linux/drivers/misc/tifm_7xx1.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
  2/*
  3 * tifm_7xx1.c - TI FlashMedia driver
  4 *
  5 * Copyright (C) 2006 Alex Dubov <oakad@yahoo.com>
  6 */
  7
  8#include <linux/tifm.h>
  9#include <linux/dma-mapping.h>
 10#include <linux/module.h>
 11
 12#define DRIVER_NAME "tifm_7xx1"
 13#define DRIVER_VERSION "0.8"
 14
 15#define TIFM_IRQ_ENABLE      0x80000000
 16#define TIFM_IRQ_SOCKMASK(x)   (x)
 17#define TIFM_IRQ_CARDMASK(x)   ((x) << 8)
 18#define TIFM_IRQ_FIFOMASK(x)   ((x) << 16)
 19#define TIFM_IRQ_SETALL      0xffffffff
 20
 21static void tifm_7xx1_dummy_eject(struct tifm_adapter *fm,
 22                 struct tifm_dev *sock)
 23{
 24}
 25
 26static void tifm_7xx1_eject(struct tifm_adapter *fm, struct tifm_dev *sock)
 27{
 28    unsigned long flags;
 29
 30    spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
 31    fm->socket_change_set |= 1 << sock->socket_id;
 32    tifm_queue_work(&fm->media_switcher);
 33    spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
 34}
 35
 36static irqreturn_t tifm_7xx1_isr(int irq, void *dev_id)
 37{
 38    struct tifm_adapter *fm = dev_id;
 39    struct tifm_dev *sock;
 40    unsigned int irq_status, cnt;
 41
 42    spin_lock(&fm->lock);
 43    irq_status = readl(fm->addr + FM_INTERRUPT_STATUS);
 44    if (irq_status == 0 || irq_status == (~0)) {
 45        spin_unlock(&fm->lock);
 46        return IRQ_NONE;
 47    }
 48
 49    if (irq_status & TIFM_IRQ_ENABLE) {
 50        writel(TIFM_IRQ_ENABLE, fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
 51
 52        for (cnt = 0; cnt < fm->num_sockets; cnt++) {
 53            sock = fm->sockets[cnt];
 54            if (sock) {
 55                if ((irq_status >> cnt) & TIFM_IRQ_FIFOMASK(1))
 56                    sock->data_event(sock);
 57                if ((irq_status >> cnt) & TIFM_IRQ_CARDMASK(1))
 58                    sock->card_event(sock);
 59            }
 60        }
 61
 62        fm->socket_change_set |= irq_status
 63                     & ((1 << fm->num_sockets) - 1);
 64    }
 65    writel(irq_status, fm->addr + FM_INTERRUPT_STATUS);
 66
 67    if (fm->finish_me)
 68        complete_all(fm->finish_me);
 69    else if (!fm->socket_change_set)
 70        writel(TIFM_IRQ_ENABLE, fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
 71    else
 72        tifm_queue_work(&fm->media_switcher);
 73
 74    spin_unlock(&fm->lock);
 75    return IRQ_HANDLED;
 76}
 77
 78static unsigned char tifm_7xx1_toggle_sock_power(char __iomem *sock_addr)
 79{
 80    unsigned int s_state;
 81    int cnt;
 82
 83    writel(0x0e00, sock_addr + SOCK_CONTROL);
 84
 85    for (cnt = 16; cnt <= 256; cnt <<= 1) {
 86        if (!(TIFM_SOCK_STATE_POWERED
 87           & readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE)))
 88            break;
 89
 90        msleep(cnt);
 91    }
 92
 93    s_state = readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE);
 94    if (!(TIFM_SOCK_STATE_OCCUPIED & s_state))
 95        return 0;
 96
 97    writel(readl(sock_addr + SOCK_CONTROL) | TIFM_CTRL_LED,
 98        sock_addr + SOCK_CONTROL);
 99
 100    /* xd needs some extra time before power on */
 101    if (((readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE) >> 4) & 7)
 102      == TIFM_TYPE_XD)
 103        msleep(40);
 104
 105    writel((s_state & TIFM_CTRL_POWER_MASK) | 0x0c00,
 106        sock_addr + SOCK_CONTROL);
 107    /* wait for power to stabilize */
 108    msleep(20);
 109    for (cnt = 16; cnt <= 256; cnt <<= 1) {
 110        if ((TIFM_SOCK_STATE_POWERED
