linux/sound/soc/mediatek/mt8183/mt8183-afe-clk.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2//
  3// mt8183-afe-clk.c -- Mediatek 8183 afe clock ctrl
  4//
  5// Copyright (c) 2018 MediaTek Inc.
  6// Author: KaiChieh Chuang <kaichieh.chuang@mediatek.com>
  7
  8#include <linux/clk.h>
  9
 10#include "mt8183-afe-common.h"
 11#include "mt8183-afe-clk.h"
 12#include "mt8183-reg.h"
 13
 14enum {
 15    CLK_AFE = 0,
 16    CLK_TML,
 17    CLK_APLL22M,
 18    CLK_APLL24M,
 19    CLK_APLL1_TUNER,
 20    CLK_APLL2_TUNER,
 21    CLK_I2S1_BCLK_SW,
 22    CLK_I2S2_BCLK_SW,
 23    CLK_I2S3_BCLK_SW,
 24    CLK_I2S4_BCLK_SW,
 25    CLK_INFRA_SYS_AUDIO,
 26    CLK_MUX_AUDIO,
 27    CLK_MUX_AUDIOINTBUS,
 28    CLK_TOP_SYSPLL_D2_D4,
 29    /* apll related mux */
 30    CLK_TOP_MUX_AUD_1,
 31    CLK_TOP_APLL1_CK,
 32    CLK_TOP_MUX_AUD_2,
 33    CLK_TOP_APLL2_CK,
 34    CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1,
 35    CLK_TOP_APLL1_D8,
 36    CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2,
 37    CLK_TOP_APLL2_D8,
 38    CLK_TOP_I2S0_M_SEL,
 39    CLK_TOP_I2S1_M_SEL,
 40    CLK_TOP_I2S2_M_SEL,
 41    CLK_TOP_I2S3_M_SEL,
 42    CLK_TOP_I2S4_M_SEL,
 43    CLK_TOP_I2S5_M_SEL,
 44    CLK_TOP_APLL12_DIV0,
 45    CLK_TOP_APLL12_DIV1,
 46    CLK_TOP_APLL12_DIV2,
 47    CLK_TOP_APLL12_DIV3,
 48    CLK_TOP_APLL12_DIV4,
 49    CLK_TOP_APLL12_DIVB,
 50    CLK_CLK26M,
 51    CLK_NUM
 52};
 53
 54static const char *aud_clks[CLK_NUM] = {
 55    [CLK_AFE] = "aud_afe_clk",
 56    [CLK_TML] = "aud_tml_clk",
 57    [CLK_APLL22M] = "aud_apll22m_clk",
 58    [CLK_APLL24M] = "aud_apll24m_clk",
 59    [CLK_APLL1_TUNER] = "aud_apll1_tuner_clk",
 60    [CLK_APLL2_TUNER] = "aud_apll2_tuner_clk",
 61    [CLK_I2S1_BCLK_SW] = "aud_i2s1_bclk_sw",
 62    [CLK_I2S2_BCLK_SW] = "aud_i2s2_bclk_sw",
 63    [CLK_I2S3_BCLK_SW] = "aud_i2s3_bclk_sw",
 64    [CLK_I2S4_BCLK_SW] = "aud_i2s4_bclk_sw",
 65    [CLK_INFRA_SYS_AUDIO] = "aud_infra_clk",
 66    [CLK_MUX_AUDIO] = "top_mux_audio",
 67    [CLK_MUX_AUDIOINTBUS] = "top_mux_aud_intbus",
 68    [CLK_TOP_SYSPLL_D2_D4] = "top_syspll_d2_d4",
 69    [CLK_TOP_MUX_AUD_1] = "top_mux_aud_1",
 70    [CLK_TOP_APLL1_CK] = "top_apll1_ck",
 71    [CLK_TOP_MUX_AUD_2] = "top_mux_aud_2",
 72    [CLK_TOP_APLL2_CK] = "top_apll2_ck",
 73    [CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1] = "top_mux_aud_eng1",
 74    [CLK_TOP_APLL1_D8] = "top_apll1_d8",
 75    [CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2] = "top_mux_aud_eng2",
 76    [CLK_TOP_APLL2_D8] = "top_apll2_d8",
 77    [CLK_TOP_I2S0_M_SEL] = "top_i2s0_m_sel",
 78    [CLK_TOP_I2S1_M_SEL] = "top_i2s1_m_sel",
 79    [CLK_TOP_I2S2_M_SEL] = "top_i2s2_m_sel",
 80    [CLK_TOP_I2S3_M_SEL] = "top_i2s3_m_sel",
 81    [CLK_TOP_I2S4_M_SEL] = "top_i2s4_m_sel",
 82    [CLK_TOP_I2S5_M_SEL] = "top_i2s5_m_sel",
 83    [CLK_TOP_APLL12_DIV0] = "top_apll12_div0",
 84    [CLK_TOP_APLL12_DIV1] = "top_apll12_div1",
 85    [CLK_TOP_APLL12_DIV2] = "top_apll12_div2",
 86    [CLK_TOP_APLL12_DIV3] = "top_apll12_div3",
 87    [CLK_TOP_APLL12_DIV4] = "top_apll12_div4",
 88    [CLK_TOP_APLL12_DIVB] = "top_apll12_divb",
 89    [CLK_CLK26M] = "top_clk26m_clk",
 90};
 91
 92int mt8183_init_clock(struct mtk_base_afe *afe)
 93{
 94    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 95    int i;
 96
 97    afe_priv->clk = devm_kcalloc(afe->dev, CLK_NUM, sizeof(*afe_priv->clk),
 98                   GFP_KERNEL);
 99    if (!afe_priv->clk)
 100        return -ENOMEM;
 101
 102    for (i = 0; i < CLK_NUM; i++) {
 103        afe_priv->clk[i] = devm_clk_get(afe->dev, aud_clks[i]);
 104        if (IS_ERR(afe_priv->clk[i])) {
 105            dev_err(afe->dev, "%s(), devm_clk_get %s fail, ret %ld\n",
 106                __func__, aud_clks[i],
 107                PTR_ERR(afe_priv->clk[i]));
 108            return PTR_ERR(afe_priv->clk[i]);
 109        }
 110    }
 111
 112    return 0;
 113}
 114
 115int mt8183_afe_enable_clock(struct mtk_base_afe *afe)
 116{
 117    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 118    int ret;
 119
 120    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_INFRA_SYS_AUDIO]);
 121    if (ret) {
 122        dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 123            __func__, aud_clks[CLK_INFRA_SYS_AUDIO], ret);
 124        goto CLK_INFRA_SYS_AUDIO_ERR;
 125    }
 126
 127    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIO]);
 128    if (ret) {
 129        dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 130            __func__, aud_clks[CLK_MUX_AUDIO], ret);
 131        goto CLK_MUX_AUDIO_ERR;
 132    }
 133
 134    ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIO],
 135               afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
 136    if (ret) {
