linux/sound/soc/mediatek/mt8183/mt8183-afe-pcm.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2//
  3// Mediatek ALSA SoC AFE platform driver for 8183
  4//
  5// Copyright (c) 2018 MediaTek Inc.
  6// Author: KaiChieh Chuang <kaichieh.chuang@mediatek.com>
  7
  8#include <linux/delay.h>
  9#include <linux/module.h>
 10#include <linux/mfd/syscon.h>
 11#include <linux/of.h>
 12#include <linux/of_address.h>
 13#include <linux/pm_runtime.h>
 14#include <linux/reset.h>
 15
 16#include "mt8183-afe-common.h"
 17#include "mt8183-afe-clk.h"
 18#include "mt8183-interconnection.h"
 19#include "mt8183-reg.h"
 20#include "../common/mtk-afe-platform-driver.h"
 21#include "../common/mtk-afe-fe-dai.h"
 22
 23enum {
 24    MTK_AFE_RATE_8K = 0,
 25    MTK_AFE_RATE_11K = 1,
 26    MTK_AFE_RATE_12K = 2,
 27    MTK_AFE_RATE_384K = 3,
 28    MTK_AFE_RATE_16K = 4,
 29    MTK_AFE_RATE_22K = 5,
 30    MTK_AFE_RATE_24K = 6,
 31    MTK_AFE_RATE_130K = 7,
 32    MTK_AFE_RATE_32K = 8,
 33    MTK_AFE_RATE_44K = 9,
 34    MTK_AFE_RATE_48K = 10,
 35    MTK_AFE_RATE_88K = 11,
 36    MTK_AFE_RATE_96K = 12,
 37    MTK_AFE_RATE_176K = 13,
 38    MTK_AFE_RATE_192K = 14,
 39    MTK_AFE_RATE_260K = 15,
 40};
 41
 42enum {
 43    MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_8K = 0,
 44    MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_16K = 1,
 45    MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_32K = 2,
 46    MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_48K = 3,
 47};
 48
 49enum {
 50    MTK_AFE_PCM_RATE_8K = 0,
 51    MTK_AFE_PCM_RATE_16K = 1,
 52    MTK_AFE_PCM_RATE_32K = 2,
 53    MTK_AFE_PCM_RATE_48K = 3,
 54};
 55
 56unsigned int mt8183_general_rate_transform(struct device *dev,
 57                      unsigned int rate)
 58{
 59    switch (rate) {
 60    case 8000:
 61        return MTK_AFE_RATE_8K;
 62    case 11025:
 63        return MTK_AFE_RATE_11K;
 64    case 12000:
 65        return MTK_AFE_RATE_12K;
 66    case 16000:
 67        return MTK_AFE_RATE_16K;
 68    case 22050:
 69        return MTK_AFE_RATE_22K;
 70    case 24000:
 71        return MTK_AFE_RATE_24K;
 72    case 32000:
 73        return MTK_AFE_RATE_32K;
 74    case 44100:
 75        return MTK_AFE_RATE_44K;
 76    case 48000:
 77        return MTK_AFE_RATE_48K;
 78    case 88200:
 79        return MTK_AFE_RATE_88K;
 80    case 96000:
 81        return MTK_AFE_RATE_96K;
 82    case 130000:
 83        return MTK_AFE_RATE_130K;
 84    case 176400:
 85        return MTK_AFE_RATE_176K;
 86    case 192000:
 87        return MTK_AFE_RATE_192K;
 88    case 260000:
 89        return MTK_AFE_RATE_260K;
 90    default:
 91        dev_warn(dev, "%s(), rate %u invalid, use %d!!!\n",
 92             __func__, rate, MTK_AFE_RATE_48K);
 93        return MTK_AFE_RATE_48K;
 94    }
 95}
 96
 97static unsigned int dai_memif_rate_transform(struct device *dev,
 98                       unsigned int rate)
 99{
 100    switch (rate) {
 101    case 8000:
 102        return MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_8K;
 103    case 16000:
 104        return MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_16K;
 105    case 32000:
 106        return MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_32K;
 107    case 48000:
 108        return MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_48K;
 109    default:
 110        dev_warn(dev, "%s(), rate %u invalid, use %d!!!\n",
 111             __func__, rate, MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_16K);
 112        return MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_16K;
 113    }
 114}
 115
 116unsigned int mt8183_rate_transform(struct device *dev,
 117                  unsigned int rate, int aud_blk)
 118{
 119    switch (aud_blk) {
 120    case MT8183_MEMIF_MOD_DAI:
 121        return dai_memif_rate_transform(dev, rate);
 122    default:
 123        return mt8183_general_rate_transform(dev, rate);
 124    }
 125}
 126
 127static const struct snd_pcm_hardware mt8183_afe_hardware = {
 128    .info = SNDRV_PCM_INFO_MMAP |
 129        SNDRV_PCM_INFO_INTERLEAVED |
 130        SNDRV_PCM_INFO_MMAP_VALID,
 131    .formats = SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE |
 132          SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE |
 133          SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE,
 134    .period_bytes_min = 256,
 135    .period_bytes_max = 4 * 48 * 1024,
 136    .periods_min = 2,
 137    .periods_max = 256,
 138    .buffer_bytes_max = 8 * 48 * 1024,
 139    .fifo_size = 0,
 140};
 141
 142static int mt8183_memif_fs(struct snd_pcm_substream *substream,
 143              unsigned int rate)
 144{
 145    struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
 146    struct snd_soc_component *component =
 147        snd_soc_rtdcom_lookup(rtd, AFE_PCM_NAME);
 148    struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_component_get_drvdata(component);
 149    int id = asoc_rtd_to_cpu(rtd, 0)->id;
 150
 151    return mt8183_rate_transform(afe->dev, rate, id);
 152}
 153
 154static int mt8183_irq_fs(struct snd_pcm_substream *substream, unsigned int rate)
 155{
 156    struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
 157    struct snd_soc_component *component =
 158        snd_soc_rtdcom_lookup(rtd, AFE_PCM_NAME);
 159    struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_component_get_drvdata(component);
 160
 161    return mt8183_general_rate_transform(afe->dev, rate);
 162}
 163
 164#define MTK_PCM_RATES (SNDRV_PCM_RATE_8000_48000 |\
 165            SNDRV_PCM_RATE_88200 |\
 166            SNDRV_PCM_RATE_96000 |\
 167            SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
 168            SNDRV_PCM_RATE_192000)
 169
 170#define MTK_PCM_DAI_RATES (SNDRV_PCM_RATE_8000 |\
 171              SNDRV_PCM_RATE_16000 |\
 172              SNDRV_PCM_RATE_32000 |\
 173              SNDRV_PCM_RATE_48000)
 174
 175#define MTK_PCM_FORMATS (SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE |\
 176             SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE |\