 111           & readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE)))
 112            break;
 113
 114        msleep(cnt);
 115    }
 116
 117    writel(readl(sock_addr + SOCK_CONTROL) & (~TIFM_CTRL_LED),
 118        sock_addr + SOCK_CONTROL);
 119
 120    return (readl(sock_addr + SOCK_PRESENT_STATE) >> 4) & 7;
 121}
 122
 123inline static void tifm_7xx1_sock_power_off(char __iomem *sock_addr)
 124{
 125    writel((~TIFM_CTRL_POWER_MASK) & readl(sock_addr + SOCK_CONTROL),
 126        sock_addr + SOCK_CONTROL);
 127}
 128
 129inline static char __iomem *
 130tifm_7xx1_sock_addr(char __iomem *base_addr, unsigned int sock_num)
 131{
 132    return base_addr + ((sock_num + 1) << 10);
 133}
 134
 135static void tifm_7xx1_switch_media(struct work_struct *work)
 136{
 137    struct tifm_adapter *fm = container_of(work, struct tifm_adapter,
 138                        media_switcher);
 139    struct tifm_dev *sock;
 140    char __iomem *sock_addr;
 141    unsigned long flags;
 142    unsigned char media_id;
 143    unsigned int socket_change_set, cnt;
 144
 145    spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
 146    socket_change_set = fm->socket_change_set;
 147    fm->socket_change_set = 0;
 148
 149    dev_dbg(fm->dev.parent, "checking media set %x\n",
 150        socket_change_set);
 151
 152    if (!socket_change_set) {
 153        spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
 154        return;
 155    }
 156
 157    for (cnt = 0; cnt < fm->num_sockets; cnt++) {
 158        if (!(socket_change_set & (1 << cnt)))
 159            continue;
 160        sock = fm->sockets[cnt];
 161        if (sock) {
 162            printk(KERN_INFO
 163                "%s : demand removing card from socket %u:%u\n",
 164                dev_name(&fm->dev), fm->id, cnt);
 165            fm->sockets[cnt] = NULL;
 166            sock_addr = sock->addr;
 167            spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
 168            device_unregister(&sock->dev);
 169            spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
 170            tifm_7xx1_sock_power_off(sock_addr);
 171            writel(0x0e00, sock_addr + SOCK_CONTROL);
 172        }
 173
 174        spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
 175
 176        media_id = tifm_7xx1_toggle_sock_power(
 177                tifm_7xx1_sock_addr(fm->addr, cnt));
 178
 179        // tifm_alloc_device will check if media_id is valid
 180        sock = tifm_alloc_device(fm, cnt, media_id);
 181        if (sock) {
 182            sock->addr = tifm_7xx1_sock_addr(fm->addr, cnt);
 183
 184            if (!device_register(&sock->dev)) {
 185                spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
 186                if (!fm->sockets[cnt]) {
 187                    fm->sockets[cnt] = sock;
 188                    sock = NULL;
 189                }
 190                spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
 191            }
 192            if (sock)
 193                tifm_free_device(&sock->dev);
 194        }
 195        spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
 196    }
 197
 198    writel(TIFM_IRQ_FIFOMASK(socket_change_set)
 199        | TIFM_IRQ_CARDMASK(socket_change_set),
 200        fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
 201
 202    writel(TIFM_IRQ_FIFOMASK(socket_change_set)
 203        | TIFM_IRQ_CARDMASK(socket_change_set),
 204        fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
 205
 206    writel(TIFM_IRQ_ENABLE, fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
