linux/drivers/media/pci/cobalt/cobalt-v4l2.c
<<
>>
Prefs
  1// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
  2/*
  3 * cobalt V4L2 API
  4 *
  5 * Derived from ivtv-ioctl.c and cx18-fileops.c
  6 *
  7 * Copyright 2012-2015 Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates.
  8 * All rights reserved.
  9 */
 10
 11#include <linux/dma-mapping.h>
 12#include <linux/delay.h>
 13#include <linux/math64.h>
 14#include <linux/pci.h>
 15#include <linux/v4l2-dv-timings.h>
 16
 17#include <media/v4l2-ctrls.h>
 18#include <media/v4l2-event.h>
 19#include <media/v4l2-dv-timings.h>
 20#include <media/i2c/adv7604.h>
 21#include <media/i2c/adv7842.h>
 22
 23#include "cobalt-alsa.h"
 24#include "cobalt-cpld.h"
 25#include "cobalt-driver.h"
 26#include "cobalt-v4l2.h"
 27#include "cobalt-irq.h"
 28#include "cobalt-omnitek.h"
 29
 30static const struct v4l2_dv_timings cea1080p60 = V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P60;
 31
 32/* vb2 DMA streaming ops */
 33
 34static int cobalt_queue_setup(struct vb2_queue *q,
 35            unsigned int *num_buffers, unsigned int *num_planes,
 36            unsigned int sizes[], struct device *alloc_devs[])
 37{
 38    struct cobalt_stream *s = q->drv_priv;
 39    unsigned size = s->stride * s->height;
 40
 41    if (*num_buffers < 3)
 42        *num_buffers = 3;
 43    if (*num_buffers > NR_BUFS)
 44        *num_buffers = NR_BUFS;
 45    if (*num_planes)
 46        return sizes[0] < size ? -EINVAL : 0;
 47    *num_planes = 1;
 48    sizes[0] = size;
 49    return 0;
 50}
 51
 52static int cobalt_buf_init(struct vb2_buffer *vb)
 53{
 54    struct cobalt_stream *s = vb->vb2_queue->drv_priv;
 55    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 56    const size_t max_pages_per_line =
 57        (COBALT_MAX_WIDTH * COBALT_MAX_BPP) / PAGE_SIZE + 2;
 58    const size_t bytes =
 59        COBALT_MAX_HEIGHT * max_pages_per_line * 0x20;
 60    const size_t audio_bytes = ((1920 * 4) / PAGE_SIZE + 1) * 0x20;
 61    struct sg_dma_desc_info *desc = &s->dma_desc_info[vb->index];
 62    struct sg_table *sg_desc = vb2_dma_sg_plane_desc(vb, 0);
 63    unsigned size;
 64    int ret;
 65
 66    size = s->stride * s->height;
 67    if (vb2_plane_size(vb, 0) < size) {
 68        cobalt_info("data will not fit into plane (%lu < %u)\n",
 69                    vb2_plane_size(vb, 0), size);
 70        return -EINVAL;
 71    }
 72
 73    if (desc->virt == NULL) {
 74        desc->dev = &cobalt->pci_dev->dev;
 75        descriptor_list_allocate(desc,
 76            s->is_audio ? audio_bytes : bytes);
 77        if (desc->virt == NULL)
 78            return -ENOMEM;
 79    }
 80    ret = descriptor_list_create(cobalt, sg_desc->sgl,
 81            !s->is_output, sg_desc->nents, size,
 82            s->width * s->bpp, s->stride, desc);
 83    if (ret)
 84        descriptor_list_free(desc);
 85    return ret;
 86}
 87
 88static void cobalt_buf_cleanup(struct vb2_buffer *vb)
 89{
 90    struct cobalt_stream *s = vb->vb2_queue->drv_priv;
 91    struct sg_dma_desc_info *desc = &s->dma_desc_info[vb->index];
 92
 93    descriptor_list_free(desc);
 94}
 95
 96static int cobalt_buf_prepare(struct vb2_buffer *vb)
 97{
 98    struct vb2_v4l2_buffer *vbuf = to_vb2_v4l2_buffer(vb);
 99    struct cobalt_stream *s = vb->vb2_queue->drv_priv;
 100
 101    vb2_set_plane_payload(vb, 0, s->stride * s->height);
 102    vbuf->field = V4L2_FIELD_NONE;
 103    return 0;
 104}
 105
 106static void chain_all_buffers(struct cobalt_stream *s)
 107{
 108    struct sg_dma_desc_info *desc[NR_BUFS];
 109    struct cobalt_buffer *cb;
 110    struct list_head *p;
 111    int i = 0;
 112
 113    list_for_each(p, &s->bufs) {
 114        cb = list_entry(p, struct cobalt_buffer, list);
 115        desc[i] = &s->dma_desc_info[cb->vb.vb2_buf.index];
 116        if (i > 0)
 117            descriptor_list_chain(desc[i-1], desc[i]);
 118        i++;
 119    }
 120}
 121
 122static void cobalt_buf_queue(struct vb2_buffer *vb)
 123{
 124    struct vb2_v4l2_buffer *vbuf = to_vb2_v4l2_buffer(vb);
 125    struct vb2_queue *q = vb->vb2_queue;
 126    struct cobalt_stream *s = q->drv_priv;
 127    struct cobalt_buffer *cb = to_cobalt_buffer(vbuf);
 128    struct sg_dma_desc_info *desc = &s->dma_desc_info[vb->index];
 129    unsigned long flags;
 130
 131    /* Prepare new buffer */
 132    descriptor_list_loopback(desc);
 133    descriptor_list_interrupt_disable(desc);
 134
 135    spin_lock_irqsave(&s->irqlock, flags);
 136    list_add_tail(&cb->list, &s->bufs);
 137    chain_all_buffers(s);
 138    spin_unlock_irqrestore(&s->irqlock, flags);
 139}
 140
 141static void cobalt_enable_output(struct cobalt_stream *s)
 142{
 143    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 144    struct v4l2_bt_timings *bt = &s->timings.bt;
 145    struct m00514_syncgen_flow_evcnt_regmap __iomem *vo =
 146        COBALT_TX_BASE(cobalt);
 147    unsigned fmt = s->pixfmt != V4L2_PIX_FMT_BGR32 ?
