linux/drivers/video/ffb.c
<<
>>
Prefs
  1/* ffb.c: Creator/Elite3D frame buffer driver
  2 *
  3 * Copyright (C) 2003, 2006 David S. Miller (davem@davemloft.net)
  4 * Copyright (C) 1997,1998,1999 Jakub Jelinek (jj@ultra.linux.cz)
  5 *
  6 * Driver layout based loosely on tgafb.c, see that file for credits.
  7 */
  8
  9#include <linux/module.h>
 10#include <linux/kernel.h>
 11#include <linux/errno.h>
 12#include <linux/string.h>
 13#include <linux/delay.h>
 14#include <linux/init.h>
 15#include <linux/fb.h>
 16#include <linux/mm.h>
 17#include <linux/timer.h>
 18#include <linux/of_device.h>
 19
 20#include <asm/io.h>
 21#include <asm/upa.h>
 22#include <asm/fbio.h>
 23
 24#include "sbuslib.h"
 25
 26/*
 27 * Local functions.
 28 */
 29
 30static int ffb_setcolreg(unsigned, unsigned, unsigned, unsigned,
 31             unsigned, struct fb_info *);
 32static int ffb_blank(int, struct fb_info *);
 33
 34static void ffb_imageblit(struct fb_info *, const struct fb_image *);
 35static void ffb_fillrect(struct fb_info *, const struct fb_fillrect *);
 36static void ffb_copyarea(struct fb_info *, const struct fb_copyarea *);
 37static int ffb_sync(struct fb_info *);
 38static int ffb_mmap(struct fb_info *, struct vm_area_struct *);
 39static int ffb_ioctl(struct fb_info *, unsigned int, unsigned long);
 40static int ffb_pan_display(struct fb_var_screeninfo *, struct fb_info *);
 41
 42/*
 43 * Frame buffer operations
 44 */
 45
 46static struct fb_ops ffb_ops = {
 47    .owner         = THIS_MODULE,
 48    .fb_setcolreg      = ffb_setcolreg,
 49    .fb_blank        = ffb_blank,
 50    .fb_pan_display     = ffb_pan_display,
 51    .fb_fillrect      = ffb_fillrect,
 52    .fb_copyarea      = ffb_copyarea,
 53    .fb_imageblit      = ffb_imageblit,
 54    .fb_sync        = ffb_sync,
 55    .fb_mmap        = ffb_mmap,
 56    .fb_ioctl        = ffb_ioctl,
 57#ifdef CONFIG_COMPAT
 58    .fb_compat_ioctl    = sbusfb_compat_ioctl,
 59#endif
 60};
 61
 62/* Register layout and definitions */
 63#define FFB_SFB8R_VOFF     0x00000000
 64#define FFB_SFB8G_VOFF     0x00400000
 65#define FFB_SFB8B_VOFF     0x00800000
 66#define FFB_SFB8X_VOFF     0x00c00000
 67#define FFB_SFB32_VOFF     0x01000000
 68#define FFB_SFB64_VOFF     0x02000000
 69#define FFB_FBC_REGS_VOFF    0x04000000
 70#define FFB_BM_FBC_REGS_VOFF  0x04002000
 71#define FFB_DFB8R_VOFF     0x04004000
 72#define FFB_DFB8G_VOFF     0x04404000
 73#define FFB_DFB8B_VOFF     0x04804000
 74#define FFB_DFB8X_VOFF     0x04c04000
 75#define FFB_DFB24_VOFF     0x05004000
 76#define FFB_DFB32_VOFF     0x06004000
 77#define FFB_DFB422A_VOFF    0x07004000   /* DFB 422 mode write to A */
 78#define FFB_DFB422AD_VOFF    0x07804000   /* DFB 422 mode with line doubling */
 79#define FFB_DFB24B_VOFF     0x08004000   /* DFB 24bit mode write to B */
 80#define FFB_DFB422B_VOFF    0x09004000   /* DFB 422 mode write to B */
 81#define FFB_DFB422BD_VOFF    0x09804000   /* DFB 422 mode with line doubling */
 82#define FFB_SFB16Z_VOFF     0x0a004000   /* 16bit mode Z planes */
 83#define FFB_SFB8Z_VOFF     0x0a404000   /* 8bit mode Z planes */
 84#define FFB_SFB422_VOFF     0x0ac04000   /* SFB 422 mode write to A/B */
 85#define FFB_SFB422D_VOFF    0x0b404000   /* SFB 422 mode with line doubling */
 86#define FFB_FBC_KREGS_VOFF   0x0bc04000
 87#define FFB_DAC_VOFF      0x0bc06000
 88#define FFB_PROM_VOFF      0x0bc08000
 89#define FFB_EXP_VOFF      0x0bc18000
 90
 91#define FFB_SFB8R_POFF     0x04000000UL
 92#define FFB_SFB8G_POFF     0x04400000UL
 93#define FFB_SFB8B_POFF     0x04800000UL
 94#define FFB_SFB8X_POFF     0x04c00000UL
 95#define FFB_SFB32_POFF     0x05000000UL
 96#define FFB_SFB64_POFF     0x06000000UL
 97#define FFB_FBC_REGS_POFF    0x00600000UL
 98#define FFB_BM_FBC_REGS_POFF  0x00600000UL
 99#define FFB_DFB8R_POFF     0x01000000UL
 100#define FFB_DFB8G_POFF     0x01400000UL
