROCE_4PORT_MODE,
 48    DSAF_ROCE_2PORT_MODE,
 49    DSAF_ROCE_CHAN_MODE_NUM,
 50};
 51
 52enum dsaf_roce_port_num {
 53    DSAF_ROCE_PORT_0,
 54    DSAF_ROCE_PORT_1,
 55    DSAF_ROCE_PORT_2,
 56    DSAF_ROCE_PORT_3,
 57    DSAF_ROCE_PORT_4,
 58    DSAF_ROCE_PORT_5,
 59};
 60
 61enum dsaf_roce_qos_sl {
 62    DSAF_ROCE_SL_0,
 63    DSAF_ROCE_SL_1,
 64    DSAF_ROCE_SL_2,
 65    DSAF_ROCE_SL_3,
 66};
 67
 68#define DSAF_STATS_READ(p, offset) (*((u64 *)((u8 *)(p) + (offset))))
 69#define HNS_DSAF_IS_DEBUG(dev) ((dev)->dsaf_mode == DSAF_MODE_DISABLE_SP)
 70
 71enum hal_dsaf_mode {
 72    HRD_DSAF_NO_DSAF_MODE  = 0x0,
 73    HRD_DSAF_MODE      = 0x1,
 74};
 75
 76enum hal_dsaf_tc_mode {
 77    HRD_DSAF_4TC_MODE        = 0X0,
 78    HRD_DSAF_8TC_MODE        = 0X1,
 79};
 80
 81struct dsaf_vm_def_vlan {
 82    u32 vm_def_vlan_id;
 83    u32 vm_def_vlan_cfi;
 84    u32 vm_def_vlan_pri;
 85};
 86
 87struct dsaf_tbl_tcam_data {
 88    u32 tbl_tcam_data_high;
 89    u32 tbl_tcam_data_low;
 90};
 91
 92#define DSAF_PORT_MSK_NUM \
 93    ((DSAF_TOTAL_QUEUE_NUM + DSAF_SERVICE_NW_NUM - 1) / 32 + 1)
 94struct dsaf_tbl_tcam_mcast_cfg {
 95    u8 tbl_mcast_old_en;
 96    u8 tbl_mcast_item_vld;
 97    u32 tbl_mcast_port_msk[DSAF_PORT_MSK_NUM];
 98};
 99
 100struct dsaf_tbl_tcam_ucast_cfg {
 101    u32 tbl_ucast_old_en;
 102    u32 tbl_ucast_item_vld;
 103    u32 tbl_ucast_mac_discard;
 104    u32 tbl_ucast_dvc;
 105    u32 tbl_ucast_out_port;
 106};
 107
 108struct dsaf_tbl_line_cfg {
 109    u32 tbl_line_mac_discard;
 110    u32 tbl_line_dvc;
 111    u32 tbl_line_out_port;
 112};
 113
 114enum dsaf_port_rate_mode {
 115    DSAF_PORT_RATE_1000 = 0,
 116    DSAF_PORT_RATE_2500,
 117    DSAF_PORT_RATE_10000
 118};
 119
 120enum dsaf_stp_port_type {
 121    DSAF_STP_PORT_TYPE_DISCARD = 0,
 122    DSAF_STP_PORT_TYPE_BLOCK = 1,
 123    DSAF_STP_PORT_TYPE_LISTEN = 2,
 124    DSAF_STP_PORT_TYPE_LEARN = 3,
 125    DSAF_STP_PORT_TYPE_FORWARD = 4
 126};
 127
 128enum dsaf_sw_port_type {
 129    DSAF_SW_PORT_TYPE_NON_VLAN = 0,
 130    DSAF_SW_PORT_TYPE_ACCESS = 1,
 131    DSAF_SW_PORT_TYPE_TRUNK = 2,
 132};
 133
 134#define DSAF_SUB_BASE_SIZE            (0x10000)
 135
 136/* dsaf mode define */
 137enum dsaf_mode {
 138    DSAF_MODE_INVALID = 0, /**< Invalid dsaf mode */
 139    DSAF_MODE_ENABLE_FIX,  /**< en DSAF-mode, fixed to queue*/
 140    DSAF_MODE_ENABLE_0VM,  /**< en DSAF-mode, support 0 VM */
 141    DSAF_MODE_ENABLE_8VM,  /**< en DSAF-mode, support 8 VM */
 142    DSAF_MODE_ENABLE_16VM, /**< en DSAF-mode, support 16 VM */
 143    DSAF_MODE_ENABLE_32VM, /**< en DSAF-mode, support 32 VM */
 144    DSAF_MODE_ENABLE_128VM, /**< en DSAF-mode, support 128 VM */
 145    DSAF_MODE_ENABLE,        /**< before is enable DSAF mode*/
 146    DSAF_MODE_DISABLE_SP,  /* <non-dsaf, single port mode */
 147    DSAF_MODE_DISABLE_FIX, /**< non-dasf, fixed to queue*/
 148    DSAF_MODE_DISABLE_2PORT_8VM,  /**< non-dasf, 2port 8VM */
 149    DSAF_MODE_DISABLE_2PORT_16VM,  /**< non-dasf, 2port 16VM */