 148            M00514_CONTROL_BITMAP_FORMAT_16_BPP_MSK : 0;
 149    struct v4l2_subdev_format sd_fmt = {
 150        .which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE,
 151    };
 152    u64 clk = bt->pixelclock;
 153
 154    if (bt->flags & V4L2_DV_FL_REDUCED_FPS)
 155        clk = div_u64(clk * 1000ULL, 1001);
 156    if (!cobalt_cpld_set_freq(cobalt, clk)) {
 157        cobalt_err("pixelclock out of range\n");
 158        return;
 159    }
 160
 161    sd_fmt.format.colorspace = s->colorspace;
 162    sd_fmt.format.xfer_func = s->xfer_func;
 163    sd_fmt.format.ycbcr_enc = s->ycbcr_enc;
 164    sd_fmt.format.quantization = s->quantization;
 165    sd_fmt.format.width = bt->width;
 166    sd_fmt.format.height = bt->height;
 167
 168    /* Set up FDMA packer */
 169    switch (s->pixfmt) {
 170    case V4L2_PIX_FMT_YUYV:
 171        sd_fmt.format.code = MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16;
 172        break;
 173    case V4L2_PIX_FMT_BGR32:
 174        sd_fmt.format.code = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24;
 175        break;
 176    }
 177    v4l2_subdev_call(s->sd, pad, set_fmt, NULL, &sd_fmt);
 178
 179    iowrite32(0, &vo->control);
 180    /* 1080p60 */
 181    iowrite32(bt->hsync, &vo->sync_generator_h_sync_length);
 182    iowrite32(bt->hbackporch, &vo->sync_generator_h_backporch_length);
 183    iowrite32(bt->width, &vo->sync_generator_h_active_length);
 184    iowrite32(bt->hfrontporch, &vo->sync_generator_h_frontporch_length);
 185    iowrite32(bt->vsync, &vo->sync_generator_v_sync_length);
 186    iowrite32(bt->vbackporch, &vo->sync_generator_v_backporch_length);
 187    iowrite32(bt->height, &vo->sync_generator_v_active_length);
 188    iowrite32(bt->vfrontporch, &vo->sync_generator_v_frontporch_length);
 189    iowrite32(0x9900c1, &vo->error_color);
 190
 191    iowrite32(M00514_CONTROL_BITMAP_SYNC_GENERATOR_LOAD_PARAM_MSK | fmt,
 192         &vo->control);
 193    iowrite32(M00514_CONTROL_BITMAP_EVCNT_CLEAR_MSK | fmt, &vo->control);
 194    iowrite32(M00514_CONTROL_BITMAP_SYNC_GENERATOR_ENABLE_MSK |
 195         M00514_CONTROL_BITMAP_FLOW_CTRL_OUTPUT_ENABLE_MSK |
 196         fmt, &vo->control);
 197}
 198
 199static void cobalt_enable_input(struct cobalt_stream *s)
 200{
 201    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 202    int ch = (int)s->video_channel;
 203    struct m00235_fdma_packer_regmap __iomem *packer;
 204    struct v4l2_subdev_format sd_fmt_yuyv = {
 205        .pad = s->pad_source,
 206        .which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE,
 207        .format.code = MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16,
 208    };
 209    struct v4l2_subdev_format sd_fmt_rgb = {
 210        .pad = s->pad_source,
 211        .which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE,
 212        .format.code = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24,
 213    };
 214
 215    cobalt_dbg(1, "video_channel %d (%s, %s)\n",
 216          s->video_channel,
 217          s->input == 0 ? "hdmi" : "generator",
 218          "YUYV");
 219
 220    packer = COBALT_CVI_PACKER(cobalt, ch);
 221
 222    /* Set up FDMA packer */
 223    switch (s->pixfmt) {
 224    case V4L2_PIX_FMT_YUYV:
 225        iowrite32(M00235_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MSK |
 226             (1 << M00235_CONTROL_BITMAP_PACK_FORMAT_OFST),
 227             &packer->control);
 228        v4l2_subdev_call(s->sd, pad, set_fmt, NULL,
 229                 &sd_fmt_yuyv);
 230        break;
 231    case V4L2_PIX_FMT_RGB24:
 232        iowrite32(M00235_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MSK |
 233             (2 << M00235_CONTROL_BITMAP_PACK_FORMAT_OFST),
 234             &packer->control);
 235        v4l2_subdev_call(s->sd, pad, set_fmt, NULL,
 236                 &sd_fmt_rgb);
 237        break;
 238    case V4L2_PIX_FMT_BGR32:
 239        iowrite32(M00235_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MSK |
 240             M00235_CONTROL_BITMAP_ENDIAN_FORMAT_MSK |
 241             (3 << M00235_CONTROL_BITMAP_PACK_FORMAT_OFST),
 242             &packer->control);
 243        v4l2_subdev_call(s->sd, pad, set_fmt, NULL,
 244                 &sd_fmt_rgb);
 245        break;
 246    }
 247}
 248
 249static void cobalt_dma_start_streaming(struct cobalt_stream *s)
 250{
 251    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 252    int rx = s->video_channel;
 253    struct m00460_evcnt_regmap __iomem *evcnt =
 254        COBALT_CVI_EVCNT(cobalt, rx);
 255    struct cobalt_buffer *cb;
 256    unsigned long flags;
 257
 258    spin_lock_irqsave(&s->irqlock, flags);
 259    if (!s->is_output) {
 260        iowrite32(M00460_CONTROL_BITMAP_CLEAR_MSK, &evcnt->control);
 261        iowrite32(M00460_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MSK, &evcnt->control);
 262    } else {
 263        struct m00514_syncgen_flow_evcnt_regmap __iomem *vo =
 264            COBALT_TX_BASE(cobalt);
 265        u32 ctrl = ioread32(&vo->control);
 266
 267        ctrl &= ~(M00514_CONTROL_BITMAP_EVCNT_ENABLE_MSK |
 268             M00514_CONTROL_BITMAP_EVCNT_CLEAR_MSK);
 269        iowrite32(ctrl | M00514_CONTROL_BITMAP_EVCNT_CLEAR_MSK,
 270             &vo->control);
 271        iowrite32(ctrl | M00514_CONTROL_BITMAP_EVCNT_ENABLE_MSK,
 272             &vo->control);
 273    }
 274    cb = list_first_entry(&s->bufs, struct cobalt_buffer, list);
 275    omni_sg_dma_start(s, &s->dma_desc_info[cb->vb.vb2_buf.index]);
 276    spin_unlock_irqrestore(&s->irqlock, flags);
 277}
 278
 279static int cobalt_start_streaming(struct vb2_queue *q, unsigned int count)
 280{
 281    struct cobalt_stream *s = q->drv_priv;
 282    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 283    struct m00233_video_measure_regmap __iomem *vmr;
 284    struct m00473_freewheel_regmap __iomem *fw;
 285    struct m00479_clk_loss_detector_regmap __iomem *clkloss;
 286    int rx = s->video_channel;
