linux/kernel/lockdep_proc.c
<<
>>
Prefs
  1/*
  2 * kernel/lockdep_proc.c
  3 *
  4 * Runtime locking correctness validator
  5 *
  6 * Started by Ingo Molnar:
  7 *
  8 * Copyright (C) 2006,2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
  9 * Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
 10 *
 11 * Code for /proc/lockdep and /proc/lockdep_stats:
 12 *
 13 */
 14#include <linux/module.h>
 15#include <linux/proc_fs.h>
 16#include <linux/seq_file.h>
 17#include <linux/kallsyms.h>
 18#include <linux/debug_locks.h>
 19#include <linux/vmalloc.h>
 20#include <linux/sort.h>
 21#include <asm/uaccess.h>
 22#include <asm/div64.h>
 23
 24#include "lockdep_internals.h"
 25
 26static void *l_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
 27{
 28    return seq_list_next(v, &all_lock_classes, pos);
 29}
 30
 31static void *l_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
 32{
 33    return seq_list_start_head(&all_lock_classes, *pos);
 34}
 35
 36static void l_stop(struct seq_file *m, void *v)
 37{
 38}
 39
 40static void print_name(struct seq_file *m, struct lock_class *class)
 41{
 42    char str[128];
 43    const char *name = class->name;
 44
 45    if (!name) {
 46        name = __get_key_name(class->key, str);
 47        seq_printf(m, "%s", name);
 48    } else{
 49        seq_printf(m, "%s", name);
 50        if (class->name_version > 1)
 51            seq_printf(m, "#%d", class->name_version);
 52        if (class->subclass)
 53            seq_printf(m, "/%d", class->subclass);
 54    }
 55}
 56
 57static int l_show(struct seq_file *m, void *v)
 58{
 59    struct lock_class *class = list_entry(v, struct lock_class, lock_entry);
 60    struct lock_list *entry;
 61    char usage[LOCK_USAGE_CHARS];
 62
 63    if (v == &all_lock_classes) {
 64        seq_printf(m, "all lock classes:\n");
 65        return 0;
 66    }
 67
 68    seq_printf(m, "%p", class->key);
 69#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCKDEP
 70    seq_printf(m, " OPS:%8ld", class->ops);
 71#endif
 72#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 73    seq_printf(m, " FD:%5ld", lockdep_count_forward_deps(class));
 74    seq_printf(m, " BD:%5ld", lockdep_count_backward_deps(class));
 75#endif
 76
 77    get_usage_chars(class, usage);
 78    seq_printf(m, " %s", usage);
 79
 80    seq_printf(m, ": ");
 81    print_name(m, class);
 82    seq_puts(m, "\n");
 83
 84    list_for_each_entry(entry, &class->locks_after, entry) {
 85        if (entry->distance == 1) {
 86            seq_printf(m, " -> [%p] ", entry->class->key);
 87            print_name(m, entry->class);
 88            seq_puts(m, "\n");
 89        }
 90    }
 91    seq_puts(m, "\n");
 92
 93    return 0;
 94}
 95
 96static const struct seq_operations lockdep_ops = {
 97    .start = l_start,
 98    .next  = l_next,
 99    .stop  = l_stop,
 100    .show  = l_show,
 101};
 102
 103static int lockdep_open(struct inode *inode, struct file *file)
 104{
 105    return seq_open(file, &lockdep_ops);
 106}
 107
 108static const struct file_operations proc_lockdep_operations = {
 109    .open      = lockdep_open,
 110    .read      = seq_read,
 111    .llseek     = seq_lseek,
 112    .release    = seq_release,
 113};
 114
 115#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 116static void *lc_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
 117{
 118    if (*pos == 0)
 119        return SEQ_START_TOKEN;
 120
 121    if (*pos - 1 < nr_lock_chains)
 122        return lock_chains + (*pos - 1);
 123
 124    return NULL;
 125}
 126
 127static void *lc_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
 128{
 129    (*pos)++;
 130    return lc_start(m, pos);
 131}
 132
 133static void lc_stop(struct seq_file *m, void *v)
