linux/drivers/ptp/ptp_ocp.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
  2/* Copyright (c) 2020 Facebook */
  3
  4#include <linux/err.h>
  5#include <linux/kernel.h>
  6#include <linux/module.h>
  7#include <linux/init.h>
  8#include <linux/pci.h>
  9#include <linux/ptp_clock_kernel.h>
 10
 11static const struct pci_device_id ptp_ocp_pcidev_id[] = {
 12    { PCI_DEVICE(0x1d9b, 0x0400) },
 13    { 0 }
 14};
 15MODULE_DEVICE_TABLE(pci, ptp_ocp_pcidev_id);
 16
 17#define OCP_REGISTER_OFFSET   0x01000000
 18
 19struct ocp_reg {
 20    u32   ctrl;
 21    u32   status;
 22    u32   select;
 23    u32   version;
 24    u32   time_ns;
 25    u32   time_sec;
 26    u32   __pad0[2];
 27    u32   adjust_ns;
 28    u32   adjust_sec;
 29    u32   __pad1[2];
 30    u32   offset_ns;
 31    u32   offset_window_ns;
 32};
 33
 34#define OCP_CTRL_ENABLE     BIT(0)
 35#define OCP_CTRL_ADJUST_TIME  BIT(1)
 36#define OCP_CTRL_ADJUST_OFFSET BIT(2)
 37#define OCP_CTRL_READ_TIME_REQ BIT(30)
 38#define OCP_CTRL_READ_TIME_DONE BIT(31)
 39
 40#define OCP_STATUS_IN_SYNC   BIT(0)
 41
 42#define OCP_SELECT_CLK_NONE   0
 43#define OCP_SELECT_CLK_REG   6
 44
 45struct tod_reg {
 46    u32   ctrl;
 47    u32   status;
 48    u32   uart_polarity;
 49    u32   version;
 50    u32   correction_sec;
 51    u32   __pad0[3];
 52    u32   uart_baud;
 53    u32   __pad1[3];
 54    u32   utc_status;
 55    u32   leap;
 56};
 57
 58#define TOD_REGISTER_OFFSET   0x01050000
 59
 60#define TOD_CTRL_PROTOCOL    BIT(28)
 61#define TOD_CTRL_DISABLE_FMT_A BIT(17)
 62#define TOD_CTRL_DISABLE_FMT_B BIT(16)
 63#define TOD_CTRL_ENABLE     BIT(0)
 64#define TOD_CTRL_GNSS_MASK   ((1U << 4) - 1)
 65#define TOD_CTRL_GNSS_SHIFT   24
 66
 67#define TOD_STATUS_UTC_MASK   0xff
 68#define TOD_STATUS_UTC_VALID  BIT(8)
 69#define TOD_STATUS_LEAP_VALID  BIT(16)
 70
 71struct ptp_ocp {
 72    struct pci_dev     *pdev;
 73    spinlock_t       lock;
 74    void __iomem      *base;
 75    struct ocp_reg __iomem *reg;
 76    struct tod_reg __iomem *tod;
 77    struct ptp_clock    *ptp;
 78    struct ptp_clock_info  ptp_info;
 79};
 80
 81static int
 82__ptp_ocp_gettime_locked(struct ptp_ocp *bp, struct timespec64 *ts,
 83             struct ptp_system_timestamp *sts)
 84{
 85    u32 ctrl, time_sec, time_ns;
 86    int i;
 87
 88    ctrl = ioread32(&bp->reg->ctrl);
 89    ctrl |= OCP_CTRL_READ_TIME_REQ;
 90
 91    ptp_read_system_prets(sts);
 92    iowrite32(ctrl, &bp->reg->ctrl);
 93
 94    for (i = 0; i < 100; i++) {
 95        ctrl = ioread32(&bp->reg->ctrl);
 96        if (ctrl & OCP_CTRL_READ_TIME_DONE)
 97            break;
 98    }
 99    ptp_read_system_postts(sts);
 100
 101    time_ns = ioread32(&bp->reg->time_ns);
 102    time_sec = ioread32(&bp->reg->time_sec);
 103
 104    ts->tv_sec = time_sec;
 105    ts->tv_nsec = time_ns;
 106
 107    return ctrl & OCP_CTRL_READ_TIME_DONE ? 0 : -ETIMEDOUT;
