linux/sound/soc/mediatek/mt6797/mt6797-afe-pcm.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2//
  3// Mediatek ALSA SoC AFE platform driver for 6797
  4//
  5// Copyright (c) 2018 MediaTek Inc.
  6// Author: KaiChieh Chuang <kaichieh.chuang@mediatek.com>
  7
  8#include <linux/delay.h>
  9#include <linux/module.h>
 10#include <linux/mfd/syscon.h>
 11#include <linux/of.h>
 12#include <linux/of_address.h>
 13#include <linux/pm_runtime.h>
 14
 15#include "mt6797-afe-common.h"
 16#include "mt6797-afe-clk.h"
 17#include "mt6797-interconnection.h"
 18#include "mt6797-reg.h"
 19#include "../common/mtk-afe-platform-driver.h"
 20#include "../common/mtk-afe-fe-dai.h"
 21
 22enum {
 23    MTK_AFE_RATE_8K = 0,
 24    MTK_AFE_RATE_11K = 1,
 25    MTK_AFE_RATE_12K = 2,
 26    MTK_AFE_RATE_384K = 3,
 27    MTK_AFE_RATE_16K = 4,
 28    MTK_AFE_RATE_22K = 5,
 29    MTK_AFE_RATE_24K = 6,
 30    MTK_AFE_RATE_130K = 7,
 31    MTK_AFE_RATE_32K = 8,
 32    MTK_AFE_RATE_44K = 9,
 33    MTK_AFE_RATE_48K = 10,
 34    MTK_AFE_RATE_88K = 11,
 35    MTK_AFE_RATE_96K = 12,
 36    MTK_AFE_RATE_174K = 13,
 37    MTK_AFE_RATE_192K = 14,
 38    MTK_AFE_RATE_260K = 15,
 39};
 40
 41enum {
 42    MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_8K = 0,
 43    MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_16K = 1,
 44    MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_32K = 2,
 45};
 46
 47enum {
 48    MTK_AFE_PCM_RATE_8K = 0,
 49    MTK_AFE_PCM_RATE_16K = 1,
 50    MTK_AFE_PCM_RATE_32K = 2,
 51    MTK_AFE_PCM_RATE_48K = 3,
 52};
 53
 54unsigned int mt6797_general_rate_transform(struct device *dev,
 55                      unsigned int rate)
 56{
 57    switch (rate) {
 58    case 8000:
 59        return MTK_AFE_RATE_8K;
 60    case 11025:
 61        return MTK_AFE_RATE_11K;
 62    case 12000:
 63        return MTK_AFE_RATE_12K;
 64    case 16000:
 65        return MTK_AFE_RATE_16K;
 66    case 22050:
 67        return MTK_AFE_RATE_22K;
 68    case 24000:
 69        return MTK_AFE_RATE_24K;
 70    case 32000:
 71        return MTK_AFE_RATE_32K;
 72    case 44100:
 73        return MTK_AFE_RATE_44K;
 74    case 48000:
 75        return MTK_AFE_RATE_48K;
 76    case 88200:
 77        return MTK_AFE_RATE_88K;
 78    case 96000:
 79        return MTK_AFE_RATE_96K;
 80    case 130000:
 81        return MTK_AFE_RATE_130K;
 82    case 176400:
 83        return MTK_AFE_RATE_174K;
 84    case 192000:
 85        return MTK_AFE_RATE_192K;
 86    case 260000:
 87        return MTK_AFE_RATE_260K;
 88    default:
 89        dev_warn(dev, "%s(), rate %u invalid, use %d!!!\n",
 90             __func__, rate, MTK_AFE_RATE_48K);
 91        return MTK_AFE_RATE_48K;
 92    }
 93}
 94
 95static unsigned int dai_memif_rate_transform(struct device *dev,
 96                       unsigned int rate)
 97{
 98    switch (rate) {
 99    case 8000:
 100        return MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_8K;
 101    case 16000:
 102        return MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_16K;
 103    case 32000:
 104        return MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_32K;
 105    default:
 106        dev_warn(dev, "%s(), rate %u invalid, use %d!!!\n",
 107             __func__, rate, MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_16K);
 108        return MTK_AFE_DAI_MEMIF_RATE_16K;
 109    }
 110}
 111
 112unsigned int mt6797_rate_transform(struct device *dev,
 113                  unsigned int rate, int aud_blk)
 114{
 115    switch (aud_blk) {
 116    case MT6797_MEMIF_DAI:
 117    case MT6797_MEMIF_MOD_DAI:
 118        return dai_memif_rate_transform(dev, rate);
 119    default:
 120        return mt6797_general_rate_transform(dev, rate);
 121    }
 122}
 123
 124static const struct snd_pcm_hardware mt6797_afe_hardware = {
 125    .info = SNDRV_PCM_INFO_MMAP |
 126        SNDRV_PCM_INFO_INTERLEAVED |
 127        SNDRV_PCM_INFO_MMAP_VALID,
 128    .formats = SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE |
 129          SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE |
 130          SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE,
 131    .period_bytes_min = 256,
 132    .period_bytes_max = 4 * 48 * 1024,