 287    struct m00389_cvi_regmap __iomem *cvi = COBALT_CVI(cobalt, rx);
 288    struct m00460_evcnt_regmap __iomem *evcnt = COBALT_CVI_EVCNT(cobalt, rx);
 289    struct v4l2_bt_timings *bt = &s->timings.bt;
 290    u64 tot_size;
 291    u32 clk_freq;
 292
 293    if (s->is_audio)
 294        goto done;
 295    if (s->is_output) {
 296        s->unstable_frame = false;
 297        cobalt_enable_output(s);
 298        goto done;
 299    }
 300
 301    cobalt_enable_input(s);
 302
 303    fw = COBALT_CVI_FREEWHEEL(cobalt, rx);
 304    vmr = COBALT_CVI_VMR(cobalt, rx);
 305    clkloss = COBALT_CVI_CLK_LOSS(cobalt, rx);
 306
 307    iowrite32(M00460_CONTROL_BITMAP_CLEAR_MSK, &evcnt->control);
 308    iowrite32(M00460_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MSK, &evcnt->control);
 309    iowrite32(bt->width, &cvi->frame_width);
 310    iowrite32(bt->height, &cvi->frame_height);
 311    tot_size = V4L2_DV_BT_FRAME_WIDTH(bt) * V4L2_DV_BT_FRAME_HEIGHT(bt);
 312    iowrite32(div_u64((u64)V4L2_DV_BT_FRAME_WIDTH(bt) * COBALT_CLK * 4,
 313             bt->pixelclock), &vmr->hsync_timeout_val);
 314    iowrite32(M00233_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MEASURE_MSK, &vmr->control);
 315    clk_freq = ioread32(&fw->clk_freq);
 316    iowrite32(clk_freq / 1000000, &clkloss->ref_clk_cnt_val);
 317    /* The lower bound for the clock frequency is 0.5% lower as is
 318     * allowed by the spec */
 319    iowrite32(div_u64(bt->pixelclock * 995, 1000000000),
 320         &clkloss->test_clk_cnt_val);
 321    /* will be enabled after the first frame has been received */
 322    iowrite32(bt->width * bt->height, &fw->active_length);
 323    iowrite32(div_u64((u64)clk_freq * tot_size, bt->pixelclock),
 324         &fw->total_length);
 325    iowrite32(M00233_IRQ_TRIGGERS_BITMAP_VACTIVE_AREA_MSK |
 326         M00233_IRQ_TRIGGERS_BITMAP_HACTIVE_AREA_MSK,
 327         &vmr->irq_triggers);
 328    iowrite32(0, &cvi->control);
 329    iowrite32(M00233_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MEASURE_MSK, &vmr->control);
 330
 331    iowrite32(0xff, &fw->output_color);
 332    iowrite32(M00479_CTRL_BITMAP_ENABLE_MSK, &clkloss->ctrl);
 333    iowrite32(M00473_CTRL_BITMAP_ENABLE_MSK |
 334         M00473_CTRL_BITMAP_FORCE_FREEWHEEL_MODE_MSK, &fw->ctrl);
 335    s->unstable_frame = true;
 336    s->enable_freewheel = false;
 337    s->enable_cvi = false;
 338    s->skip_first_frames = 0;
 339
 340done:
 341    s->sequence = 0;
 342    cobalt_dma_start_streaming(s);
 343    return 0;
 344}
 345
 346static void cobalt_dma_stop_streaming(struct cobalt_stream *s)
 347{
 348    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 349    struct sg_dma_desc_info *desc;
 350    struct cobalt_buffer *cb;
 351    struct list_head *p;
 352    unsigned long flags;
 353    int timeout_msec = 100;
 354    int rx = s->video_channel;
 355    struct m00460_evcnt_regmap __iomem *evcnt =
 356        COBALT_CVI_EVCNT(cobalt, rx);
 357
 358    if (!s->is_output) {
 359        iowrite32(0, &evcnt->control);
 360    } else if (!s->is_audio) {
 361        struct m00514_syncgen_flow_evcnt_regmap __iomem *vo =
 362            COBALT_TX_BASE(cobalt);
 363
 364        iowrite32(M00514_CONTROL_BITMAP_EVCNT_CLEAR_MSK, &vo->control);
 365        iowrite32(0, &vo->control);
 366    }
 367
 368    /* Try to stop the DMA engine gracefully */
 369    spin_lock_irqsave(&s->irqlock, flags);
 370    list_for_each(p, &s->bufs) {
 371        cb = list_entry(p, struct cobalt_buffer, list);
 372        desc = &s->dma_desc_info[cb->vb.vb2_buf.index];
 373        /* Stop DMA after this descriptor chain */
 374        descriptor_list_end_of_chain(desc);
 375    }
 376    spin_unlock_irqrestore(&s->irqlock, flags);
 377
 378    /* Wait 100 millisecond for DMA to finish, abort on timeout. */
 379    if (!wait_event_timeout(s->q.done_wq, is_dma_done(s),
 380                msecs_to_jiffies(timeout_msec))) {
 381        omni_sg_dma_abort_channel(s);
 382        pr_warn("aborted\n");
 383    }
 384    cobalt_write_bar0(cobalt, DMA_INTERRUPT_STATUS_REG,
 385            1 << s->dma_channel);
 386}
 387
 388static void cobalt_stop_streaming(struct vb2_queue *q)
 389{
 390    struct cobalt_stream *s = q->drv_priv;
 391    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 392    int rx = s->video_channel;
 393    struct m00233_video_measure_regmap __iomem *vmr;
 394    struct m00473_freewheel_regmap __iomem *fw;
 395    struct m00479_clk_loss_detector_regmap __iomem *clkloss;
 396    struct cobalt_buffer *cb;
 397    struct list_head *p, *safe;
 398    unsigned long flags;
 399
 400    cobalt_dma_stop_streaming(s);
 401
 402    /* Return all buffers to user space */
 403    spin_lock_irqsave(&s->irqlock, flags);
 404    list_for_each_safe(p, safe, &s->bufs) {
 405        cb = list_entry(p, struct cobalt_buffer, list);
 406        list_del(&cb->list);
 407        vb2_buffer_done(&cb->vb.vb2_buf, VB2_BUF_STATE_ERROR);
 408    }
 409    spin_unlock_irqrestore(&s->irqlock, flags);
 410
 411    if (s->is_audio || s->is_output)
 412        return;
 413
 414    fw = COBALT_CVI_FREEWHEEL(cobalt, rx);
 415    vmr = COBALT_CVI_VMR(cobalt, rx);
 416    clkloss = COBALT_CVI_CLK_LOSS(cobalt, rx);
 417    iowrite32(0, &vmr->control);
 418    iowrite32(M00233_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MEASURE_MSK, &vmr->control);
 419    iowrite32(0, &fw->ctrl);
 420    iowrite32(0, &clkloss->ctrl);
 421}
 422
 423static const struct vb2_ops cobalt_qops = {
 424    .queue_setup = cobalt_queue_setup,
 425    .buf_init = cobalt_buf_init,
 426    .buf_cleanup = cobalt_buf_cleanup,
 427    .buf_prepare = cobalt_buf_prepare,
 428    .buf_queue = cobalt_buf_queue,
 429    .start_streaming = cobalt_start_streaming,
 430    .stop_streaming = cobalt_stop_streaming,
 431    .wait_prepare = vb2_ops_wait_prepare,
 432    .wait_finish = vb2_ops_wait_finish,
 433};
 434
 435/* V4L2 ioctls */
 436
 437#ifdef CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG
