linux/sound/soc/samsung/idma.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
  2//
  3// idma.c - I2S0 internal DMA driver
  4//
  5// Copyright (c) 2011 Samsung Electronics Co., Ltd.
  6//       http://www.samsung.com
  7
  8#include <linux/interrupt.h>
  9#include <linux/platform_device.h>
 10#include <linux/dma-mapping.h>
 11#include <linux/slab.h>
 12#include <linux/module.h>
 13#include <sound/pcm.h>
 14#include <sound/pcm_params.h>
 15#include <sound/soc.h>
 16
 17#include "i2s.h"
 18#include "idma.h"
 19#include "i2s-regs.h"
 20
 21#define ST_RUNNING       (1<<0)
 22#define ST_OPENED        (1<<1)
 23
 24static const struct snd_pcm_hardware idma_hardware = {
 25    .info = SNDRV_PCM_INFO_INTERLEAVED |
 26          SNDRV_PCM_INFO_BLOCK_TRANSFER |
 27          SNDRV_PCM_INFO_MMAP |
 28          SNDRV_PCM_INFO_MMAP_VALID |
 29          SNDRV_PCM_INFO_PAUSE |
 30          SNDRV_PCM_INFO_RESUME,
 31    .buffer_bytes_max = MAX_IDMA_BUFFER,
 32    .period_bytes_min = 128,
 33    .period_bytes_max = MAX_IDMA_PERIOD,
 34    .periods_min = 1,
 35    .periods_max = 2,
 36};
 37
 38struct idma_ctrl {
 39    spinlock_t   lock;
 40    int       state;
 41    dma_addr_t   start;
 42    dma_addr_t   pos;
 43    dma_addr_t   end;
 44    dma_addr_t   period;
 45    dma_addr_t   periodsz;
 46    void      *token;
 47    void      (*cb)(void *dt, int bytes_xfer);
 48};
 49
 50static struct idma_info {
 51    spinlock_t   lock;
 52    void       __iomem *regs;
 53    dma_addr_t   lp_tx_addr;
 54} idma;
 55
 56static int idma_irq;
 57
 58static void idma_getpos(dma_addr_t *src)
 59{
 60    *src = idma.lp_tx_addr +
 61        (readl(idma.regs + I2STRNCNT) & 0xffffff) * 4;
 62}
 63
 64static int idma_enqueue(struct snd_pcm_substream *substream)
 65{
 66    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 67    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 68    u32 val;
 69
 70    spin_lock(&prtd->lock);
 71    prtd->token = (void *) substream;
 72    spin_unlock(&prtd->lock);
 73
 74    /* Internal DMA Level0 Interrupt Address */
 75    val = idma.lp_tx_addr + prtd->periodsz;
 76    writel(val, idma.regs + I2SLVL0ADDR);
 77
 78    /* Start address0 of I2S internal DMA operation. */
 79    val = idma.lp_tx_addr;
 80    writel(val, idma.regs + I2SSTR0);
 81
 82    /*
 83     * Transfer block size for I2S internal DMA.
 84     * Should decide transfer size before start dma operation
 85     */
 86    val = readl(idma.regs + I2SSIZE);
 87    val &= ~(I2SSIZE_TRNMSK << I2SSIZE_SHIFT);
 88    val |= (((runtime->dma_bytes >> 2) &
 89            I2SSIZE_TRNMSK) << I2SSIZE_SHIFT);
 90    writel(val, idma.regs + I2SSIZE);
 91
 92    val = readl(idma.regs + I2SAHB);
 93    val |= AHB_INTENLVL0;
 94    writel(val, idma.regs + I2SAHB);
 95
 96    return 0;
 97}
 98
 99static void idma_setcallbk(struct snd_pcm_substream *substream,
 100                void (*cb)(void *, int))
 101{
 102    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 103
 104    spin_lock(&prtd->lock);
 105    prtd->cb = cb;
 106    spin_unlock(&prtd->lock);
 107}
 108
 109static void idma_control(int op)
 110{
 111    u32 val = readl(idma.regs + I2SAHB);
 112
 113    spin_lock(&idma.lock);
 114
 115    switch (op) {
 116    case LPAM_DMA_START:
 117        val |= (AHB_INTENLVL0 | AHB_DMAEN);
 118        break;
 119    case LPAM_DMA_STOP:
 120        val &= ~(AHB_INTENLVL0 | AHB_DMAEN);
 121        break;
 122    default:
 123        spin_unlock(&idma.lock);
 124        return;
 125    }
 126
 127    writel(val, idma.regs + I2SAHB);
 128    spin_unlock(&idma.lock);
 129}
 130
 131static void idma_done(void *id, int bytes_xfer)
 132{
 133    struct snd_pcm_substream *substream = id;
 134    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 135
 136    if (prtd && (prtd->state & ST_RUNNING))
 137        snd_pcm_period_elapsed(substream);
 138}
 139
 140static int idma_hw_params(struct snd_soc_component *component,
 141             struct snd_pcm_substream *substream,
 142             struct snd_pcm_hw_params *params)
 143{
 144    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 145    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 146    u32 mod = readl(idma.regs + I2SMOD);
