linux/drivers/mailbox/stm32-ipcc.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
  2/*
  3 * Copyright (C) STMicroelectronics 2018 - All Rights Reserved
  4 * Authors: Ludovic Barre <ludovic.barre@st.com> for STMicroelectronics.
  5 *     Fabien Dessenne <fabien.dessenne@st.com> for STMicroelectronics.
  6 */
  7
  8#include <linux/bitfield.h>
  9#include <linux/clk.h>
 10#include <linux/interrupt.h>
 11#include <linux/io.h>
 12#include <linux/mailbox_controller.h>
 13#include <linux/module.h>
 14#include <linux/platform_device.h>
 15#include <linux/pm_wakeirq.h>
 16
 17#define IPCC_XCR        0x000
 18#define XCR_RXOIE        BIT(0)
 19#define XCR_TXOIE        BIT(16)
 20
 21#define IPCC_XMR        0x004
 22#define IPCC_XSCR        0x008
 23#define IPCC_XTOYSR       0x00c
 24
 25#define IPCC_PROC_OFFST     0x010
 26
 27#define IPCC_HWCFGR       0x3f0
 28#define IPCFGR_CHAN_MASK    GENMASK(7, 0)
 29
 30#define IPCC_VER        0x3f4
 31#define VER_MINREV_MASK     GENMASK(3, 0)
 32#define VER_MAJREV_MASK     GENMASK(7, 4)
 33
 34#define RX_BIT_MASK       GENMASK(15, 0)
 35#define RX_BIT_CHAN(chan)    BIT(chan)
 36#define TX_BIT_SHIFT      16
 37#define TX_BIT_MASK       GENMASK(31, 16)
 38#define TX_BIT_CHAN(chan)    BIT(TX_BIT_SHIFT + (chan))
 39
 40#define STM32_MAX_PROCS     2
 41
 42enum {
 43    IPCC_IRQ_RX,
 44    IPCC_IRQ_TX,
 45    IPCC_IRQ_NUM,
 46};
 47
 48struct stm32_ipcc {
 49    struct mbox_controller controller;
 50    void __iomem *reg_base;
 51    void __iomem *reg_proc;
 52    struct clk *clk;
 53    spinlock_t lock; /* protect access to IPCC registers */
 54    int irqs[IPCC_IRQ_NUM];
 55    u32 proc_id;
 56    u32 n_chans;
 57    u32 xcr;
 58    u32 xmr;
 59};
 60
 61static inline void stm32_ipcc_set_bits(spinlock_t *lock, void __iomem *reg,
 62                    u32 mask)
 63{
 64    unsigned long flags;
 65
 66    spin_lock_irqsave(lock, flags);
 67    writel_relaxed(readl_relaxed(reg) | mask, reg);
 68    spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
 69}
 70
 71static inline void stm32_ipcc_clr_bits(spinlock_t *lock, void __iomem *reg,
 72                    u32 mask)
 73{
 74    unsigned long flags;
 75
 76    spin_lock_irqsave(lock, flags);
 77    writel_relaxed(readl_relaxed(reg) & ~mask, reg);
 78    spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
 79}
 80
 81static irqreturn_t stm32_ipcc_rx_irq(int irq, void *data)
 82{
 83    struct stm32_ipcc *ipcc = data;
 84    struct device *dev = ipcc->controller.dev;
 85    u32 status, mr, tosr, chan;
 86    irqreturn_t ret = IRQ_NONE;
 87    int proc_offset;
 88
 89    /* read 'channel occupied' status from other proc */
 90    proc_offset = ipcc->proc_id ? -IPCC_PROC_OFFST : IPCC_PROC_OFFST;
 91    tosr = readl_relaxed(ipcc->reg_proc + proc_offset + IPCC_XTOYSR);
 92    mr = readl_relaxed(ipcc->reg_proc + IPCC_XMR);
 93
 94    /* search for unmasked 'channel occupied' */
 95    status = tosr & FIELD_GET(RX_BIT_MASK, ~mr);
 96
 97    for (chan = 0; chan < ipcc->n_chans; chan++) {
 98        if (!(status & (1 << chan)))
 99            continue;
 100
 101        dev_dbg(dev, "%s: chan:%d rx\n", __func__, chan);