 133    .periods_min = 2,
 134    .periods_max = 256,
 135    .buffer_bytes_max = 8 * 48 * 1024,
 136    .fifo_size = 0,
 137};
 138
 139static int mt6797_memif_fs(struct snd_pcm_substream *substream,
 140              unsigned int rate)
 141{
 142    struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
 143    struct snd_soc_component *component =
 144        snd_soc_rtdcom_lookup(rtd, AFE_PCM_NAME);
 145    struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_component_get_drvdata(component);
 146    int id = asoc_rtd_to_cpu(rtd, 0)->id;
 147
 148    return mt6797_rate_transform(afe->dev, rate, id);
 149}
 150
 151static int mt6797_irq_fs(struct snd_pcm_substream *substream, unsigned int rate)
 152{
 153    struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
 154    struct snd_soc_component *component =
 155        snd_soc_rtdcom_lookup(rtd, AFE_PCM_NAME);
 156    struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_component_get_drvdata(component);
 157
 158    return mt6797_general_rate_transform(afe->dev, rate);
 159}
 160
 161#define MTK_PCM_RATES (SNDRV_PCM_RATE_8000_48000 |\
 162            SNDRV_PCM_RATE_88200 |\
 163            SNDRV_PCM_RATE_96000 |\
 164            SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
 165            SNDRV_PCM_RATE_192000)
 166
 167#define MTK_PCM_DAI_RATES (SNDRV_PCM_RATE_8000 |\
 168              SNDRV_PCM_RATE_16000 |\
 169              SNDRV_PCM_RATE_32000)
 170
 171#define MTK_PCM_FORMATS (SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE |\
 172             SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE |\
 173             SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE)
 174
 175static struct snd_soc_dai_driver mt6797_memif_dai_driver[] = {
 176    /* FE DAIs: memory intefaces to CPU */
 177    {
 178        .name = "DL1",
 179        .id = MT6797_MEMIF_DL1,
 180        .playback = {
 181            .stream_name = "DL1",
 182            .channels_min = 1,
 183            .channels_max = 2,
 184            .rates = MTK_PCM_RATES,
 185            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 186        },
 187        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 188    },
 189    {
 190        .name = "DL2",
 191        .id = MT6797_MEMIF_DL2,
 192        .playback = {
 193            .stream_name = "DL2",
 194            .channels_min = 1,
 195            .channels_max = 2,
 196            .rates = MTK_PCM_RATES,
 197            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 198        },
 199        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 200    },
 201    {
 202        .name = "DL3",
 203        .id = MT6797_MEMIF_DL3,
 204        .playback = {
 205            .stream_name = "DL3",
 206            .channels_min = 1,
 207            .channels_max = 2,
 208            .rates = MTK_PCM_RATES,
 209            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 210        },
 211        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 212    },
 213    {
 214        .name = "UL1",
 215        .id = MT6797_MEMIF_VUL12,
 216        .capture = {
 217            .stream_name = "UL1",
 218            .channels_min = 1,
 219            .channels_max = 2,
 220            .rates = MTK_PCM_RATES,
 221            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 222        },
 223        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 224    },
 225    {
 226        .name = "UL2",
 227        .id = MT6797_MEMIF_AWB,
 228        .capture = {
 229            .stream_name = "UL2",
 230            .channels_min = 1,
 231            .channels_max = 2,
 232            .rates = MTK_PCM_RATES,
 233            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 234        },
 235        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 236    },
 237    {
 238        .name = "UL3",
 239        .id = MT6797_MEMIF_VUL,
 240        .capture = {
 241            .stream_name = "UL3",
 242            .channels_min = 1,
 243            .channels_max = 2,
 244            .rates = MTK_PCM_RATES,
 245            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 246        },
 247        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 248    },
