linux/sound/soc/mediatek/mt6797/mt6797-mt6351.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2//
  3// mt6797-mt6351.c -- MT6797 MT6351 ALSA SoC machine driver
  4//
  5// Copyright (c) 2018 MediaTek Inc.
  6// Author: KaiChieh Chuang <kaichieh.chuang@mediatek.com>
  7
  8#include <linux/module.h>
  9#include <sound/soc.h>
 10
 11#include "mt6797-afe-common.h"
 12
 13SND_SOC_DAILINK_DEFS(playback_1,
 14    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("DL1")),
 15    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 16    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 17
 18SND_SOC_DAILINK_DEFS(playback_2,
 19    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("DL2")),
 20    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 21    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 22
 23SND_SOC_DAILINK_DEFS(playback_3,
 24    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("DL3")),
 25    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 26    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 27
 28SND_SOC_DAILINK_DEFS(capture_1,
 29    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("UL1")),
 30    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 31    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 32
 33SND_SOC_DAILINK_DEFS(capture_2,
 34    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("UL2")),
 35    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 36    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 37
 38SND_SOC_DAILINK_DEFS(capture_3,
 39    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("UL3")),
 40    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 41    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 42
 43SND_SOC_DAILINK_DEFS(capture_mono_1,
 44    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("UL_MONO_1")),
 45    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 46    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 47
 48SND_SOC_DAILINK_DEFS(hostless_lpbk,
 49    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("Hostless LPBK DAI")),
 50    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 51    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 52
 53SND_SOC_DAILINK_DEFS(hostless_speech,
 54    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("Hostless Speech DAI")),
 55    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 56    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 57
 58SND_SOC_DAILINK_DEFS(primary_codec,
 59    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("ADDA")),
 60    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CODEC(NULL, "mt6351-snd-codec-aif1")),
 61    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 62
 63SND_SOC_DAILINK_DEFS(pcm1,
 64    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("PCM 1")),
 65    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 66    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 67
 68SND_SOC_DAILINK_DEFS(pcm2,
 69    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("PCM 2")),
 70    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_DUMMY()),
 71    DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_EMPTY()));
 72
 73static struct snd_soc_dai_link mt6797_mt6351_dai_links[] = {
 74    /* FE */
 75    {
 76        .name = "Playback_1",
 77        .stream_name = "Playback_1",
 78        .trigger = {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE,
 79              SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
 80        .dynamic = 1,
 81        .dpcm_playback = 1,
 82        SND_SOC_DAILINK_REG(playback_1),
 83    },
 84    {
 85        .name = "Playback_2",
 86        .stream_name = "Playback_2",
 87        .trigger = {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE,
 88              SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
 89        .dynamic = 1,
 90        .dpcm_playback = 1,
 91        SND_SOC_DAILINK_REG(playback_2),
 92    },
 93    {
 94        .name = "Playback_3",
 95        .stream_name = "Playback_3",
 96        .trigger = {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE,
 97              SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
 98        .dynamic = 1,
 99        .dpcm_playback = 1,
 100        SND_SOC_DAILINK_REG(playback_3),
 101    },
 102    {
 103        .name = "Capture_1",
 104        .stream_name = "Capture_1",
 105        .trigger = {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE,
 106              SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
 107        .dynamic = 1,
 108        .dpcm_capture = 1,
 109        SND_SOC_DAILINK_REG(capture_1),
 110    },
 111    {
 112        .name = "Capture_2",
 113        .stream_name = "Capture_2",
 114        .trigger = {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE,
