linux/drivers/ata/Makefile
<<
>>
Prefs
  1
  2obj-$(CONFIG_ATA)        += libata.o
  3
  4# non-SFF interface
  5obj-$(CONFIG_SATA_AHCI)     += ahci.o libahci.o
  6obj-$(CONFIG_SATA_ACARD_AHCI)  += acard-ahci.o libahci.o
  7obj-$(CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM) += ahci_platform.o libahci.o
  8obj-$(CONFIG_SATA_FSL)     += sata_fsl.o
  9obj-$(CONFIG_SATA_INIC162X)   += sata_inic162x.o
 10obj-$(CONFIG_SATA_SIL24)    += sata_sil24.o
 11obj-$(CONFIG_SATA_DWC)     += sata_dwc_460ex.o
 12
 13# SFF w/ custom DMA
 14obj-$(CONFIG_PDC_ADMA)     += pdc_adma.o
 15obj-$(CONFIG_PATA_ARASAN_CF)  += pata_arasan_cf.o
 16obj-$(CONFIG_PATA_OCTEON_CF)  += pata_octeon_cf.o
 17obj-$(CONFIG_SATA_QSTOR)    += sata_qstor.o
 18obj-$(CONFIG_SATA_SX4)     += sata_sx4.o
 19
 20# SFF SATA w/ BMDMA
 21obj-$(CONFIG_ATA_PIIX)     += ata_piix.o
 22obj-$(CONFIG_SATA_MV)      += sata_mv.o
 23obj-$(CONFIG_SATA_NV)      += sata_nv.o
 24obj-$(CONFIG_SATA_PROMISE)   += sata_promise.o
 25obj-$(CONFIG_SATA_SIL)     += sata_sil.o
 26obj-$(CONFIG_SATA_SIS)     += sata_sis.o
 27obj-$(CONFIG_SATA_SVW)     += sata_svw.o
 28obj-$(CONFIG_SATA_ULI)     += sata_uli.o
 29obj-$(CONFIG_SATA_VIA)     += sata_via.o
 30obj-$(CONFIG_SATA_VITESSE)   += sata_vsc.o
 31
 32# SFF PATA w/ BMDMA
 33obj-$(CONFIG_PATA_ALI)     += pata_ali.o
 34obj-$(CONFIG_PATA_AMD)     += pata_amd.o
 35obj-$(CONFIG_PATA_ARTOP)    += pata_artop.o
 36obj-$(CONFIG_PATA_ATIIXP)    += pata_atiixp.o
 37obj-$(CONFIG_PATA_ATP867X)   += pata_atp867x.o
 38obj-$(CONFIG_PATA_BF54X)    += pata_bf54x.o
 39obj-$(CONFIG_PATA_CMD64X)    += pata_cmd64x.o
 40obj-$(CONFIG_PATA_CS5520)    += pata_cs5520.o
 41obj-$(CONFIG_PATA_CS5530)    += pata_cs5530.o
 42obj-$(CONFIG_PATA_CS5535)    += pata_cs5535.o
 43obj-$(CONFIG_PATA_CS5536)    += pata_cs5536.o
 44obj-$(CONFIG_PATA_CYPRESS)   += pata_cypress.o
 45obj-$(CONFIG_PATA_EFAR)     += pata_efar.o
 46obj-$(CONFIG_PATA_HPT366)    += pata_hpt366.o
 47obj-$(CONFIG_PATA_HPT37X)    += pata_hpt37x.o
 48obj-$(CONFIG_PATA_HPT3X2N)   += pata_hpt3x2n.o
 49obj-$(CONFIG_PATA_HPT3X3)    += pata_hpt3x3.o
 50obj-$(CONFIG_PATA_ICSIDE)    += pata_icside.o
 51obj-$(CONFIG_PATA_IMX)     += pata_imx.o
 52obj-$(CONFIG_PATA_IT8213)    += pata_it8213.o
 53obj-$(CONFIG_PATA_IT821X)    += pata_it821x.o
 54obj-$(CONFIG_PATA_JMICRON)   += pata_jmicron.o
 55obj-$(CONFIG_PATA_MACIO)    += pata_macio.o