 249    {
 250        .name = "UL_MONO_1",
 251        .id = MT6797_MEMIF_MOD_DAI,
 252        .capture = {
 253            .stream_name = "UL_MONO_1",
 254            .channels_min = 1,
 255            .channels_max = 1,
 256            .rates = MTK_PCM_DAI_RATES,
 257            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 258        },
 259        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 260    },
 261    {
 262        .name = "UL_MONO_2",
 263        .id = MT6797_MEMIF_DAI,
 264        .capture = {
 265            .stream_name = "UL_MONO_2",
 266            .channels_min = 1,
 267            .channels_max = 1,
 268            .rates = MTK_PCM_DAI_RATES,
 269            .formats = MTK_PCM_FORMATS,
 270        },
 271        .ops = &mtk_afe_fe_ops,
 272    },
 273};
 274
 275/* dma widget & routes*/
 276static const struct snd_kcontrol_new memif_ul1_ch1_mix[] = {
 277    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN21,
 278                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 279};
 280
 281static const struct snd_kcontrol_new memif_ul1_ch2_mix[] = {
 282    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN22,
 283                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 284};
 285
 286static const struct snd_kcontrol_new memif_ul2_ch1_mix[] = {
 287    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN5,
 288                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 289    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL1_CH1", AFE_CONN5,
 290                  I_DL1_CH1, 1, 0),
 291    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL2_CH1", AFE_CONN5,
 292                  I_DL2_CH1, 1, 0),
 293    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL3_CH1", AFE_CONN5,
 294                  I_DL3_CH1, 1, 0),
 295};
 296
 297static const struct snd_kcontrol_new memif_ul2_ch2_mix[] = {
 298    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN6,
 299                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 300    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL1_CH2", AFE_CONN6,
 301                  I_DL1_CH2, 1, 0),
 302    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL2_CH2", AFE_CONN6,
 303                  I_DL2_CH2, 1, 0),
 304    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("DL3_CH2", AFE_CONN6,
 305                  I_DL3_CH2, 1, 0),
 306};
 307
 308static const struct snd_kcontrol_new memif_ul3_ch1_mix[] = {
 309    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN9,
 310                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 311};
 312
 313static const struct snd_kcontrol_new memif_ul3_ch2_mix[] = {
 314    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN10,
 315                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 316};
 317
 318static const struct snd_kcontrol_new memif_ul_mono_1_mix[] = {
 319    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN12,
 320                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 321    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN12,
 322                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 323};
 324
 325static const struct snd_kcontrol_new memif_ul_mono_2_mix[] = {
 326    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH1", AFE_CONN11,
 327                  I_ADDA_UL_CH1, 1, 0),
 328    SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("ADDA_UL_CH2", AFE_CONN11,
 329                  I_ADDA_UL_CH2, 1, 0),
 330};
 331
 332static const struct snd_soc_dapm_widget mt6797_memif_widgets[] = {
 333    /* memif */
 334    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL1_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 335              memif_ul1_ch1_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul1_ch1_mix)),
 336    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL1_CH2", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 337              memif_ul1_ch2_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul1_ch2_mix)),
 338
 339    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL2_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 340              memif_ul2_ch1_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul2_ch1_mix)),