 115              SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
 116        .dynamic = 1,
 117        .dpcm_capture = 1,
 118        SND_SOC_DAILINK_REG(capture_2),
 119    },
 120    {
 121        .name = "Capture_3",
 122        .stream_name = "Capture_3",
 123        .trigger = {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE,
 124              SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
 125        .dynamic = 1,
 126        .dpcm_capture = 1,
 127        SND_SOC_DAILINK_REG(capture_3),
 128    },
 129    {
 130        .name = "Capture_Mono_1",
 131        .stream_name = "Capture_Mono_1",
 132        .trigger = {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE,
 133              SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
 134        .dynamic = 1,
 135        .dpcm_capture = 1,
 136        SND_SOC_DAILINK_REG(capture_mono_1),
 137    },
 138    {
 139        .name = "Hostless_LPBK",
 140        .stream_name = "Hostless_LPBK",
 141        .trigger = {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE,
 142              SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
 143        .dynamic = 1,
 144        .dpcm_playback = 1,
 145        .dpcm_capture = 1,
 146        .ignore_suspend = 1,
 147        SND_SOC_DAILINK_REG(hostless_lpbk),
 148    },
 149    {
 150        .name = "Hostless_Speech",
 151        .stream_name = "Hostless_Speech",
 152        .trigger = {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE,
 153              SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
 154        .dynamic = 1,
 155        .dpcm_playback = 1,
 156        .dpcm_capture = 1,
 157        .ignore_suspend = 1,
 158        SND_SOC_DAILINK_REG(hostless_speech),
 159    },
 160    /* BE */
 161    {
 162        .name = "Primary Codec",
 163        .no_pcm = 1,
 164        .dpcm_playback = 1,
 165        .dpcm_capture = 1,
 166        .ignore_suspend = 1,
 167        SND_SOC_DAILINK_REG(primary_codec),
 168    },
 169    {
 170        .name = "PCM 1",
 171        .no_pcm = 1,
 172        .dpcm_playback = 1,
 173        .dpcm_capture = 1,
 174        .ignore_suspend = 1,
 175        SND_SOC_DAILINK_REG(pcm1),
 176    },
 177    {
 178        .name = "PCM 2",
 179        .no_pcm = 1,
 180        .dpcm_playback = 1,
 181        .dpcm_capture = 1,
 182        .ignore_suspend = 1,
 183        SND_SOC_DAILINK_REG(pcm2),
 184    },
 185};
 186
 187static struct snd_soc_card mt6797_mt6351_card = {
 188    .name = "mt6797-mt6351",
 189    .owner = THIS_MODULE,
 190    .dai_link = mt6797_mt6351_dai_links,
 191    .num_links = ARRAY_SIZE(mt6797_mt6351_dai_links),
 192};
 193
 194static int mt6797_mt6351_dev_probe(struct platform_device *pdev)
 195{
 196    struct snd_soc_card *card = &mt6797_mt6351_card;
 197    struct device_node *platform_node, *codec_node;
 198    struct snd_soc_dai_link *dai_link;
 199    int ret, i;
 200
 201    card->dev = &pdev->dev;
 202
 203    platform_node = of_parse_phandle(pdev->dev.of_node,
 204                     "mediatek,platform", 0);
 205    if (!platform_node) {
 206        dev_err(&pdev->dev, "Property 'platform' missing or invalid\n");
 207        return -EINVAL;
 208    }
 209    for_each_card_prelinks(card, i, dai_link) {
 210        if (dai_link->platforms->name)
 211            continue;
 212        dai_link->platforms->of_node = platform_node;
 213    }
 214
 215    codec_node = of_parse_phandle(pdev->dev.of_node,
 216                   "mediatek,audio-codec", 0);
 217    if (!codec_node) {
 218        dev_err(&pdev->dev,
 219            "Property 'audio-codec' missing or invalid\n");
 220        return -EINVAL;
 221    }
 222    for_each_card_prelinks(card, i, dai_link) {
 223        if (dai_link->codecs->name)
 224            continue;
 225        dai_link->codecs->of_node = codec_node;
 226    }
 227
 228    ret = devm_snd_soc_register_card(&pdev->dev, card);
 229    if (ret)
 230        dev_err(&pdev->dev, "%s snd_soc_register_card fail %d\n",
 231            __func__, ret);
 232
 233    return ret;
 234}
 235
 236#ifdef CONFIG_OF
 237static const struct of_device_id mt6797_mt6351_dt_match[] = {
 238    {.compatible = "mediatek,mt6797-mt6351-sound",},
 239    {}
 240};
 241#endif
 242
 243static struct platform_driver mt6797_mt6351_driver = {
 244    .driver = {
 245        .name = "mt6797-mt6351",
 246#ifdef CONFIG_OF
 247        .of_match_table = mt6797_mt6351_dt_match,
 248#endif
 249    },
 250    .probe = mt6797_mt6351_dev_probe,
 251};
 252
 253module_platform_driver(mt6797_mt6351_driver);
 254
 255/* Module information */
 256MODULE_DESCRIPTION("MT6797 MT6351 ALSA SoC machine driver");
 257MODULE_AUTHOR("KaiChieh Chuang <kaichieh.chuang@mediatek.com>");
 258MODULE_LICENSE("GPL v2");
 259MODULE_ALIAS("mt6797 mt6351 soc card");
 260
 261