 177             SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE)
 178
 179static struct snd_soc_dai_driver mt8183_memif_dai_driver[] = {
 180    /* FE DAIs: memory intefaces to CPU */
 181    {
 182        .name = "DL1",
 183        .id = MT8183_MEMIF_DL1,
 184        .playback = {
 185            .stream_name = "DL1",
 186            .channels_min = 1,
 187            .channels_max = 2,
 188            .rates = MTK_PCM_RATES,
 189            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 190        },
 191        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 192    },
 193    {
 194        .name = "DL2",
 195        .id = MT8183_MEMIF_DL2,
 196        .playback = {
 197            .stream_name = "DL2",
 198            .channels_min = 1,
 199            .channels_max = 2,
 200            .rates = MTK_PCM_RATES,
 201            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 202        },
 203        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 204    },
 205    {
 206        .name = "DL3",
 207        .id = MT8183_MEMIF_DL3,
 208        .playback = {
 209            .stream_name = "DL3",
 210            .channels_min = 1,
 211            .channels_max = 2,
 212            .rates = MTK_PCM_RATES,
 213            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 214        },
 215        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 216    },
 217    {
 218        .name = "UL1",
 219        .id = MT8183_MEMIF_VUL12,
 220        .capture = {
 221            .stream_name = "UL1",
 222            .channels_min = 1,
 223            .channels_max = 2,
 224            .rates = MTK_PCM_RATES,
 225            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 226        },
 227        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 228    },
 229    {
 230        .name = "UL2",
 231        .id = MT8183_MEMIF_AWB,
 232        .capture = {
 233            .stream_name = "UL2",
 234            .channels_min = 1,
 235            .channels_max = 2,
 236            .rates = MTK_PCM_RATES,
 237            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 238        },
 239        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 240    },
 241    {
 242        .name = "UL3",
 243        .id = MT8183_MEMIF_VUL2,
 244        .capture = {
 245            .stream_name = "UL3",
 246            .channels_min = 1,
 247            .channels_max = 2,
 248            .rates = MTK_PCM_RATES,
 249            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 250        },
 251        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 252    },
 253    {
 254        .name = "UL4",
 255        .id = MT8183_MEMIF_AWB2,
 256        .capture = {
 257            .stream_name = "UL4",
 258            .channels_min = 1,
 259            .channels_max = 2,
 260            .rates = MTK_PCM_RATES,
 261            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 262        },
 263        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 264    },
 265    {
 266        .name = "UL_MONO_1",
 267        .id = MT8183_MEMIF_MOD_DAI,
 268        .capture = {
 269            .stream_name = "UL_MONO_1",
 270            .channels_min = 1,
 271            .channels_max = 1,
 272            .rates = MTK_PCM_DAI_RATES,
 273            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 274        },
 275        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 276    },
 277    {
 278        .name = "HDMI",
 279        .id = MT8183_MEMIF_HDMI,
 280        .playback = {
 281            .stream_name = "HDMI",
 282            .channels_min = 2,
 283            .channels_max = 8,
 284            .rates = MTK_PCM_RATES,
 285            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 286        },
 287        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 288    },
 289};
 290
 291/* dma widget & routes*/
 292static const struct snd_kcontrol_new memif_ul1_ch1_mix[] = {
 293    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN21,
 294                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 295    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I2S0_CH1", AFE_CONN21,
 296                  I_I2S0_CH1, 1, 0),
 297};
 298
 299static const struct snd_kcontrol_new memif_ul1_ch2_mix[] = {
 300    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN22,
 301                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 302    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I2S0_CH2", AFE_CONN21,
 303                  I_I2S0_CH2, 1, 0),
 304};
 305
 306static const struct snd_kcontrol_new memif_ul2_ch1_mix[] = {
 307    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN5,
 308                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 309    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL1_CH1", AFE_CONN5,
 310                  I_DL1_CH1, 1, 0),
 311    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL2_CH1", AFE_CONN5,
 312                  I_DL2_CH1, 1, 0),
 313    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL3_CH1", AFE_CONN5,
 314                  I_DL3_CH1, 1, 0),
 315    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I2S2_CH1", AFE_CONN5,
 316                  I_I2S2_CH1, 1, 0),
 317};
 318
 319static const struct snd_kcontrol_new memif_ul2_ch2_mix[] = {
 320    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN6,
 321                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 322    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL1_CH2", AFE_CONN6,
 323                  I_DL1_CH2, 1, 0),
 324    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL2_CH2", AFE_CONN6,
 325                  I_DL2_CH2, 1, 0),
 326    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL3_CH2", AFE_CONN6,
 327                  I_DL3_CH2, 1, 0),
 328    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I2S2_CH2", AFE_CONN6,
 329                  I_I2S2_CH2, 1, 0),
 330};
 331
 332static const struct snd_kcontrol_new memif_ul3_ch1_mix[] = {
