linux/drivers/scsi/scsi_netlink.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
  2/*
  3 * scsi_netlink.c - SCSI Transport Netlink Interface
  4 *
  5 * Copyright (C) 2006  James Smart, Emulex Corporation
  6 */
  7#include <linux/time.h>
  8#include <linux/jiffies.h>
  9#include <linux/security.h>
 10#include <linux/delay.h>
 11#include <linux/slab.h>
 12#include <linux/export.h>
 13#include <net/sock.h>
 14#include <net/netlink.h>
 15
 16#include <scsi/scsi_netlink.h>
 17#include "scsi_priv.h"
 18
 19struct sock *scsi_nl_sock = NULL;
 20EXPORT_SYMBOL_GPL(scsi_nl_sock);
 21
 22/**
 23 * scsi_nl_rcv_msg - Receive message handler.
 24 * @skb:        socket receive buffer
 25 *
 26 * Description: Extracts message from a receive buffer.
 27 *  Validates message header and calls appropriate transport message handler
 28 *
 29 *
 30 **/
 31static void
 32scsi_nl_rcv_msg(struct sk_buff *skb)
 33{
 34    struct nlmsghdr *nlh;
 35    struct scsi_nl_hdr *hdr;
 36    u32 rlen;
 37    int err, tport;
 38
 39    while (skb->len >= NLMSG_HDRLEN) {
 40        err = 0;
 41
 42        nlh = nlmsg_hdr(skb);
 43        if ((nlh->nlmsg_len < (sizeof(*nlh) + sizeof(*hdr))) ||
 44          (skb->len < nlh->nlmsg_len)) {
 45            printk(KERN_WARNING "%s: discarding partial skb\n",
 46                 __func__);
 47            return;
 48        }
 49
 50        rlen = NLMSG_ALIGN(nlh->nlmsg_len);
 51        if (rlen > skb->len)
 52            rlen = skb->len;
 53
 54        if (nlh->nlmsg_type != SCSI_TRANSPORT_MSG) {
 55            err = -EBADMSG;
 56            goto next_msg;
 57        }
 58
 59        hdr = nlmsg_data(nlh);
 60        if ((hdr->version != SCSI_NL_VERSION) ||
 61          (hdr->magic != SCSI_NL_MAGIC)) {
 62            err = -EPROTOTYPE;
 63            goto next_msg;
 64        }
 65
 66        if (!netlink_capable(skb, CAP_SYS_ADMIN)) {
 67            err = -EPERM;
 68            goto next_msg;
 69        }
 70
 71        if (nlh->nlmsg_len < (sizeof(*nlh) + hdr->msglen)) {
 72            printk(KERN_WARNING "%s: discarding partial message\n",
 73                 __func__);
 74            goto next_msg;
 75        }
 76
 77        /*
 78         * Deliver message to the appropriate transport
 79         */
 80        tport = hdr->transport;
 81        if (tport == SCSI_NL_TRANSPORT) {
 82            switch (hdr->msgtype) {
 83            case SCSI_NL_SHOST_VENDOR:
 84                /* Locate the driver that corresponds to the message */
 85                err = -ESRCH;
 86                break;
 87            default:
 88                err = -EBADR;
 89                break;
 90            }
 91            if (err)
 92                printk(KERN_WARNING "%s: Msgtype %d failed - err %d\n",
 93                    __func__, hdr->msgtype, err);
 94        }
 95        else
 96            err = -ENOENT;
 97
 98next_msg:
 99        if ((err) || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
 100            netlink_ack(skb, nlh, err, NULL);
 101
 102        skb_pull(skb, rlen);
 103    }
 104}
 105
 106/**
 107 * scsi_netlink_init - Called by SCSI subsystem to initialize
 108 *   the SCSI transport netlink interface
 109 *
 110 **/
 111void
 112scsi_netlink_init(void)
 113{
 114    struct netlink_kernel_cfg cfg = {
 115        .input = scsi_nl_rcv_msg,
 116        .groups = SCSI_NL_GRP_CNT,
 117    };
 118
 119    scsi_nl_sock = netlink_kernel_create(&init_net, NETLINK_SCSITRANSPORT,
 120                       &cfg);
 121    if (!scsi_nl_sock) {
 122        printk(KERN_ERR "%s: register of receive handler failed\n",
 123                __func__);
 124        return;
 125    }
 126
 127    return;
 128}
 129
 130
 131/**
 132 * scsi_netlink_exit - Called by SCSI subsystem to disable the SCSI transport netlink interface
 133 *
 134 **/
 135void
 136scsi_netlink_exit(void)
 137{
 138    if (scsi_nl_sock) {
 139        netlink_kernel_release(scsi_nl_sock);
 140    }
 141
 142    return;
 143}
 144
 145