 438static int cobalt_cobaltc(struct cobalt *cobalt, unsigned int cmd, void *arg)
 439{
 440    struct v4l2_dbg_register *regs = arg;
 441    void __iomem *adrs = cobalt->bar1 + regs->reg;
 442
 443    cobalt_info("cobalt_cobaltc: adrs = %p\n", adrs);
 444
 445    if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
 446        return -EPERM;
 447
 448    regs->size = 4;
 449    if (cmd == VIDIOC_DBG_S_REGISTER)
 450        iowrite32(regs->val, adrs);
 451    else
 452        regs->val = ioread32(adrs);
 453    return 0;
 454}
 455
 456static int cobalt_g_register(struct file *file, void *priv_fh,
 457        struct v4l2_dbg_register *reg)
 458{
 459    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 460    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 461
 462    return cobalt_cobaltc(cobalt, VIDIOC_DBG_G_REGISTER, reg);
 463}
 464
 465static int cobalt_s_register(struct file *file, void *priv_fh,
 466        const struct v4l2_dbg_register *reg)
 467{
 468    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 469    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 470
 471    return cobalt_cobaltc(cobalt, VIDIOC_DBG_S_REGISTER,
 472            (struct v4l2_dbg_register *)reg);
 473}
 474#endif
 475
 476static int cobalt_querycap(struct file *file, void *priv_fh,
 477                struct v4l2_capability *vcap)
 478{
 479    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 480    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 481
 482    strscpy(vcap->driver, "cobalt", sizeof(vcap->driver));
 483    strscpy(vcap->card, "cobalt", sizeof(vcap->card));
 484    snprintf(vcap->bus_info, sizeof(vcap->bus_info),
 485         "PCIe:%s", pci_name(cobalt->pci_dev));
 486    vcap->capabilities = V4L2_CAP_STREAMING | V4L2_CAP_READWRITE |
 487        V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE | V4L2_CAP_DEVICE_CAPS;
 488    if (cobalt->have_hsma_tx)
 489        vcap->capabilities |= V4L2_CAP_VIDEO_OUTPUT;
 490    return 0;
 491}
 492
 493static void cobalt_video_input_status_show(struct cobalt_stream *s)
 494{
 495    struct m00389_cvi_regmap __iomem *cvi;
 496    struct m00233_video_measure_regmap __iomem *vmr;
 497    struct m00473_freewheel_regmap __iomem *fw;
 498    struct m00479_clk_loss_detector_regmap __iomem *clkloss;
 499    struct m00235_fdma_packer_regmap __iomem *packer;
 500    int rx = s->video_channel;
 501    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 502    u32 cvi_ctrl, cvi_stat;
 503    u32 vmr_ctrl, vmr_stat;
 504
 505    cvi = COBALT_CVI(cobalt, rx);
 506    vmr = COBALT_CVI_VMR(cobalt, rx);
 507    fw = COBALT_CVI_FREEWHEEL(cobalt, rx);
 508    clkloss = COBALT_CVI_CLK_LOSS(cobalt, rx);
 509    packer = COBALT_CVI_PACKER(cobalt, rx);
 510    cvi_ctrl = ioread32(&cvi->control);
 511    cvi_stat = ioread32(&cvi->status);
 512    vmr_ctrl = ioread32(&vmr->control);
 513    vmr_stat = ioread32(&vmr->status);
 514    cobalt_info("rx%d: cvi resolution: %dx%d\n", rx,
 515          ioread32(&cvi->frame_width), ioread32(&cvi->frame_height));
 516    cobalt_info("rx%d: cvi control: %s%s%s\n", rx,
 517        (cvi_ctrl & M00389_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MSK) ?
 518            "enable " : "disable ",
 519        (cvi_ctrl & M00389_CONTROL_BITMAP_HSYNC_POLARITY_LOW_MSK) ?
 520            "HSync- " : "HSync+ ",
 521        (cvi_ctrl & M00389_CONTROL_BITMAP_VSYNC_POLARITY_LOW_MSK) ?
 522            "VSync- " : "VSync+ ");
 523    cobalt_info("rx%d: cvi status: %s%s\n", rx,
 524        (cvi_stat & M00389_STATUS_BITMAP_LOCK_MSK) ?
 525            "lock " : "no-lock ",
 526        (cvi_stat & M00389_STATUS_BITMAP_ERROR_MSK) ?
 527            "error " : "no-error ");
 528
 529    cobalt_info("rx%d: Measurements: %s%s%s%s%s%s%s\n", rx,
 530        (vmr_ctrl & M00233_CONTROL_BITMAP_HSYNC_POLARITY_LOW_MSK) ?
 531            "HSync- " : "HSync+ ",
 532        (vmr_ctrl & M00233_CONTROL_BITMAP_VSYNC_POLARITY_LOW_MSK) ?
 533            "VSync- " : "VSync+ ",
 534        (vmr_ctrl & M00233_CONTROL_BITMAP_ENABLE_MEASURE_MSK) ?
 535            "enabled " : "disabled ",
 536        (vmr_ctrl & M00233_CONTROL_BITMAP_ENABLE_INTERRUPT_MSK) ?
 537            "irq-enabled " : "irq-disabled ",
 538        (vmr_ctrl & M00233_CONTROL_BITMAP_UPDATE_ON_HSYNC_MSK) ?
 539            "update-on-hsync " : "",
 540        (vmr_stat & M00233_STATUS_BITMAP_HSYNC_TIMEOUT_MSK) ?
 541            "hsync-timeout " : "",
 542        (vmr_stat & M00233_STATUS_BITMAP_INIT_DONE_MSK) ?
 543            "init-done" : "");
 544    cobalt_info("rx%d: irq_status: 0x%02x irq_triggers: 0x%02x\n", rx,
 545            ioread32(&vmr->irq_status) & 0xff,
 546            ioread32(&vmr->irq_triggers) & 0xff);
 547    cobalt_info("rx%d: vsync: %d\n", rx, ioread32(&vmr->vsync_time));
 548    cobalt_info("rx%d: vbp: %d\n", rx, ioread32(&vmr->vback_porch));
 549    cobalt_info("rx%d: vact: %d\n", rx, ioread32(&vmr->vactive_area));
 550    cobalt_info("rx%d: vfb: %d\n", rx, ioread32(&vmr->vfront_porch));
 551    cobalt_info("rx%d: hsync: %d\n", rx, ioread32(&vmr->hsync_time));
 552    cobalt_info("rx%d: hbp: %d\n", rx, ioread32(&vmr->hback_porch));
 553    cobalt_info("rx%d: hact: %d\n", rx, ioread32(&vmr->hactive_area));
 554    cobalt_info("rx%d: hfb: %d\n", rx, ioread32(&vmr->hfront_porch));
 555    cobalt_info("rx%d: Freewheeling: %s%s%s\n", rx,
 556        (ioread32(&fw->ctrl) & M00473_CTRL_BITMAP_ENABLE_MSK) ?
 557            "enabled " : "disabled ",
 558        (ioread32(&fw->ctrl) & M00473_CTRL_BITMAP_FORCE_FREEWHEEL_MODE_MSK) ?
 559            "forced " : "",
 560        (ioread32(&fw->status) & M00473_STATUS_BITMAP_FREEWHEEL_MODE_MSK) ?
 561            "freewheeling " : "video-passthrough ");
 562    iowrite32(0xff, &vmr->irq_status);
 563    cobalt_info("rx%d: Clock Loss Detection: %s%s\n", rx,
 564        (ioread32(&clkloss->ctrl) & M00479_CTRL_BITMAP_ENABLE_MSK) ?
 565            "enabled " : "disabled ",
 566        (ioread32(&clkloss->status) & M00479_STATUS_BITMAP_CLOCK_MISSING_MSK) ?