 333    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN32,
 334                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 335    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I2S2_CH1", AFE_CONN32,
 336                  I_I2S2_CH1, 1, 0),
 337};
 338
 339static const struct snd_kcontrol_new memif_ul3_ch2_mix[] = {
 340    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN33,
 341                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 342    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I2S2_CH2", AFE_CONN33,
 343                  I_I2S2_CH2, 1, 0),
 344};
 345
 346static const struct snd_kcontrol_new memif_ul4_ch1_mix[] = {
 347    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN38,
 348                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 349};
 350
 351static const struct snd_kcontrol_new memif_ul4_ch2_mix[] = {
 352    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN39,
 353                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 354};
 355
 356static const struct snd_kcontrol_new memif_ul_mono_1_mix[] = {
 357    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN12,
 358                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 359    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN12,
 360                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 361};
 362
 363static const struct snd_soc_dapm_widget mt8183_memif_widgets[] = {
 364    /* memif */
 365    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL1_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 366              memif_ul1_ch1_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul1_ch1_mix)),
 367    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL1_CH2", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 368              memif_ul1_ch2_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul1_ch2_mix)),
 369
 370    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL2_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 371              memif_ul2_ch1_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul2_ch1_mix)),
 372    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL2_CH2", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 373              memif_ul2_ch2_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul2_ch2_mix)),
 374
 375    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL3_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 376              memif_ul3_ch1_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul3_ch1_mix)),
 377    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL3_CH2", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 378              memif_ul3_ch2_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul3_ch2_mix)),
 379
 380    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL4_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 381              memif_ul4_ch1_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul4_ch1_mix)),
 382    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL4_CH2", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 383              memif_ul4_ch2_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul4_ch2_mix)),
 384
 385    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL_MONO_1_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 386              memif_ul_mono_1_mix,
 387              ARRAY_SIZE(memif_ul_mono_1_mix)),
 388};
 389
 390static const struct snd_soc_dapm_route mt8183_memif_routes[] = {
 391    /* capture */
 392    {"UL1", NULL, "UL1_CH1"},
 393    {"UL1", NULL, "UL1_CH2"},
 394    {"UL1_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 395    {"UL1_CH2", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 396    {"UL1_CH1", "I2S0_CH1", "I2S0"},
 397    {"UL1_CH2", "I2S0_CH2", "I2S0"},
 398
 399    {"UL2", NULL, "UL2_CH1"},
 400    {"UL2", NULL, "UL2_CH2"},
 401    {"UL2_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 402    {"UL2_CH2", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 403    {"UL2_CH1", "I2S2_CH1", "I2S2"},
 404    {"UL2_CH2", "I2S2_CH2", "I2S2"},
 405
 406    {"UL3", NULL, "UL3_CH1"},
 407    {"UL3", NULL, "UL3_CH2"},
 408    {"UL3_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 409    {"UL3_CH2", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 410    {"UL3_CH1", "I2S2_CH1", "I2S2"},
 411    {"UL3_CH2", "I2S2_CH2", "I2S2"},
 412
 413    {"UL4", NULL, "UL4_CH1"},
 414    {"UL4", NULL, "UL4_CH2"},
 415    {"UL4_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 416    {"UL4_CH2", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 417
 418    {"UL_MONO_1", NULL, "UL_MONO_1_CH1"},
 419    {"UL_MONO_1_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 420    {"UL_MONO_1_CH1", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 421};
 422
 423static const struct snd_soc_component_driver mt8183_afe_pcm_dai_component = {
 424    .name = "mt8183-afe-pcm-dai",
 425};
 426
 427static const struct mtk_base_memif_data memif_data[MT8183_MEMIF_NUM] = {
 428    [MT8183_MEMIF_DL1] = {
 429        .name = "DL1",
 430        .id = MT8183_MEMIF_DL1,
 431        .reg_ofs_base = AFE_DL1_BASE,
 432        .reg_ofs_cur = AFE_DL1_CUR,
 433        .fs_reg = AFE_DAC_CON1,
 434        .fs_shift = DL1_MODE_SFT,
 435        .fs_maskbit = DL1_MODE_MASK,
 436        .mono_reg = AFE_DAC_CON1,
 437        .mono_shift = DL1_DATA_SFT,
 438        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 439        .enable_shift = DL1_ON_SFT,
 440        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 441        .hd_align_reg = AFE_MEMIF_HDALIGN,
 442        .hd_shift = DL1_HD_SFT,
 443        .hd_align_mshift = DL1_HD_ALIGN_SFT,
 444        .agent_disable_reg = -1,
 445        .agent_disable_shift = -1,
 446        .msb_reg = -1,
 447        .msb_shift = -1,
 448    },
 449    [MT8183_MEMIF_DL2] = {
 450        .name = "DL2",
 451        .id = MT8183_MEMIF_DL2,
 452        .reg_ofs_base = AFE_DL2_BASE,
 453        .reg_ofs_cur = AFE_DL2_CUR,
 454        .fs_reg = AFE_DAC_CON1,