 341    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL2_CH2", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 342              memif_ul2_ch2_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul2_ch2_mix)),
 343
 344    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL3_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 345              memif_ul3_ch1_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul3_ch1_mix)),
 346    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL3_CH2", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 347              memif_ul3_ch2_mix, ARRAY_SIZE(memif_ul3_ch2_mix)),
 348
 349    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL_MONO_1_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 350              memif_ul_mono_1_mix,
 351              ARRAY_SIZE(memif_ul_mono_1_mix)),
 352
 353    SND_SOC_DAPM_MIXER("UL_MONO_2_CH1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
 354              memif_ul_mono_2_mix,
 355              ARRAY_SIZE(memif_ul_mono_2_mix)),
 356};
 357
 358static const struct snd_soc_dapm_route mt6797_memif_routes[] = {
 359    /* capture */
 360    {"UL1", NULL, "UL1_CH1"},
 361    {"UL1", NULL, "UL1_CH2"},
 362    {"UL1_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 363    {"UL1_CH2", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 364
 365    {"UL2", NULL, "UL2_CH1"},
 366    {"UL2", NULL, "UL2_CH2"},
 367    {"UL2_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 368    {"UL2_CH2", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 369
 370    {"UL3", NULL, "UL3_CH1"},
 371    {"UL3", NULL, "UL3_CH2"},
 372    {"UL3_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 373    {"UL3_CH2", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 374
 375    {"UL_MONO_1", NULL, "UL_MONO_1_CH1"},
 376    {"UL_MONO_1_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 377    {"UL_MONO_1_CH1", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 378
 379    {"UL_MONO_2", NULL, "UL_MONO_2_CH1"},
 380    {"UL_MONO_2_CH1", "ADDA_UL_CH1", "ADDA Capture"},
 381    {"UL_MONO_2_CH1", "ADDA_UL_CH2", "ADDA Capture"},
 382};
 383
 384static const struct snd_soc_component_driver mt6797_afe_pcm_dai_component = {
 385    .name = "mt6797-afe-pcm-dai",
 386};
 387
 388static const struct mtk_base_memif_data memif_data[MT6797_MEMIF_NUM] = {
 389    [MT6797_MEMIF_DL1] = {
 390        .name = "DL1",
 391        .id = MT6797_MEMIF_DL1,
 392        .reg_ofs_base = AFE_DL1_BASE,
 393        .reg_ofs_cur = AFE_DL1_CUR,
 394        .fs_reg = AFE_DAC_CON1,
 395        .fs_shift = DL1_MODE_SFT,
 396        .fs_maskbit = DL1_MODE_MASK,
 397        .mono_reg = AFE_DAC_CON1,
 398        .mono_shift = DL1_DATA_SFT,
 399        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 400        .enable_shift = DL1_ON_SFT,
 401        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 402        .hd_shift = DL1_HD_SFT,
 403        .agent_disable_reg = -1,
 404        .msb_reg = -1,
 405    },
 406    [MT6797_MEMIF_DL2] = {
 407        .name = "DL2",
 408        .id = MT6797_MEMIF_DL2,
 409        .reg_ofs_base = AFE_DL2_BASE,
 410        .reg_ofs_cur = AFE_DL2_CUR,
 411        .fs_reg = AFE_DAC_CON1,
 412        .fs_shift = DL2_MODE_SFT,
 413        .fs_maskbit = DL2_MODE_MASK,
 414        .mono_reg = AFE_DAC_CON1,
 415        .mono_shift = DL2_DATA_SFT,
 416        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 417        .enable_shift = DL2_ON_SFT,
 418        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 419        .hd_shift = DL2_HD_SFT,
 420        .agent_disable_reg = -1,
 421        .msb_reg = -1,
 422    },
 423    [MT6797_MEMIF_DL3] = {
 424        .name = "DL3",
 425        .id = MT6797_MEMIF_DL3,
 426        .reg_ofs_base = AFE_DL3_BASE,
 427        .reg_ofs_cur = AFE_DL3_CUR,
 428        .fs_reg = AFE_DAC_CON0,
 429        .fs_shift = DL3_MODE_SFT,
 430        .fs_maskbit = DL3_MODE_MASK,
 431        .mono_reg = AFE_DAC_CON1,
 432        .mono_shift = DL3_DATA_SFT,
 433        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 434        .enable_shift = DL3_ON_SFT,