 134{
 135}
 136
 137static int lc_show(struct seq_file *m, void *v)
 138{
 139    struct lock_chain *chain = v;
 140    struct lock_class *class;
 141    int i;
 142
 143    if (v == SEQ_START_TOKEN) {
 144        seq_printf(m, "all lock chains:\n");
 145        return 0;
 146    }
 147
 148    seq_printf(m, "irq_context: %d\n", chain->irq_context);
 149
 150    for (i = 0; i < chain->depth; i++) {
 151        class = lock_chain_get_class(chain, i);
 152        if (!class->key)
 153            continue;
 154
 155        seq_printf(m, "[%p] ", class->key);
 156        print_name(m, class);
 157        seq_puts(m, "\n");
 158    }
 159    seq_puts(m, "\n");
 160
 161    return 0;
 162}
 163
 164static const struct seq_operations lockdep_chains_ops = {
 165    .start = lc_start,
 166    .next  = lc_next,
 167    .stop  = lc_stop,
 168    .show  = lc_show,
 169};
 170
 171static int lockdep_chains_open(struct inode *inode, struct file *file)
 172{
 173    return seq_open(file, &lockdep_chains_ops);
 174}
 175
 176static const struct file_operations proc_lockdep_chains_operations = {
 177    .open      = lockdep_chains_open,
 178    .read      = seq_read,
 179    .llseek     = seq_lseek,
 180    .release    = seq_release,
 181};
 182#endif /* CONFIG_PROVE_LOCKING */
 183
 184static void lockdep_stats_debug_show(struct seq_file *m)
 185{
 186#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCKDEP
 187    unsigned long long hi1 = debug_atomic_read(hardirqs_on_events),
 188              hi2 = debug_atomic_read(hardirqs_off_events),
 189              hr1 = debug_atomic_read(redundant_hardirqs_on),
 190              hr2 = debug_atomic_read(redundant_hardirqs_off),
 191              si1 = debug_atomic_read(softirqs_on_events),
 192              si2 = debug_atomic_read(softirqs_off_events),
 193              sr1 = debug_atomic_read(redundant_softirqs_on),
 194              sr2 = debug_atomic_read(redundant_softirqs_off);
 195
 196    seq_printf(m, " chain lookup misses:      %11llu\n",
 197        debug_atomic_read(chain_lookup_misses));
 198    seq_printf(m, " chain lookup hits:       %11llu\n",
 199        debug_atomic_read(chain_lookup_hits));
 200    seq_printf(m, " cyclic checks:         %11llu\n",
 201        debug_atomic_read(nr_cyclic_checks));
 202    seq_printf(m, " find-mask forwards checks:   %11llu\n",
 203        debug_atomic_read(nr_find_usage_forwards_checks));
 204    seq_printf(m, " find-mask backwards checks:  %11llu\n",
 205        debug_atomic_read(nr_find_usage_backwards_checks));
 206
 207    seq_printf(m, " hardirq on events:       %11llu\n", hi1);
 208    seq_printf(m, " hardirq off events:      %11llu\n", hi2);
 209    seq_printf(m, " redundant hardirq ons:     %11llu\n", hr1);
 210    seq_printf(m, " redundant hardirq offs:    %11llu\n", hr2);
 211    seq_printf(m, " softirq on events:       %11llu\n", si1);
 212    seq_printf(m, " softirq off events:      %11llu\n", si2);
 213    seq_printf(m, " redundant softirq ons:     %11llu\n", sr1);
 214    seq_printf(m, " redundant softirq offs:    %11llu\n", sr2);
 215#endif
 216}
 217
 218static int lockdep_stats_show(struct seq_file *m, void *v)
 219{
 220    struct lock_class *class;
 221    unsigned long nr_unused = 0, nr_uncategorized = 0,
 222           nr_irq_safe = 0, nr_irq_unsafe = 0,
 223           nr_softirq_safe = 0, nr_softirq_unsafe = 0,
 224           nr_hardirq_safe = 0, nr_hardirq_unsafe = 0,
 225           nr_irq_read_safe = 0, nr_irq_read_unsafe = 0,
 226           nr_softirq_read_safe = 0, nr_softirq_read_unsafe = 0,
 227           nr_hardirq_read_safe = 0, nr_hardirq_read_unsafe = 0,
 228           sum_forward_deps = 0;
 229
 230    list_for_each_entry(class, &all_lock_classes, lock_entry) {
 231