 207    spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
 208}
 209
 210static int __maybe_unused tifm_7xx1_suspend(struct device *dev_d)
 211{
 212    struct pci_dev *dev = to_pci_dev(dev_d);
 213    struct tifm_adapter *fm = pci_get_drvdata(dev);
 214    int cnt;
 215
 216    dev_dbg(&dev->dev, "suspending host\n");
 217
 218    for (cnt = 0; cnt < fm->num_sockets; cnt++) {
 219        if (fm->sockets[cnt])
 220            tifm_7xx1_sock_power_off(fm->sockets[cnt]->addr);
 221    }
 222
 223    device_wakeup_disable(dev_d);
 224    return 0;
 225}
 226
 227static int __maybe_unused tifm_7xx1_resume(struct device *dev_d)
 228{
 229    struct pci_dev *dev = to_pci_dev(dev_d);
 230    struct tifm_adapter *fm = pci_get_drvdata(dev);
 231    int rc;
 232    unsigned long timeout;
 233    unsigned int good_sockets = 0, bad_sockets = 0;
 234    unsigned long flags;
 235    /* Maximum number of entries is 4 */
 236    unsigned char new_ids[4];
 237    DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(finish_resume);
 238
 239    if (WARN_ON(fm->num_sockets > ARRAY_SIZE(new_ids)))
 240        return -ENXIO;
 241
 242    pci_set_master(dev);
 243
 244    dev_dbg(&dev->dev, "resuming host\n");
 245
 246    for (rc = 0; rc < fm->num_sockets; rc++)
 247        new_ids[rc] = tifm_7xx1_toggle_sock_power(
 248                    tifm_7xx1_sock_addr(fm->addr, rc));
 249    spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
 250    for (rc = 0; rc < fm->num_sockets; rc++) {
 251        if (fm->sockets[rc]) {
 252            if (fm->sockets[rc]->type == new_ids[rc])
 253                good_sockets |= 1 << rc;
 254            else
 255                bad_sockets |= 1 << rc;
 256        }
 257    }
 258
 259    writel(TIFM_IRQ_ENABLE | TIFM_IRQ_SOCKMASK((1 << fm->num_sockets) - 1),
 260        fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
 261    dev_dbg(&dev->dev, "change sets on resume: good %x, bad %x\n",
 262        good_sockets, bad_sockets);
 263
 264    fm->socket_change_set = 0;
 265    if (good_sockets) {
 266        fm->finish_me = &finish_resume;
 267        spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
 268        timeout = wait_for_completion_timeout(&finish_resume, HZ);
 269        dev_dbg(&dev->dev, "wait returned %lu\n", timeout);
 270        writel(TIFM_IRQ_FIFOMASK(good_sockets)
 271            | TIFM_IRQ_CARDMASK(good_sockets),
 272            fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
 273        writel(TIFM_IRQ_FIFOMASK(good_sockets)
 274            | TIFM_IRQ_CARDMASK(good_sockets),
 275            fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
 276        spin_lock_irqsave(&fm->lock, flags);
 277        fm->finish_me = NULL;
 278        fm->socket_change_set ^= good_sockets & fm->socket_change_set;
 279    }
 280
 281    fm->socket_change_set |= bad_sockets;
 282    if (fm->socket_change_set)
 283        tifm_queue_work(&fm->media_switcher);
 284
 285    spin_unlock_irqrestore(&fm->lock, flags);
 286    writel(TIFM_IRQ_ENABLE,
 287        fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
 288
 289    return 0;
 290}
 291
 292static int tifm_7xx1_dummy_has_ms_pif(struct tifm_adapter *fm,
 293                   struct tifm_dev *sock)
 294{
 295    return 0;
 296}
 297
 298static int tifm_7xx1_has_ms_pif(struct tifm_adapter *fm, struct tifm_dev *sock)
 299{
 300    if (((fm->num_sockets == 4) && (sock->socket_id == 2))
 301      || ((fm->num_sockets == 2) && (sock->socket_id == 0)))
 302        return 1;
 303
 304    return 0;
 305}
 306
 307static int tifm_7xx1_probe(struct pci_dev *dev,