 101#define FFB_DFB8B_POFF     0x01800000UL
 102#define FFB_DFB8X_POFF     0x01c00000UL
 103#define FFB_DFB24_POFF     0x02000000UL
 104#define FFB_DFB32_POFF     0x03000000UL
 105#define FFB_FBC_KREGS_POFF   0x00610000UL
 106#define FFB_DAC_POFF      0x00400000UL
 107#define FFB_PROM_POFF      0x00000000UL
 108#define FFB_EXP_POFF      0x00200000UL
 109#define FFB_DFB422A_POFF    0x09000000UL
 110#define FFB_DFB422AD_POFF    0x09800000UL
 111#define FFB_DFB24B_POFF     0x0a000000UL
 112#define FFB_DFB422B_POFF    0x0b000000UL
 113#define FFB_DFB422BD_POFF    0x0b800000UL
 114#define FFB_SFB16Z_POFF     0x0c800000UL
 115#define FFB_SFB8Z_POFF     0x0c000000UL
 116#define FFB_SFB422_POFF     0x0d000000UL
 117#define FFB_SFB422D_POFF    0x0d800000UL
 118
 119/* Draw operations */
 120#define FFB_DRAWOP_DOT     0x00
 121#define FFB_DRAWOP_AADOT    0x01
 122#define FFB_DRAWOP_BRLINECAP  0x02
 123#define FFB_DRAWOP_BRLINEOPEN  0x03
 124#define FFB_DRAWOP_DDLINE    0x04
 125#define FFB_DRAWOP_AALINE    0x05
 126#define FFB_DRAWOP_TRIANGLE   0x06
 127#define FFB_DRAWOP_POLYGON   0x07
 128#define FFB_DRAWOP_RECTANGLE  0x08
 129#define FFB_DRAWOP_FASTFILL   0x09
 130#define FFB_DRAWOP_BCOPY    0x0a
 131#define FFB_DRAWOP_VSCROLL   0x0b
 132
 133/* Pixel processor control */
 134/* Force WID */
 135#define FFB_PPC_FW_DISABLE   0x800000
 136#define FFB_PPC_FW_ENABLE    0xc00000
 137/* Auxiliary clip */
 138#define FFB_PPC_ACE_DISABLE   0x040000
 139#define FFB_PPC_ACE_AUX_SUB   0x080000
 140#define FFB_PPC_ACE_AUX_ADD   0x0c0000
 141/* Depth cue */
 142#define FFB_PPC_DCE_DISABLE   0x020000
 143#define FFB_PPC_DCE_ENABLE   0x030000
 144/* Alpha blend */
 145#define FFB_PPC_ABE_DISABLE   0x008000
 146#define FFB_PPC_ABE_ENABLE   0x00c000
 147/* View clip */
 148#define FFB_PPC_VCE_DISABLE   0x001000
 149#define FFB_PPC_VCE_2D     0x002000
 150#define FFB_PPC_VCE_3D     0x003000
 151/* Area pattern */
 152#define FFB_PPC_APE_DISABLE   0x000800
 153#define FFB_PPC_APE_ENABLE   0x000c00
 154/* Transparent background */
 155#define FFB_PPC_TBE_OPAQUE   0x000200
 156#define FFB_PPC_TBE_TRANSPARENT 0x000300
 157/* Z source */
 158#define FFB_PPC_ZS_VAR     0x000080
 159#define FFB_PPC_ZS_CONST    0x0000c0
 160/* Y source */
 161#define FFB_PPC_YS_VAR     0x000020
 162#define FFB_PPC_YS_CONST    0x000030
 163/* X source */
 164#define FFB_PPC_XS_WID     0x000004
 165#define FFB_PPC_XS_VAR     0x000008
 166#define FFB_PPC_XS_CONST    0x00000c
 167/* Color (BGR) source */
 168#define FFB_PPC_CS_VAR     0x000002
 169#define FFB_PPC_CS_CONST    0x000003
 170
 171#define FFB_ROP_NEW       0x83
 172#define FFB_ROP_OLD       0x85
 173#define FFB_ROP_NEW_XOR_OLD   0x86
 174
 175#define FFB_UCSR_FIFO_MASK   0x00000fff
 176#define FFB_UCSR_FB_BUSY    0x01000000
 177#define FFB_UCSR_RP_BUSY    0x02000000
 178#define FFB_UCSR_ALL_BUSY    (FFB_UCSR_RP_BUSY|FFB_UCSR_FB_BUSY)
 179#define FFB_UCSR_READ_ERR    0x40000000
 180#define FFB_UCSR_FIFO_OVFL   0x80000000
 181#define FFB_UCSR_ALL_ERRORS   (FFB_UCSR_READ_ERR|FFB_UCSR_FIFO_OVFL)
 182
 183struct ffb_fbc {
 184    /* Next vertex registers */
 185    u32   xxx1[3];
 186    u32   alpha;
 187    u32   red;
 188    u32   green;
 189    u32   blue;
 190    u32   depth;
 191    u32   y;
 192    u32   x;
 193    u32   xxx2[2];
 194    u32   ryf;
 195    u32   rxf;
 196    u32   xxx3[2];
 197
 198    u32   dmyf;
 199    u32   dmxf;
 200    u32   xxx4[2];
 201    u32   ebyi;
 202    u32   ebxi;
 203    u32   xxx5[2];
 204    u32   by;
 205    u32   bx;
 206    u32   dy;
 207    u32   dx;
 208    u32   bh;
 209    u32   bw;
 210    u32   xxx6[2];
 211
 212    u32   xxx7[32];
 213
 214    /* Setup unit vertex state register */
 215    u32   suvtx;
 216    u32   xxx8[63];
 217
 218    /* Control registers */
 219    u32   ppc;
 220    u32   wid;
 221    u32   fg;
 222    u32   bg;
 223    u32   consty;
 224    u32   constz;