 137        dev_err(afe->dev, "%s(), clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 138            __func__, aud_clks[CLK_MUX_AUDIO],
 139            aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
 140        goto CLK_MUX_AUDIO_ERR;
 141    }
 142
 143    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIOINTBUS]);
 144    if (ret) {
 145        dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 146            __func__, aud_clks[CLK_MUX_AUDIOINTBUS], ret);
 147        goto CLK_MUX_AUDIO_INTBUS_ERR;
 148    }
 149
 150    ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIOINTBUS],
 151               afe_priv->clk[CLK_TOP_SYSPLL_D2_D4]);
 152    if (ret) {
 153        dev_err(afe->dev, "%s(), clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 154            __func__, aud_clks[CLK_MUX_AUDIOINTBUS],
 155            aud_clks[CLK_TOP_SYSPLL_D2_D4], ret);
 156        goto CLK_MUX_AUDIO_INTBUS_ERR;
 157    }
 158
 159    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_AFE]);
 160    if (ret) {
 161        dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 162            __func__, aud_clks[CLK_AFE], ret);
 163        goto CLK_AFE_ERR;
 164    }
 165
 166    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_I2S1_BCLK_SW]);
 167    if (ret) {
 168        dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 169            __func__, aud_clks[CLK_I2S1_BCLK_SW], ret);
 170        goto CLK_I2S1_BCLK_SW_ERR;
 171    }
 172
 173    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_I2S2_BCLK_SW]);
 174    if (ret) {
 175        dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 176            __func__, aud_clks[CLK_I2S2_BCLK_SW], ret);
 177        goto CLK_I2S2_BCLK_SW_ERR;
 178    }
 179
 180    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_I2S3_BCLK_SW]);
 181    if (ret) {
 182        dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 183            __func__, aud_clks[CLK_I2S3_BCLK_SW], ret);
 184        goto CLK_I2S3_BCLK_SW_ERR;
 185    }
 186
 187    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_I2S4_BCLK_SW]);
 188    if (ret) {
 189        dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 190            __func__, aud_clks[CLK_I2S4_BCLK_SW], ret);
 191        goto CLK_I2S4_BCLK_SW_ERR;
 192    }
 193
 194    return 0;
 195
 196CLK_I2S4_BCLK_SW_ERR:
 197    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S3_BCLK_SW]);
 198CLK_I2S3_BCLK_SW_ERR:
 199    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S2_BCLK_SW]);
 200CLK_I2S2_BCLK_SW_ERR:
 201    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S1_BCLK_SW]);
 202CLK_I2S1_BCLK_SW_ERR:
 203    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_AFE]);
 204CLK_AFE_ERR:
 205    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIOINTBUS]);
 206CLK_MUX_AUDIO_INTBUS_ERR:
 207    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIO]);
 208CLK_MUX_AUDIO_ERR:
 209    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_INFRA_SYS_AUDIO]);
 210CLK_INFRA_SYS_AUDIO_ERR:
 211    return ret;
 212}
 213
 214int mt8183_afe_disable_clock(struct mtk_base_afe *afe)
 215{
 216    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 217
 218    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S4_BCLK_SW]);
 219    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S3_BCLK_SW]);
 220    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S2_BCLK_SW]);
 221    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_I2S1_BCLK_SW]);
 222    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_AFE]);
 223    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIOINTBUS]);
 224    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_MUX_AUDIO]);
 225    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_INFRA_SYS_AUDIO]);
 226
 227    return 0;
 228}
 229
 230/* apll */
 231static int apll1_mux_setting(struct mtk_base_afe *afe, bool enable)
 232{
 233    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 234    int ret;
 235
 236    if (enable) {
 237        ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1]);
 238        if (ret) {
 239            dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 240                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_1], ret);
 241            goto ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_1;
 242        }
 243        ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
 244                   afe_priv->clk[CLK_TOP_APLL1_CK]);
 245        if (ret) {
 246            dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 247                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
 248                aud_clks[CLK_TOP_APLL1_CK], ret);