 567            "clock-missing " : "found-clock ");
 568    cobalt_info("rx%d: Packer: %x\n", rx, ioread32(&packer->control));
 569}
 570
 571static int cobalt_log_status(struct file *file, void *priv_fh)
 572{
 573    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 574    struct cobalt *cobalt = s->cobalt;
 575    struct m00514_syncgen_flow_evcnt_regmap __iomem *vo =
 576        COBALT_TX_BASE(cobalt);
 577    u8 stat;
 578
 579    cobalt_info("%s", cobalt->hdl_info);
 580    cobalt_info("sysctrl: %08x, sysstat: %08x\n",
 581            cobalt_g_sysctrl(cobalt),
 582            cobalt_g_sysstat(cobalt));
 583    cobalt_info("dma channel: %d, video channel: %d\n",
 584            s->dma_channel, s->video_channel);
 585    cobalt_pcie_status_show(cobalt);
 586    cobalt_cpld_status(cobalt);
 587    cobalt_irq_log_status(cobalt);
 588    v4l2_subdev_call(s->sd, core, log_status);
 589    if (!s->is_output) {
 590        cobalt_video_input_status_show(s);
 591        return 0;
 592    }
 593
 594    stat = ioread32(&vo->rd_status);
 595
 596    cobalt_info("tx: status: %s%s\n",
 597        (stat & M00514_RD_STATUS_BITMAP_FLOW_CTRL_NO_DATA_ERROR_MSK) ?
 598            "no_data " : "",
 599        (stat & M00514_RD_STATUS_BITMAP_READY_BUFFER_FULL_MSK) ?
 600            "ready_buffer_full " : "");
 601    cobalt_info("tx: evcnt: %d\n", ioread32(&vo->rd_evcnt_count));
 602    return 0;
 603}
 604
 605static int cobalt_enum_dv_timings(struct file *file, void *priv_fh,
 606                  struct v4l2_enum_dv_timings *timings)
 607{
 608    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 609
 610    if (s->input == 1) {
 611        if (timings->index)
 612            return -EINVAL;
 613        memset(timings->reserved, 0, sizeof(timings->reserved));
 614        timings->timings = cea1080p60;
 615        return 0;
 616    }
 617    timings->pad = 0;
 618    return v4l2_subdev_call(s->sd,
 619            pad, enum_dv_timings, timings);
 620}
 621
 622static int cobalt_s_dv_timings(struct file *file, void *priv_fh,
 623                  struct v4l2_dv_timings *timings)
 624{
 625    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 626    int err;
 627
 628    if (s->input == 1) {
 629        *timings = cea1080p60;
 630        return 0;
 631    }
 632
 633    if (v4l2_match_dv_timings(timings, &s->timings, 0, true))
 634        return 0;
 635
 636    if (vb2_is_busy(&s->q))
 637        return -EBUSY;
 638
 639    err = v4l2_subdev_call(s->sd,
 640            video, s_dv_timings, timings);
 641    if (!err) {
 642        s->timings = *timings;
 643        s->width = timings->bt.width;
 644        s->height = timings->bt.height;
 645        s->stride = timings->bt.width * s->bpp;
 646    }
 647    return err;
 648}
 649
 650static int cobalt_g_dv_timings(struct file *file, void *priv_fh,
 651                  struct v4l2_dv_timings *timings)
 652{
 653    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 654
 655    if (s->input == 1) {
 656        *timings = cea1080p60;
 657        return 0;
 658    }
 659    return v4l2_subdev_call(s->sd,
 660            video, g_dv_timings, timings);
 661}
 662
 663static int cobalt_query_dv_timings(struct file *file, void *priv_fh,
 664                  struct v4l2_dv_timings *timings)
 665{
 666    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 667
 668    if (s->input == 1) {
 669        *timings = cea1080p60;
 670        return 0;
 671    }
 672    return v4l2_subdev_call(s->sd,
 673            video, query_dv_timings, timings);
 674}
 675
 676static int cobalt_dv_timings_cap(struct file *file, void *priv_fh,
 677                  struct v4l2_dv_timings_cap *cap)
 678{
 679    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 680
 681    cap->pad = 0;
 682    return v4l2_subdev_call(s->sd,
 683            pad, dv_timings_cap, cap);
 684}
 685
 686static int cobalt_enum_fmt_vid_cap(struct file *file, void *priv_fh,
 687        struct v4l2_fmtdesc *f)
 688{
 689    switch (f->index) {
 690    case 0:
 691        f->pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
 692        break;
 693    case 1:
 694        f->pixelformat = V4L2_PIX_FMT_RGB24;
 695        break;
 696    case 2:
 697        f->pixelformat = V4L2_PIX_FMT_BGR32;
 698        break;
 699    default:
 700        return -EINVAL;
 701    }
 702
 703    return 0;
 704}
 705
 706static int cobalt_g_fmt_vid_cap(struct file *file, void *priv_fh,
 707        struct v4l2_format *f)
 708{
 709    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 710    struct v4l2_pix_format *pix = &f->fmt.pix;
 711    struct v4l2_subdev_format sd_fmt;
 712
 713    pix->width = s->width;
 714    pix->height = s->height;
 715    pix->bytesperline = s->stride;
 716    pix->field = V4L2_FIELD_NONE;
 717
 718    if (s->input == 1) {
 719        pix->colorspace = V4L2_COLORSPACE_SRGB;
 720    } else {
 721        sd_fmt.pad = s->pad_source;
 722        sd_fmt.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE;
 723        v4l2_subdev_call(s->sd, pad, get_fmt, NULL, &sd_fmt);
 724        v4l2_fill_pix_format(pix, &sd_fmt.format);
 725    }
 726
 727    pix->pixelformat = s->pixfmt;
 728    pix->sizeimage = pix->bytesperline * pix->height;
 729
 730    return 0;
 731}
 732
 733static int cobalt_try_fmt_vid_cap(struct file *file, void *priv_fh,
 734        struct v4l2_format *f)
 735{
 736    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 737    struct v4l2_pix_format *pix = &f->fmt.pix;
 738    struct v4l2_subdev_format sd_fmt;
 739
 740    /* Check for min (QCIF) and max (Full HD) size */
 741    if ((pix->width < 176) || (pix->height < 144)) {
 742        pix->width = 176;
 743        pix->height = 144;
 744    }
 745
 746    if ((pix->width > 1920) || (pix->height > 1080)) {
 747        pix->width = 1920;
 748        pix->height = 1080;
 749    }
 750
 751    /* Make width multiple of 4 */
 752    pix->width &= ~0x3;
 753
 754    /* Make height multiple of 2 */
 755    pix->height &= ~0x1;
 756
 757    if (s->input == 1) {
 758        /* Generator => fixed format only */
 759        pix->width = 1920;
 760        pix->height = 1080;
 761        pix->colorspace = V4L2_COLORSPACE_SRGB;
 762    } else {
 763        sd_fmt.pad = s->pad_source;
 764        sd_fmt.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE;