 232        if (class->usage_mask == 0)
 233            nr_unused++;
 234        if (class->usage_mask == LOCKF_USED)
 235            nr_uncategorized++;
 236        if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_IRQ)
 237            nr_irq_safe++;
 238        if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_IRQ)
 239            nr_irq_unsafe++;
 240        if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_SOFTIRQ)
 241            nr_softirq_safe++;
 242        if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_SOFTIRQ)
 243            nr_softirq_unsafe++;
 244        if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_HARDIRQ)
 245            nr_hardirq_safe++;
 246        if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_HARDIRQ)
 247            nr_hardirq_unsafe++;
 248        if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_IRQ_READ)
 249            nr_irq_read_safe++;
 250        if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_IRQ_READ)
 251            nr_irq_read_unsafe++;
 252        if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_SOFTIRQ_READ)
 253            nr_softirq_read_safe++;
 254        if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_SOFTIRQ_READ)
 255            nr_softirq_read_unsafe++;
 256        if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_HARDIRQ_READ)
 257            nr_hardirq_read_safe++;
 258        if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_HARDIRQ_READ)
 259            nr_hardirq_read_unsafe++;
 260
 261#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 262        sum_forward_deps += lockdep_count_forward_deps(class);
 263#endif
 264    }
 265#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCKDEP
 266    DEBUG_LOCKS_WARN_ON(debug_atomic_read(nr_unused_locks) != nr_unused);
 267#endif
 268    seq_printf(m, " lock-classes:         %11lu [max: %lu]\n",
 269            nr_lock_classes, MAX_LOCKDEP_KEYS);
 270    seq_printf(m, " direct dependencies:      %11lu [max: %lu]\n",
 271            nr_list_entries, MAX_LOCKDEP_ENTRIES);
 272    seq_printf(m, " indirect dependencies:     %11lu\n",
 273            sum_forward_deps);
 274
 275    /*
 276     * Total number of dependencies:
 277     *
 278     * All irq-safe locks may nest inside irq-unsafe locks,
 279     * plus all the other known dependencies:
 280     */
 281    seq_printf(m, " all direct dependencies:    %11lu\n",
 282            nr_irq_unsafe * nr_irq_safe +
 283            nr_hardirq_unsafe * nr_hardirq_safe +
 284            nr_list_entries);
 285
 286#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 287    seq_printf(m, " dependency chains:       %11lu [max: %lu]\n",
 288            nr_lock_chains, MAX_LOCKDEP_CHAINS);
 289    seq_printf(m, " dependency chain hlocks:    %11d [max: %lu]\n",
 290            nr_chain_hlocks, MAX_LOCKDEP_CHAIN_HLOCKS);
 291#endif
 292
 293#ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
 294    seq_printf(m, " in-hardirq chains:       %11u\n",
 295            nr_hardirq_chains);
 296    seq_printf(m, " in-softirq chains:       %11u\n",
 297            nr_softirq_chains);
 298#endif
 299    seq_printf(m, " in-process chains:       %11u\n",
 300            nr_process_chains);
 301    seq_printf(m, " stack-trace entries:      %11lu [max: %lu]\n",
 302            nr_stack_trace_entries, MAX_STACK_TRACE_ENTRIES);
 303    seq_printf(m, " combined max dependencies:   %11u\n",
 304            (nr_hardirq_chains + 1) *
 305            (nr_softirq_chains + 1) *
 306            (nr_process_chains + 1)
 307    );
 308    seq_printf(m, " hardirq-safe locks:      %11lu\n",
 309            nr_hardirq_safe);
 310    seq_printf(m, " hardirq-unsafe locks:     %11lu\n",