 249            goto ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_1;
 250        }
 251
 252        /* 180.6336 / 8 = 22.5792MHz */
 253        ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1]);
 254        if (ret) {
 255            dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 256                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1], ret);
 257            goto ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1;
 258        }
 259        ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
 260                   afe_priv->clk[CLK_TOP_APLL1_D8]);
 261        if (ret) {
 262            dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 263                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
 264                aud_clks[CLK_TOP_APLL1_D8], ret);
 265            goto ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1;
 266        }
 267    } else {
 268        ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
 269                   afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
 270        if (ret) {
 271            dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 272                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
 273                aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
 274            goto EXIT;
 275        }
 276        clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1]);
 277
 278        ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
 279                   afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
 280        if (ret) {
 281            dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 282                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
 283                aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
 284            goto EXIT;
 285        }
 286        clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1]);
 287    }
 288
 289    return 0;
 290
 291ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1:
 292    clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1],
 293            afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
 294    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1]);
 295ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG1:
 296ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_1:
 297    clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1],
 298            afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
 299    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_1]);
 300ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_1:
 301EXIT:
 302    return ret;
 303}
 304
 305static int apll2_mux_setting(struct mtk_base_afe *afe, bool enable)
 306{
 307    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 308    int ret;
 309
 310    if (enable) {
 311        ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2]);
 312        if (ret) {
 313            dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 314                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_2], ret);
 315            goto ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_2;
 316        }
 317        ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
 318                   afe_priv->clk[CLK_TOP_APLL2_CK]);
 319        if (ret) {
 320            dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 321                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
 322                aud_clks[CLK_TOP_APLL2_CK], ret);
 323            goto ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_2;
 324        }
 325
 326        /* 196.608 / 8 = 24.576MHz */
 327        ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2]);
 328        if (ret) {
 329            dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 330                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2], ret);
 331            goto ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2;
 332        }
 333        ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
 334                   afe_priv->clk[CLK_TOP_APLL2_D8]);
 335        if (ret) {
 336            dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 337                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
 338                aud_clks[CLK_TOP_APLL2_D8], ret);
 339            goto ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2;
 340        }
 341    } else {
 342        ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
 343                   afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
 344        if (ret) {
 345            dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 346                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