 225    u32   xclip;
 226    u32   dcss;
 227    u32   vclipmin;
 228    u32   vclipmax;
 229    u32   vclipzmin;
 230    u32   vclipzmax;
 231    u32   dcsf;
 232    u32   dcsb;
 233    u32   dczf;
 234    u32   dczb;
 235
 236    u32   xxx9;
 237    u32   blendc;
 238    u32   blendc1;
 239    u32   blendc2;
 240    u32   fbramitc;
 241    u32   fbc;
 242    u32   rop;
 243    u32   cmp;
 244    u32   matchab;
 245    u32   matchc;
 246    u32   magnab;
 247    u32   magnc;
 248    u32   fbcfg0;
 249    u32   fbcfg1;
 250    u32   fbcfg2;
 251    u32   fbcfg3;
 252
 253    u32   ppcfg;
 254    u32   pick;
 255    u32   fillmode;
 256    u32   fbramwac;
 257    u32   pmask;
 258    u32   xpmask;
 259    u32   ypmask;
 260    u32   zpmask;
 261    u32   clip0min;
 262    u32   clip0max;
 263    u32   clip1min;
 264    u32   clip1max;
 265    u32   clip2min;
 266    u32   clip2max;
 267    u32   clip3min;
 268    u32   clip3max;
 269
 270    /* New 3dRAM III support regs */
 271    u32   rawblend2;
 272    u32   rawpreblend;
 273    u32   rawstencil;
 274    u32   rawstencilctl;
 275    u32   threedram1;
 276    u32   threedram2;
 277    u32   passin;
 278    u32   rawclrdepth;
 279    u32   rawpmask;
 280    u32   rawcsrc;
 281    u32   rawmatch;
 282    u32   rawmagn;
 283    u32   rawropblend;
 284    u32   rawcmp;
 285    u32   rawwac;
 286    u32   fbramid;
 287
 288    u32   drawop;
 289    u32   xxx10[2];
 290    u32   fontlpat;
 291    u32   xxx11;
 292    u32   fontxy;
 293    u32   fontw;
 294    u32   fontinc;
 295    u32   font;
 296    u32   xxx12[3];
 297    u32   blend2;
 298    u32   preblend;
 299    u32   stencil;
 300    u32   stencilctl;
 301
 302    u32   xxx13[4];
 303    u32   dcss1;
 304    u32   dcss2;
 305    u32   dcss3;
 306    u32   widpmask;
 307    u32   dcs2;
 308    u32   dcs3;
 309    u32   dcs4;
 310    u32   xxx14;
 311    u32   dcd2;
 312    u32   dcd3;
 313    u32   dcd4;
 314    u32   xxx15;
 315
 316    u32   pattern[32];
 317
 318    u32   xxx16[256];
 319
 320    u32   devid;
 321    u32   xxx17[63];
 322
 323    u32   ucsr;
 324    u32   xxx18[31];
 325
 326    u32   mer;
 327};
 328
 329struct ffb_dac {
 330    u32   type;
 331    u32   value;
 332    u32   type2;
 333    u32   value2;
 334};
 335
 336#define FFB_DAC_UCTRL      0x1001 /* User Control */
 337#define FFB_DAC_UCTRL_MANREV  0x00000f00 /* 4-bit Manufacturing Revision */
 338#define FFB_DAC_UCTRL_MANREV_SHIFT 8
 339#define FFB_DAC_TGEN      0x6000 /* Timing Generator */
 340#define FFB_DAC_TGEN_VIDE    0x00000001 /* Video Enable */
 341#define FFB_DAC_DID       0x8000 /* Device Identification */
 342#define FFB_DAC_DID_PNUM    0x0ffff000 /* Device Part Number */
 343#define FFB_DAC_DID_PNUM_SHIFT 12
 344#define FFB_DAC_DID_REV     0xf0000000 /* Device Revision */
 345#define FFB_DAC_DID_REV_SHIFT  28
 346
 347#define FFB_DAC_CUR_CTRL    0x100
 348#define FFB_DAC_CUR_CTRL_P0   0x00000001
 349#define FFB_DAC_CUR_CTRL_P1   0x00000002
 350
 351struct ffb_par {
 352    spinlock_t       lock;
 353    struct ffb_fbc __iomem *fbc;
 354    struct ffb_dac __iomem *dac;
 355
 356    u32           flags;
 357#define FFB_FLAG_AFB      0x00000001 /* AFB m3 or m6 */
 358#define FFB_FLAG_BLANKED    0x00000002 /* screen is blanked */
 359#define FFB_FLAG_INVCURSOR   0x00000004 /* DAC has inverted cursor logic */
 360
 361    u32           fg_cache __attribute__((aligned (8)));
 362    u32           bg_cache;
 363    u32           rop_cache;
 364
 365    int           fifo_cache;
 366
 367    unsigned long      physbase;
 368    unsigned long      fbsize;
 369
 370    int           board_type;
 371
 372    u32           pseudo_palette[16];
 373};
 374
 375static void FFBFifo(struct ffb_par *par, int n)
 376{
 377    struct ffb_fbc __iomem *fbc;
 378    int cache = par->fifo_cache;
 379
 380    if (cache - n < 0) {
 381        fbc = par->fbc;