 435        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 436        .hd_shift = DL3_HD_SFT,
 437        .agent_disable_reg = -1,
 438        .msb_reg = -1,
 439    },
 440    [MT6797_MEMIF_VUL] = {
 441        .name = "VUL",
 442        .id = MT6797_MEMIF_VUL,
 443        .reg_ofs_base = AFE_VUL_BASE,
 444        .reg_ofs_cur = AFE_VUL_CUR,
 445        .fs_reg = AFE_DAC_CON1,
 446        .fs_shift = VUL_MODE_SFT,
 447        .fs_maskbit = VUL_MODE_MASK,
 448        .mono_reg = AFE_DAC_CON1,
 449        .mono_shift = VUL_DATA_SFT,
 450        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 451        .enable_shift = VUL_ON_SFT,
 452        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 453        .hd_shift = VUL_HD_SFT,
 454        .agent_disable_reg = -1,
 455        .msb_reg = -1,
 456    },
 457    [MT6797_MEMIF_AWB] = {
 458        .name = "AWB",
 459        .id = MT6797_MEMIF_AWB,
 460        .reg_ofs_base = AFE_AWB_BASE,
 461        .reg_ofs_cur = AFE_AWB_CUR,
 462        .fs_reg = AFE_DAC_CON1,
 463        .fs_shift = AWB_MODE_SFT,
 464        .fs_maskbit = AWB_MODE_MASK,
 465        .mono_reg = AFE_DAC_CON1,
 466        .mono_shift = AWB_DATA_SFT,
 467        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 468        .enable_shift = AWB_ON_SFT,
 469        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 470        .hd_shift = AWB_HD_SFT,
 471        .agent_disable_reg = -1,
 472        .msb_reg = -1,
 473    },
 474    [MT6797_MEMIF_VUL12] = {
 475        .name = "VUL12",
 476        .id = MT6797_MEMIF_VUL12,
 477        .reg_ofs_base = AFE_VUL_D2_BASE,
 478        .reg_ofs_cur = AFE_VUL_D2_CUR,
 479        .fs_reg = AFE_DAC_CON0,
 480        .fs_shift = VUL_DATA2_MODE_SFT,
 481        .fs_maskbit = VUL_DATA2_MODE_MASK,
 482        .mono_reg = AFE_DAC_CON0,
 483        .mono_shift = VUL_DATA2_DATA_SFT,
 484        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 485        .enable_shift = VUL_DATA2_ON_SFT,
 486        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 487        .hd_shift = VUL_DATA2_HD_SFT,
 488        .agent_disable_reg = -1,
 489        .msb_reg = -1,
 490    },
 491    [MT6797_MEMIF_DAI] = {
 492        .name = "DAI",
 493        .id = MT6797_MEMIF_DAI,
 494        .reg_ofs_base = AFE_DAI_BASE,
 495        .reg_ofs_cur = AFE_DAI_CUR,
 496        .fs_reg = AFE_DAC_CON0,
 497        .fs_shift = DAI_MODE_SFT,
 498        .fs_maskbit = DAI_MODE_MASK,
 499        .mono_reg = -1,
 500        .mono_shift = 0,
 501        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 502        .enable_shift = DAI_ON_SFT,
 503        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 504        .hd_shift = DAI_HD_SFT,
 505        .agent_disable_reg = -1,
 506        .msb_reg = -1,
 507    },
 508    [MT6797_MEMIF_MOD_DAI] = {
 509        .name = "MOD_DAI",
 510        .id = MT6797_MEMIF_MOD_DAI,
 511        .reg_ofs_base = AFE_MOD_DAI_BASE,
 512        .reg_ofs_cur = AFE_MOD_DAI_CUR,
 513        .fs_reg = AFE_DAC_CON1,
 514        .fs_shift = MOD_DAI_MODE_SFT,
 515        .fs_maskbit = MOD_DAI_MODE_MASK,
 516        .mono_reg = -1,
 517        .mono_shift = 0,
 518        .enable_reg = AFE_DAC_CON0,
 519        .enable_shift = MOD_DAI_ON_SFT,
 520        .hd_reg = AFE_MEMIF_HD_MODE,
 521        .hd_shift = MOD_DAI_HD_SFT,
 522        .agent_disable_reg = -1,
 523        .msb_reg = -1,
 524    },
 525};
 526
 527static const struct mtk_base_irq_data irq_data[MT6797_IRQ_NUM] = {
 528    [MT6797_IRQ_1] = {
 529        .id = MT6797_IRQ_1,
 530        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT1,
 531        .irq_cnt_shift = AFE_IRQ_MCU_CNT1_SFT,
 532        .irq_cnt_maskbit = AFE_IRQ_MCU_CNT1_MASK,
 533        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 534        .irq_fs_shift = IRQ1_MCU_MODE_SFT,
 535        .irq_fs_maskbit = IRQ1_MCU_MODE_MASK,
 536        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 537        .irq_en_shift = IRQ1_MCU_ON_SFT,
 538        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 539        .irq_clr_shift = IRQ1_MCU_CLR_SFT,
 540    },
 541    [MT6797_IRQ_2] = {
 542        .id = MT6797_IRQ_2,
 543        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT2,
 544        .irq_cnt_shift = AFE_IRQ_MCU_CNT2_SFT,