 147    u32 ahb = readl(idma.regs + I2SAHB);
 148
 149    ahb |= (AHB_DMARLD | AHB_INTMASK);
 150    mod |= MOD_TXS_IDMA;
 151    writel(ahb, idma.regs + I2SAHB);
 152    writel(mod, idma.regs + I2SMOD);
 153
 154    snd_pcm_set_runtime_buffer(substream, &substream->dma_buffer);
 155    runtime->dma_bytes = params_buffer_bytes(params);
 156
 157    prtd->start = prtd->pos = runtime->dma_addr;
 158    prtd->period = params_periods(params);
 159    prtd->periodsz = params_period_bytes(params);
 160    prtd->end = runtime->dma_addr + runtime->dma_bytes;
 161
 162    idma_setcallbk(substream, idma_done);
 163
 164    return 0;
 165}
 166
 167static int idma_hw_free(struct snd_soc_component *component,
 168            struct snd_pcm_substream *substream)
 169{
 170    snd_pcm_set_runtime_buffer(substream, NULL);
 171
 172    return 0;
 173}
 174
 175static int idma_prepare(struct snd_soc_component *component,
 176            struct snd_pcm_substream *substream)
 177{
 178    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 179
 180    prtd->pos = prtd->start;
 181
 182    /* flush the DMA channel */
 183    idma_control(LPAM_DMA_STOP);
 184    idma_enqueue(substream);
 185
 186    return 0;
 187}
 188
 189static int idma_trigger(struct snd_soc_component *component,
 190            struct snd_pcm_substream *substream, int cmd)
 191{
 192    struct idma_ctrl *prtd = substream->runtime->private_data;
 193    int ret = 0;
 194
 195    spin_lock(&prtd->lock);
 196
 197    switch (cmd) {
 198    case SNDRV_PCM_TRIGGER_RESUME:
 199    case SNDRV_PCM_TRIGGER_START:
 200    case SNDRV_PCM_TRIGGER_PAUSE_RELEASE:
 201        prtd->state |= ST_RUNNING;
 202        idma_control(LPAM_DMA_START);
 203        break;
 204
 205    case SNDRV_PCM_TRIGGER_SUSPEND:
 206    case SNDRV_PCM_TRIGGER_STOP:
 207    case SNDRV_PCM_TRIGGER_PAUSE_PUSH:
 208        prtd->state &= ~ST_RUNNING;
 209        idma_control(LPAM_DMA_STOP);
 210        break;
 211
 212    default:
 213        ret = -EINVAL;
 214        break;
 215    }
 216
 217    spin_unlock(&prtd->lock);
 218
 219    return ret;
 220}
 221
 222static snd_pcm_uframes_t
 223idma_pointer(struct snd_soc_component *component,
 224       struct snd_pcm_substream *substream)
 225{
 226    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 227    struct idma_ctrl *prtd = runtime->private_data;
 228    dma_addr_t src;
 229    unsigned long res;
 230
 231    spin_lock(&prtd->lock);
 232
 233    idma_getpos(&src);
 234    res = src - prtd->start;
 235
 236    spin_unlock(&prtd->lock);
 237
 238    return bytes_to_frames(substream->runtime, res);
 239}
 240
 241static int idma_mmap(struct snd_soc_component *component,
 242           struct snd_pcm_substream *substream,
 243    struct vm_area_struct *vma)
 244{
 245    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 246    unsigned long size, offset;
 247    int ret;
 248
 249    /* From snd_pcm_lib_mmap_iomem */
 250    vma->vm_page_prot = pgprot_noncached(vma->vm_page_prot);
 251    size = vma->vm_end - vma->vm_start;
 252    offset = vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT;
 253    ret = io_remap_pfn_range(vma, vma->vm_start,
 254            (runtime->dma_addr + offset) >> PAGE_SHIFT,
 255            size, vma->vm_page_prot);
 256
 257    return ret;
 258}
 259
 260static irqreturn_t iis_irq(int irqno, void *dev_id)
 261{
 262    struct idma_ctrl *prtd = (struct idma_ctrl *)dev_id;
 263    u32 iisahb, val, addr;
 264
 265    iisahb = readl(idma.regs + I2SAHB);
 266
 267    val = (iisahb & AHB_LVL0INT) ? AHB_CLRLVL0INT : 0;
 268
 269    if (val) {
 270        iisahb |= val;
 271        writel(iisahb, idma.regs + I2SAHB);
 272
 273        addr = readl(idma.regs + I2SLVL0ADDR) - idma.lp_tx_addr;
 274        addr += prtd->periodsz;
 275        addr %= (u32)(prtd->end - prtd->start);
 276        addr += idma.lp_tx_addr;
 277
 278        writel(addr, idma.regs + I2SLVL0ADDR);
 279
 280        if (prtd->cb)
 281            prtd->cb(prtd->token, prtd->period);
 282    }
 283
 284    return IRQ_HANDLED;
 285}
 286
 287static int idma_open(struct snd_soc_component *component,