 455        .fs_shift = DL2_MODE_SFT,
 456        .fs_maskbit = DL2_MODE_MASK,
 457        .mono_reg = AFE_DAC_CON1,
 458        .mono_shift = DL2_DATA_SFT,
 459        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 460        .enable_shift = DL2_ON_SFT,
 461        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 462        .hd_align_reg = AFE_MEMIF_HDALIGN,
 463        .hd_shift = DL2_HD_SFT,
 464        .hd_align_mshift = DL2_HD_ALIGN_SFT,
 465        .agent_disable_reg = -1,
 466        .agent_disable_shift = -1,
 467        .msb_reg = -1,
 468        .msb_shift = -1,
 469    },
 470    [MT8183_MEMIF_DL3] = {
 471        .name = "DL3",
 472        .id = MT8183_MEMIF_DL3,
 473        .reg_ofs_base = AFE_DL3_BASE,
 474        .reg_ofs_cur = AFE_DL3_CUR,
 475        .fs_reg = AFE_DAC_CON2,
 476        .fs_shift = DL3_MODE_SFT,
 477        .fs_maskbit = DL3_MODE_MASK,
 478        .mono_reg = AFE_DAC_CON1,
 479        .mono_shift = DL3_DATA_SFT,
 480        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 481        .enable_shift = DL3_ON_SFT,
 482        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 483        .hd_align_reg = AFE_MEMIF_HDALIGN,
 484        .hd_shift = DL3_HD_SFT,
 485        .hd_align_mshift = DL3_HD_ALIGN_SFT,
 486        .agent_disable_reg = -1,
 487        .agent_disable_shift = -1,
 488        .msb_reg = -1,
 489        .msb_shift = -1,
 490    },
 491    [MT8183_MEMIF_VUL2] = {
 492        .name = "VUL2",
 493        .id = MT8183_MEMIF_VUL2,
 494        .reg_ofs_base = AFE_VUL2_BASE,
 495        .reg_ofs_cur = AFE_VUL2_CUR,
 496        .fs_reg = AFE_DAC_CON2,
 497        .fs_shift = VUL2_MODE_SFT,
 498        .fs_maskbit = VUL2_MODE_MASK,
 499        .mono_reg = AFE_DAC_CON2,
 500        .mono_shift = VUL2_DATA_SFT,
 501        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 502        .enable_shift = VUL2_ON_SFT,
 503        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 504        .hd_align_reg = AFE_MEMIF_HDALIGN,
 505        .hd_shift = VUL2_HD_SFT,
 506        .hd_align_mshift = VUL2_HD_ALIGN_SFT,
 507        .agent_disable_reg = -1,
 508        .agent_disable_shift = -1,
 509        .msb_reg = -1,
 510        .msb_shift = -1,
 511    },
 512    [MT8183_MEMIF_AWB] = {
 513        .name = "AWB",
 514        .id = MT8183_MEMIF_AWB,
 515        .reg_ofs_base = AFE_AWB_BASE,
 516        .reg_ofs_cur = AFE_AWB_CUR,
 517        .fs_reg = AFE_DAC_CON1,
 518        .fs_shift = AWB_MODE_SFT,
 519        .fs_maskbit = AWB_MODE_MASK,
 520        .mono_reg = AFE_DAC_CON1,
 521        .mono_shift = AWB_DATA_SFT,
 522        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 523        .enable_shift = AWB_ON_SFT,
 524        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 525        .hd_align_reg = AFE_MEMIF_HDALIGN,
 526        .hd_shift = AWB_HD_SFT,
 527        .hd_align_mshift = AWB_HD_ALIGN_SFT,
 528        .agent_disable_reg = -1,
 529        .agent_disable_shift = -1,
 530        .msb_reg = -1,
 531        .msb_shift = -1,
 532    },
 533    [MT8183_MEMIF_AWB2] = {
 534        .name = "AWB2",
 535        .id = MT8183_MEMIF_AWB2,
 536        .reg_ofs_base = AFE_AWB2_BASE,
 537        .reg_ofs_cur = AFE_AWB2_CUR,
 538        .fs_reg = AFE_DAC_CON2,
 539        .fs_shift = AWB2_MODE_SFT,
 540        .fs_maskbit = AWB2_MODE_MASK,
 541        .mono_reg = AFE_DAC_CON2,
 542        .mono_shift = AWB2_DATA_SFT,
 543        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 544        .enable_shift = AWB2_ON_SFT,
 545        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 546        .hd_align_reg = AFE_MEMIF_HDALIGN,
 547        .hd_shift = AWB2_HD_SFT,
 548        .hd_align_mshift = AWB2_ALIGN_SFT,
 549        .agent_disable_reg = -1,
 550        .agent_disable_shift = -1,
 551        .msb_reg = -1,
 552        .msb_shift = -1,
 553    },
 554    [MT8183_MEMIF_VUL12] = {
 555        .name = "VUL12",
 556        .id = MT8183_MEMIF_VUL12,
 557        .reg_ofs_base = AFE_VUL_D2_BASE,
 558        .reg_ofs_cur = AFE_VUL_D2_CUR,
 559        .fs_reg = AFE_DAC_CON0,
 560        .fs_shift = VUL12_MODE_SFT,
 561        .fs_maskbit = VUL12_MODE_MASK,
 562        .mono_reg = AFE_DAC_CON0,
 563        .mono_shift = VUL12_MONO_SFT,
 564        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 565        .enable_shift = VUL12_ON_SFT,
 566        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 567        .hd_align_reg = AFE_MEMIF_HDALIGN,
 568        .hd_shift = VUL12_HD_SFT,
 569        .hd_align_mshift = VUL12_HD_ALIGN_SFT,
 570        .agent_disable_reg = -1,
 571        .agent_disable_shift = -1,
 572        .msb_reg = -1,
 573        .msb_shift = -1,
 574    },
 575    [MT8183_MEMIF_MOD_DAI] = {
 576        .name = "MOD_DAI",
 577        .id = MT8183_MEMIF_MOD_DAI,
 578        .reg_ofs_base = AFE_MOD_DAI_BASE,
 579        .reg_ofs_cur = AFE_MOD_DAI_CUR,
 580        .fs_reg = AFE_DAC_CON1,
 581        .fs_shift = MOD_DAI_MODE_SFT,
 582        .fs_maskbit = MOD_DAI_MODE_MASK,
 583        .mono_reg = -1,
 584        .mono_shift = 0,
 585        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 586        .enable_shift = MOD_DAI_ON_SFT,
 587        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 588        .hd_align_reg = AFE_MEMIF_HDALIGN,
 589        .hd_shift = MOD_DAI_HD_SFT,
 590        .hd_align_mshift = MOD_DAI_HD_ALIGN_SFT,
 591        .agent_disable_reg = -1,
 592        .agent_disable_shift = -1,
 593        .msb_reg = -1,
 594        .msb_shift = -1,
 595    },
 596    [MT8183_MEMIF_HDMI] = {
 597        .name = "HDMI",
 598        .id = MT8183_MEMIF_HDMI,
 599        .reg_ofs_base = AFE_HDMI_OUT_BASE,
 600        .reg_ofs_cur = AFE_HDMI_OUT_CUR,
 601        .fs_reg = -1,
 602        .fs_shift = -1,
 603        .fs_maskbit = -1,
 604        .mono_reg = -1,
 605        .mono_shift = -1,
 606        .enable_reg = -1,    /* control in tdm for sync start */
 607        .enable_shift = -1,
 608        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 609        .hd_align_reg = AFE_MEMIF_HDALIGN,