 382        do {
 383            cache = (upa_readl(&fbc->ucsr) & FFB_UCSR_FIFO_MASK);
 384            cache -= 8;
 385        } while (cache - n < 0);
 386    }
 387    par->fifo_cache = cache - n;
 388}
 389
 390static void FFBWait(struct ffb_par *par)
 391{
 392    struct ffb_fbc __iomem *fbc;
 393    int limit = 10000;
 394
 395    fbc = par->fbc;
 396    do {
 397        if ((upa_readl(&fbc->ucsr) & FFB_UCSR_ALL_BUSY) == 0)
 398            break;
 399        if ((upa_readl(&fbc->ucsr) & FFB_UCSR_ALL_ERRORS) != 0) {
 400            upa_writel(FFB_UCSR_ALL_ERRORS, &fbc->ucsr);
 401        }
 402        udelay(10);
 403    } while (--limit > 0);
 404}
 405
 406static int ffb_sync(struct fb_info *p)
 407{
 408    struct ffb_par *par = (struct ffb_par *)p->par;
 409
 410    FFBWait(par);
 411    return 0;
 412}
 413
 414static __inline__ void ffb_rop(struct ffb_par *par, u32 rop)
 415{
 416    if (par->rop_cache != rop) {
 417        FFBFifo(par, 1);
 418        upa_writel(rop, &par->fbc->rop);
 419        par->rop_cache = rop;
 420    }
 421}
 422
 423static void ffb_switch_from_graph(struct ffb_par *par)
 424{
 425    struct ffb_fbc __iomem *fbc = par->fbc;
 426    struct ffb_dac __iomem *dac = par->dac;
 427    unsigned long flags;
 428
 429    spin_lock_irqsave(&par->lock, flags);
 430    FFBWait(par);
 431    par->fifo_cache = 0;
 432    FFBFifo(par, 7);
 433    upa_writel(FFB_PPC_VCE_DISABLE | FFB_PPC_TBE_OPAQUE |
 434          FFB_PPC_APE_DISABLE | FFB_PPC_CS_CONST,
 435          &fbc->ppc);
 436    upa_writel(0x2000707f, &fbc->fbc);
 437    upa_writel(par->rop_cache, &fbc->rop);
 438    upa_writel(0xffffffff, &fbc->pmask);
 439    upa_writel((1 << 16) | (0 << 0), &fbc->fontinc);
 440    upa_writel(par->fg_cache, &fbc->fg);
 441    upa_writel(par->bg_cache, &fbc->bg);
 442    FFBWait(par);
 443
 444    /* Disable cursor. */
 445    upa_writel(FFB_DAC_CUR_CTRL, &dac->type2);
 446    if (par->flags & FFB_FLAG_INVCURSOR)
 447        upa_writel(0, &dac->value2);
 448    else
 449        upa_writel((FFB_DAC_CUR_CTRL_P0 |
 450              FFB_DAC_CUR_CTRL_P1), &dac->value2);
 451
 452    spin_unlock_irqrestore(&par->lock, flags);
 453}
 454
 455static int ffb_pan_display(struct fb_var_screeninfo *var, struct fb_info *info)
 456{
 457    struct ffb_par *par = (struct ffb_par *)info->par;
 458
 459    /* We just use this to catch switches out of
 460     * graphics mode.
 461     */
 462    ffb_switch_from_graph(par);
 463
 464    if (var->xoffset || var->yoffset || var->vmode)
 465        return -EINVAL;
 466    return 0;
 467}
 468
 469/**
 470 *   ffb_fillrect - Draws a rectangle on the screen.
 471 *
 472 *   @info: frame buffer structure that represents a single frame buffer
 473 *   @rect: structure defining the rectagle and operation.
 474 */
 475static void ffb_fillrect(struct fb_info *info, const struct fb_fillrect *rect)
 476{
 477    struct ffb_par *par = (struct ffb_par *)info->par;
 478    struct ffb_fbc __iomem *fbc = par->fbc;
 479    unsigned long flags;
 480    u32 fg;
 481
 482    BUG_ON(rect->rop != ROP_COPY && rect->rop != ROP_XOR);
 483
 484    fg = ((u32 *)info->pseudo_palette)[rect->color];
 485
 486    spin_lock_irqsave(&par->lock, flags);
 487
 488    if (fg != par->fg_cache) {
 489        FFBFifo(par, 1);
 490        upa_writel(fg, &fbc->fg);
 491        par->fg_cache = fg;
 492    }
 493
 494    ffb_rop(par, rect->rop == ROP_COPY ?
 495           FFB_ROP_NEW :
 496           FFB_ROP_NEW_XOR_OLD);
 497
 498    FFBFifo(par, 5);
 499    upa_writel(FFB_DRAWOP_RECTANGLE, &fbc->drawop);
 500    upa_writel(rect->dy, &fbc->by);
 501    upa_writel(rect->dx, &fbc->bx);
 502    upa_writel(rect->height, &fbc->bh);
 503    upa_writel(rect->width, &fbc->bw);
 504
 505    spin_unlock_irqrestore(&par->lock, flags);
 506}
 507
 508/**
 509 *   ffb_copyarea - Copies on area of the screen to another area.