 311            nr_hardirq_unsafe);
 312    seq_printf(m, " softirq-safe locks:      %11lu\n",
 313            nr_softirq_safe);
 314    seq_printf(m, " softirq-unsafe locks:     %11lu\n",
 315            nr_softirq_unsafe);
 316    seq_printf(m, " irq-safe locks:        %11lu\n",
 317            nr_irq_safe);
 318    seq_printf(m, " irq-unsafe locks:       %11lu\n",
 319            nr_irq_unsafe);
 320
 321    seq_printf(m, " hardirq-read-safe locks:    %11lu\n",
 322            nr_hardirq_read_safe);
 323    seq_printf(m, " hardirq-read-unsafe locks:   %11lu\n",
 324            nr_hardirq_read_unsafe);
 325    seq_printf(m, " softirq-read-safe locks:    %11lu\n",
 326            nr_softirq_read_safe);
 327    seq_printf(m, " softirq-read-unsafe locks:   %11lu\n",
 328            nr_softirq_read_unsafe);
 329    seq_printf(m, " irq-read-safe locks:      %11lu\n",
 330            nr_irq_read_safe);
 331    seq_printf(m, " irq-read-unsafe locks:     %11lu\n",
 332            nr_irq_read_unsafe);
 333
 334    seq_printf(m, " uncategorized locks:      %11lu\n",
 335            nr_uncategorized);
 336    seq_printf(m, " unused locks:         %11lu\n",
 337            nr_unused);
 338    seq_printf(m, " max locking depth:       %11u\n",
 339            max_lockdep_depth);
 340#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 341    seq_printf(m, " max bfs queue depth:      %11u\n",
 342            max_bfs_queue_depth);
 343#endif
 344    lockdep_stats_debug_show(m);
 345    seq_printf(m, " debug_locks:          %11u\n",
 346            debug_locks);
 347
 348    return 0;
 349}
 350
 351static int lockdep_stats_open(struct inode *inode, struct file *file)
 352{
 353    return single_open(file, lockdep_stats_show, NULL);
 354}
 355
 356static const struct file_operations proc_lockdep_stats_operations = {
 357    .open      = lockdep_stats_open,
 358    .read      = seq_read,
 359    .llseek     = seq_lseek,
 360    .release    = single_release,
 361};
 362
 363#ifdef CONFIG_LOCK_STAT
 364
 365struct lock_stat_data {
 366    struct lock_class *class;
 367    struct lock_class_stats stats;
 368};
 369
 370struct lock_stat_seq {
 371    struct lock_stat_data *iter_end;
 372    struct lock_stat_data stats[MAX_LOCKDEP_KEYS];
 373};
 374
 375/*
 376 * sort on absolute number of contentions
 377 */
 378static int lock_stat_cmp(const void *l, const void *r)
 379{
 380    const struct lock_stat_data *dl = l, *dr = r;
 381    unsigned long nl, nr;
 382
 383    nl = dl->stats.read_waittime.nr + dl->stats.write_waittime.nr;
 384    nr = dr->stats.read_waittime.nr + dr->stats.write_waittime.nr;
 385
 386    return nr - nl;
 387}
 388
 389static void seq_line(struct seq_file *m, char c, int offset, int length)
 390{
 391    int i;
 392
 393    for (i = 0; i < offset; i++)
 394        seq_puts(m, " ");
 395    for (i = 0; i < length; i++)
 396        seq_printf(m, "%c", c);
 397    seq_puts(m, "\n");
 398}
 399
 400static void snprint_time(char *buf, size_t bufsiz, s64 nr)
 401{
 402    s64 div;
 403    s32 rem;
 404
 405    nr += 5; /* for display rounding */
 406    div = div_s64_rem(nr, 1000, &rem);
 407    snprintf(buf, bufsiz, "%lld.%02d", (long long)div, (int)rem/10);
 408}
 409
 410static void seq_time(struct seq_file *m, s64 time)
 411{
 412    char num[15];
 413
 414    snprint_time(num, sizeof(num), time);
 415    seq_printf(m, " %14s", num);
 416}
 417
 418static void seq_lock_time(struct seq_file *m, struct lock_time *lt)
 419{
 420    seq_printf(m, "%14lu", lt->nr);
 421    seq_time(m, lt->min);
 422    seq_time(m, lt->max);
 423    seq_time(m, lt->total);
 424}
 425
 426static void seq_stats(struct seq_file *m, struct lock_stat_data *data)
 427{
 428    char name[39];
 429    struct lock_class *class;