 610        .hd_shift = HDMI_HD_SFT,
 611        .hd_align_mshift = HDMI_HD_ALIGN_SFT,
 612        .agent_disable_reg = -1,
 613        .agent_disable_shift = -1,
 614        .msb_reg = -1,
 615        .msb_shift = -1,
 616    },
 617};
 618
 619static const struct mtk_base_irq_data irq_data[MT8183_IRQ_NUM] = {
 620    [MT8183_IRQ_0] = {
 621        .id = MT8183_IRQ_0,
 622        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT0,
 623        .irq_cnt_shift = 0,
 624        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 625        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON1,
 626        .irq_fs_shift = IRQ0_MCU_MODE_SFT,
 627        .irq_fs_maskbit = IRQ0_MCU_MODE_MASK,
 628        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 629        .irq_en_shift = IRQ0_MCU_ON_SFT,
 630        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 631        .irq_clr_shift = IRQ0_MCU_CLR_SFT,
 632    },
 633    [MT8183_IRQ_1] = {
 634        .id = MT8183_IRQ_1,
 635        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT1,
 636        .irq_cnt_shift = 0,
 637        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 638        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON1,
 639        .irq_fs_shift = IRQ1_MCU_MODE_SFT,
 640        .irq_fs_maskbit = IRQ1_MCU_MODE_MASK,
 641        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 642        .irq_en_shift = IRQ1_MCU_ON_SFT,
 643        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 644        .irq_clr_shift = IRQ1_MCU_CLR_SFT,
 645    },
 646    [MT8183_IRQ_2] = {
 647        .id = MT8183_IRQ_2,
 648        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT2,
 649        .irq_cnt_shift = 0,
 650        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 651        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON1,
 652        .irq_fs_shift = IRQ2_MCU_MODE_SFT,
 653        .irq_fs_maskbit = IRQ2_MCU_MODE_MASK,
 654        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 655        .irq_en_shift = IRQ2_MCU_ON_SFT,
 656        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 657        .irq_clr_shift = IRQ2_MCU_CLR_SFT,
 658    },
 659    [MT8183_IRQ_3] = {
 660        .id = MT8183_IRQ_3,
 661        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT3,
 662        .irq_cnt_shift = 0,
 663        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 664        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON1,
 665        .irq_fs_shift = IRQ3_MCU_MODE_SFT,
 666        .irq_fs_maskbit = IRQ3_MCU_MODE_MASK,
 667        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 668        .irq_en_shift = IRQ3_MCU_ON_SFT,
 669        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 670        .irq_clr_shift = IRQ3_MCU_CLR_SFT,
 671    },
 672    [MT8183_IRQ_4] = {
 673        .id = MT8183_IRQ_4,
 674        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT4,
 675        .irq_cnt_shift = 0,
 676        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 677        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON1,
 678        .irq_fs_shift = IRQ4_MCU_MODE_SFT,
 679        .irq_fs_maskbit = IRQ4_MCU_MODE_MASK,
 680        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 681        .irq_en_shift = IRQ4_MCU_ON_SFT,
 682        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 683        .irq_clr_shift = IRQ4_MCU_CLR_SFT,
 684    },
 685    [MT8183_IRQ_5] = {
 686        .id = MT8183_IRQ_5,
 687        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT5,
 688        .irq_cnt_shift = 0,
 689        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 690        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON1,
 691        .irq_fs_shift = IRQ5_MCU_MODE_SFT,
 692        .irq_fs_maskbit = IRQ5_MCU_MODE_MASK,
 693        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 694        .irq_en_shift = IRQ5_MCU_ON_SFT,
 695        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 696        .irq_clr_shift = IRQ5_MCU_CLR_SFT,
 697    },
 698    [MT8183_IRQ_6] = {
 699        .id = MT8183_IRQ_6,
 700        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT6,
 701        .irq_cnt_shift = 0,
 702        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 703        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON1,
 704        .irq_fs_shift = IRQ6_MCU_MODE_SFT,
 705        .irq_fs_maskbit = IRQ6_MCU_MODE_MASK,
 706        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 707        .irq_en_shift = IRQ6_MCU_ON_SFT,
 708        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 709        .irq_clr_shift = IRQ6_MCU_CLR_SFT,
 710    },
 711    [MT8183_IRQ_7] = {
 712        .id = MT8183_IRQ_7,
 713        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT7,
 714        .irq_cnt_shift = 0,
 715        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 716        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON1,
 717        .irq_fs_shift = IRQ7_MCU_MODE_SFT,
 718        .irq_fs_maskbit = IRQ7_MCU_MODE_MASK,
 719        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 720        .irq_en_shift = IRQ7_MCU_ON_SFT,
 721        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 722        .irq_clr_shift = IRQ7_MCU_CLR_SFT,
 723    },
 724    [MT8183_IRQ_8] = {
 725        .id = MT8183_IRQ_8,
 726        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT8,
 727        .irq_cnt_shift = 0,
 728        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 729        .irq_fs_reg = -1,
 730        .irq_fs_shift = -1,
 731        .irq_fs_maskbit = -1,
 732        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 733        .irq_en_shift = IRQ8_MCU_ON_SFT,
 734        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 735        .irq_clr_shift = IRQ8_MCU_CLR_SFT,
 736    },
 737    [MT8183_IRQ_11] = {
 738        .id = MT8183_IRQ_11,
 739        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT11,
 740        .irq_cnt_shift = 0,