 102
 103        mbox_chan_received_data(&ipcc->controller.chans[chan], NULL);
 104
 105        stm32_ipcc_set_bits(&ipcc->lock, ipcc->reg_proc + IPCC_XSCR,
 106                  RX_BIT_CHAN(chan));
 107
 108        ret = IRQ_HANDLED;
 109    }
 110
 111    return ret;
 112}
 113
 114static irqreturn_t stm32_ipcc_tx_irq(int irq, void *data)
 115{
 116    struct stm32_ipcc *ipcc = data;
 117    struct device *dev = ipcc->controller.dev;
 118    u32 status, mr, tosr, chan;
 119    irqreturn_t ret = IRQ_NONE;
 120
 121    tosr = readl_relaxed(ipcc->reg_proc + IPCC_XTOYSR);
 122    mr = readl_relaxed(ipcc->reg_proc + IPCC_XMR);
 123
 124    /* search for unmasked 'channel free' */
 125    status = ~tosr & FIELD_GET(TX_BIT_MASK, ~mr);
 126
 127    for (chan = 0; chan < ipcc->n_chans ; chan++) {
 128        if (!(status & (1 << chan)))
 129            continue;
 130
 131        dev_dbg(dev, "%s: chan:%d tx\n", __func__, chan);
 132
 133        /* mask 'tx channel free' interrupt */
 134        stm32_ipcc_set_bits(&ipcc->lock, ipcc->reg_proc + IPCC_XMR,
 135                  TX_BIT_CHAN(chan));
 136
 137        mbox_chan_txdone(&ipcc->controller.chans[chan], 0);
 138
 139        ret = IRQ_HANDLED;
 140    }
 141
 142    return ret;
 143}
 144
 145static int stm32_ipcc_send_data(struct mbox_chan *link, void *data)
 146{
 147    unsigned long chan = (unsigned long)link->con_priv;
 148    struct stm32_ipcc *ipcc = container_of(link->mbox, struct stm32_ipcc,
 149                        controller);
 150
 151    dev_dbg(ipcc->controller.dev, "%s: chan:%lu\n", __func__, chan);
 152
 153    /* set channel n occupied */
 154    stm32_ipcc_set_bits(&ipcc->lock, ipcc->reg_proc + IPCC_XSCR,
 155              TX_BIT_CHAN(chan));
 156
 157    /* unmask 'tx channel free' interrupt */
 158    stm32_ipcc_clr_bits(&ipcc->lock, ipcc->reg_proc + IPCC_XMR,
 159              TX_BIT_CHAN(chan));
 160
 161    return 0;
 162}
 163
 164static int stm32_ipcc_startup(struct mbox_chan *link)
 165{
 166    unsigned long chan = (unsigned long)link->con_priv;
 167    struct stm32_ipcc *ipcc = container_of(link->mbox, struct stm32_ipcc,
 168                        controller);
 169    int ret;
 170
 171    ret = clk_prepare_enable(ipcc->clk);
 172    if (ret) {
 173        dev_err(ipcc->controller.dev, "can not enable the clock\n");
 174        return ret;
 175    }
 176
 177    /* unmask 'rx channel occupied' interrupt */
 178    stm32_ipcc_clr_bits(&ipcc->lock, ipcc->reg_proc + IPCC_XMR,
 179              RX_BIT_CHAN(chan));
 180
 181    return 0;
 182}
 183
 184static void stm32_ipcc_shutdown(struct mbox_chan *link)
 185{
 186    unsigned long chan = (unsigned long)link->con_priv;
 187    struct stm32_ipcc *ipcc = container_of(link->mbox, struct stm32_ipcc,
 188                        controller);
 189
 190    /* mask rx/tx interrupt */
 191    stm32_ipcc_set_bits(&ipcc->lock, ipcc->reg_proc + IPCC_XMR,
 192              RX_BIT_CHAN(chan) | TX_BIT_CHAN(chan));
 193
 194    clk_disable_unprepare(ipcc->clk);
 195}
 196
 197static const struct mbox_chan_ops stm32_ipcc_ops = {
