linux/drivers/irqchip/irq-renesas-irqc.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2/*
  3 * Renesas IRQC Driver
  4 *
  5 * Copyright (C) 2013 Magnus Damm
  6 */
  7
  8#include <linux/init.h>
  9#include <linux/platform_device.h>
 10#include <linux/interrupt.h>
 11#include <linux/ioport.h>
 12#include <linux/io.h>
 13#include <linux/irq.h>
 14#include <linux/irqdomain.h>
 15#include <linux/err.h>
 16#include <linux/slab.h>
 17#include <linux/module.h>
 18#include <linux/pm_runtime.h>
 19
 20#define IRQC_IRQ_MAX  32   /* maximum 32 interrupts per driver instance */
 21
 22#define IRQC_REQ_STS  0x00  /* Interrupt Request Status Register */
 23#define IRQC_EN_STS   0x04  /* Interrupt Enable Status Register */
 24#define IRQC_EN_SET   0x08  /* Interrupt Enable Set Register */
 25#define IRQC_INT_CPU_BASE(n) (0x000 + ((n) * 0x10))
 26                /* SYS-CPU vs. RT-CPU */
 27#define DETECT_STATUS  0x100  /* IRQn Detect Status Register */
 28#define MONITOR     0x104  /* IRQn Signal Level Monitor Register */
 29#define HLVL_STS    0x108  /* IRQn High Level Detect Status Register */
 30#define LLVL_STS    0x10c  /* IRQn Low Level Detect Status Register */
 31#define S_R_EDGE_STS  0x110  /* IRQn Sync Rising Edge Detect Status Reg. */
 32#define S_F_EDGE_STS  0x114  /* IRQn Sync Falling Edge Detect Status Reg. */
 33#define A_R_EDGE_STS  0x118  /* IRQn Async Rising Edge Detect Status Reg. */
 34#define A_F_EDGE_STS  0x11c  /* IRQn Async Falling Edge Detect Status Reg. */
 35#define CHTEN_STS    0x120  /* Chattering Reduction Status Register */
 36#define IRQC_CONFIG(n) (0x180 + ((n) * 0x04))
 37                /* IRQn Configuration Register */
 38
 39struct irqc_irq {
 40    int hw_irq;
 41    int requested_irq;
 42    struct irqc_priv *p;
 43};
 44
 45struct irqc_priv {
 46    void __iomem *iomem;
 47    void __iomem *cpu_int_base;
 48    struct irqc_irq irq[IRQC_IRQ_MAX];
 49    unsigned int number_of_irqs;
 50    struct device *dev;
 51    struct irq_chip_generic *gc;
 52    struct irq_domain *irq_domain;
 53    atomic_t wakeup_path;
 54};
 55
 56static struct irqc_priv *irq_data_to_priv(struct irq_data *data)
 57{
 58    return data->domain->host_data;
 59}
 60
 61static void irqc_dbg(struct irqc_irq *i, char *str)
 62{
 63    dev_dbg(i->p->dev, "%s (%d:%d)\n", str, i->requested_irq, i->hw_irq);
 64}
 65
 66static unsigned char irqc_sense[IRQ_TYPE_SENSE_MASK + 1] = {
 67    [IRQ_TYPE_LEVEL_LOW]  = 0x01,
 68    [IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH]  = 0x02,
 69    [IRQ_TYPE_EDGE_FALLING] = 0x04, /* Synchronous */
 70    [IRQ_TYPE_EDGE_RISING] = 0x08, /* Synchronous */
 71    [IRQ_TYPE_EDGE_BOTH]  = 0x0c, /* Synchronous */
 72};
 73
 74static int irqc_irq_set_type(struct irq_data *d, unsigned int type)
 75{
 76    struct irqc_priv *p = irq_data_to_priv(d);
 77    int hw_irq = irqd_to_hwirq(d);
 78    unsigned char value = irqc_sense[type & IRQ_TYPE_SENSE_MASK];
 79    u32 tmp;
 80
 81    irqc_dbg(&p->irq[hw_irq], "sense");
 82
 83    if (!value)
 84        return -EINVAL;
 85
 86    tmp = ioread32(p->iomem + IRQC_CONFIG(hw_irq));
 87    tmp &= ~0x3f;
 88    tmp |= value;
 89    iowrite32(tmp, p->iomem + IRQC_CONFIG(hw_irq));
 90    return 0;
 91}
 92
 93static int irqc_irq_set_wake(struct irq_data *d, unsigned int on)
 94{
 95    struct irqc_priv *p = irq_data_to_priv(d);
 96    int hw_irq = irqd_to_hwirq(d);
 97
 98    irq_set_irq_wake(p->irq[hw_irq].requested_irq, on);
 99    if (on)
 100        atomic_inc(&p->wakeup_path);
 101    else
 102        atomic_dec(&p->wakeup_path);
 103
 104    return 0;
 105}
 106
 107static irqreturn_t irqc_irq_handler(int irq, void *dev_id)
 108{
 109    struct irqc_irq *i = dev_id;
 110    struct irqc_priv *p = i->p;
 111    u32 bit = BIT(i->hw_irq);
 112
 113    irqc_dbg(i, "demux1");
 114
 115    if (ioread32(p->iomem + DETECT_STATUS) & bit) {
 116        iowrite32(bit, p->iomem + DETECT_STATUS);
 117        irqc_dbg(i, "demux2");
 118        generic_handle_irq(irq_find_mapping(p->irq_domain, i->hw_irq));
 119        return IRQ_HANDLED;
 120    }
 121    return IRQ_NONE;
 122}
 123
 124static int irqc_probe(struct platform_device *pdev)
 125{
 126    struct device *dev = &pdev->dev;
 127    const char *name = dev_name(dev);
 128    struct irqc_priv *p;
 129    struct resource *irq;
 130    int ret;
 131    int k;
 132
 133    p = devm_kzalloc(dev, sizeof(*p), GFP_KERNEL);
 134    if (!p)