 150    DSAF_MODE_DISABLE_2PORT_64VM,  /**< non-dasf, 2port 64VM */
 151    DSAF_MODE_DISABLE_6PORT_0VM,  /**< non-dasf, 6port 0VM */
 152    DSAF_MODE_DISABLE_6PORT_2VM,  /**< non-dasf, 6port 2VM */
 153    DSAF_MODE_DISABLE_6PORT_4VM,  /**< non-dasf, 6port 4VM */
 154    DSAF_MODE_DISABLE_6PORT_16VM,  /**< non-dasf, 6port 16VM */
 155    DSAF_MODE_MAX      /**< the last one, use as the num */
 156};
 157
 158#define DSAF_DEST_PORT_NUM 256 /* DSAF max port num */
 159#define DSAF_WORD_BIT_CNT 32 /* the num bit of word */
 160
 161/*mac entry, mc or uc entry*/
 162struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry {
 163    /* mac addr, match the entry*/
 164    u8 addr[ETH_ALEN];
 165    u16 in_vlan_id; /* value of VlanId */
 166
 167    /* the vld input port num, dsaf-mode fix 0, */
 168    /*   non-dasf is the entry whitch port vld*/
 169    u8 in_port_num;
 170
 171    u8 port_num; /*output port num*/
 172    u8 rsv[6];
 173};
 174
 175/*only mc entry*/
 176struct dsaf_drv_mac_multi_dest_entry {
 177    /* mac addr, match the entry*/
 178    u8 addr[ETH_ALEN];
 179    u16 in_vlan_id;
 180    /* this mac addr output port,*/
 181    /*   bit0-bit5 means Port0-Port5(1bit is vld)**/
 182    u32 port_mask[DSAF_DEST_PORT_NUM / DSAF_WORD_BIT_CNT];
 183
 184    /* the vld input port num, dsaf-mode fix 0,*/
 185    /*   non-dasf is the entry whitch port vld*/
 186    u8 in_port_num;
 187    u8 rsv[7];
 188};
 189
 190struct dsaf_hw_stats {
 191    u64 pad_drop;
 192    u64 man_pkts;
 193    u64 rx_pkts;
 194    u64 rx_pkt_id;
 195    u64 rx_pause_frame;
 196    u64 release_buf_num;
 197    u64 sbm_drop;
 198    u64 crc_false;
 199    u64 bp_drop;
 200    u64 rslt_drop;
 201    u64 local_addr_false;
 202    u64 vlan_drop;
 203    u64 stp_drop;
 204    u64 rx_pfc[DSAF_PRIO_NR];
 205    u64 tx_pfc[DSAF_PRIO_NR];
 206    u64 tx_pkts;
 207};
 208
 209struct hnae_vf_cb {
 210    u8 port_index;
 211    struct hns_mac_cb *mac_cb;
 212    struct dsaf_device *dsaf_dev;
 213    struct hnae_handle ae_handle; /* must be the last number */
 214};
 215
 216struct dsaf_int_xge_src {
 217    u32  xid_xge_ecc_err_int_src;
 218    u32  xid_xge_fsm_timout_int_src;
 219    u32  sbm_xge_lnk_fsm_timout_int_src;
 220    u32  sbm_xge_lnk_ecc_2bit_int_src;
 221    u32  sbm_xge_mib_req_failed_int_src;
 222    u32  sbm_xge_mib_req_fsm_timout_int_src;
 223    u32  sbm_xge_mib_rels_fsm_timout_int_src;
 224    u32  sbm_xge_sram_ecc_2bit_int_src;
 225    u32  sbm_xge_mib_buf_sum_err_int_src;
 226    u32  sbm_xge_mib_req_extra_int_src;
 227    u32  sbm_xge_mib_rels_extra_int_src;
 228    u32  voq_xge_start_to_over_0_int_src;
 229    u32  voq_xge_start_to_over_1_int_src;
 230    u32  voq_xge_ecc_err_int_src;
 231};
 232
 233struct dsaf_int_ppe_src {
 234    u32  xid_ppe_fsm_timout_int_src;
 235    u32  sbm_ppe_lnk_fsm_timout_int_src;
 236    u32  sbm_ppe_lnk_ecc_2bit_int_src;
 237    u32  sbm_ppe_mib_req_failed_int_src;
 238    u32  sbm_ppe_mib_req_fsm_timout_int_src;