 347                aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
 348            goto EXIT;
 349        }
 350        clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2]);
 351
 352        ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
 353                   afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
 354        if (ret) {
 355            dev_err(afe->dev, "%s clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 356                __func__, aud_clks[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
 357                aud_clks[CLK_CLK26M], ret);
 358            goto EXIT;
 359        }
 360        clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2]);
 361    }
 362
 363    return 0;
 364
 365ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2:
 366    clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2],
 367            afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
 368    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2]);
 369ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_ENG2:
 370ERR_SELECT_CLK_TOP_MUX_AUD_2:
 371    clk_set_parent(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2],
 372            afe_priv->clk[CLK_CLK26M]);
 373    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_TOP_MUX_AUD_2]);
 374ERR_ENABLE_CLK_TOP_MUX_AUD_2:
 375EXIT:
 376    return ret;
 377}
 378
 379int mt8183_apll1_enable(struct mtk_base_afe *afe)
 380{
 381    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 382    int ret;
 383
 384    /* setting for APLL */
 385    apll1_mux_setting(afe, true);
 386
 387    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_APLL22M]);
 388    if (ret) {
 389        dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 390            __func__, aud_clks[CLK_APLL22M], ret);
 391        goto ERR_CLK_APLL22M;
 392    }
 393
 394    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_APLL1_TUNER]);
 395    if (ret) {
 396        dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 397            __func__, aud_clks[CLK_APLL1_TUNER], ret);
 398        goto ERR_CLK_APLL1_TUNER;
 399    }
 400
 401    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL1_TUNER_CFG,
 402              0x0000FFF7, 0x00000832);
 403    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL1_TUNER_CFG, 0x1, 0x1);
 404
 405    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_HD_ENGEN_ENABLE,
 406              AFE_22M_ON_MASK_SFT,
 407              0x1 << AFE_22M_ON_SFT);
 408
 409    return 0;
 410
 411ERR_CLK_APLL1_TUNER:
 412    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL22M]);
 413ERR_CLK_APLL22M:
 414    return ret;
 415}
 416
 417void mt8183_apll1_disable(struct mtk_base_afe *afe)
 418{
 419    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 420
 421    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_HD_ENGEN_ENABLE,
 422              AFE_22M_ON_MASK_SFT,
 423              0x0 << AFE_22M_ON_SFT);
 424
 425    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL1_TUNER_CFG, 0x1, 0x0);
 426
 427    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL1_TUNER]);
 428    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL22M]);
 429
 430    apll1_mux_setting(afe, false);
 431}
 432
 433int mt8183_apll2_enable(struct mtk_base_afe *afe)
 434{
 435    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 436    int ret;
 437
 438    /* setting for APLL */
 439    apll2_mux_setting(afe, true);
 440
 441    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_APLL24M]);
 442    if (ret) {
 443        dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 444            __func__, aud_clks[CLK_APLL24M], ret);
 445        goto ERR_CLK_APLL24M;
 446    }
 447
 448    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[CLK_APLL2_TUNER]);
 449    if (ret) {
 450        dev_err(afe->dev, "%s clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 451            __func__, aud_clks[CLK_APLL2_TUNER], ret);
 452        goto ERR_CLK_APLL2_TUNER;
 453    }
 454
 455    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL2_TUNER_CFG,
 456              0x0000FFF7, 0x00000634);
 457    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL2_TUNER_CFG, 0x1, 0x1);
 458
 459    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_HD_ENGEN_ENABLE,
 460              AFE_24M_ON_MASK_SFT,
 461              0x1 << AFE_24M_ON_SFT);
 462
 463    return 0;
 464
 465ERR_CLK_APLL2_TUNER:
 466    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL24M]);
 467ERR_CLK_APLL24M:
 468    return ret;
 469}
 470
 471void mt8183_apll2_disable(struct mtk_base_afe *afe)
 472{
 473    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 474
 475    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_HD_ENGEN_ENABLE,