 741        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 742        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON2,
 743        .irq_fs_shift = IRQ11_MCU_MODE_SFT,
 744        .irq_fs_maskbit = IRQ11_MCU_MODE_MASK,
 745        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 746        .irq_en_shift = IRQ11_MCU_ON_SFT,
 747        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 748        .irq_clr_shift = IRQ11_MCU_CLR_SFT,
 749    },
 750    [MT8183_IRQ_12] = {
 751        .id = MT8183_IRQ_12,
 752        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT12,
 753        .irq_cnt_shift = 0,
 754        .irq_cnt_maskbit = 0x3ffff,
 755        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON2,
 756        .irq_fs_shift = IRQ12_MCU_MODE_SFT,
 757        .irq_fs_maskbit = IRQ12_MCU_MODE_MASK,
 758        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON0,
 759        .irq_en_shift = IRQ12_MCU_ON_SFT,
 760        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 761        .irq_clr_shift = IRQ12_MCU_CLR_SFT,
 762    },
 763};
 764
 765static bool mt8183_is_volatile_reg(struct device *dev, unsigned int reg)
 766{
 767    /* these auto-gen reg has read-only bit, so put it as volatile */
 768    /* volatile reg cannot be cached, so cannot be set when power off */
 769    switch (reg) {
 770    case AUDIO_TOP_CON0:  /* reg bit controlled by CCF */
 771    case AUDIO_TOP_CON1:  /* reg bit controlled by CCF */
 772    case AUDIO_TOP_CON3:
 773    case AFE_DL1_CUR:
 774    case AFE_DL1_END:
 775    case AFE_DL2_CUR:
 776    case AFE_DL2_END:
 777    case AFE_AWB_END:
 778    case AFE_AWB_CUR:
 779    case AFE_VUL_END:
 780    case AFE_VUL_CUR:
 781    case AFE_MEMIF_MON0:
 782    case AFE_MEMIF_MON1:
 783    case AFE_MEMIF_MON2:
 784    case AFE_MEMIF_MON3:
 785    case AFE_MEMIF_MON4:
 786    case AFE_MEMIF_MON5:
 787    case AFE_MEMIF_MON6:
 788    case AFE_MEMIF_MON7:
 789    case AFE_MEMIF_MON8:
 790    case AFE_MEMIF_MON9:
 791    case AFE_ADDA_SRC_DEBUG_MON0:
 792    case AFE_ADDA_SRC_DEBUG_MON1:
 793    case AFE_ADDA_UL_SRC_MON0:
 794    case AFE_ADDA_UL_SRC_MON1:
 795    case AFE_SIDETONE_MON:
 796    case AFE_SIDETONE_CON0:
 797    case AFE_SIDETONE_COEFF:
 798    case AFE_BUS_MON0:
 799    case AFE_MRGIF_MON0:
 800    case AFE_MRGIF_MON1:
 801    case AFE_MRGIF_MON2:
 802    case AFE_I2S_MON:
 803    case AFE_DAC_MON:
 804    case AFE_VUL2_END:
 805    case AFE_VUL2_CUR:
 806    case AFE_IRQ0_MCU_CNT_MON:
 807    case AFE_IRQ6_MCU_CNT_MON:
 808    case AFE_MOD_DAI_END:
 809    case AFE_MOD_DAI_CUR:
 810    case AFE_VUL_D2_END:
 811    case AFE_VUL_D2_CUR:
 812    case AFE_DL3_CUR:
 813    case AFE_DL3_END:
 814    case AFE_HDMI_OUT_CON0:
 815    case AFE_HDMI_OUT_CUR:
 816    case AFE_HDMI_OUT_END:
 817    case AFE_IRQ3_MCU_CNT_MON:
 818    case AFE_IRQ4_MCU_CNT_MON:
 819    case AFE_IRQ_MCU_STATUS:
 820    case AFE_IRQ_MCU_CLR:
 821    case AFE_IRQ_MCU_MON2:
 822    case AFE_IRQ1_MCU_CNT_MON:
 823    case AFE_IRQ2_MCU_CNT_MON:
 824    case AFE_IRQ1_MCU_EN_CNT_MON:
 825    case AFE_IRQ5_MCU_CNT_MON:
 826    case AFE_IRQ7_MCU_CNT_MON:
 827    case AFE_GAIN1_CUR:
 828    case AFE_GAIN2_CUR:
 829    case AFE_SRAM_DELSEL_CON0:
 830    case AFE_SRAM_DELSEL_CON2:
 831    case AFE_SRAM_DELSEL_CON3:
 832    case AFE_ASRC_2CH_CON12:
 833    case AFE_ASRC_2CH_CON13:
 834    case PCM_INTF_CON2:
 835    case FPGA_CFG0:
 836    case FPGA_CFG1:
 837    case FPGA_CFG2:
 838    case FPGA_CFG3:
 839    case AUDIO_TOP_DBG_MON0:
 840    case AUDIO_TOP_DBG_MON1:
 841    case AFE_IRQ8_MCU_CNT_MON:
 842    case AFE_IRQ11_MCU_CNT_MON:
 843    case AFE_IRQ12_MCU_CNT_MON:
 844    case AFE_CBIP_MON0:
 845    case AFE_CBIP_SLV_MUX_MON0:
 846    case AFE_CBIP_SLV_DECODER_MON0:
 847    case AFE_ADDA6_SRC_DEBUG_MON0:
 848    case AFE_ADD6A_UL_SRC_MON0:
 849    case AFE_ADDA6_UL_SRC_MON1:
 850    case AFE_DL1_CUR_MSB:
 851    case AFE_DL2_CUR_MSB:
 852    case AFE_AWB_CUR_MSB:
 853    case AFE_VUL_CUR_MSB:
 854    case AFE_VUL2_CUR_MSB:
 855    case AFE_MOD_DAI_CUR_MSB:
 856    case AFE_VUL_D2_CUR_MSB:
 857    case AFE_DL3_CUR_MSB:
 858    case AFE_HDMI_OUT_CUR_MSB:
 859    case AFE_AWB2_END:
 860    case AFE_AWB2_CUR:
 861    case AFE_AWB2_CUR_MSB:
 862    case AFE_ADDA_DL_SDM_FIFO_MON:
 863    case AFE_ADDA_DL_SRC_LCH_MON:
 864    case AFE_ADDA_DL_SRC_RCH_MON:
 865    case AFE_ADDA_DL_SDM_OUT_MON:
 866    case AFE_CONNSYS_I2S_MON:
 867    case AFE_ASRC_2CH_CON0:
 868    case AFE_ASRC_2CH_CON2:
 869    case AFE_ASRC_2CH_CON3:
 870    case AFE_ASRC_2CH_CON4:
 871    case AFE_ASRC_2CH_CON5:
 872    case AFE_ASRC_2CH_CON7:
 873    case AFE_ASRC_2CH_CON8:
 874    case AFE_MEMIF_MON12:
 875    case AFE_MEMIF_MON13:
 876    case AFE_MEMIF_MON14:
 877    case AFE_MEMIF_MON15:
 878    case AFE_MEMIF_MON16:
 879    case AFE_MEMIF_MON17:
 880    case AFE_MEMIF_MON18:
 881    case AFE_MEMIF_MON19:
 882    case AFE_MEMIF_MON20:
 883    case AFE_MEMIF_MON21:
 884    case AFE_MEMIF_MON22:
 885    case AFE_MEMIF_MON23:
 886    case AFE_MEMIF_MON24:
 887    case AFE_ADDA_MTKAIF_MON0:
 888    case AFE_ADDA_MTKAIF_MON1:
 889    case AFE_AUD_PAD_TOP:
 890    case AFE_GENERAL1_ASRC_2CH_CON0:
 891    case AFE_GENERAL1_ASRC_2CH_CON2:
 892    case AFE_GENERAL1_ASRC_2CH_CON3:
 893    case AFE_GENERAL1_ASRC_2CH_CON4:
 894    case AFE_GENERAL1_ASRC_2CH_CON5:
 895    case AFE_GENERAL1_ASRC_2CH_CON7:
 896    case AFE_GENERAL1_ASRC_2CH_CON8:
 897    case AFE_GENERAL1_ASRC_2CH_CON12:
 898    case AFE_GENERAL1_ASRC_2CH_CON13:
 899    case AFE_GENERAL2_ASRC_2CH_CON0:
 900    case AFE_GENERAL2_ASRC_2CH_CON2:
 901    case AFE_GENERAL2_ASRC_2CH_CON3:
 902    case AFE_GENERAL2_ASRC_2CH_CON4:
 903    case AFE_GENERAL2_ASRC_2CH_CON5:
 904    case AFE_GENERAL2_ASRC_2CH_CON7:
 905    case AFE_GENERAL2_ASRC_2CH_CON8:
 906    case AFE_GENERAL2_ASRC_2CH_CON12:
 907    case AFE_GENERAL2_ASRC_2CH_CON13:
 908        return true;
 909    default:
 910        return false;
 911    };
 912}
 913
 914static const struct regmap_config mt8183_afe_regmap_config = {
 915    .reg_bits = 32,
 916    .reg_stride = 4,
 917    .val_bits = 32,
 918
 919    .volatile_reg = mt8183_is_volatile_reg,