 430    struct lock_class_stats *stats;
 431    int i, namelen;
 432
 433    class = data->class;
 434    stats = &data->stats;
 435
 436    namelen = 38;
 437    if (class->name_version > 1)
 438        namelen -= 2; /* XXX truncates versions > 9 */
 439    if (class->subclass)
 440        namelen -= 2;
 441
 442    if (!class->name) {
 443        char str[KSYM_NAME_LEN];
 444        const char *key_name;
 445
 446        key_name = __get_key_name(class->key, str);
 447        snprintf(name, namelen, "%s", key_name);
 448    } else {
 449        snprintf(name, namelen, "%s", class->name);
 450    }
 451    namelen = strlen(name);
 452    if (class->name_version > 1) {
 453        snprintf(name+namelen, 3, "#%d", class->name_version);
 454        namelen += 2;
 455    }
 456    if (class->subclass) {
 457        snprintf(name+namelen, 3, "/%d", class->subclass);
 458        namelen += 2;
 459    }
 460
 461    if (stats->write_holdtime.nr) {
 462        if (stats->read_holdtime.nr)
 463            seq_printf(m, "%38s-W:", name);
 464        else
 465            seq_printf(m, "%40s:", name);
 466
 467        seq_printf(m, "%14lu ", stats->bounces[bounce_contended_write]);
 468        seq_lock_time(m, &stats->write_waittime);
 469        seq_printf(m, " %14lu ", stats->bounces[bounce_acquired_write]);
 470        seq_lock_time(m, &stats->write_holdtime);
 471        seq_puts(m, "\n");
 472    }
 473
 474    if (stats->read_holdtime.nr) {
 475        seq_printf(m, "%38s-R:", name);
 476        seq_printf(m, "%14lu ", stats->bounces[bounce_contended_read]);
 477        seq_lock_time(m, &stats->read_waittime);
 478        seq_printf(m, " %14lu ", stats->bounces[bounce_acquired_read]);
 479        seq_lock_time(m, &stats->read_holdtime);
 480        seq_puts(m, "\n");
 481    }
 482
 483    if (stats->read_waittime.nr + stats->write_waittime.nr == 0)
 484        return;
 485
 486    if (stats->read_holdtime.nr)
 487        namelen += 2;
 488
 489    for (i = 0; i < LOCKSTAT_POINTS; i++) {
 490        char ip[32];
 491
 492        if (class->contention_point[i] == 0)
 493            break;
 494
 495        if (!i)
 496            seq_line(m, '-', 40-namelen, namelen);
 497
 498        snprintf(ip, sizeof(ip), "[<%p>]",
 499                (void *)class->contention_point[i]);
 500        seq_printf(m, "%40s %14lu %29s %pS\n",
 501              name, stats->contention_point[i],
 502              ip, (void *)class->contention_point[i]);
 503    }
 504    for (i = 0; i < LOCKSTAT_POINTS; i++) {
 505        char ip[32];
 506
 507        if (class->contending_point[i] == 0)
 508            break;
 509
 510        if (!i)
 511            seq_line(m, '-', 40-namelen, namelen);
 512
 513        snprintf(ip, sizeof(ip), "[<%p>]",
 514                (void *)class->contending_point[i]);
 515        seq_printf(m, "%40s %14lu %29s %pS\n",
 516              name, stats->contending_point[i],
 517              ip, (void *)class->contending_point[i]);
 518    }
 519    if (i) {
 520        seq_puts(m, "\n");
 521        seq_line(m, '.', 0, 40 + 1 + 10 * (14 + 1));
 522        seq_puts(m, "\n");
 523    }
 524}
 525
 526static void seq_header(struct seq_file *m)
 527{
 528    seq_printf(m, "lock_stat version 0.3\n");
 529
 530    if (unlikely(!debug_locks))
 531        seq_printf(m, "*WARNING* lock debugging disabled!! - possibly due to a lockdep warning\n");
 532
 533    seq_line(m, '-', 0, 40 + 1 + 10 * (14 + 1));
 534    seq_printf(m, "%40s %14s %14s %14s %14s %14s %14s %14s %14s "
 535            "%14s %14s\n",
 536            "class name",
 537            "con-bounces",
 538            "contentions",
 539            "waittime-min",
 540            "waittime-max",
 541            "waittime-total",