 765        v4l2_subdev_call(s->sd, pad, get_fmt, NULL, &sd_fmt);
 766        v4l2_fill_pix_format(pix, &sd_fmt.format);
 767    }
 768
 769    switch (pix->pixelformat) {
 770    case V4L2_PIX_FMT_YUYV:
 771    default:
 772        pix->bytesperline = max(pix->bytesperline & ~0x3,
 773                pix->width * COBALT_BYTES_PER_PIXEL_YUYV);
 774        pix->pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
 775        break;
 776    case V4L2_PIX_FMT_RGB24:
 777        pix->bytesperline = max(pix->bytesperline & ~0x3,
 778                pix->width * COBALT_BYTES_PER_PIXEL_RGB24);
 779        break;
 780    case V4L2_PIX_FMT_BGR32:
 781        pix->bytesperline = max(pix->bytesperline & ~0x3,
 782                pix->width * COBALT_BYTES_PER_PIXEL_RGB32);
 783        break;
 784    }
 785
 786    pix->sizeimage = pix->bytesperline * pix->height;
 787    pix->field = V4L2_FIELD_NONE;
 788
 789    return 0;
 790}
 791
 792static int cobalt_s_fmt_vid_cap(struct file *file, void *priv_fh,
 793        struct v4l2_format *f)
 794{
 795    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 796    struct v4l2_pix_format *pix = &f->fmt.pix;
 797
 798    if (vb2_is_busy(&s->q))
 799        return -EBUSY;
 800
 801    if (cobalt_try_fmt_vid_cap(file, priv_fh, f))
 802        return -EINVAL;
 803
 804    s->width = pix->width;
 805    s->height = pix->height;
 806    s->stride = pix->bytesperline;
 807    switch (pix->pixelformat) {
 808    case V4L2_PIX_FMT_YUYV:
 809        s->bpp = COBALT_BYTES_PER_PIXEL_YUYV;
 810        break;
 811    case V4L2_PIX_FMT_RGB24:
 812        s->bpp = COBALT_BYTES_PER_PIXEL_RGB24;
 813        break;
 814    case V4L2_PIX_FMT_BGR32:
 815        s->bpp = COBALT_BYTES_PER_PIXEL_RGB32;
 816        break;
 817    default:
 818        return -EINVAL;
 819    }
 820    s->pixfmt = pix->pixelformat;
 821    cobalt_enable_input(s);
 822
 823    return 0;
 824}
 825
 826static int cobalt_try_fmt_vid_out(struct file *file, void *priv_fh,
 827        struct v4l2_format *f)
 828{
 829    struct v4l2_pix_format *pix = &f->fmt.pix;
 830
 831    /* Check for min (QCIF) and max (Full HD) size */
 832    if ((pix->width < 176) || (pix->height < 144)) {
 833        pix->width = 176;
 834        pix->height = 144;
 835    }
 836
 837    if ((pix->width > 1920) || (pix->height > 1080)) {
 838        pix->width = 1920;
 839        pix->height = 1080;
 840    }
 841
 842    /* Make width multiple of 4 */
 843    pix->width &= ~0x3;
 844
 845    /* Make height multiple of 2 */
 846    pix->height &= ~0x1;
 847
 848    switch (pix->pixelformat) {
 849    case V4L2_PIX_FMT_YUYV:
 850    default:
 851        pix->bytesperline = max(pix->bytesperline & ~0x3,
 852                pix->width * COBALT_BYTES_PER_PIXEL_YUYV);
 853        pix->pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
 854        break;
 855    case V4L2_PIX_FMT_BGR32:
 856        pix->bytesperline = max(pix->bytesperline & ~0x3,
 857                pix->width * COBALT_BYTES_PER_PIXEL_RGB32);
 858        break;
 859    }
 860
 861    pix->sizeimage = pix->bytesperline * pix->height;
 862    pix->field = V4L2_FIELD_NONE;
 863
 864    return 0;
 865}
 866
 867static int cobalt_g_fmt_vid_out(struct file *file, void *priv_fh,
 868        struct v4l2_format *f)
 869{
 870    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 871    struct v4l2_pix_format *pix = &f->fmt.pix;
 872
 873    pix->width = s->width;
 874    pix->height = s->height;
 875    pix->bytesperline = s->stride;
 876    pix->field = V4L2_FIELD_NONE;
 877    pix->pixelformat = s->pixfmt;
 878    pix->colorspace = s->colorspace;
 879    pix->xfer_func = s->xfer_func;
 880    pix->ycbcr_enc = s->ycbcr_enc;
 881    pix->quantization = s->quantization;
 882    pix->sizeimage = pix->bytesperline * pix->height;
 883
 884    return 0;
 885}
 886
 887static int cobalt_enum_fmt_vid_out(struct file *file, void *priv_fh,
 888        struct v4l2_fmtdesc *f)
 889{
 890    switch (f->index) {
 891    case 0:
 892        f->pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
 893        break;
 894    case 1:
 895        f->pixelformat = V4L2_PIX_FMT_BGR32;
 896        break;
 897    default:
 898        return -EINVAL;
 899    }
 900
 901    return 0;
 902}
 903
 904static int cobalt_s_fmt_vid_out(struct file *file, void *priv_fh,
 905        struct v4l2_format *f)
 906{
 907    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 908    struct v4l2_pix_format *pix = &f->fmt.pix;
 909    struct v4l2_subdev_format sd_fmt = { 0 };
 910    u32 code;
 911
 912    if (cobalt_try_fmt_vid_out(file, priv_fh, f))
 913        return -EINVAL;
 914
 915    if (vb2_is_busy(&s->q) && (pix->pixelformat != s->pixfmt ||
 916      pix->width != s->width || pix->height != s->height ||
 917      pix->bytesperline != s->stride))
 918        return -EBUSY;
 919
 920    switch (pix->pixelformat) {
 921    case V4L2_PIX_FMT_YUYV:
 922        s->bpp = COBALT_BYTES_PER_PIXEL_YUYV;
 923        code = MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16;
 924        break;
 925    case V4L2_PIX_FMT_BGR32:
 926        s->bpp = COBALT_BYTES_PER_PIXEL_RGB32;
 927        code = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24;
 928        break;
 929    default:
 930        return -EINVAL;
 931    }
 932    s->width = pix->width;
 933    s->height = pix->height;
 934    s->stride = pix->bytesperline;
 935    s->pixfmt = pix->pixelformat;
 936    s->colorspace = pix->colorspace;
 937    s->xfer_func = pix->xfer_func;
 938    s->ycbcr_enc = pix->ycbcr_enc;
 939    s->quantization = pix->quantization;
 940    sd_fmt.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE;
 941    v4l2_fill_mbus_format(&sd_fmt.format, pix, code);
 942    v4l2_subdev_call(s->sd, pad, set_fmt, NULL, &sd_fmt);
 943    return 0;
 944}
 945
 946static int cobalt_enum_input(struct file *file, void *priv_fh,
 947                 struct v4l2_input *inp)
 948{
 949    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 950
 951    if (inp->index > 1)
 952        return -EINVAL;
 953    if (inp->index == 0)
 954        snprintf(inp->name, sizeof(inp->name),
 955                "HDMI-%d", s->video_channel);
 956    else
 957        snprintf(inp->name, sizeof(inp->name),
 958                "Generator-%d", s->video_channel);
 959    inp->type = V4L2_INPUT_TYPE_CAMERA;