 545        .irq_cnt_maskbit = AFE_IRQ_MCU_CNT2_MASK,
 546        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 547        .irq_fs_shift = IRQ2_MCU_MODE_SFT,
 548        .irq_fs_maskbit = IRQ2_MCU_MODE_MASK,
 549        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 550        .irq_en_shift = IRQ2_MCU_ON_SFT,
 551        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 552        .irq_clr_shift = IRQ2_MCU_CLR_SFT,
 553    },
 554    [MT6797_IRQ_3] = {
 555        .id = MT6797_IRQ_3,
 556        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT3,
 557        .irq_cnt_shift = AFE_IRQ_MCU_CNT3_SFT,
 558        .irq_cnt_maskbit = AFE_IRQ_MCU_CNT3_MASK,
 559        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 560        .irq_fs_shift = IRQ3_MCU_MODE_SFT,
 561        .irq_fs_maskbit = IRQ3_MCU_MODE_MASK,
 562        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 563        .irq_en_shift = IRQ3_MCU_ON_SFT,
 564        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 565        .irq_clr_shift = IRQ3_MCU_CLR_SFT,
 566    },
 567    [MT6797_IRQ_4] = {
 568        .id = MT6797_IRQ_4,
 569        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT4,
 570        .irq_cnt_shift = AFE_IRQ_MCU_CNT4_SFT,
 571        .irq_cnt_maskbit = AFE_IRQ_MCU_CNT4_MASK,
 572        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 573        .irq_fs_shift = IRQ4_MCU_MODE_SFT,
 574        .irq_fs_maskbit = IRQ4_MCU_MODE_MASK,
 575        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 576        .irq_en_shift = IRQ4_MCU_ON_SFT,
 577        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 578        .irq_clr_shift = IRQ4_MCU_CLR_SFT,
 579    },
 580    [MT6797_IRQ_7] = {
 581        .id = MT6797_IRQ_7,
 582        .irq_cnt_reg = AFE_IRQ_MCU_CNT7,
 583        .irq_cnt_shift = AFE_IRQ_MCU_CNT7_SFT,
 584        .irq_cnt_maskbit = AFE_IRQ_MCU_CNT7_MASK,
 585        .irq_fs_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 586        .irq_fs_shift = IRQ7_MCU_MODE_SFT,
 587        .irq_fs_maskbit = IRQ7_MCU_MODE_MASK,
 588        .irq_en_reg = AFE_IRQ_MCU_CON,
 589        .irq_en_shift = IRQ7_MCU_ON_SFT,
 590        .irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
 591        .irq_clr_shift = IRQ7_MCU_CLR_SFT,
 592    },
 593};
 594
 595static const struct regmap_config mt6797_afe_regmap_config = {
 596    .reg_bits = 32,
 597    .reg_stride = 4,
 598    .val_bits = 32,
 599    .max_register = AFE_MAX_REGISTER,
 600};
 601
 602static irqreturn_t mt6797_afe_irq_handler(int irq_id, void *dev)
 603{
 604    struct mtk_base_afe *afe = dev;
 605    struct mtk_base_afe_irq *irq;
 606    unsigned int status;
 607    unsigned int mcu_en;
 608    int ret;
 609    int i;
 610    irqreturn_t irq_ret = IRQ_HANDLED;
 611
 612    /* get irq that is sent to MCU */
 613    regmap_read(afe->regmap, AFE_IRQ_MCU_EN, &mcu_en);
 614
 615    ret = regmap_read(afe->regmap, AFE_IRQ_MCU_STATUS, &status);
 616    if (ret || (status & mcu_en) == 0) {
 617        dev_err(afe->dev, "%s(), irq status err, ret %d, status 0x%x, mcu_en 0x%x\n",
 618            __func__, ret, status, mcu_en);
 619
 620        /* only clear IRQ which is sent to MCU */
 621        status = mcu_en & AFE_IRQ_STATUS_BITS;
 622
 623        irq_ret = IRQ_NONE;
 624        goto err_irq;
 625    }
 626
 627    for (i = 0; i < MT6797_MEMIF_NUM; i++) {
 628        struct mtk_base_afe_memif *memif = &afe->memif[i];
 629
 630        if (!memif->substream)
 631            continue;
 632
 633        irq = &afe->irqs[memif->irq_usage];
 634
 635        if (status & (1 << irq->irq_data->irq_en_shift))
 636            snd_pcm_period_elapsed(memif->substream);
 637    }
 638
 639err_irq:
 640    /* clear irq */
 641    regmap_write(afe->regmap,
 642           AFE_IRQ_MCU_CLR,
 643           status & AFE_IRQ_STATUS_BITS);
 644
 645    return irq_ret;
 646}
 647
 648static int mt6797_afe_runtime_suspend(struct device *dev)
 649{
 650    struct mtk_base_afe *afe = dev_get_drvdata(dev);
 651    unsigned int afe_on_retm;
 652    int retry = 0;
 653
 654    /* disable AFE */
 655    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_DAC_CON0, AFE_ON_MASK_SFT, 0x0);
 656    do {