 288           struct snd_pcm_substream *substream)
 289{
 290    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 291    struct idma_ctrl *prtd;
 292    int ret;
 293
 294    snd_soc_set_runtime_hwparams(substream, &idma_hardware);
 295
 296    prtd = kzalloc(sizeof(struct idma_ctrl), GFP_KERNEL);
 297    if (prtd == NULL)
 298        return -ENOMEM;
 299
 300    ret = request_irq(idma_irq, iis_irq, 0, "i2s", prtd);
 301    if (ret < 0) {
 302        pr_err("fail to claim i2s irq , ret = %d\n", ret);
 303        kfree(prtd);
 304        return ret;
 305    }
 306
 307    spin_lock_init(&prtd->lock);
 308
 309    runtime->private_data = prtd;
 310
 311    return 0;
 312}
 313
 314static int idma_close(struct snd_soc_component *component,
 315           struct snd_pcm_substream *substream)
 316{
 317    struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
 318    struct idma_ctrl *prtd = runtime->private_data;
 319
 320    free_irq(idma_irq, prtd);
 321
 322    if (!prtd)
 323        pr_err("idma_close called with prtd == NULL\n");
 324
 325    kfree(prtd);
 326
 327    return 0;
 328}
 329
 330static void idma_free(struct snd_soc_component *component,
 331           struct snd_pcm *pcm)
 332{
 333    struct snd_pcm_substream *substream;
 334    struct snd_dma_buffer *buf;
 335
 336    substream = pcm->streams[SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK].substream;
 337    if (!substream)
 338        return;
 339
 340    buf = &substream->dma_buffer;
 341    if (!buf->area)
 342        return;
 343
 344    iounmap((void __iomem *)buf->area);
 345
 346    buf->area = NULL;
 347    buf->addr = 0;
 348}
 349
 350static int preallocate_idma_buffer(struct snd_pcm *pcm, int stream)
 351{
 352    struct snd_pcm_substream *substream = pcm->streams[stream].substream;
 353    struct snd_dma_buffer *buf = &substream->dma_buffer;
 354
 355    buf->dev.dev = pcm->card->dev;
 356    buf->private_data = NULL;
 357
 358    /* Assign PCM buffer pointers */
 359    buf->dev.type = SNDRV_DMA_TYPE_CONTINUOUS;
 360    buf->addr = idma.lp_tx_addr;
 361    buf->bytes = idma_hardware.buffer_bytes_max;
 362    buf->area = (unsigned char * __force)ioremap(buf->addr, buf->bytes);
 363
 364    return 0;
 365}
 366
 367static int idma_new(struct snd_soc_component *component,
 368          struct snd_soc_pcm_runtime *rtd)
 369{
 370    struct snd_card *card = rtd->card->snd_card;
 371    struct snd_pcm *pcm = rtd->pcm;
 372    int ret;
 373
 374    ret = dma_coerce_mask_and_coherent(card->dev, DMA_BIT_MASK(32));
 375    if (ret)
 376        return ret;
 377
 378    if (pcm->streams[SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK].substream) {
 379        ret = preallocate_idma_buffer(pcm,
 380                SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK);
 381    }
 382
 383    return ret;
 384}
 385
 386void idma_reg_addr_init(void __iomem *regs, dma_addr_t addr)
 387{
 388    spin_lock_init(&idma.lock);
 389    idma.regs = regs;
 390    idma.lp_tx_addr = addr;
 391}
 392EXPORT_SYMBOL_GPL(idma_reg_addr_init);
 393
 394static const struct snd_soc_component_driver asoc_idma_platform = {
 395    .open      = idma_open,
 396    .close     = idma_close,
 397    .trigger    = idma_trigger,
 398    .pointer    = idma_pointer,
 399    .mmap      = idma_mmap,
 400    .hw_params   = idma_hw_params,
 401    .hw_free    = idma_hw_free,
 402    .prepare    = idma_prepare,
 403    .pcm_construct = idma_new,
 404    .pcm_destruct  = idma_free,
 405};
 406
 407static int asoc_idma_platform_probe(struct platform_device *pdev)
 408{
 409    idma_irq = platform_get_irq(pdev, 0);
 410    if (idma_irq < 0)
 411        return idma_irq;
 412
 413    return devm_snd_soc_register_component(&pdev->dev, &asoc_idma_platform,
 414                        NULL, 0);
 415}
 416
 417static struct platform_driver asoc_idma_driver = {
 418    .driver = {
 419        .name = "samsung-idma",
 420    },
 421
 422    .probe = asoc_idma_platform_probe,
 423};
 424
 425module_platform_driver(asoc_idma_driver);
 426
 427MODULE_AUTHOR("Jaswinder Singh, <jassisinghbrar@gmail.com>");
 428MODULE_DESCRIPTION("Samsung ASoC IDMA Driver");
 429MODULE_LICENSE("GPL");
 430