 239    u32  sbm_ppe_mib_rels_fsm_timout_int_src;
 240    u32  sbm_ppe_sram_ecc_2bit_int_src;
 241    u32  sbm_ppe_mib_buf_sum_err_int_src;
 242    u32  sbm_ppe_mib_req_extra_int_src;
 243    u32  sbm_ppe_mib_rels_extra_int_src;
 244    u32  voq_ppe_start_to_over_0_int_src;
 245    u32  voq_ppe_ecc_err_int_src;
 246    u32  xod_ppe_fifo_rd_empty_int_src;
 247    u32  xod_ppe_fifo_wr_full_int_src;
 248};
 249
 250struct dsaf_int_rocee_src {
 251    u32  xid_rocee_fsm_timout_int_src;
 252    u32  sbm_rocee_lnk_fsm_timout_int_src;
 253    u32  sbm_rocee_lnk_ecc_2bit_int_src;
 254    u32  sbm_rocee_mib_req_failed_int_src;
 255    u32  sbm_rocee_mib_req_fsm_timout_int_src;
 256    u32  sbm_rocee_mib_rels_fsm_timout_int_src;
 257    u32  sbm_rocee_sram_ecc_2bit_int_src;
 258    u32  sbm_rocee_mib_buf_sum_err_int_src;
 259    u32  sbm_rocee_mib_req_extra_int_src;
 260    u32  sbm_rocee_mib_rels_extra_int_src;
 261    u32  voq_rocee_start_to_over_0_int_src;
 262    u32  voq_rocee_ecc_err_int_src;
 263};
 264
 265struct dsaf_int_tbl_src {
 266    u32  tbl_da0_mis_src;
 267    u32  tbl_da1_mis_src;
 268    u32  tbl_da2_mis_src;
 269    u32  tbl_da3_mis_src;
 270    u32  tbl_da4_mis_src;
 271    u32  tbl_da5_mis_src;
 272    u32  tbl_da6_mis_src;
 273    u32  tbl_da7_mis_src;
 274    u32  tbl_sa_mis_src;
 275    u32  tbl_old_sech_end_src;
 276    u32  lram_ecc_err1_src;
 277    u32  lram_ecc_err2_src;
 278    u32  tram_ecc_err1_src;
 279    u32  tram_ecc_err2_src;
 280    u32  tbl_ucast_bcast_xge0_src;
 281    u32  tbl_ucast_bcast_xge1_src;
 282    u32  tbl_ucast_bcast_xge2_src;
 283    u32  tbl_ucast_bcast_xge3_src;
 284    u32  tbl_ucast_bcast_xge4_src;
 285    u32  tbl_ucast_bcast_xge5_src;
 286    u32  tbl_ucast_bcast_ppe_src;
 287    u32  tbl_ucast_bcast_rocee_src;
 288};
 289
 290struct dsaf_int_stat {
 291    struct dsaf_int_xge_src dsaf_int_xge_stat[DSAF_COMM_CHN];
 292    struct dsaf_int_ppe_src dsaf_int_ppe_stat[DSAF_COMM_CHN];
 293    struct dsaf_int_rocee_src dsaf_int_rocee_stat[DSAF_COMM_CHN];
 294    struct dsaf_int_tbl_src dsaf_int_tbl_stat[1];
 295
 296};
 297
 298struct dsaf_misc_op {
 299    void (*cpld_set_led)(struct hns_mac_cb *mac_cb, int link_status,
 300               u16 speed, int data);
 301    void (*cpld_reset_led)(struct hns_mac_cb *mac_cb);
 302    int (*cpld_set_led_id)(struct hns_mac_cb *mac_cb,
 303                enum hnae_led_state status);
 304    /* reset series function, it will be reset if the dereset is 0 */
 305    void (*dsaf_reset)(struct dsaf_device *dsaf_dev, bool dereset);
 306    void (*xge_srst)(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 port, bool dereset);
 307    void (*ge_srst)(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 port, bool dereset);
 308    void (*ppe_srst)(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 port, bool dereset);
 309    void (*ppe_comm_srst)(struct dsaf_device *dsaf_dev, bool dereset);
 310    void (*hns_dsaf_srst_chns)(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 msk,
