linux/drivers/clocksource/timer-stm32-lp.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2/*
  3 * Copyright (C) STMicroelectronics 2019 - All Rights Reserved
  4 * Authors: Benjamin Gaignard <benjamin.gaignard@st.com> for STMicroelectronics.
  5 *     Pascal Paillet <p.paillet@st.com> for STMicroelectronics.
  6 */
  7
  8#include <linux/clk.h>
  9#include <linux/clockchips.h>
 10#include <linux/interrupt.h>
 11#include <linux/mfd/stm32-lptimer.h>
 12#include <linux/module.h>
 13#include <linux/of_address.h>
 14#include <linux/of_irq.h>
 15#include <linux/platform_device.h>
 16#include <linux/pm_wakeirq.h>
 17
 18#define CFGR_PSC_OFFSET     9
 19#define STM32_LP_RATING     1000
 20#define STM32_TARGET_CLKRATE  (32000 * HZ)
 21#define STM32_LP_MAX_PSC    7
 22
 23struct stm32_lp_private {
 24    struct regmap *reg;
 25    struct clock_event_device clkevt;
 26    unsigned long period;
 27    struct device *dev;
 28};
 29
 30static struct stm32_lp_private*
 31to_priv(struct clock_event_device *clkevt)
 32{
 33    return container_of(clkevt, struct stm32_lp_private, clkevt);
 34}
 35
 36static int stm32_clkevent_lp_shutdown(struct clock_event_device *clkevt)
 37{
 38    struct stm32_lp_private *priv = to_priv(clkevt);
 39
 40    regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_CR, 0);
 41    regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_IER, 0);
 42    /* clear pending flags */
 43    regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_ICR, STM32_LPTIM_ARRMCF);
 44
 45    return 0;
 46}
 47
 48static int stm32_clkevent_lp_set_timer(unsigned long evt,
 49                    struct clock_event_device *clkevt,
 50                    int is_periodic)
 51{
 52    struct stm32_lp_private *priv = to_priv(clkevt);
 53
 54    /* disable LPTIMER to be able to write into IER register*/
 55    regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_CR, 0);
 56    /* enable ARR interrupt */
 57    regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_IER, STM32_LPTIM_ARRMIE);
 58    /* enable LPTIMER to be able to write into ARR register */
 59    regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_CR, STM32_LPTIM_ENABLE);
 60    /* set next event counter */
 61    regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_ARR, evt);
 62
 63    /* start counter */
 64    if (is_periodic)
 65        regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_CR,
 66               STM32_LPTIM_CNTSTRT | STM32_LPTIM_ENABLE);
 67    else
 68        regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_CR,
 69               STM32_LPTIM_SNGSTRT | STM32_LPTIM_ENABLE);
 70
 71    return 0;
 72}
 73
 74static int stm32_clkevent_lp_set_next_event(unsigned long evt,
 75                      struct clock_event_device *clkevt)
 76{
 77    return stm32_clkevent_lp_set_timer(evt, clkevt,
 78                      clockevent_state_periodic(clkevt));
 79}
 80
 81static int stm32_clkevent_lp_set_periodic(struct clock_event_device *clkevt)
 82{
 83    struct stm32_lp_private *priv = to_priv(clkevt);
 84
 85    return stm32_clkevent_lp_set_timer(priv->period, clkevt, true);
 86}
 87
 88static int stm32_clkevent_lp_set_oneshot(struct clock_event_device *clkevt)
 89{
 90    struct stm32_lp_private *priv = to_priv(clkevt);
 91
 92    return stm32_clkevent_lp_set_timer(priv->period, clkevt, false);
 93}
 94
 95static irqreturn_t stm32_clkevent_lp_irq_handler(int irq, void *dev_id)
 96{
 97    struct clock_event_device *clkevt = (struct clock_event_device *)dev_id;
 98    struct stm32_lp_private *priv = to_priv(clkevt);
 99
 100    regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_ICR, STM32_LPTIM_ARRMCF);
 101
 102    if (clkevt->event_handler)
 103        clkevt->event_handler(clkevt);
 104
 105    return IRQ_HANDLED;
 106}
 107
 108static void stm32_clkevent_lp_set_prescaler(struct stm32_lp_private *priv,