 108}
 109
 110static int
 111ptp_ocp_gettimex(struct ptp_clock_info *ptp_info, struct timespec64 *ts,
 112         struct ptp_system_timestamp *sts)
 113{
 114    struct ptp_ocp *bp = container_of(ptp_info, struct ptp_ocp, ptp_info);
 115    unsigned long flags;
 116    int err;
 117
 118    spin_lock_irqsave(&bp->lock, flags);
 119    err = __ptp_ocp_gettime_locked(bp, ts, sts);
 120    spin_unlock_irqrestore(&bp->lock, flags);
 121
 122    return err;
 123}
 124
 125static void
 126__ptp_ocp_settime_locked(struct ptp_ocp *bp, const struct timespec64 *ts)
 127{
 128    u32 ctrl, time_sec, time_ns;
 129    u32 select;
 130
 131    time_ns = ts->tv_nsec;
 132    time_sec = ts->tv_sec;
 133
 134    select = ioread32(&bp->reg->select);
 135    iowrite32(OCP_SELECT_CLK_REG, &bp->reg->select);
 136
 137    iowrite32(time_ns, &bp->reg->adjust_ns);
 138    iowrite32(time_sec, &bp->reg->adjust_sec);
 139
 140    ctrl = ioread32(&bp->reg->ctrl);
 141    ctrl |= OCP_CTRL_ADJUST_TIME;
 142    iowrite32(ctrl, &bp->reg->ctrl);
 143
 144    /* restore clock selection */
 145    iowrite32(select >> 16, &bp->reg->select);
 146}
 147
 148static int
 149ptp_ocp_settime(struct ptp_clock_info *ptp_info, const struct timespec64 *ts)
 150{
 151    struct ptp_ocp *bp = container_of(ptp_info, struct ptp_ocp, ptp_info);
 152    unsigned long flags;
 153
 154    if (ioread32(&bp->reg->status) & OCP_STATUS_IN_SYNC)
 155        return 0;
 156
 157    spin_lock_irqsave(&bp->lock, flags);
 158    __ptp_ocp_settime_locked(bp, ts);
 159    spin_unlock_irqrestore(&bp->lock, flags);
 160
 161    return 0;
 162}
 163
 164static int
 165ptp_ocp_adjtime(struct ptp_clock_info *ptp_info, s64 delta_ns)
 166{
 167    struct ptp_ocp *bp = container_of(ptp_info, struct ptp_ocp, ptp_info);
 168    struct timespec64 ts;
 169    unsigned long flags;
 170    int err;
 171
 172    if (ioread32(&bp->reg->status) & OCP_STATUS_IN_SYNC)
 173        return 0;
 174
 175    spin_lock_irqsave(&bp->lock, flags);
 176    err = __ptp_ocp_gettime_locked(bp, &ts, NULL);
 177    if (likely(!err)) {
 178        timespec64_add_ns(&ts, delta_ns);
 179        __ptp_ocp_settime_locked(bp, &ts);
 180    }
 181    spin_unlock_irqrestore(&bp->lock, flags);
 182
 183    return err;
 184}
 185
 186static int
 187ptp_ocp_null_adjfine(struct ptp_clock_info *ptp_info, long scaled_ppm)
 188{
 189    if (scaled_ppm == 0)
 190        return 0;
 191
 192    return -EOPNOTSUPP;
 193}
 194
 195static const struct ptp_clock_info ptp_ocp_clock_info = {
 196    .owner     = THIS_MODULE,
 197    .name      = KBUILD_MODNAME,
 198    .max_adj    = 100000000,
 199    .gettimex64   = ptp_ocp_gettimex,
 200    .settime64   = ptp_ocp_settime,
 201    .adjtime    = ptp_ocp_adjtime,
 202    .adjfine    = ptp_ocp_null_adjfine,
 203};
 204
 205static int
 206ptp_ocp_check_clock(struct ptp_ocp *bp)
 207{
 208    struct timespec64 ts;