 198    .send_data   = stm32_ipcc_send_data,
 199    .startup    = stm32_ipcc_startup,
 200    .shutdown    = stm32_ipcc_shutdown,
 201};
 202
 203static int stm32_ipcc_probe(struct platform_device *pdev)
 204{
 205    struct device *dev = &pdev->dev;
 206    struct device_node *np = dev->of_node;
 207    struct stm32_ipcc *ipcc;
 208    struct resource *res;
 209    unsigned long i;
 210    int ret;
 211    u32 ip_ver;
 212    static const char * const irq_name[] = {"rx", "tx"};
 213    irq_handler_t irq_thread[] = {stm32_ipcc_rx_irq, stm32_ipcc_tx_irq};
 214
 215    if (!np) {
 216        dev_err(dev, "No DT found\n");
 217        return -ENODEV;
 218    }
 219
 220    ipcc = devm_kzalloc(dev, sizeof(*ipcc), GFP_KERNEL);
 221    if (!ipcc)
 222        return -ENOMEM;
 223
 224    spin_lock_init(&ipcc->lock);
 225
 226    /* proc_id */
 227    if (of_property_read_u32(np, "st,proc-id", &ipcc->proc_id)) {
 228        dev_err(dev, "Missing st,proc-id\n");
 229        return -ENODEV;
 230    }
 231
 232    if (ipcc->proc_id >= STM32_MAX_PROCS) {
 233        dev_err(dev, "Invalid proc_id (%d)\n", ipcc->proc_id);
 234        return -EINVAL;
 235    }
 236
 237    /* regs */
 238    res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
 239    ipcc->reg_base = devm_ioremap_resource(dev, res);
 240    if (IS_ERR(ipcc->reg_base))
 241        return PTR_ERR(ipcc->reg_base);
 242
 243    ipcc->reg_proc = ipcc->reg_base + ipcc->proc_id * IPCC_PROC_OFFST;
 244
 245    /* clock */
 246    ipcc->clk = devm_clk_get(dev, NULL);
 247    if (IS_ERR(ipcc->clk))
 248        return PTR_ERR(ipcc->clk);
 249
 250    ret = clk_prepare_enable(ipcc->clk);
 251    if (ret) {
 252        dev_err(dev, "can not enable the clock\n");
 253        return ret;
 254    }
 255
 256    /* irq */
 257    for (i = 0; i < IPCC_IRQ_NUM; i++) {
 258        ipcc->irqs[i] = platform_get_irq_byname(pdev, irq_name[i]);
 259        if (ipcc->irqs[i] < 0) {
 260            ret = ipcc->irqs[i];
 261            goto err_clk;
 262        }
 263
 264        ret = devm_request_threaded_irq(dev, ipcc->irqs[i], NULL,
 265                        irq_thread[i], IRQF_ONESHOT,
 266                        dev_name(dev), ipcc);
 267        if (ret) {
 268            dev_err(dev, "failed to request irq %lu (%d)\n", i, ret);
 269            goto err_clk;
 270        }
 271    }
 272
 273    /* mask and enable rx/tx irq */
 274    stm32_ipcc_set_bits(&ipcc->lock, ipcc->reg_proc + IPCC_XMR,
 275              RX_BIT_MASK | TX_BIT_MASK);
 276    stm32_ipcc_set_bits(&ipcc->lock, ipcc->reg_proc + IPCC_XCR,
 277              XCR_RXOIE | XCR_TXOIE);
 278
 279    /* wakeup */
 280    if (of_property_read_bool(np, "wakeup-source")) {
 281        device_set_wakeup_capable(dev, true);
 282
 283        ret = dev_pm_set_wake_irq(dev, ipcc->irqs[IPCC_IRQ_RX]);
 284        if (ret) {
 285            dev_err(dev, "Failed to set wake up irq\n");
 286            goto err_init_wkp;
 287        }
 288    }
 289
 290    /* mailbox controller */
 291    ipcc->n_chans = readl_relaxed(ipcc->reg_base + IPCC_HWCFGR);
 292    ipcc->n_chans &= IPCFGR_CHAN_MASK;
 293