 135        return -ENOMEM;
 136
 137    p->dev = dev;
 138    platform_set_drvdata(pdev, p);
 139
 140    pm_runtime_enable(dev);
 141    pm_runtime_get_sync(dev);
 142
 143    /* allow any number of IRQs between 1 and IRQC_IRQ_MAX */
 144    for (k = 0; k < IRQC_IRQ_MAX; k++) {
 145        irq = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_IRQ, k);
 146        if (!irq)
 147            break;
 148
 149        p->irq[k].p = p;
 150        p->irq[k].hw_irq = k;
 151        p->irq[k].requested_irq = irq->start;
 152    }
 153
 154    p->number_of_irqs = k;
 155    if (p->number_of_irqs < 1) {
 156        dev_err(dev, "not enough IRQ resources\n");
 157        ret = -EINVAL;
 158        goto err_runtime_pm_disable;
 159    }
 160
 161    /* ioremap IOMEM and setup read/write callbacks */
 162    p->iomem = devm_platform_ioremap_resource(pdev, 0);
 163    if (IS_ERR(p->iomem)) {
 164        ret = PTR_ERR(p->iomem);
 165        goto err_runtime_pm_disable;
 166    }
 167
 168    p->cpu_int_base = p->iomem + IRQC_INT_CPU_BASE(0); /* SYS-SPI */
 169
 170    p->irq_domain = irq_domain_add_linear(dev->of_node, p->number_of_irqs,
 171                       &irq_generic_chip_ops, p);
 172    if (!p->irq_domain) {
 173        ret = -ENXIO;
 174        dev_err(dev, "cannot initialize irq domain\n");
 175        goto err_runtime_pm_disable;
 176    }
 177
 178    ret = irq_alloc_domain_generic_chips(p->irq_domain, p->number_of_irqs,
 179                       1, "irqc", handle_level_irq,
 180                       0, 0, IRQ_GC_INIT_NESTED_LOCK);
 181    if (ret) {
 182        dev_err(dev, "cannot allocate generic chip\n");
 183        goto err_remove_domain;
 184    }
 185
 186    p->gc = irq_get_domain_generic_chip(p->irq_domain, 0);
 187    p->gc->reg_base = p->cpu_int_base;
 188    p->gc->chip_types[0].regs.enable = IRQC_EN_SET;
 189    p->gc->chip_types[0].regs.disable = IRQC_EN_STS;
 190    p->gc->chip_types[0].chip.parent_device = dev;
 191    p->gc->chip_types[0].chip.irq_mask = irq_gc_mask_disable_reg;
 192    p->gc->chip_types[0].chip.irq_unmask = irq_gc_unmask_enable_reg;
 193    p->gc->chip_types[0].chip.irq_set_type = irqc_irq_set_type;
 194    p->gc->chip_types[0].chip.irq_set_wake = irqc_irq_set_wake;
 195    p->gc->chip_types[0].chip.flags = IRQCHIP_MASK_ON_SUSPEND;
 196
 197    /* request interrupts one by one */
 198    for (k = 0; k < p->number_of_irqs; k++) {
 199        if (devm_request_irq(dev, p->irq[k].requested_irq,
 200                   irqc_irq_handler, 0, name, &p->irq[k])) {
 201            dev_err(dev, "failed to request IRQ\n");
 202            ret = -ENOENT;
 203            goto err_remove_domain;
 204        }
 205    }
 206
 207    dev_info(dev, "driving %d irqs\n", p->number_of_irqs);
 208
 209    return 0;
 210
 211err_remove_domain:
 212    irq_domain_remove(p->irq_domain);
 213err_runtime_pm_disable:
 214    pm_runtime_put(dev);
 215    pm_runtime_disable(dev);
 216    return ret;
 217}
 218
 219static int irqc_remove(struct platform_device *pdev)
 220{
 221    struct irqc_priv *p = platform_get_drvdata(pdev);
 222
 223    irq_domain_remove(p->irq_domain);
 224    pm_runtime_put(&pdev->dev);
 225    pm_runtime_disable(&pdev->dev);
 226    return 0;
 227}
 228
 229static int __maybe_unused irqc_suspend(struct device *dev)
 230{
 231    struct irqc_priv *p = dev_get_drvdata(dev);
 232
 233    if (atomic_read(&p->wakeup_path))
 234        device_set_wakeup_path(dev);
 235
 236    return 0;
 237}
 238
 239static SIMPLE_DEV_PM_OPS(irqc_pm_ops, irqc_suspend, NULL);
 240
 241static const struct of_device_id irqc_dt_ids[] = {
 242    { .compatible = "renesas,irqc", },
 243    {},
 244};
 245MODULE_DEVICE_TABLE(of, irqc_dt_ids);
 246
 247static struct platform_driver irqc_device_driver = {
 248    .probe     = irqc_probe,
 249    .remove     = irqc_remove,
 250    .driver     = {
 251        .name  = "renesas_irqc",
 252        .of_match_table = irqc_dt_ids,
 253        .pm   = &irqc_pm_ops,
 254    }
 255};
 256
 257static int __init irqc_init(void)
 258{
 259    return platform_driver_register(&irqc_device_driver);
 260}
 261postcore_initcall(irqc_init);
 262
 263static void __exit irqc_exit(void)
 264{
 265    platform_driver_unregister(&irqc_device_driver);
 266}
 267module_exit(irqc_exit);
 268
 269MODULE_AUTHOR("Magnus Damm");
 270MODULE_DESCRIPTION("Renesas IRQC Driver");
 271MODULE_LICENSE("GPL v2");
 272