 209    bool sync;
 210    u32 ctrl;
 211
 212    /* make sure clock is enabled */
 213    ctrl = ioread32(&bp->reg->ctrl);
 214    ctrl |= OCP_CTRL_ENABLE;
 215    iowrite32(ctrl, &bp->reg->ctrl);
 216
 217    if ((ioread32(&bp->reg->ctrl) & OCP_CTRL_ENABLE) == 0) {
 218        dev_err(&bp->pdev->dev, "clock not enabled\n");
 219        return -ENODEV;
 220    }
 221
 222    sync = ioread32(&bp->reg->status) & OCP_STATUS_IN_SYNC;
 223    if (!sync) {
 224        ktime_get_real_ts64(&ts);
 225        ptp_ocp_settime(&bp->ptp_info, &ts);
 226    }
 227    if (!ptp_ocp_gettimex(&bp->ptp_info, &ts, NULL))
 228        dev_info(&bp->pdev->dev, "Time: %lld.%ld, %s\n",
 229             ts.tv_sec, ts.tv_nsec,
 230             sync ? "in-sync" : "UNSYNCED");
 231
 232    return 0;
 233}
 234
 235static void
 236ptp_ocp_tod_info(struct ptp_ocp *bp)
 237{
 238    static const char * const proto_name[] = {
 239        "NMEA", "NMEA_ZDA", "NMEA_RMC", "NMEA_none",
 240        "UBX", "UBX_UTC", "UBX_LS", "UBX_none"
 241    };
 242    static const char * const gnss_name[] = {
 243        "ALL", "COMBINED", "GPS", "GLONASS", "GALILEO", "BEIDOU",
 244    };
 245    u32 version, ctrl, reg;
 246    int idx;
 247
 248    version = ioread32(&bp->tod->version);
 249    dev_info(&bp->pdev->dev, "TOD Version %d.%d.%d\n",
 250         version >> 24, (version >> 16) & 0xff, version & 0xffff);
 251
 252    ctrl = ioread32(&bp->tod->ctrl);
 253    ctrl |= TOD_CTRL_PROTOCOL | TOD_CTRL_ENABLE;
 254    ctrl &= ~(TOD_CTRL_DISABLE_FMT_A | TOD_CTRL_DISABLE_FMT_B);
 255    iowrite32(ctrl, &bp->tod->ctrl);
 256
 257    ctrl = ioread32(&bp->tod->ctrl);
 258    idx = ctrl & TOD_CTRL_PROTOCOL ? 4 : 0;
 259    idx += (ctrl >> 16) & 3;
 260    dev_info(&bp->pdev->dev, "control: %x\n", ctrl);
 261    dev_info(&bp->pdev->dev, "TOD Protocol %s %s\n", proto_name[idx],
 262         ctrl & TOD_CTRL_ENABLE ? "enabled" : "");
 263
 264    idx = (ctrl >> TOD_CTRL_GNSS_SHIFT) & TOD_CTRL_GNSS_MASK;
 265    if (idx < ARRAY_SIZE(gnss_name))
 266        dev_info(&bp->pdev->dev, "GNSS %s\n", gnss_name[idx]);
 267
 268    reg = ioread32(&bp->tod->status);
 269    dev_info(&bp->pdev->dev, "status: %x\n", reg);
 270
 271    reg = ioread32(&bp->tod->correction_sec);
 272    dev_info(&bp->pdev->dev, "correction: %d\n", reg);
 273
 274    reg = ioread32(&bp->tod->utc_status);
 275    dev_info(&bp->pdev->dev, "utc_status: %x\n", reg);
 276    dev_info(&bp->pdev->dev, "utc_offset: %d valid:%d leap_valid:%d\n",
 277         reg & TOD_STATUS_UTC_MASK, reg & TOD_STATUS_UTC_VALID ? 1 : 0,
 278         reg & TOD_STATUS_LEAP_VALID ? 1 : 0);
 279}
 280
 281static void
 282ptp_ocp_info(struct ptp_ocp *bp)
 283{
 284    static const char * const clock_name[] = {
 285        "NO", "TOD", "IRIG", "PPS", "PTP", "RTC", "REGS", "EXT"
 286    };
 287    u32 version, select;
 288
 289    version = ioread32(&bp->reg->version);