 510 *
 511 *   @info: frame buffer structure that represents a single frame buffer
 512 *   @area: structure defining the source and destination.
 513 */
 514
 515static void ffb_copyarea(struct fb_info *info, const struct fb_copyarea *area)
 516{
 517    struct ffb_par *par = (struct ffb_par *)info->par;
 518    struct ffb_fbc __iomem *fbc = par->fbc;
 519    unsigned long flags;
 520
 521    if (area->dx != area->sx ||
 522      area->dy == area->sy) {
 523        cfb_copyarea(info, area);
 524        return;
 525    }
 526
 527    spin_lock_irqsave(&par->lock, flags);
 528
 529    ffb_rop(par, FFB_ROP_OLD);
 530
 531    FFBFifo(par, 7);
 532    upa_writel(FFB_DRAWOP_VSCROLL, &fbc->drawop);
 533    upa_writel(area->sy, &fbc->by);
 534    upa_writel(area->sx, &fbc->bx);
 535    upa_writel(area->dy, &fbc->dy);
 536    upa_writel(area->dx, &fbc->dx);
 537    upa_writel(area->height, &fbc->bh);
 538    upa_writel(area->width, &fbc->bw);
 539
 540    spin_unlock_irqrestore(&par->lock, flags);
 541}
 542
 543/**
 544 *   ffb_imageblit - Copies a image from system memory to the screen.
 545 *
 546 *   @info: frame buffer structure that represents a single frame buffer
 547 *   @image: structure defining the image.
 548 */
 549static void ffb_imageblit(struct fb_info *info, const struct fb_image *image)
 550{
 551    struct ffb_par *par = (struct ffb_par *)info->par;
 552    struct ffb_fbc __iomem *fbc = par->fbc;
 553    const u8 *data = image->data;
 554    unsigned long flags;
 555    u32 fg, bg, xy;
 556    u64 fgbg;
 557    int i, width, stride;
 558
 559    if (image->depth > 1) {
 560        cfb_imageblit(info, image);
 561        return;
 562    }
 563
 564    fg = ((u32 *)info->pseudo_palette)[image->fg_color];
 565    bg = ((u32 *)info->pseudo_palette)[image->bg_color];
 566    fgbg = ((u64) fg << 32) | (u64) bg;
 567    xy = (image->dy << 16) | image->dx;
 568    width = image->width;
 569    stride = ((width + 7) >> 3);
 570
 571    spin_lock_irqsave(&par->lock, flags);
 572
 573    if (fgbg != *(u64 *)&par->fg_cache) {
 574        FFBFifo(par, 2);
 575        upa_writeq(fgbg, &fbc->fg);
 576        *(u64 *)&par->fg_cache = fgbg;
 577    }
 578
 579    if (width >= 32) {
 580        FFBFifo(par, 1);
 581        upa_writel(32, &fbc->fontw);
 582    }
 583
 584    while (width >= 32) {
 585        const u8 *next_data = data + 4;
 586
 587        FFBFifo(par, 1);
 588        upa_writel(xy, &fbc->fontxy);
 589        xy += (32 << 0);
 590
 591        for (i = 0; i < image->height; i++) {
 592            u32 val = (((u32)data[0] << 24) |
 593                  ((u32)data[1] << 16) |
 594                  ((u32)data[2] << 8) |
 595                  ((u32)data[3] << 0));
 596            FFBFifo(par, 1);
 597            upa_writel(val, &fbc->font);
 598
 599            data += stride;
 600        }
 601
 602        data = next_data;
 603        width -= 32;
 604    }
 605
 606    if (width) {
 607        FFBFifo(par, 2);
 608        upa_writel(width, &fbc->fontw);
 609        upa_writel(xy, &fbc->fontxy);
 610
 611        for (i = 0; i < image->height; i++) {
 612            u32 val = (((u32)data[0] << 24) |
 613                  ((u32)data[1] << 16) |
 614                  ((u32)data[2] << 8) |
 615                  ((u32)data[3] << 0));
 616            FFBFifo(par, 1);
 617            upa_writel(val, &fbc->font);
 618
 619            data += stride;
 620        }
 621    }
 622
 623    spin_unlock_irqrestore(&par->lock, flags);
 624}
 625
 626static void ffb_fixup_var_rgb(struct fb_var_screeninfo *var)
 627{
 628    var->red.offset = 0;
 629    var->red.length = 8;
 630    var->green.offset = 8;
 631    var->green.length = 8;
 632    var->blue.offset = 16;
 633    var->blue.length = 8;
 634    var->transp.offset = 0;
 635    var->transp.length = 0;
 636}
 637
 638/**
 639 *   ffb_setcolreg - Sets a color register.
 640 *
 641 *   @regno: boolean, 0 copy local, 1 get_user() function
 642 *   @red: frame buffer colormap structure
 643 *   @green: The green value which can be up to 16 bits wide
 644 *   @blue: The blue value which can be up to 16 bits wide.
 645 *   @transp: If supported the alpha value which can be up to 16 bits wide.
 646 *   @info: frame buffer info structure
 647 */
 648static int ffb_setcolreg(unsigned regno,
 649             unsigned red, unsigned green, unsigned blue,
 650             unsigned transp, struct fb_info *info)
 651{
 652    u32 value;
 653
 654    if (regno >= 16)
 655        return 1;
 656
 657    red >>= 8;
 658    green >>= 8;
 659    blue >>= 8;
 660
 661    value = (blue << 16) | (green << 8) | red;
 662    ((u32 *)info->pseudo_palette)[regno] = value;
 663
 664    return 0;
 665}
 666
 667/**
 668 *   ffb_blank - Optional function. Blanks the display.