 308              const struct pci_device_id *dev_id)
 309{
 310    struct tifm_adapter *fm;
 311    int pci_dev_busy = 0;
 312    int rc;
 313
 314    rc = pci_set_dma_mask(dev, DMA_BIT_MASK(32));
 315    if (rc)
 316        return rc;
 317
 318    rc = pci_enable_device(dev);
 319    if (rc)
 320        return rc;
 321
 322    pci_set_master(dev);
 323
 324    rc = pci_request_regions(dev, DRIVER_NAME);
 325    if (rc) {
 326        pci_dev_busy = 1;
 327        goto err_out;
 328    }
 329
 330    pci_intx(dev, 1);
 331
 332    fm = tifm_alloc_adapter(dev->device == PCI_DEVICE_ID_TI_XX21_XX11_FM
 333                ? 4 : 2, &dev->dev);
 334    if (!fm) {
 335        rc = -ENOMEM;
 336        goto err_out_int;
 337    }
 338
 339    INIT_WORK(&fm->media_switcher, tifm_7xx1_switch_media);
 340    fm->eject = tifm_7xx1_eject;
 341    fm->has_ms_pif = tifm_7xx1_has_ms_pif;
 342    pci_set_drvdata(dev, fm);
 343
 344    fm->addr = pci_ioremap_bar(dev, 0);
 345    if (!fm->addr) {
 346        rc = -ENODEV;
 347        goto err_out_free;
 348    }
 349
 350    rc = request_irq(dev->irq, tifm_7xx1_isr, IRQF_SHARED, DRIVER_NAME, fm);
 351    if (rc)
 352        goto err_out_unmap;
 353
 354    rc = tifm_add_adapter(fm);
 355    if (rc)
 356        goto err_out_irq;
 357
 358    writel(TIFM_IRQ_ENABLE | TIFM_IRQ_SOCKMASK((1 << fm->num_sockets) - 1),
 359        fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
 360    writel(TIFM_IRQ_ENABLE | TIFM_IRQ_SOCKMASK((1 << fm->num_sockets) - 1),
 361        fm->addr + FM_SET_INTERRUPT_ENABLE);
 362    return 0;
 363
 364err_out_irq:
 365    free_irq(dev->irq, fm);
 366err_out_unmap:
 367    iounmap(fm->addr);
 368err_out_free:
 369    tifm_free_adapter(fm);
 370err_out_int:
 371    pci_intx(dev, 0);
 372    pci_release_regions(dev);
 373err_out:
 374    if (!pci_dev_busy)
 375        pci_disable_device(dev);
 376    return rc;
 377}
 378
 379static void tifm_7xx1_remove(struct pci_dev *dev)
 380{
 381    struct tifm_adapter *fm = pci_get_drvdata(dev);
 382    int cnt;
 383
 384    fm->eject = tifm_7xx1_dummy_eject;
 385    fm->has_ms_pif = tifm_7xx1_dummy_has_ms_pif;
 386    writel(TIFM_IRQ_SETALL, fm->addr + FM_CLEAR_INTERRUPT_ENABLE);
 387    free_irq(dev->irq, fm);
 388
 389    tifm_remove_adapter(fm);
 390
 391    for (cnt = 0; cnt < fm->num_sockets; cnt++)
 392        tifm_7xx1_sock_power_off(tifm_7xx1_sock_addr(fm->addr, cnt));
 393
 394    iounmap(fm->addr);
 395    pci_intx(dev, 0);
 396    pci_release_regions(dev);
 397
 398    pci_disable_device(dev);
 399    tifm_free_adapter(fm);
 400}
 401
 402static const struct pci_device_id tifm_7xx1_pci_tbl[] = {
 403    { PCI_VENDOR_ID_TI, PCI_DEVICE_ID_TI_XX21_XX11_FM, PCI_ANY_ID,
 404     PCI_ANY_ID, 0, 0, 0 }, /* xx21 - the one I have */
 405    { PCI_VENDOR_ID_TI, PCI_DEVICE_ID_TI_XX12_FM, PCI_ANY_ID,
 406     PCI_ANY_ID, 0, 0, 0 },
 407    { PCI_VENDOR_ID_TI, PCI_DEVICE_ID_TI_XX20_FM, PCI_ANY_ID,
 408     PCI_ANY_ID, 0, 0, 0 },
 409    { }
 410};
 411
 412static SIMPLE_DEV_PM_OPS(tifm_7xx1_pm_ops, tifm_7xx1_suspend, tifm_7xx1_resume);
 413
 414static struct pci_driver tifm_7xx1_driver = {
 415    .name = DRIVER_NAME,
 416    .id_table = tifm_7xx1_pci_tbl,
 417    .probe = tifm_7xx1_probe,
 418    .remove = tifm_7xx1_remove,
 419    .driver.pm = &tifm_7xx1_pm_ops,
 420};
 421
 422module_pci_driver(tifm_7xx1_driver);
 423MODULE_AUTHOR("Alex Dubov");
 424MODULE_DESCRIPTION("TI FlashMedia host driver");
 425MODULE_LICENSE("GPL");
 426MODULE_DEVICE_TABLE(pci, tifm_7xx1_pci_tbl);
 427MODULE_VERSION(DRIVER_VERSION);
 428