 920
 921    .max_register = AFE_MAX_REGISTER,
 922    .num_reg_defaults_raw = AFE_MAX_REGISTER,
 923
 924    .cache_type = REGCACHE_FLAT,
 925};
 926
 927static irqreturn_t mt8183_afe_irq_handler(int irq_id, void *dev)
 928{
 929    struct mtk_base_afe *afe = dev;
 930    struct mtk_base_afe_irq *irq;
 931    unsigned int status;
 932    unsigned int status_mcu;
 933    unsigned int mcu_en;
 934    int ret;
 935    int i;
 936    irqreturn_t irq_ret = IRQ_HANDLED;
 937
 938    /* get irq that is sent to MCU */
 939    regmap_read(afe->regmap, AFE_IRQ_MCU_EN, &mcu_en);
 940
 941    ret = regmap_read(afe->regmap, AFE_IRQ_MCU_STATUS, &status);
 942    /* only care IRQ which is sent to MCU */
 943    status_mcu = status & mcu_en & AFE_IRQ_STATUS_BITS;
 944
 945    if (ret || status_mcu == 0) {
 946        dev_err(afe->dev, "%s(), irq status err, ret %d, status 0x%x, mcu_en 0x%x\n",
 947            __func__, ret, status, mcu_en);
 948
 949        irq_ret = IRQ_NONE;
 950        goto err_irq;
 951    }
 952
 953    for (i = 0; i < MT8183_MEMIF_NUM; i++) {
 954        struct mtk_base_afe_memif *memif = &afe->memif[i];
 955
 956        if (!memif->substream)
 957            continue;
 958
 959        if (memif->irq_usage < 0)
 960            continue;
 961
 962        irq = &afe->irqs[memif->irq_usage];
 963
 964        if (status_mcu & (1 << irq->irq_data->irq_en_shift))
 965            snd_pcm_period_elapsed(memif->substream);
 966    }
 967
 968err_irq:
 969    /* clear irq */
 970    regmap_write(afe->regmap,
 971           AFE_IRQ_MCU_CLR,
 972           status_mcu);
 973
 974    return irq_ret;
 975}
 976
 977static int mt8183_afe_runtime_suspend(struct device *dev)
 978{
 979    struct mtk_base_afe *afe = dev_get_drvdata(dev);
 980    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 981    unsigned int value;
 982    int ret;
 983
 984    if (!afe->regmap || afe_priv->pm_runtime_bypass_reg_ctl)
 985        goto skip_regmap;
 986
 987    /* disable AFE */
 988    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_DAC_CON0, AFE_ON_MASK_SFT, 0x0);
 989
 990    ret = regmap_read_poll_timeout(afe->regmap,
 991                    AFE_DAC_MON,
 992                    value,
 993                    (value & AFE_ON_RETM_MASK_SFT) == 0,
 994                    20,
 995                    1 * 1000 * 1000);
 996    if (ret)
 997        dev_warn(afe->dev, "%s(), ret %d\n", __func__, ret);
 998
 999    /* make sure all irq status are cleared, twice intended */
1000    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_IRQ_MCU_CLR, 0xffff, 0xffff);
1001    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_IRQ_MCU_CLR, 0xffff, 0xffff);
1002
1003    /* cache only */
1004    regcache_cache_only(afe->regmap, true);
1005    regcache_mark_dirty(afe->regmap);
1006
1007skip_regmap:
1008    return mt8183_afe_disable_clock(afe);
1009}
1010
1011static int mt8183_afe_runtime_resume(struct device *dev)
1012{
1013    struct mtk_base_afe *afe = dev_get_drvdata(dev);
1014    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
1015    int ret;
1016
1017    ret = mt8183_afe_enable_clock(afe);
1018    if (ret)
1019        return ret;
1020
1021    if (!afe->regmap || afe_priv->pm_runtime_bypass_reg_ctl)
1022        goto skip_regmap;
1023
1024    regcache_cache_only(afe->regmap, false);
1025    regcache_sync(afe->regmap);
1026
1027    /* enable audio sys DCM for power saving */
1028    regmap_update_bits(afe->regmap, AUDIO_TOP_CON0, 0x1 << 29, 0x1 << 29);
1029
1030    /* force cpu use 8_24 format when writing 32bit data */
1031    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_MEMIF_MSB,
1032              CPU_HD_ALIGN_MASK_SFT, 0 << CPU_HD_ALIGN_SFT);
1033
1034    /* set all output port to 24bit */
1035    regmap_write(afe->regmap, AFE_CONN_24BIT, 0xffffffff);
1036    regmap_write(afe->regmap, AFE_CONN_24BIT_1, 0xffffffff);
1037
1038    /* enable AFE */
1039    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_DAC_CON0, 0x1, 0x1);
1040
1041skip_regmap:
1042    return 0;
1043}
1044
1045static int mt8183_afe_component_probe(struct snd_soc_component *component)
1046{
1047    return mtk_afe_add_sub_dai_control(component);
1048}
1049
1050static const struct snd_soc_component_driver mt8183_afe_component = {
1051    .name      = AFE_PCM_NAME,
1052    .probe     = mt8183_afe_component_probe,
1053    .pointer    = mtk_afe_pcm_pointer,
1054    .pcm_construct = mtk_afe_pcm_new,
1055};
1056
1057static int mt8183_dai_memif_register(struct mtk_base_afe *afe)
1058{
1059    struct mtk_base_afe_dai *dai;
1060
1061    dai = devm_kzalloc(afe->dev, sizeof(*dai), GFP_KERNEL);
1062    if (!dai)
1063        return -ENOMEM;
1064
1065    list_add(&dai->list, &afe->sub_dais);
1066
1067    dai->dai_drivers = mt8183_memif_dai_driver;
1068    dai->num_dai_drivers = ARRAY_SIZE(mt8183_memif_dai_driver);
1069
1070    dai->dapm_widgets = mt8183_memif_widgets;
1071    dai->num_dapm_widgets = ARRAY_SIZE(mt8183_memif_widgets);
1072    dai->dapm_routes = mt8183_memif_routes;
1073    dai->num_dapm_routes = ARRAY_SIZE(mt8183_memif_routes);
1074    return 0;
1075}
1076
1077typedef int (*dai_register_cb)(struct mtk_base_afe *);
1078static const dai_register_cb dai_register_cbs[] = {
1079    mt8183_dai_adda_register,
1080    mt8183_dai_i2s_register,
1081    mt8183_dai_pcm_register,
1082    mt8183_dai_tdm_register,
1083    mt8183_dai_hostless_register,
1084    mt8183_dai_memif_register,
1085};
1086
1087static int mt8183_afe_pcm_dev_probe(struct platform_device *pdev)
1088{
1089    struct mtk_base_afe *afe;
1090    struct mt8183_afe_private *afe_priv;
1091    struct device *dev;
1092    struct reset_control *rstc;
1093    int i, irq_id, ret;
1094
1095    afe = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*afe), GFP_KERNEL);
1096    if (!afe)
1097        return -ENOMEM;
1098    platform_set_drvdata(pdev, afe);
1099
1100    afe->platform_priv = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*afe_priv),
1101                     GFP_KERNEL);
1102    if (!afe->platform_priv)
1103        return -ENOMEM;
1104