 669 *   @blank_mode: the blank mode we want.
 670 *   @info: frame buffer structure that represents a single frame buffer
 671 */
 672static int ffb_blank(int blank, struct fb_info *info)
 673{
 674    struct ffb_par *par = (struct ffb_par *)info->par;
 675    struct ffb_dac __iomem *dac = par->dac;
 676    unsigned long flags;
 677    u32 val;
 678    int i;
 679
 680    spin_lock_irqsave(&par->lock, flags);
 681
 682    FFBWait(par);
 683
 684    upa_writel(FFB_DAC_TGEN, &dac->type);
 685    val = upa_readl(&dac->value);
 686    switch (blank) {
 687    case FB_BLANK_UNBLANK: /* Unblanking */
 688        val |= FFB_DAC_TGEN_VIDE;
 689        par->flags &= ~FFB_FLAG_BLANKED;
 690        break;
 691
 692    case FB_BLANK_NORMAL: /* Normal blanking */
 693    case FB_BLANK_VSYNC_SUSPEND: /* VESA blank (vsync off) */
 694    case FB_BLANK_HSYNC_SUSPEND: /* VESA blank (hsync off) */
 695    case FB_BLANK_POWERDOWN: /* Poweroff */
 696        val &= ~FFB_DAC_TGEN_VIDE;
 697        par->flags |= FFB_FLAG_BLANKED;
 698        break;
 699    }
 700    upa_writel(FFB_DAC_TGEN, &dac->type);
 701    upa_writel(val, &dac->value);
 702    for (i = 0; i < 10; i++) {
 703        upa_writel(FFB_DAC_TGEN, &dac->type);
 704        upa_readl(&dac->value);
 705    }
 706
 707    spin_unlock_irqrestore(&par->lock, flags);
 708
 709    return 0;
 710}
 711
 712static struct sbus_mmap_map ffb_mmap_map[] = {
 713    {
 714        .voff  = FFB_SFB8R_VOFF,
 715        .poff  = FFB_SFB8R_POFF,
 716        .size  = 0x0400000
 717    },
 718    {
 719        .voff  = FFB_SFB8G_VOFF,
 720        .poff  = FFB_SFB8G_POFF,
 721        .size  = 0x0400000
 722    },
 723    {
 724        .voff  = FFB_SFB8B_VOFF,
 725        .poff  = FFB_SFB8B_POFF,
 726        .size  = 0x0400000
 727    },
 728    {
 729        .voff  = FFB_SFB8X_VOFF,
 730        .poff  = FFB_SFB8X_POFF,
 731        .size  = 0x0400000
 732    },
 733    {
 734        .voff  = FFB_SFB32_VOFF,
 735        .poff  = FFB_SFB32_POFF,
 736        .size  = 0x1000000
 737    },
 738    {
 739        .voff  = FFB_SFB64_VOFF,
 740        .poff  = FFB_SFB64_POFF,
 741        .size  = 0x2000000
 742    },
 743    {
 744        .voff  = FFB_FBC_REGS_VOFF,
 745        .poff  = FFB_FBC_REGS_POFF,
 746        .size  = 0x0002000
 747    },
 748    {
 749        .voff  = FFB_BM_FBC_REGS_VOFF,
 750        .poff  = FFB_BM_FBC_REGS_POFF,
 751        .size  = 0x0002000
 752    },
 753    {
 754        .voff  = FFB_DFB8R_VOFF,
 755        .poff  = FFB_DFB8R_POFF,
 756        .size  = 0x0400000
 757    },
 758    {
 759        .voff  = FFB_DFB8G_VOFF,
 760        .poff  = FFB_DFB8G_POFF,
 761        .size  = 0x0400000
 762    },
 763    {
 764        .voff  = FFB_DFB8B_VOFF,
 765        .poff  = FFB_DFB8B_POFF,
 766        .size  = 0x0400000
 767    },
 768    {
 769        .voff  = FFB_DFB8X_VOFF,
 770        .poff  = FFB_DFB8X_POFF,
 771        .size  = 0x0400000
 772    },
 773    {
 774        .voff  = FFB_DFB24_VOFF,
 775        .poff  = FFB_DFB24_POFF,
 776        .size  = 0x1000000
 777    },
 778    {
 779        .voff  = FFB_DFB32_VOFF,
 780        .poff  = FFB_DFB32_POFF,
 781        .size  = 0x1000000
 782    },
 783    {
 784        .voff  = FFB_FBC_KREGS_VOFF,
 785        .poff  = FFB_FBC_KREGS_POFF,
 786        .size  = 0x0002000
 787    },
 788    {
 789        .voff  = FFB_DAC_VOFF,
 790        .poff  = FFB_DAC_POFF,
 791        .size  = 0x0002000
 792    },
 793    {
 794        .voff  = FFB_PROM_VOFF,
 795        .poff  = FFB_PROM_POFF,
 796        .size  = 0x0010000
 797    },
 798    {
 799        .voff  = FFB_EXP_VOFF,
 800        .poff  = FFB_EXP_POFF,
 801        .size  = 0x0002000