 657        regmap_read(afe->regmap, AFE_DAC_CON0, &afe_on_retm);
 658        if ((afe_on_retm & AFE_ON_RETM_MASK_SFT) == 0)
 659            break;
 660
 661        udelay(10);
 662    } while (++retry < 100000);
 663
 664    if (retry)
 665        dev_warn(afe->dev, "%s(), retry %d\n", __func__, retry);
 666
 667    /* make sure all irq status are cleared */
 668    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_IRQ_MCU_CLR, 0xffff, 0xffff);
 669
 670    return mt6797_afe_disable_clock(afe);
 671}
 672
 673static int mt6797_afe_runtime_resume(struct device *dev)
 674{
 675    struct mtk_base_afe *afe = dev_get_drvdata(dev);
 676    int ret;
 677
 678    ret = mt6797_afe_enable_clock(afe);
 679    if (ret)
 680        return ret;
 681
 682    /* irq signal to mcu only */
 683    regmap_write(afe->regmap, AFE_IRQ_MCU_EN, AFE_IRQ_MCU_EN_MASK_SFT);
 684
 685    /* force all memif use normal mode */
 686    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_MEMIF_HDALIGN,
 687              0x7ff << 16, 0x7ff << 16);
 688    /* force cpu use normal mode when access sram data */
 689    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_MEMIF_MSB,
 690              CPU_COMPACT_MODE_MASK_SFT, 0);
 691    /* force cpu use 8_24 format when writing 32bit data */
 692    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_MEMIF_MSB,
 693              CPU_HD_ALIGN_MASK_SFT, 0);
 694
 695    /* set all output port to 24bit */
 696    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_CONN_24BIT,
 697              0x3fffffff, 0x3fffffff);
 698
 699    /* enable AFE */
 700    regmap_update_bits(afe->regmap, AFE_DAC_CON0,
 701              AFE_ON_MASK_SFT,
 702              0x1 << AFE_ON_SFT);
 703
 704    return 0;
 705}
 706
 707static int mt6797_afe_component_probe(struct snd_soc_component *component)
 708{
 709    return mtk_afe_add_sub_dai_control(component);
 710}
 711
 712static const struct snd_soc_component_driver mt6797_afe_component = {
 713    .name      = AFE_PCM_NAME,
 714    .probe     = mt6797_afe_component_probe,
 715    .pointer    = mtk_afe_pcm_pointer,
 716    .pcm_construct = mtk_afe_pcm_new,
 717};
 718
 719static int mt6797_dai_memif_register(struct mtk_base_afe *afe)
 720{
 721    struct mtk_base_afe_dai *dai;
 722
 723    dai = devm_kzalloc(afe->dev, sizeof(*dai), GFP_KERNEL);
 724    if (!dai)
 725        return -ENOMEM;
 726
 727    list_add(&dai->list, &afe->sub_dais);
 728
 729    dai->dai_drivers = mt6797_memif_dai_driver;
 730    dai->num_dai_drivers = ARRAY_SIZE(mt6797_memif_dai_driver);
 731
 732    dai->dapm_widgets = mt6797_memif_widgets;
 733    dai->num_dapm_widgets = ARRAY_SIZE(mt6797_memif_widgets);
 734    dai->dapm_routes = mt6797_memif_routes;
 735    dai->num_dapm_routes = ARRAY_SIZE(mt6797_memif_routes);
 736    return 0;
 737}
 738
 739typedef int (*dai_register_cb)(struct mtk_base_afe *);
 740static const dai_register_cb dai_register_cbs[] = {
 741    mt6797_dai_adda_register,
 742    mt6797_dai_pcm_register,
 743    mt6797_dai_hostless_register,
 744    mt6797_dai_memif_register,
 745};
 746
 747static int mt6797_afe_pcm_dev_probe(struct platform_device *pdev)
 748{
 749    struct mtk_base_afe *afe;
 750    struct mt6797_afe_private *afe_priv;
 751    struct device *dev;
 752    int i, irq_id, ret;
 753
 754    afe = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*afe), GFP_KERNEL);
 755    if (!afe)
 756        return -ENOMEM;
 757
 758    afe->platform_priv = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*afe_priv),
 759                     GFP_KERNEL);
 760    if (!afe->platform_priv)
 761        return -ENOMEM;
 762
 763    afe_priv = afe->platform_priv;
 764    afe->dev = &pdev->dev;
 765    dev = afe->dev;
 766
 767    /* initial audio related clock */
 768    ret = mt6797_init_clock(afe);
 769    if (ret) {
 770        dev_err(dev, "init clock error\n");
 771        return ret;
 772    }
 773
 774    /* regmap init */
 775    afe->base_addr = devm_platform_ioremap_resource(pdev, 0);
 776    if (IS_ERR(afe->base_addr))
 777        return PTR_ERR(afe->base_addr);
 778
 779    afe->regmap = devm_regmap_init_mmio(&pdev->dev, afe->base_addr,
 780                      &mt6797_afe_regmap_config);
 781    if (IS_ERR(afe->regmap))