1105    afe_priv = afe->platform_priv;
1106    afe->dev = &pdev->dev;
1107    dev = afe->dev;
1108
1109    /* initial audio related clock */
1110    ret = mt8183_init_clock(afe);
1111    if (ret) {
1112        dev_err(dev, "init clock error\n");
1113        return ret;
1114    }
1115
1116    pm_runtime_enable(dev);
1117
1118    /* regmap init */
1119    afe->regmap = syscon_node_to_regmap(dev->parent->of_node);
1120    if (IS_ERR(afe->regmap)) {
1121        dev_err(dev, "could not get regmap from parent\n");
1122        ret = PTR_ERR(afe->regmap);
1123        goto err_pm_disable;
1124    }
1125    ret = regmap_attach_dev(dev, afe->regmap, &mt8183_afe_regmap_config);
1126    if (ret) {
1127        dev_warn(dev, "regmap_attach_dev fail, ret %d\n", ret);
1128        goto err_pm_disable;
1129    }
1130
1131    rstc = devm_reset_control_get(dev, "audiosys");
1132    if (IS_ERR(rstc)) {
1133        ret = PTR_ERR(rstc);
1134        dev_err(dev, "could not get audiosys reset:%d\n", ret);
1135        goto err_pm_disable;
1136    }
1137
1138    ret = reset_control_reset(rstc);
1139    if (ret) {
1140        dev_err(dev, "failed to trigger audio reset:%d\n", ret);
1141        goto err_pm_disable;
1142    }
1143
1144    /* enable clock for regcache get default value from hw */
1145    afe_priv->pm_runtime_bypass_reg_ctl = true;
1146    pm_runtime_get_sync(&pdev->dev);
1147
1148    ret = regmap_reinit_cache(afe->regmap, &mt8183_afe_regmap_config);
1149    if (ret) {
1150        dev_err(dev, "regmap_reinit_cache fail, ret %d\n", ret);
1151        goto err_pm_disable;
1152    }
1153
1154    pm_runtime_put_sync(&pdev->dev);
1155    afe_priv->pm_runtime_bypass_reg_ctl = false;
1156
1157    regcache_cache_only(afe->regmap, true);
1158    regcache_mark_dirty(afe->regmap);
1159
1160    /* init memif */
1161    afe->memif_size = MT8183_MEMIF_NUM;
1162    afe->memif = devm_kcalloc(dev, afe->memif_size, sizeof(*afe->memif),
1163                 GFP_KERNEL);
1164    if (!afe->memif) {
1165        ret = -ENOMEM;
1166        goto err_pm_disable;
1167    }
1168
1169    for (i = 0; i < afe->memif_size; i++) {
1170        afe->memif[i].data = &memif_data[i];
1171        afe->memif[i].irq_usage = -1;
1172    }
1173
1174    afe->memif[MT8183_MEMIF_HDMI].irq_usage = MT8183_IRQ_8;
1175    afe->memif[MT8183_MEMIF_HDMI].const_irq = 1;
1176
1177    mutex_init(&afe->irq_alloc_lock);
1178
1179    /* init memif */
1180    /* irq initialize */
1181    afe->irqs_size = MT8183_IRQ_NUM;
1182    afe->irqs = devm_kcalloc(dev, afe->irqs_size, sizeof(*afe->irqs),
1183                 GFP_KERNEL);
1184    if (!afe->irqs) {
1185        ret = -ENOMEM;
1186        goto err_pm_disable;
1187    }
1188
1189    for (i = 0; i < afe->irqs_size; i++)
1190        afe->irqs[i].irq_data = &irq_data[i];
1191
1192    /* request irq */
1193    irq_id = platform_get_irq(pdev, 0);
1194    if (irq_id < 0) {
1195        ret = irq_id;
1196        goto err_pm_disable;
1197    }
1198
1199    ret = devm_request_irq(dev, irq_id, mt8183_afe_irq_handler,
1200                IRQF_TRIGGER_NONE, "asys-isr", (void *)afe);
1201    if (ret) {
1202        dev_err(dev, "could not request_irq for asys-isr\n");
1203        goto err_pm_disable;
1204    }
1205
1206    /* init sub_dais */
1207    INIT_LIST_HEAD(&afe->sub_dais);
1208
1209    for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dai_register_cbs); i++) {
1210        ret = dai_register_cbs[i](afe);
1211        if (ret) {
1212            dev_warn(afe->dev, "dai register i %d fail, ret %d\n",
1213                 i, ret);
1214            goto err_pm_disable;
1215        }
1216    }
1217
1218    /* init dai_driver and component_driver */
1219    ret = mtk_afe_combine_sub_dai(afe);
1220    if (ret) {
1221        dev_warn(afe->dev, "mtk_afe_combine_sub_dai fail, ret %d\n",
1222             ret);
1223        goto err_pm_disable;
1224    }
1225
1226    afe->mtk_afe_hardware = &mt8183_afe_hardware;
1227    afe->memif_fs = mt8183_memif_fs;
1228    afe->irq_fs = mt8183_irq_fs;
1229
1230    afe->runtime_resume = mt8183_afe_runtime_resume;
1231    afe->runtime_suspend = mt8183_afe_runtime_suspend;
1232
1233    /* register component */
1234    ret = devm_snd_soc_register_component(&pdev->dev,
1235                       &mt8183_afe_component,
1236                       NULL, 0);
1237    if (ret) {
1238        dev_warn(dev, "err_platform\n");
1239        goto err_pm_disable;
1240    }
1241
1242    ret = devm_snd_soc_register_component(afe->dev,
1243                       &mt8183_afe_pcm_dai_component,
1244                       afe->dai_drivers,
1245                       afe->num_dai_drivers);
1246    if (ret) {
1247        dev_warn(dev, "err_dai_component\n");
1248        goto err_pm_disable;
1249    }
1250
1251    return ret;
1252
1253err_pm_disable:
1254    pm_runtime_disable(&pdev->dev);
1255    return ret;
1256}
1257
1258static int mt8183_afe_pcm_dev_remove(struct platform_device *pdev)
1259{
1260    pm_runtime_disable(&pdev->dev);
1261    if (!pm_runtime_status_suspended(&pdev->dev))
1262        mt8183_afe_runtime_suspend(&pdev->dev);
1263
1264    return 0;
1265}
1266
1267static const struct of_device_id mt8183_afe_pcm_dt_match[] = {
1268    { .compatible = "mediatek,mt8183-audio", },
1269    {},
1270};
1271MODULE_DEVICE_TABLE(of, mt8183_afe_pcm_dt_match);
1272
1273static const struct dev_pm_ops mt8183_afe_pm_ops = {
1274    SET_RUNTIME_PM_OPS(mt8183_afe_runtime_suspend,
1275              mt8183_afe_runtime_resume, NULL)
1276};
1277
1278static struct platform_driver mt8183_afe_pcm_driver = {
1279    .driver = {
1280          .name = "mt8183-audio",
1281          .of_match_table = mt8183_afe_pcm_dt_match,
1282#ifdef CONFIG_PM
1283          .pm = &mt8183_afe_pm_ops,
1284#endif
1285    },
1286    .probe = mt8183_afe_pcm_dev_probe,
1287    .remove = mt8183_afe_pcm_dev_remove,
1288};
1289
1290module_platform_driver(mt8183_afe_pcm_driver);
1291
1292MODULE_DESCRIPTION("Mediatek ALSA SoC AFE platform driver for 8183");
1293MODULE_AUTHOR("KaiChieh Chuang <kaichieh.chuang@mediatek.com>");
1294MODULE_LICENSE("GPL v2");
1295