 802    },
 803    {
 804        .voff  = FFB_DFB422A_VOFF,
 805        .poff  = FFB_DFB422A_POFF,
 806        .size  = 0x0800000
 807    },
 808    {
 809        .voff  = FFB_DFB422AD_VOFF,
 810        .poff  = FFB_DFB422AD_POFF,
 811        .size  = 0x0800000
 812    },
 813    {
 814        .voff  = FFB_DFB24B_VOFF,
 815        .poff  = FFB_DFB24B_POFF,
 816        .size  = 0x1000000
 817    },
 818    {
 819        .voff  = FFB_DFB422B_VOFF,
 820        .poff  = FFB_DFB422B_POFF,
 821        .size  = 0x0800000
 822    },
 823    {
 824        .voff  = FFB_DFB422BD_VOFF,
 825        .poff  = FFB_DFB422BD_POFF,
 826        .size  = 0x0800000
 827    },
 828    {
 829        .voff  = FFB_SFB16Z_VOFF,
 830        .poff  = FFB_SFB16Z_POFF,
 831        .size  = 0x0800000
 832    },
 833    {
 834        .voff  = FFB_SFB8Z_VOFF,
 835        .poff  = FFB_SFB8Z_POFF,
 836        .size  = 0x0800000
 837    },
 838    {
 839        .voff  = FFB_SFB422_VOFF,
 840        .poff  = FFB_SFB422_POFF,
 841        .size  = 0x0800000
 842    },
 843    {
 844        .voff  = FFB_SFB422D_VOFF,
 845        .poff  = FFB_SFB422D_POFF,
 846        .size  = 0x0800000
 847    },
 848    { .size = 0 }
 849};
 850
 851static int ffb_mmap(struct fb_info *info, struct vm_area_struct *vma)
 852{
 853    struct ffb_par *par = (struct ffb_par *)info->par;
 854
 855    return sbusfb_mmap_helper(ffb_mmap_map,
 856                 par->physbase, par->fbsize,
 857                 0, vma);
 858}
 859
 860static int ffb_ioctl(struct fb_info *info, unsigned int cmd, unsigned long arg)
 861{
 862    struct ffb_par *par = (struct ffb_par *)info->par;
 863
 864    return sbusfb_ioctl_helper(cmd, arg, info,
 865                  FBTYPE_CREATOR, 24, par->fbsize);
 866}
 867
 868/*
 869 * Initialisation
 870 */
 871
 872static void ffb_init_fix(struct fb_info *info)
 873{
 874    struct ffb_par *par = (struct ffb_par *)info->par;
 875    const char *ffb_type_name;
 876
 877    if (!(par->flags & FFB_FLAG_AFB)) {
 878        if ((par->board_type & 0x7) == 0x3)
 879            ffb_type_name = "Creator 3D";
 880        else
 881            ffb_type_name = "Creator";
 882    } else
 883        ffb_type_name = "Elite 3D";
 884
 885    strlcpy(info->fix.id, ffb_type_name, sizeof(info->fix.id));
 886
 887    info->fix.type = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
 888    info->fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR;
 889
 890    /* Framebuffer length is the same regardless of resolution. */
 891    info->fix.line_length = 8192;
 892
 893    info->fix.accel = FB_ACCEL_SUN_CREATOR;
 894}
 895
 896static int ffb_probe(struct platform_device *op)
 897{
 898    struct device_node *dp = op->dev.of_node;
 899    struct ffb_fbc __iomem *fbc;
 900    struct ffb_dac __iomem *dac;
 901    struct fb_info *info;
 902    struct ffb_par *par;
 903    u32 dac_pnum, dac_rev, dac_mrev;
 904    int err;
 905
 906    info = framebuffer_alloc(sizeof(struct ffb_par), &op->dev);
 907
 908    err = -ENOMEM;
 909    if (!info)
 910        goto out_err;
 911
 912    par = info->par;
 913
 914    spin_lock_init(&par->lock);
 915    par->fbc = of_ioremap(&op->resource[2], 0,
 916               sizeof(struct ffb_fbc), "ffb fbc");
 917    if (!par->fbc)
 918        goto out_release_fb;
 919
 920    par->dac = of_ioremap(&op->resource[1], 0,
 921               sizeof(struct ffb_dac), "ffb dac");
 922    if (!par->dac)
 923        goto out_unmap_fbc;
 924
 925    par->rop_cache = FFB_ROP_NEW;
 926    par->physbase = op->resource[0].start;
 927
 928    /* Don't mention copyarea, so SCROLL_REDRAW is always
 929     * used. It is the fastest on this chip.