 311                  bool dereset);
 312    void (*hns_dsaf_roce_srst)(struct dsaf_device *dsaf_dev, bool dereset);
 313
 314    phy_interface_t (*get_phy_if)(struct hns_mac_cb *mac_cb);
 315    int (*get_sfp_prsnt)(struct hns_mac_cb *mac_cb, int *sfp_prsnt);
 316
 317    int (*cfg_serdes_loopback)(struct hns_mac_cb *mac_cb, bool en);
 318};
 319
 320/* Dsaf device struct define ,and mac -> dsaf */
 321struct dsaf_device {
 322    struct device *dev;
 323    struct hnae_ae_dev ae_dev;
 324
 325    u8 __iomem *sc_base;
 326    u8 __iomem *sds_base;
 327    u8 __iomem *ppe_base;
 328    u8 __iomem *io_base;
 329    struct regmap *sub_ctrl;
 330    phys_addr_t ppe_paddr;
 331
 332    u32 desc_num; /* desc num per queue*/
 333    u32 buf_size; /* ring buffer size */
 334    u32 reset_offset; /* reset field offset in sub sysctrl */
 335    int buf_size_type; /* ring buffer size-type */
 336    enum dsaf_mode dsaf_mode;    /* dsaf mode */
 337    enum hal_dsaf_mode dsaf_en;
 338    enum hal_dsaf_tc_mode dsaf_tc_mode;
 339    u32 dsaf_ver;
 340    u16 tcam_max_num;    /* max TCAM entry for user except promisc */
 341
 342    struct ppe_common_cb *ppe_common[DSAF_COMM_DEV_NUM];
 343    struct rcb_common_cb *rcb_common[DSAF_COMM_DEV_NUM];
 344    struct hns_mac_cb *mac_cb[DSAF_MAX_PORT_NUM];
 345    struct dsaf_misc_op *misc_op;
 346
 347    struct dsaf_hw_stats hw_stats[DSAF_NODE_NUM];
 348    struct dsaf_int_stat int_stat;
 349    /* make sure tcam table config spinlock */
 350    spinlock_t tcam_lock;
 351};
 352
 353static inline void *hns_dsaf_dev_priv(const struct dsaf_device *dsaf_dev)
 354{
 355    return (void *)((u8 *)dsaf_dev + sizeof(*dsaf_dev));
 356}
 357
 358#define DSAF_TBL_TCAM_KEY_PORT_S 0
 359#define DSAF_TBL_TCAM_KEY_PORT_M (((1ULL << 4) - 1) << 0)
 360#define DSAF_TBL_TCAM_KEY_VLAN_S 4
 361#define DSAF_TBL_TCAM_KEY_VLAN_M (((1ULL << 12) - 1) << 4)
 362
 363struct dsaf_drv_tbl_tcam_key {
 364    union {
 365        struct {
 366            u8 mac_3;
 367            u8 mac_2;
 368            u8 mac_1;
 369            u8 mac_0;
 370        } bits;
 371
 372        u32 val;
 373    } high;
 374    union {
 375        struct {
 376            u16 port_vlan;
 377            u8 mac_5;
 378            u8 mac_4;
 379        } bits;
 380
 381        u32 val;
 382    } low;
 383};
 384
 385struct dsaf_drv_soft_mac_tbl {
 386    struct dsaf_drv_tbl_tcam_key tcam_key;
 387    u16 index; /*the entry's index in tcam tab*/
 388};
 389
 390struct dsaf_drv_priv {
 391    /* soft tab Mac key, for hardware tab*/
 392    struct dsaf_drv_soft_mac_tbl *soft_mac_tbl;
 393};
 394
 395static inline void hns_dsaf_tbl_tcam_addr_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev,
 396                       u32 tab_tcam_addr)
 397{
 398    dsaf_set_dev_field(dsaf_dev, DSAF_TBL_TCAM_ADDR_0_REG,
 399              DSAF_TBL_TCAM_ADDR_M, DSAF_TBL_TCAM_ADDR_S,
 400              tab_tcam_addr);
 401}
 402
 403static inline void hns_dsaf_tbl_tcam_load_pul(struct dsaf_device *dsaf_dev)