 960    inp->capabilities = V4L2_IN_CAP_DV_TIMINGS;
 961    if (inp->index == 1)
 962        return 0;
 963    return v4l2_subdev_call(s->sd,
 964            video, g_input_status, &inp->status);
 965}
 966
 967static int cobalt_g_input(struct file *file, void *priv_fh, unsigned int *i)
 968{
 969    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 970
 971    *i = s->input;
 972    return 0;
 973}
 974
 975static int cobalt_s_input(struct file *file, void *priv_fh, unsigned int i)
 976{
 977    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
 978
 979    if (i >= 2)
 980        return -EINVAL;
 981    if (vb2_is_busy(&s->q))
 982        return -EBUSY;
 983    s->input = i;
 984
 985    cobalt_enable_input(s);
 986
 987    if (s->input == 1) /* Test Pattern Generator */
 988        return 0;
 989
 990    return v4l2_subdev_call(s->sd, video, s_routing,
 991            ADV76XX_PAD_HDMI_PORT_A, 0, 0);
 992}
 993
 994static int cobalt_enum_output(struct file *file, void *priv_fh,
 995                 struct v4l2_output *out)
 996{
 997    if (out->index)
 998        return -EINVAL;
 999    snprintf(out->name, sizeof(out->name), "HDMI-%d", out->index);
1000    out->type = V4L2_OUTPUT_TYPE_ANALOG;
1001    out->capabilities = V4L2_OUT_CAP_DV_TIMINGS;
1002    return 0;
1003}
1004
1005static int cobalt_g_output(struct file *file, void *priv_fh, unsigned int *i)
1006{
1007    *i = 0;
1008    return 0;
1009}
1010
1011static int cobalt_s_output(struct file *file, void *priv_fh, unsigned int i)
1012{
1013    return i ? -EINVAL : 0;
1014}
1015
1016static int cobalt_g_edid(struct file *file, void *fh, struct v4l2_edid *edid)
1017{
1018    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
1019    u32 pad = edid->pad;
1020    int ret;
1021
1022    if (edid->pad >= (s->is_output ? 1 : 2))
1023        return -EINVAL;
1024    edid->pad = 0;
1025    ret = v4l2_subdev_call(s->sd, pad, get_edid, edid);
1026    edid->pad = pad;
1027    return ret;
1028}
1029
1030static int cobalt_s_edid(struct file *file, void *fh, struct v4l2_edid *edid)
1031{
1032    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
1033    u32 pad = edid->pad;
1034    int ret;
1035
1036    if (edid->pad >= 2)
1037        return -EINVAL;
1038    edid->pad = 0;
1039    ret = v4l2_subdev_call(s->sd, pad, set_edid, edid);
1040    edid->pad = pad;
1041    return ret;
1042}
1043
1044static int cobalt_subscribe_event(struct v4l2_fh *fh,
1045                 const struct v4l2_event_subscription *sub)
1046{
1047    switch (sub->type) {
1048    case V4L2_EVENT_SOURCE_CHANGE:
1049        return v4l2_event_subscribe(fh, sub, 4, NULL);
1050    }
1051    return v4l2_ctrl_subscribe_event(fh, sub);
1052}
1053
1054static int cobalt_g_parm(struct file *file, void *fh, struct v4l2_streamparm *a)
1055{
1056    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
1057    struct v4l2_fract fps;
1058
1059    if (a->type != V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE)
1060        return -EINVAL;
1061
1062    fps = v4l2_calc_timeperframe(&s->timings);
1063    a->parm.capture.timeperframe.numerator = fps.numerator;
1064    a->parm.capture.timeperframe.denominator = fps.denominator;
1065    a->parm.capture.readbuffers = 3;
1066    return 0;
1067}
1068
1069static int cobalt_g_pixelaspect(struct file *file, void *fh,
1070                int type, struct v4l2_fract *f)
1071{
1072    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
1073    struct v4l2_dv_timings timings;
1074    int err = 0;
1075
1076    if (type != V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE)
1077        return -EINVAL;
1078
1079    if (s->input == 1)
1080        timings = cea1080p60;
1081    else
1082        err = v4l2_subdev_call(s->sd, video, g_dv_timings, &timings);
1083    if (!err)
1084        *f = v4l2_dv_timings_aspect_ratio(&timings);
1085    return err;
1086}
1087
1088static int cobalt_g_selection(struct file *file, void *fh,
1089               struct v4l2_selection *sel)
1090{
1091    struct cobalt_stream *s = video_drvdata(file);
1092    struct v4l2_dv_timings timings;
1093    int err = 0;
1094
1095    if (sel->type != V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE)
1096        return -EINVAL;
1097
1098    if (s->input == 1)
1099        timings = cea1080p60;
1100    else
1101        err = v4l2_subdev_call(s->sd, video, g_dv_timings, &timings);
1102
1103    if (err)
1104        return err;
1105
1106    switch (sel->target) {
1107    case V4L2_SEL_TGT_CROP_BOUNDS:
1108    case V4L2_SEL_TGT_CROP_DEFAULT:
1109        sel->r.top = 0;
1110        sel->r.left = 0;
1111        sel->r.width = timings.bt.width;
1112        sel->r.height = timings.bt.height;
1113        break;
1114    default:
1115        return -EINVAL;
1116    }
1117    return 0;
1118}
1119
1120static const struct v4l2_ioctl_ops cobalt_ioctl_ops = {
1121    .vidioc_querycap        = cobalt_querycap,
1122    .vidioc_g_parm         = cobalt_g_parm,
1123    .vidioc_log_status       = cobalt_log_status,
1124    .vidioc_streamon        = vb2_ioctl_streamon,
1125    .vidioc_streamoff        = vb2_ioctl_streamoff,
1126    .vidioc_g_pixelaspect      = cobalt_g_pixelaspect,
1127    .vidioc_g_selection       = cobalt_g_selection,
1128    .vidioc_enum_input       = cobalt_enum_input,
1129    .vidioc_g_input         = cobalt_g_input,
1130    .vidioc_s_input         = cobalt_s_input,
1131    .vidioc_enum_fmt_vid_cap    = cobalt_enum_fmt_vid_cap,
1132    .vidioc_g_fmt_vid_cap      = cobalt_g_fmt_vid_cap,
1133    .vidioc_s_fmt_vid_cap      = cobalt_s_fmt_vid_cap,
1134    .vidioc_try_fmt_vid_cap     = cobalt_try_fmt_vid_cap,
1135    .vidioc_enum_output       = cobalt_enum_output,
1136    .vidioc_g_output        = cobalt_g_output,
1137    .vidioc_s_output        = cobalt_s_output,
1138    .vidioc_enum_fmt_vid_out    = cobalt_enum_fmt_vid_out,
1139    .vidioc_g_fmt_vid_out      = cobalt_g_fmt_vid_out,
1140    .vidioc_s_fmt_vid_out      = cobalt_s_fmt_vid_out,
1141    .vidioc_try_fmt_vid_out     = cobalt_try_fmt_vid_out,
1142    .vidioc_s_dv_timings      = cobalt_s_dv_timings,
1143    .vidioc_g_dv_timings      = cobalt_g_dv_timings,
1144    .vidioc_query_dv_timings    = cobalt_query_dv_timings,
1145    .vidioc_enum_dv_timings     = cobalt_enum_dv_timings,
1146    .vidioc_dv_timings_cap     = cobalt_dv_timings_cap,