 930     */
 931    info->flags = (FBINFO_DEFAULT |
 932            /* FBINFO_HWACCEL_COPYAREA | */
 933            FBINFO_HWACCEL_FILLRECT |
 934            FBINFO_HWACCEL_IMAGEBLIT);
 935
 936    info->fbops = &ffb_ops;
 937
 938    info->screen_base = (char *) par->physbase + FFB_DFB24_POFF;
 939    info->pseudo_palette = par->pseudo_palette;
 940
 941    sbusfb_fill_var(&info->var, dp, 32);
 942    par->fbsize = PAGE_ALIGN(info->var.xres * info->var.yres * 4);
 943    ffb_fixup_var_rgb(&info->var);
 944
 945    info->var.accel_flags = FB_ACCELF_TEXT;
 946
 947    if (!strcmp(dp->name, "SUNW,afb"))
 948        par->flags |= FFB_FLAG_AFB;
 949
 950    par->board_type = of_getintprop_default(dp, "board_type", 0);
 951
 952    fbc = par->fbc;
 953    if ((upa_readl(&fbc->ucsr) & FFB_UCSR_ALL_ERRORS) != 0)
 954        upa_writel(FFB_UCSR_ALL_ERRORS, &fbc->ucsr);
 955
 956    dac = par->dac;
 957    upa_writel(FFB_DAC_DID, &dac->type);
 958    dac_pnum = upa_readl(&dac->value);
 959    dac_rev = (dac_pnum & FFB_DAC_DID_REV) >> FFB_DAC_DID_REV_SHIFT;
 960    dac_pnum = (dac_pnum & FFB_DAC_DID_PNUM) >> FFB_DAC_DID_PNUM_SHIFT;
 961
 962    upa_writel(FFB_DAC_UCTRL, &dac->type);
 963    dac_mrev = upa_readl(&dac->value);
 964    dac_mrev = (dac_mrev & FFB_DAC_UCTRL_MANREV) >>
 965        FFB_DAC_UCTRL_MANREV_SHIFT;
 966
 967    /* Elite3D has different DAC revision numbering, and no DAC revisions
 968     * have the reversed meaning of cursor enable. Otherwise, Pacifica 1
 969     * ramdacs with manufacturing revision less than 3 have inverted
 970     * cursor logic. We identify Pacifica 1 as not Pacifica 2, the
 971     * latter having a part number value of 0x236e.
 972     */
 973    if ((par->flags & FFB_FLAG_AFB) || dac_pnum == 0x236e) {
 974        par->flags &= ~FFB_FLAG_INVCURSOR;
 975    } else {
 976        if (dac_mrev < 3)
 977            par->flags |= FFB_FLAG_INVCURSOR;
 978    }
 979
 980    ffb_switch_from_graph(par);
 981
 982    /* Unblank it just to be sure. When there are multiple
 983     * FFB/AFB cards in the system, or it is not the OBP
 984     * chosen console, it will have video outputs off in
 985     * the DAC.
 986     */
 987    ffb_blank(FB_BLANK_UNBLANK, info);
 988
 989    if (fb_alloc_cmap(&info->cmap, 256, 0))
 990        goto out_unmap_dac;
 991
 992    ffb_init_fix(info);
 993
 994    err = register_framebuffer(info);
 995    if (err < 0)
 996        goto out_dealloc_cmap;
 997
 998    dev_set_drvdata(&op->dev, info);
 999
1000    printk(KERN_INFO "%s: %s at %016lx, type %d, "
1001        "DAC pnum[%x] rev[%d] manuf_rev[%d]\n",
1002        dp->full_name,
1003        ((par->flags & FFB_FLAG_AFB) ? "AFB" : "FFB"),
1004        par->physbase, par->board_type,
1005        dac_pnum, dac_rev, dac_mrev);
1006
1007    return 0;
1008
1009out_dealloc_cmap:
1010    fb_dealloc_cmap(&info->cmap);
1011
1012out_unmap_dac:
1013    of_iounmap(&op->resource[1], par->dac, sizeof(struct ffb_dac));
1014
1015out_unmap_fbc:
1016    of_iounmap(&op->resource[2], par->fbc, sizeof(struct ffb_fbc));
1017
1018out_release_fb:
1019    framebuffer_release(info);
1020
1021out_err:
1022    return err;
1023}
1024
1025static int ffb_remove(struct platform_device *op)
1026{
1027    struct fb_info *info = dev_get_drvdata(&op->dev);
1028    struct ffb_par *par = info->par;
1029
1030    unregister_framebuffer(info);
1031    fb_dealloc_cmap(&info->cmap);
1032
1033    of_iounmap(&op->resource[2], par->fbc, sizeof(struct ffb_fbc));
1034    of_iounmap(&op->resource[1], par->dac, sizeof(struct ffb_dac));
1035
1036    framebuffer_release(info);
1037
1038    dev_set_drvdata(&op->dev, NULL);
1039
1040    return 0;
1041}
1042
1043static const struct of_device_id ffb_match[] = {
1044    {
1045        .name = "SUNW,ffb",
1046    },
1047    {
1048        .name = "SUNW,afb",
1049    },
1050    {},
1051};
1052MODULE_DEVICE_TABLE(of, ffb_match);
1053
1054static struct platform_driver ffb_driver = {
1055    .driver = {
1056        .name = "ffb",
1057        .owner = THIS_MODULE,
1058        .of_match_table = ffb_match,
1059    },
1060    .probe     = ffb_probe,
1061    .remove     = ffb_remove,
1062};
1063
1064static int __init ffb_init(void)
1065{
1066    if (fb_get_options("ffb", NULL))
1067        return -ENODEV;
1068
1069    return platform_driver_register(&ffb_driver);
1070}
1071
1072static void __exit ffb_exit(void)
1073{
1074    platform_driver_unregister(&ffb_driver);
1075}
1076
1077module_init(ffb_init);
1078module_exit(ffb_exit);
1079
1080MODULE_DESCRIPTION("framebuffer driver for Creator/Elite3D chipsets");
1081MODULE_AUTHOR("David S. Miller <davem@davemloft.net>");
1082MODULE_VERSION("2.0");
1083MODULE_LICENSE("GPL");
1084
lxr.linux.no kindly hosted by Redpill Linpro AS, provider of Linux consulting and operations services since 1995.