 782        return PTR_ERR(afe->regmap);
 783
 784    /* init memif */
 785    afe->memif_size = MT6797_MEMIF_NUM;
 786    afe->memif = devm_kcalloc(dev, afe->memif_size, sizeof(*afe->memif),
 787                 GFP_KERNEL);
 788    if (!afe->memif)
 789        return -ENOMEM;
 790
 791    for (i = 0; i < afe->memif_size; i++) {
 792        afe->memif[i].data = &memif_data[i];
 793        afe->memif[i].irq_usage = -1;
 794    }
 795
 796    mutex_init(&afe->irq_alloc_lock);
 797
 798    /* irq initialize */
 799    afe->irqs_size = MT6797_IRQ_NUM;
 800    afe->irqs = devm_kcalloc(dev, afe->irqs_size, sizeof(*afe->irqs),
 801                 GFP_KERNEL);
 802    if (!afe->irqs)
 803        return -ENOMEM;
 804
 805    for (i = 0; i < afe->irqs_size; i++)
 806        afe->irqs[i].irq_data = &irq_data[i];
 807
 808    /* request irq */
 809    irq_id = platform_get_irq(pdev, 0);
 810    if (irq_id < 0)
 811        return irq_id;
 812
 813    ret = devm_request_irq(dev, irq_id, mt6797_afe_irq_handler,
 814                IRQF_TRIGGER_NONE, "asys-isr", (void *)afe);
 815    if (ret) {
 816        dev_err(dev, "could not request_irq for asys-isr\n");
 817        return ret;
 818    }
 819
 820    /* init sub_dais */
 821    INIT_LIST_HEAD(&afe->sub_dais);
 822
 823    for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dai_register_cbs); i++) {
 824        ret = dai_register_cbs[i](afe);
 825        if (ret) {
 826            dev_warn(afe->dev, "dai register i %d fail, ret %d\n",
 827                 i, ret);
 828            return ret;
 829        }
 830    }
 831
 832    /* init dai_driver and component_driver */
 833    ret = mtk_afe_combine_sub_dai(afe);
 834    if (ret) {
 835        dev_warn(afe->dev, "mtk_afe_combine_sub_dai fail, ret %d\n",
 836             ret);
 837        return ret;
 838    }
 839
 840    afe->mtk_afe_hardware = &mt6797_afe_hardware;
 841    afe->memif_fs = mt6797_memif_fs;
 842    afe->irq_fs = mt6797_irq_fs;
 843
 844    afe->runtime_resume = mt6797_afe_runtime_resume;
 845    afe->runtime_suspend = mt6797_afe_runtime_suspend;
 846
 847    platform_set_drvdata(pdev, afe);
 848
 849    pm_runtime_enable(dev);
 850    if (!pm_runtime_enabled(dev))
 851        goto err_pm_disable;
 852    pm_runtime_get_sync(&pdev->dev);
 853
 854    /* register component */
 855    ret = devm_snd_soc_register_component(dev, &mt6797_afe_component,
 856                       NULL, 0);
 857    if (ret) {
 858        dev_warn(dev, "err_platform\n");
 859        goto err_pm_disable;
 860    }
 861
 862    ret = devm_snd_soc_register_component(afe->dev,
 863                   &mt6797_afe_pcm_dai_component,
 864                   afe->dai_drivers,
 865                   afe->num_dai_drivers);
 866    if (ret) {
 867        dev_warn(dev, "err_dai_component\n");
 868        goto err_pm_disable;
 869    }
 870
 871    return 0;
 872
 873err_pm_disable:
 874    pm_runtime_disable(dev);
 875
 876    return ret;
 877}
 878
 879static int mt6797_afe_pcm_dev_remove(struct platform_device *pdev)
 880{
 881    pm_runtime_disable(&pdev->dev);
 882    if (!pm_runtime_status_suspended(&pdev->dev))
 883        mt6797_afe_runtime_suspend(&pdev->dev);
 884    pm_runtime_put_sync(&pdev->dev);
 885
 886    return 0;
 887}
 888
 889static const struct of_device_id mt6797_afe_pcm_dt_match[] = {
 890    { .compatible = "mediatek,mt6797-audio", },
 891    {},
 892};
 893MODULE_DEVICE_TABLE(of, mt6797_afe_pcm_dt_match);
 894
 895static const struct dev_pm_ops mt6797_afe_pm_ops = {
 896    SET_RUNTIME_PM_OPS(mt6797_afe_runtime_suspend,
 897              mt6797_afe_runtime_resume, NULL)
 898};
 899
 900static struct platform_driver mt6797_afe_pcm_driver = {
 901    .driver = {
 902          .name = "mt6797-audio",
 903          .of_match_table = mt6797_afe_pcm_dt_match,
 904#ifdef CONFIG_PM
 905          .pm = &mt6797_afe_pm_ops,
 906#endif
 907    },
 908    .probe = mt6797_afe_pcm_dev_probe,
 909    .remove = mt6797_afe_pcm_dev_remove,
 910};
 911
 912module_platform_driver(mt6797_afe_pcm_driver);
 913
 914MODULE_DESCRIPTION("Mediatek ALSA SoC AFE platform driver for 6797");
 915MODULE_AUTHOR("KaiChieh Chuang <kaichieh.chuang@mediatek.com>");
 916MODULE_LICENSE("GPL v2");
 917