1147    .vidioc_g_edid         = cobalt_g_edid,
1148    .vidioc_s_edid         = cobalt_s_edid,
1149    .vidioc_subscribe_event     = cobalt_subscribe_event,
1150    .vidioc_unsubscribe_event    = v4l2_event_unsubscribe,
1151    .vidioc_reqbufs         = vb2_ioctl_reqbufs,
1152    .vidioc_create_bufs       = vb2_ioctl_create_bufs,
1153    .vidioc_querybuf        = vb2_ioctl_querybuf,
1154    .vidioc_qbuf          = vb2_ioctl_qbuf,
1155    .vidioc_dqbuf          = vb2_ioctl_dqbuf,
1156    .vidioc_expbuf         = vb2_ioctl_expbuf,
1157#ifdef CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG
1158    .vidioc_g_register       = cobalt_g_register,
1159    .vidioc_s_register       = cobalt_s_register,
1160#endif
1161};
1162
1163static const struct v4l2_ioctl_ops cobalt_ioctl_empty_ops = {
1164#ifdef CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG
1165    .vidioc_g_register       = cobalt_g_register,
1166    .vidioc_s_register       = cobalt_s_register,
1167#endif
1168};
1169
1170/* Register device nodes */
1171
1172static const struct v4l2_file_operations cobalt_fops = {
1173    .owner = THIS_MODULE,
1174    .open = v4l2_fh_open,
1175    .unlocked_ioctl = video_ioctl2,
1176    .release = vb2_fop_release,
1177    .poll = vb2_fop_poll,
1178    .mmap = vb2_fop_mmap,
1179    .read = vb2_fop_read,
1180};
1181
1182static const struct v4l2_file_operations cobalt_out_fops = {
1183    .owner = THIS_MODULE,
1184    .open = v4l2_fh_open,
1185    .unlocked_ioctl = video_ioctl2,
1186    .release = vb2_fop_release,
1187    .poll = vb2_fop_poll,
1188    .mmap = vb2_fop_mmap,
1189    .write = vb2_fop_write,
1190};
1191
1192static const struct v4l2_file_operations cobalt_empty_fops = {
1193    .owner = THIS_MODULE,
1194    .open = v4l2_fh_open,
1195    .unlocked_ioctl = video_ioctl2,
1196    .release = v4l2_fh_release,
1197};
1198
1199static int cobalt_node_register(struct cobalt *cobalt, int node)
1200{
1201    static const struct v4l2_dv_timings dv1080p60 =
1202        V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P60;
1203    struct cobalt_stream *s = cobalt->streams + node;
1204    struct video_device *vdev = &s->vdev;
1205    struct vb2_queue *q = &s->q;
1206    int ret;
1207
1208    mutex_init(&s->lock);
1209    spin_lock_init(&s->irqlock);
1210
1211    snprintf(vdev->name, sizeof(vdev->name),
1212            "%s-%d", cobalt->v4l2_dev.name, node);
1213    s->width = 1920;
1214    /* Audio frames are just 4 lines of 1920 bytes */
1215    s->height = s->is_audio ? 4 : 1080;
1216
1217    if (s->is_audio) {
1218        s->bpp = 1;
1219        s->pixfmt = V4L2_PIX_FMT_GREY;
1220    } else if (s->is_output) {
1221        s->bpp = COBALT_BYTES_PER_PIXEL_RGB32;
1222        s->pixfmt = V4L2_PIX_FMT_BGR32;
1223    } else {
1224        s->bpp = COBALT_BYTES_PER_PIXEL_YUYV;
1225        s->pixfmt = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
1226    }
1227    s->colorspace = V4L2_COLORSPACE_SRGB;
1228    s->stride = s->width * s->bpp;
1229
1230    if (!s->is_audio) {
1231        if (s->is_dummy)
1232            cobalt_warn("Setting up dummy video node %d\n", node);
1233        vdev->v4l2_dev = &cobalt->v4l2_dev;
1234        if (s->is_dummy)
1235            vdev->fops = &cobalt_empty_fops;
1236        else
1237            vdev->fops = s->is_output ? &cobalt_out_fops :
1238                          &cobalt_fops;
1239        vdev->release = video_device_release_empty;
1240        vdev->vfl_dir = s->is_output ? VFL_DIR_TX : VFL_DIR_RX;
1241        vdev->lock = &s->lock;
1242        if (s->sd)
1243            vdev->ctrl_handler = s->sd->ctrl_handler;
1244        s->timings = dv1080p60;
1245        v4l2_subdev_call(s->sd, video, s_dv_timings, &s->timings);
1246        if (!s->is_output && s->sd)
1247            cobalt_enable_input(s);
1248        vdev->ioctl_ops = s->is_dummy ? &cobalt_ioctl_empty_ops :
1249                 &cobalt_ioctl_ops;
1250    }
1251
1252    INIT_LIST_HEAD(&s->bufs);
1253    q->type = s->is_output ? V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT :
1254                 V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
1255    q->io_modes = VB2_MMAP | VB2_USERPTR | VB2_DMABUF;
1256    q->io_modes |= s->is_output ? VB2_WRITE : VB2_READ;
1257    q->drv_priv = s;
1258    q->buf_struct_size = sizeof(struct cobalt_buffer);
1259    q->ops = &cobalt_qops;
1260    q->mem_ops = &vb2_dma_sg_memops;
1261    q->timestamp_flags = V4L2_BUF_FLAG_TIMESTAMP_MONOTONIC;
1262    q->min_buffers_needed = 2;
1263    q->lock = &s->lock;
1264    q->dev = &cobalt->pci_dev->dev;
1265    vdev->queue = q;
1266    vdev->device_caps = V4L2_CAP_STREAMING | V4L2_CAP_READWRITE;
1267    if (s->is_output)
1268        vdev->device_caps |= V4L2_CAP_VIDEO_OUTPUT;
1269    else
1270        vdev->device_caps |= V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE;
1271
1272    video_set_drvdata(vdev, s);
1273    ret = vb2_queue_init(q);
1274    if (!s->is_audio && ret == 0)
1275        ret = video_register_device(vdev, VFL_TYPE_VIDEO, -1);
1276    else if (!s->is_dummy)
1277        ret = cobalt_alsa_init(s);
1278
1279    if (ret < 0) {
1280        if (!s->is_audio)
1281            cobalt_err("couldn't register v4l2 device node %d\n",
1282                    node);
1283        return ret;
1284    }
1285    cobalt_info("registered node %d\n", node);
1286    return 0;
1287}
1288
1289/* Initialize v4l2 variables and register v4l2 devices */
1290int cobalt_nodes_register(struct cobalt *cobalt)
1291{
1292    int node, ret;
1293
1294    /* Setup V4L2 Devices */
1295    for (node = 0; node < COBALT_NUM_STREAMS; node++) {
1296        ret = cobalt_node_register(cobalt, node);
1297        if (ret)
1298            return ret;
1299    }
1300    return 0;
1301}
1302
1303/* Unregister v4l2 devices */
1304void cobalt_nodes_unregister(struct cobalt *cobalt)
1305{
1306    int node;
1307
1308    /* Teardown all streams */
1309    for (node = 0; node < COBALT_NUM_STREAMS; node++) {
1310        struct cobalt_stream *s = cobalt->streams + node;
1311        struct video_device *vdev = &s->vdev;
1312
1313        if (!s->is_audio)
1314            video_unregister_device(vdev);
1315        else if (!s->is_dummy)
1316            cobalt_alsa_exit(s);
1317    }
1318}
1319
lxr.linux.no kindly hosted by Redpill Linpro AS, provider of Linux consulting and operations services since 1995.