 404{
 405    u32 o_tbl_pul;
 406
 407    o_tbl_pul = dsaf_read_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG);
 408    dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_TCAM_LOAD_S, 1);
 409    dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, o_tbl_pul);
 410    dsaf_set_bit(o_tbl_pul, DSAF_TBL_PUL_TCAM_LOAD_S, 0);
 411    dsaf_write_dev(dsaf_dev, DSAF_TBL_PUL_0_REG, o_tbl_pul);
 412}
 413
 414static inline void hns_dsaf_tbl_line_addr_cfg(struct dsaf_device *dsaf_dev,
 415                       u32 tab_line_addr)
 416{
 417    dsaf_set_dev_field(dsaf_dev, DSAF_TBL_LINE_ADDR_0_REG,
 418              DSAF_TBL_LINE_ADDR_M, DSAF_TBL_LINE_ADDR_S,
 419              tab_line_addr);
 420}
 421
 422static inline struct hnae_vf_cb *hns_ae_get_vf_cb(
 423    struct hnae_handle *handle)
 424{
 425    return container_of(handle, struct hnae_vf_cb, ae_handle);
 426}
 427
 428int hns_dsaf_set_mac_uc_entry(struct dsaf_device *dsaf_dev,
 429               struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry *mac_entry);
 430int hns_dsaf_add_mac_mc_port(struct dsaf_device *dsaf_dev,
 431               struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry *mac_entry);
 432int hns_dsaf_del_mac_entry(struct dsaf_device *dsaf_dev, u16 vlan_id,
 433              u8 in_port_num, u8 *addr);
 434int hns_dsaf_del_mac_mc_port(struct dsaf_device *dsaf_dev,
 435               struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry *mac_entry);
 436void hns_dsaf_fix_mac_mode(struct hns_mac_cb *mac_cb);
 437
 438int hns_dsaf_ae_init(struct dsaf_device *dsaf_dev);
 439void hns_dsaf_ae_uninit(struct dsaf_device *dsaf_dev);
 440
 441void hns_dsaf_update_stats(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 inode_num);
 442
 443int hns_dsaf_get_sset_count(struct dsaf_device *dsaf_dev, int stringset);
 444void hns_dsaf_get_stats(struct dsaf_device *ddev, u64 *data, int port);
 445void hns_dsaf_get_strings(int stringset, u8 *data, int port,
 446             struct dsaf_device *dsaf_dev);
 447
 448void hns_dsaf_get_regs(struct dsaf_device *ddev, u32 port, void *data);
 449int hns_dsaf_get_regs_count(void);
 450void hns_dsaf_set_promisc_mode(struct dsaf_device *dsaf_dev, u32 en);
 451void hns_dsaf_set_promisc_tcam(struct dsaf_device *dsaf_dev,
 452                u32 port, bool enable);
 453
 454void hns_dsaf_get_rx_mac_pause_en(struct dsaf_device *dsaf_dev, int mac_id,
 455                 u32 *en);
 456int hns_dsaf_set_rx_mac_pause_en(struct dsaf_device *dsaf_dev, int mac_id,
 457                 u32 en);
 458int hns_dsaf_rm_mac_addr(
 459    struct dsaf_device *dsaf_dev,
 460    struct dsaf_drv_mac_single_dest_entry *mac_entry);
 461
 462int hns_dsaf_clr_mac_mc_port(struct dsaf_device *dsaf_dev,
 463               u8 mac_id, u8 port_num);
 464int hns_dsaf_wait_pkt_clean(struct dsaf_device *dsaf_dev, int port);
 465
 466int hns_dsaf_roce_reset(struct fwnode_handle *dsaf_fwnode, bool dereset);
 467
 468#endif /* __HNS_DSAF_MAIN_H__ */
 469