 294    ipcc->controller.dev = dev;
 295    ipcc->controller.txdone_irq = true;
 296    ipcc->controller.ops = &stm32_ipcc_ops;
 297    ipcc->controller.num_chans = ipcc->n_chans;
 298    ipcc->controller.chans = devm_kcalloc(dev, ipcc->controller.num_chans,
 299                       sizeof(*ipcc->controller.chans),
 300                       GFP_KERNEL);
 301    if (!ipcc->controller.chans) {
 302        ret = -ENOMEM;
 303        goto err_irq_wkp;
 304    }
 305
 306    for (i = 0; i < ipcc->controller.num_chans; i++)
 307        ipcc->controller.chans[i].con_priv = (void *)i;
 308
 309    ret = devm_mbox_controller_register(dev, &ipcc->controller);
 310    if (ret)
 311        goto err_irq_wkp;
 312
 313    platform_set_drvdata(pdev, ipcc);
 314
 315    ip_ver = readl_relaxed(ipcc->reg_base + IPCC_VER);
 316
 317    dev_info(dev, "ipcc rev:%ld.%ld enabled, %d chans, proc %d\n",
 318         FIELD_GET(VER_MAJREV_MASK, ip_ver),
 319         FIELD_GET(VER_MINREV_MASK, ip_ver),
 320         ipcc->controller.num_chans, ipcc->proc_id);
 321
 322    clk_disable_unprepare(ipcc->clk);
 323    return 0;
 324
 325err_irq_wkp:
 326    if (of_property_read_bool(np, "wakeup-source"))
 327        dev_pm_clear_wake_irq(dev);
 328err_init_wkp:
 329    device_set_wakeup_capable(dev, false);
 330err_clk:
 331    clk_disable_unprepare(ipcc->clk);
 332    return ret;
 333}
 334
 335static int stm32_ipcc_remove(struct platform_device *pdev)
 336{
 337    struct device *dev = &pdev->dev;
 338
 339    if (of_property_read_bool(dev->of_node, "wakeup-source"))
 340        dev_pm_clear_wake_irq(&pdev->dev);
 341
 342    device_set_wakeup_capable(dev, false);
 343
 344    return 0;
 345}
 346
 347#ifdef CONFIG_PM_SLEEP
 348static int stm32_ipcc_suspend(struct device *dev)
 349{
 350    struct stm32_ipcc *ipcc = dev_get_drvdata(dev);
 351
 352    ipcc->xmr = readl_relaxed(ipcc->reg_proc + IPCC_XMR);
 353    ipcc->xcr = readl_relaxed(ipcc->reg_proc + IPCC_XCR);
 354
 355    return 0;
 356}
 357
 358static int stm32_ipcc_resume(struct device *dev)
 359{
 360    struct stm32_ipcc *ipcc = dev_get_drvdata(dev);
 361
 362    writel_relaxed(ipcc->xmr, ipcc->reg_proc + IPCC_XMR);
 363    writel_relaxed(ipcc->xcr, ipcc->reg_proc + IPCC_XCR);
 364
 365    return 0;
 366}
 367#endif
 368
 369static SIMPLE_DEV_PM_OPS(stm32_ipcc_pm_ops,
 370             stm32_ipcc_suspend, stm32_ipcc_resume);
 371
 372static const struct of_device_id stm32_ipcc_of_match[] = {
 373    { .compatible = "st,stm32mp1-ipcc" },
 374    {},
 375};
 376MODULE_DEVICE_TABLE(of, stm32_ipcc_of_match);
 377
 378static struct platform_driver stm32_ipcc_driver = {
 379    .driver = {
 380        .name = "stm32-ipcc",
 381        .pm = &stm32_ipcc_pm_ops,
 382        .of_match_table = stm32_ipcc_of_match,
 383    },
 384    .probe     = stm32_ipcc_probe,
 385    .remove     = stm32_ipcc_remove,
 386};
 387
 388module_platform_driver(stm32_ipcc_driver);
 389
 390MODULE_AUTHOR("Ludovic Barre <ludovic.barre@st.com>");
 391MODULE_AUTHOR("Fabien Dessenne <fabien.dessenne@st.com>");
 392MODULE_DESCRIPTION("STM32 IPCC driver");
 393MODULE_LICENSE("GPL v2");
 394