 56obj-$(CONFIG_PATA_MARVELL)   += pata_marvell.o
 57obj-$(CONFIG_PATA_MPC52xx)   += pata_mpc52xx.o
 58obj-$(CONFIG_PATA_NETCELL)   += pata_netcell.o
 59obj-$(CONFIG_PATA_NINJA32)   += pata_ninja32.o
 60obj-$(CONFIG_PATA_NS87415)   += pata_ns87415.o
 61obj-$(CONFIG_PATA_OLDPIIX)   += pata_oldpiix.o
 62obj-$(CONFIG_PATA_OPTIDMA)   += pata_optidma.o
 63obj-$(CONFIG_PATA_PDC2027X)   += pata_pdc2027x.o
 64obj-$(CONFIG_PATA_PDC_OLD)   += pata_pdc202xx_old.o
 65obj-$(CONFIG_PATA_RADISYS)   += pata_radisys.o
 66obj-$(CONFIG_PATA_RDC)     += pata_rdc.o
 67obj-$(CONFIG_PATA_SC1200)    += pata_sc1200.o
 68obj-$(CONFIG_PATA_SCC)     += pata_scc.o
 69obj-$(CONFIG_PATA_SCH)     += pata_sch.o
 70obj-$(CONFIG_PATA_SERVERWORKS) += pata_serverworks.o
 71obj-$(CONFIG_PATA_SIL680)    += pata_sil680.o
 72obj-$(CONFIG_PATA_SIS)     += pata_sis.o
 73obj-$(CONFIG_PATA_TOSHIBA)   += pata_piccolo.o
 74obj-$(CONFIG_PATA_TRIFLEX)   += pata_triflex.o
 75obj-$(CONFIG_PATA_VIA)     += pata_via.o
 76obj-$(CONFIG_PATA_WINBOND)   += pata_sl82c105.o
 77
 78# SFF PIO only
 79obj-$(CONFIG_PATA_AT32)     += pata_at32.o
 80obj-$(CONFIG_PATA_AT91)     += pata_at91.o
 81obj-$(CONFIG_PATA_CMD640_PCI)  += pata_cmd640.o
 82obj-$(CONFIG_PATA_ISAPNP)    += pata_isapnp.o
 83obj-$(CONFIG_PATA_IXP4XX_CF)  += pata_ixp4xx_cf.o
 84obj-$(CONFIG_PATA_MPIIX)    += pata_mpiix.o
 85obj-$(CONFIG_PATA_NS87410)   += pata_ns87410.o
 86obj-$(CONFIG_PATA_OPTI)     += pata_opti.o
 87obj-$(CONFIG_PATA_PCMCIA)    += pata_pcmcia.o
 88obj-$(CONFIG_PATA_PALMLD)    += pata_palmld.o
 89obj-$(CONFIG_PATA_PLATFORM)   += pata_platform.o
 90obj-$(CONFIG_PATA_OF_PLATFORM) += pata_of_platform.o
 91obj-$(CONFIG_PATA_RB532)    += pata_rb532_cf.o
 92obj-$(CONFIG_PATA_RZ1000)    += pata_rz1000.o
 93obj-$(CONFIG_PATA_SAMSUNG_CF)  += pata_samsung_cf.o
 94
 95obj-$(CONFIG_PATA_PXA)     += pata_pxa.o
 96
 97# Should be last but two libata driver
 98obj-$(CONFIG_PATA_ACPI)     += pata_acpi.o
 99# Should be last but one libata driver
 100obj-$(CONFIG_ATA_GENERIC)    += ata_generic.o
 101# Should be last libata driver
 102obj-$(CONFIG_PATA_LEGACY)    += pata_legacy.o
 103
 104libata-y    := libata-core.o libata-scsi.o libata-eh.o libata-transport.o
 105libata-$(CONFIG_ATA_SFF)    += libata-sff.o
 106libata-$(CONFIG_SATA_PMP)    += libata-pmp.o
 107libata-$(CONFIG_ATA_ACPI)    += libata-acpi.o
 108