 476              AFE_24M_ON_MASK_SFT,
 477              0x0 << AFE_24M_ON_SFT);
 478
 479    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_APLL2_TUNER_CFG, 0x1, 0x0);
 480
 481    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL2_TUNER]);
 482    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[CLK_APLL24M]);
 483
 484    apll2_mux_setting(afe, false);
 485}
 486
 487int mt8183_get_apll_rate(struct mtk_base_afe *afe, int apll)
 488{
 489    return (apll == MT8183_APLL1) ? 180633600 : 196608000;
 490}
 491
 492int mt8183_get_apll_by_rate(struct mtk_base_afe *afe, int rate)
 493{
 494    return ((rate % 8000) == 0) ? MT8183_APLL2 : MT8183_APLL1;
 495}
 496
 497int mt8183_get_apll_by_name(struct mtk_base_afe *afe, const char *name)
 498{
 499    if (strcmp(name, APLL1_W_NAME) == 0)
 500        return MT8183_APLL1;
 501    else
 502        return MT8183_APLL2;
 503}
 504
 505/* mck */
 506struct mt8183_mck_div {
 507    int m_sel_id;
 508    int div_clk_id;
 509};
 510
 511static const struct mt8183_mck_div mck_div[MT8183_MCK_NUM] = {
 512    [MT8183_I2S0_MCK] = {
 513        .m_sel_id = CLK_TOP_I2S0_M_SEL,
 514        .div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV0,
 515    },
 516    [MT8183_I2S1_MCK] = {
 517        .m_sel_id = CLK_TOP_I2S1_M_SEL,
 518        .div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV1,
 519    },
 520    [MT8183_I2S2_MCK] = {
 521        .m_sel_id = CLK_TOP_I2S2_M_SEL,
 522        .div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV2,
 523    },
 524    [MT8183_I2S3_MCK] = {
 525        .m_sel_id = CLK_TOP_I2S3_M_SEL,
 526        .div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV3,
 527    },
 528    [MT8183_I2S4_MCK] = {
 529        .m_sel_id = CLK_TOP_I2S4_M_SEL,
 530        .div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIV4,
 531    },
 532    [MT8183_I2S4_BCK] = {
 533        .m_sel_id = -1,
 534        .div_clk_id = CLK_TOP_APLL12_DIVB,
 535    },
 536    [MT8183_I2S5_MCK] = {
 537        .m_sel_id = -1,
 538        .div_clk_id = -1,
 539    },
 540};
 541
 542int mt8183_mck_enable(struct mtk_base_afe *afe, int mck_id, int rate)
 543{
 544    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 545    int apll = mt8183_get_apll_by_rate(afe, rate);
 546    int apll_clk_id = apll == MT8183_APLL1 ?
 547             CLK_TOP_MUX_AUD_1 : CLK_TOP_MUX_AUD_2;
 548    int m_sel_id = mck_div[mck_id].m_sel_id;
 549    int div_clk_id = mck_div[mck_id].div_clk_id;
 550    int ret;
 551
 552    /* i2s5 mck not support */
 553    if (mck_id == MT8183_I2S5_MCK)
 554        return 0;
 555
 556    /* select apll */
 557    if (m_sel_id >= 0) {
 558        ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[m_sel_id]);
 559        if (ret) {
 560            dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 561                __func__, aud_clks[m_sel_id], ret);
 562            goto ERR_ENABLE_MCLK;
 563        }
 564        ret = clk_set_parent(afe_priv->clk[m_sel_id],
 565                   afe_priv->clk[apll_clk_id]);
 566        if (ret) {
 567            dev_err(afe->dev, "%s(), clk_set_parent %s-%s fail %d\n",
 568                __func__, aud_clks[m_sel_id],
 569                aud_clks[apll_clk_id], ret);
 570            goto ERR_SELECT_MCLK;
 571        }
 572    }
 573
 574    /* enable div, set rate */
 575    ret = clk_prepare_enable(afe_priv->clk[div_clk_id]);
 576    if (ret) {
 577        dev_err(afe->dev, "%s(), clk_prepare_enable %s fail %d\n",
 578            __func__, aud_clks[div_clk_id], ret);
 579        goto ERR_ENABLE_MCLK_DIV;
 580    }
 581    ret = clk_set_rate(afe_priv->clk[div_clk_id], rate);
 582    if (ret) {
 583        dev_err(afe->dev, "%s(), clk_set_rate %s, rate %d, fail %d\n",
 584            __func__, aud_clks[div_clk_id],
 585            rate, ret);
 586        goto ERR_SET_MCLK_RATE;
 587    }
 588
 589    return 0;
 590
 591ERR_SET_MCLK_RATE:
 592    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[div_clk_id]);
 593ERR_ENABLE_MCLK_DIV:
 594ERR_SELECT_MCLK:
 595    if (m_sel_id >= 0)
 596        clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[m_sel_id]);
 597ERR_ENABLE_MCLK:
 598    return ret;
 599}
 600
 601void mt8183_mck_disable(struct mtk_base_afe *afe, int mck_id)
 602{
 603    struct mt8183_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
 604    int m_sel_id = mck_div[mck_id].m_sel_id;
 605    int div_clk_id = mck_div[mck_id].div_clk_id;
 606
 607    /* i2s5 mck not support */
 608    if (mck_id == MT8183_I2S5_MCK)
 609        return;
 610
 611    clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[div_clk_id]);
 612    if (m_sel_id >= 0)
 613        clk_disable_unprepare(afe_priv->clk[m_sel_id]);
 614}
 615