 542            "acq-bounces",
 543            "acquisitions",
 544            "holdtime-min",
 545            "holdtime-max",
 546            "holdtime-total");
 547    seq_line(m, '-', 0, 40 + 1 + 10 * (14 + 1));
 548    seq_printf(m, "\n");
 549}
 550
 551static void *ls_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
 552{
 553    struct lock_stat_seq *data = m->private;
 554    struct lock_stat_data *iter;
 555
 556    if (*pos == 0)
 557        return SEQ_START_TOKEN;
 558
 559    iter = data->stats + (*pos - 1);
 560    if (iter >= data->iter_end)
 561        iter = NULL;
 562
 563    return iter;
 564}
 565
 566static void *ls_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
 567{
 568    (*pos)++;
 569    return ls_start(m, pos);
 570}
 571
 572static void ls_stop(struct seq_file *m, void *v)
 573{
 574}
 575
 576static int ls_show(struct seq_file *m, void *v)
 577{
 578    if (v == SEQ_START_TOKEN)
 579        seq_header(m);
 580    else
 581        seq_stats(m, v);
 582
 583    return 0;
 584}
 585
 586static const struct seq_operations lockstat_ops = {
 587    .start = ls_start,
 588    .next  = ls_next,
 589    .stop  = ls_stop,
 590    .show  = ls_show,
 591};
 592
 593static int lock_stat_open(struct inode *inode, struct file *file)
 594{
 595    int res;
 596    struct lock_class *class;
 597    struct lock_stat_seq *data = vmalloc(sizeof(struct lock_stat_seq));
 598
 599    if (!data)
 600        return -ENOMEM;
 601
 602    res = seq_open(file, &lockstat_ops);
 603    if (!res) {
 604        struct lock_stat_data *iter = data->stats;
 605        struct seq_file *m = file->private_data;
 606
 607        list_for_each_entry(class, &all_lock_classes, lock_entry) {
 608            iter->class = class;
 609            iter->stats = lock_stats(class);
 610            iter++;
 611        }
 612        data->iter_end = iter;
 613
 614        sort(data->stats, data->iter_end - data->stats,
 615                sizeof(struct lock_stat_data),
 616                lock_stat_cmp, NULL);
 617
 618        m->private = data;
 619    } else
 620        vfree(data);
 621
 622    return res;
 623}
 624
 625static ssize_t lock_stat_write(struct file *file, const char __user *buf,
 626                size_t count, loff_t *ppos)
 627{
 628    struct lock_class *class;
 629    char c;
 630
 631    if (count) {
 632        if (get_user(c, buf))
 633            return -EFAULT;
 634
 635        if (c != '0')
 636            return count;
 637
 638        list_for_each_entry(class, &all_lock_classes, lock_entry)
 639            clear_lock_stats(class);
 640    }
 641    return count;
 642}
 643
 644static int lock_stat_release(struct inode *inode, struct file *file)
 645{
 646    struct seq_file *seq = file->private_data;
 647
 648    vfree(seq->private);
 649    return seq_release(inode, file);
 650}
 651
 652static const struct file_operations proc_lock_stat_operations = {
 653    .open      = lock_stat_open,
 654    .write     = lock_stat_write,
 655    .read      = seq_read,
 656    .llseek     = seq_lseek,
 657    .release    = lock_stat_release,
 658};
 659#endif /* CONFIG_LOCK_STAT */
 660
 661static int __init lockdep_proc_init(void)
 662{
 663    proc_create("lockdep", S_IRUSR, NULL, &proc_lockdep_operations);
 664#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 665    proc_create("lockdep_chains", S_IRUSR, NULL,
 666          &proc_lockdep_chains_operations);
 667#endif
 668    proc_create("lockdep_stats", S_IRUSR, NULL,
 669          &proc_lockdep_stats_operations);
 670
 671#ifdef CONFIG_LOCK_STAT
 672    proc_create("lock_stat", S_IRUSR | S_IWUSR, NULL,
 673          &proc_lock_stat_operations);
 674#endif
 675
 676    return 0;
 677}
 678
 679__initcall(lockdep_proc_init);
 680
 681