 290    select = ioread32(&bp->reg->select);
 291    dev_info(&bp->pdev->dev, "Version %d.%d.%d, clock %s, device ptp%d\n",
 292         version >> 24, (version >> 16) & 0xff, version & 0xffff,
 293         clock_name[select & 7],
 294         ptp_clock_index(bp->ptp));
 295
 296    ptp_ocp_tod_info(bp);
 297}
 298
 299static int
 300ptp_ocp_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *id)
 301{
 302    struct ptp_ocp *bp;
 303    int err;
 304
 305    bp = kzalloc(sizeof(*bp), GFP_KERNEL);
 306    if (!bp)
 307        return -ENOMEM;
 308    bp->pdev = pdev;
 309    pci_set_drvdata(pdev, bp);
 310
 311    err = pci_enable_device(pdev);
 312    if (err) {
 313        dev_err(&pdev->dev, "pci_enable_device\n");
 314        goto out_free;
 315    }
 316
 317    err = pci_request_regions(pdev, KBUILD_MODNAME);
 318    if (err) {
 319        dev_err(&pdev->dev, "pci_request_region\n");
 320        goto out_disable;
 321    }
 322
 323    bp->base = pci_ioremap_bar(pdev, 0);
 324    if (!bp->base) {
 325        dev_err(&pdev->dev, "io_remap bar0\n");
 326        err = -ENOMEM;
 327        goto out_release_regions;
 328    }
 329    bp->reg = bp->base + OCP_REGISTER_OFFSET;
 330    bp->tod = bp->base + TOD_REGISTER_OFFSET;
 331    bp->ptp_info = ptp_ocp_clock_info;
 332    spin_lock_init(&bp->lock);
 333
 334    err = ptp_ocp_check_clock(bp);
 335    if (err)
 336        goto out;
 337
 338    bp->ptp = ptp_clock_register(&bp->ptp_info, &pdev->dev);
 339    if (IS_ERR(bp->ptp)) {
 340        dev_err(&pdev->dev, "ptp_clock_register\n");
 341        err = PTR_ERR(bp->ptp);
 342        goto out;
 343    }
 344
 345    ptp_ocp_info(bp);
 346
 347    return 0;
 348
 349out:
 350    pci_iounmap(pdev, bp->base);
 351out_release_regions:
 352    pci_release_regions(pdev);
 353out_disable:
 354    pci_disable_device(pdev);
 355out_free:
 356    kfree(bp);
 357
 358    return err;
 359}
 360
 361static void
 362ptp_ocp_remove(struct pci_dev *pdev)
 363{
 364    struct ptp_ocp *bp = pci_get_drvdata(pdev);
 365
 366    ptp_clock_unregister(bp->ptp);
 367    pci_iounmap(pdev, bp->base);
 368    pci_release_regions(pdev);
 369    pci_disable_device(pdev);
 370    pci_set_drvdata(pdev, NULL);
 371    kfree(bp);
 372}
 373
 374static struct pci_driver ptp_ocp_driver = {
 375    .name      = KBUILD_MODNAME,
 376    .id_table    = ptp_ocp_pcidev_id,
 377    .probe     = ptp_ocp_probe,
 378    .remove     = ptp_ocp_remove,
 379};
 380
 381static int __init
 382ptp_ocp_init(void)
 383{
 384    int err;
 385
 386    err = pci_register_driver(&ptp_ocp_driver);
 387    return err;
 388}
 389
 390static void __exit
 391ptp_ocp_fini(void)
 392{
 393    pci_unregister_driver(&ptp_ocp_driver);
 394}
 395
 396module_init(ptp_ocp_init);
 397module_exit(ptp_ocp_fini);
 398
 399MODULE_DESCRIPTION("OpenCompute TimeCard driver");
 400MODULE_LICENSE("GPL v2");
 401