 109                      unsigned long *rate)
 110{
 111    int i;
 112
 113    for (i = 0; i <= STM32_LP_MAX_PSC; i++) {
 114        if (DIV_ROUND_CLOSEST(*rate, 1 << i) < STM32_TARGET_CLKRATE)
 115            break;
 116    }
 117
 118    regmap_write(priv->reg, STM32_LPTIM_CFGR, i << CFGR_PSC_OFFSET);
 119
 120    /* Adjust rate and period given the prescaler value */
 121    *rate = DIV_ROUND_CLOSEST(*rate, (1 << i));
 122    priv->period = DIV_ROUND_UP(*rate, HZ);
 123}
 124
 125static void stm32_clkevent_lp_init(struct stm32_lp_private *priv,
 126                 struct device_node *np, unsigned long rate)
 127{
 128    priv->clkevt.name = np->full_name;
 129    priv->clkevt.cpumask = cpu_possible_mask;
 130    priv->clkevt.features = CLOCK_EVT_FEAT_PERIODIC |
 131                CLOCK_EVT_FEAT_ONESHOT;
 132    priv->clkevt.set_state_shutdown = stm32_clkevent_lp_shutdown;
 133    priv->clkevt.set_state_periodic = stm32_clkevent_lp_set_periodic;
 134    priv->clkevt.set_state_oneshot = stm32_clkevent_lp_set_oneshot;
 135    priv->clkevt.set_next_event = stm32_clkevent_lp_set_next_event;
 136    priv->clkevt.rating = STM32_LP_RATING;
 137
 138    clockevents_config_and_register(&priv->clkevt, rate, 0x1,
 139                    STM32_LPTIM_MAX_ARR);
 140}
 141
 142static int stm32_clkevent_lp_probe(struct platform_device *pdev)
 143{
 144    struct stm32_lptimer *ddata = dev_get_drvdata(pdev->dev.parent);
 145    struct stm32_lp_private *priv;
 146    unsigned long rate;
 147    int ret, irq;
 148
 149    priv = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*priv), GFP_KERNEL);
 150    if (!priv)
 151        return -ENOMEM;
 152
 153    priv->reg = ddata->regmap;
 154    ret = clk_prepare_enable(ddata->clk);
 155    if (ret)
 156        return -EINVAL;
 157
 158    rate = clk_get_rate(ddata->clk);
 159    if (!rate) {
 160        ret = -EINVAL;
 161        goto out_clk_disable;
 162    }
 163
 164    irq = platform_get_irq(to_platform_device(pdev->dev.parent), 0);
 165    if (irq <= 0) {
 166        ret = irq;
 167        goto out_clk_disable;
 168    }
 169
 170    if (of_property_read_bool(pdev->dev.parent->of_node, "wakeup-source")) {
 171        ret = device_init_wakeup(&pdev->dev, true);
 172        if (ret)
 173            goto out_clk_disable;
 174
 175        ret = dev_pm_set_wake_irq(&pdev->dev, irq);
 176        if (ret)
 177            goto out_clk_disable;
 178    }
 179
 180    ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, stm32_clkevent_lp_irq_handler,
 181                IRQF_TIMER, pdev->name, &priv->clkevt);
 182    if (ret)
 183        goto out_clk_disable;
 184
 185    stm32_clkevent_lp_set_prescaler(priv, &rate);
 186
 187    stm32_clkevent_lp_init(priv, pdev->dev.parent->of_node, rate);
 188
 189    priv->dev = &pdev->dev;
 190
 191    return 0;
 192
 193out_clk_disable:
 194    clk_disable_unprepare(ddata->clk);
 195    return ret;
 196}
 197
 198static int stm32_clkevent_lp_remove(struct platform_device *pdev)
 199{
 200    return -EBUSY; /* cannot unregister clockevent */
 201}
 202
 203static const struct of_device_id stm32_clkevent_lp_of_match[] = {
 204    { .compatible = "st,stm32-lptimer-timer", },
 205    {},
 206};
 207MODULE_DEVICE_TABLE(of, stm32_clkevent_lp_of_match);
 208
 209static struct platform_driver stm32_clkevent_lp_driver = {
 210    .probe = stm32_clkevent_lp_probe,
 211    .remove = stm32_clkevent_lp_remove,
 212    .driver = {
 213        .name = "stm32-lptimer-timer",
 214        .of_match_table = of_match_ptr(stm32_clkevent_lp_of_match),
 215    },
 216};
 217module_platform_driver(stm32_clkevent_lp_driver);
 218
 219MODULE_ALIAS("platform:stm32-lptimer-timer");
 220MODULE_DESCRIPTION("STMicroelectronics STM32 clockevent low power driver");
 221MODULE_LICENSE("GPL v2");
 222