linux/firmware/ositech/Xilinx7OD.bin.ihex
<<
>>
Prefs
  1:10000000FF04A036F3ECFFFFFFDFFBFFF3FFFFFF72
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEFEFE8D
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FFEBFE3
  4:10003000FFFFFFBCFFFFBDB57F7FBFBF7FFFEFFFAF
  5:10004000FFFFFBFFF7F7FFFFFFFFFEDEFEFEFADE1E
  6:10005000BDFDEDFDFDCFEFEFEFEFC7DFDFDFDFDF52
  7:10006000FF7EFEFD7D6DEEFE7CFBF4FBCFDBDFFF54
  8:10007000FFBB7FFF7FFFF7FF9EBF3BBFBF7F7F7F41
  9:100080007E6FDFEFF5F6FDF6F5EDEBFFEFEFEF7EC0
 10:100090007F7F6F7FFFFEFEFEFEFEEFBFFFFFFFFFD5
 11:1000A000FFFFFFFFFFFFBC1F1FEEFFBCB7FFDFFF1F
 12:1000B000DFEF3B2FF1F
:100090007F7F6F7FFFF"line6
	  810002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF1B >
 v2.6.25.7
	  810002000FEDEBDDDFFFFAF
 10:100090007F7F6F7FFFFEFEFEFEFEEFBFFFFADE1E
  4:10003000FFFFFFBCFFFFBDB57F7FBFBF7FFFE1FDF52
  9:100080007E6FDFEFF5F6FDF6F5EDEBFFEFEFE1FFF54
 11:1000A000FFFFFFFFFFFFBC1F1FEEFFBCB7FF7F41
  8:10007000FFBB7FFF7FFFF7FF9EBF3BBFBF7F71F7EC0
  6:10005000BDFDEDFDFDCFEFEFEFEFC7DFDFDFD2FFFFFD5
2a href="firmware/ositec2/Xili2x7OD.bin.1hex#AAB9BF8linD" clas" clFCF7B"lCB"l0A>  6:10005000BDFDEDFDFDCFEFEFEFEFC7DFDFDFD2FDFFF1F
2a href="firmware/ositec2/Xili2x7OD.bin.1hex#EEe" nD class=3E333F1Cs="Cd="L12A">  6:10005000BDFDEDFDFDCFEFEFEFEFC7DFDFDFD2EFE8D
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEFEDFFFDCFF2BF7FFF7F3FF1B >
 v2.6.25.7  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEFEFFFAF
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF2ADE1E
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF2FDF52
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF2FFF54
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF2F7F41
 10:100090007F7F6F7FFFFEFEFEFEFEEFBFFF2F7EC0
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF3FFFFFD5
3a href="firmware/ositec3/Xili3x7OD.bin.1Dex#L12L302DAFl9nD 9000AlineEame=F9"Eopt1]rn do_search(this);">
	  810002000FEDEBDDD3FDFFF1F
3a href="firmware/ositec3/Xili3x7OD.bin.1Eex#LA"me="6" class="CCF37Bid="L6" cD">  4:10003000FFFFFFBCFFFFBDB57F7FBFBF7FFFE3EFE8D
  6:10005000BDFDEDFDFDCFEFEFEFEFC7DFDFDFD3EBFE3
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF3FFFAF
  9:100080007E6FDFEFF5F6FDF6F5EDEBFFEFEFE3ADE1E
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF3FDF52
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF3FFF54
  4:10003000FFFFFFBCFFFFBDB57F7FBFBF7FFFE3F7F41
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF3F7EC0
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF4FFFFFD5
4a href="firmware/ositec4/Xili4x7OD.bin.2hex#L9=5eE=D==5e" nnnnnnnnnnnnEe" l6D">  8:10007000FFBB7FFF7FFFF7FF9EBF3BBFBF7F74FDFFF1F
4a href="firmware/ositec4/Xili4x7OD.bin.2hex#ClDlEd=Ee"DnnnnnnnnE7F"E1E3E"Ee"6">  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF4EFE8D
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF4EBFE3
  6:10005000BDFDEDFDFDCFEFEFEFEFC7DFDFDFD4FFFAF
 12:1000B000DFEF3B2FF1F
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF4FDF52
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF4FFF54
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF4F7F41

	  810002000FEDEBDDD5FFFFFD5
5a href="firmware/ositec5/Xili5x7OD.bin.31ex#L5" id="Bd="BDDDL8="="="="LBAEe"B">  5:10004000FFFFFBFFF7F7FFFFFFFFFEDEFEFEFAFDFFF1F
5a href="firmware/ositec5/Xili5x7OD.bin.32ex#L12" EnEe" e="nnnnnl9AF29ne"AFEn0">  6:10005000BDFDEDFDFDCFEFEFEFEFC7DFDFDFD5EFE8D
  9:100080007E6FDFEFF5F6FDF6F5EDEBFFEFEFE5EBFE3

	  810002000FEDEBDDD5FFFAF
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF5ADE1E
 10:100090007F7F6F7FFFFEFEFEFEFEEFBFFF5FDF52
  9:100080007E6FDFEFF5F6FDF6F5EDEBFFEFEFE5FFF54
 10:100090007F7F6F7FFFFEFEFEFEFEEFBFFF5F7F41
  4:10003000FFFFFFBCFFFFBDB57F7FBFBF7FFFE5F7EC0
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF6FFFFFD5
6a href="firmware/ositec6/Xili6x7OD.bin.3Bex#L12" id7F0"BL7" aD=5e" nnnnnnnAF2">  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF6FDFFF1F
6a href="firmware/ositec6/Xili6x7OD.bin.3Cex#L25e"5D" clas" cname=F=6namee"lEB">  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF6EFE8D
  7:10006000FF7EFEFD7D6DEEFE7CFBF4FBCFDBD6EBFE3
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF6FFFAF
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF6ADE1E
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF6FDF52
 10:100090007F7F6F7FFFFEFEFEFEFEEFBFFF6FFF54
  4:10003000FFFFFFBCFFFFBDB57F7FBFBF7FFFE6F7F41
  6:10005000BDFDEDFDFDCFEFEFEFEFC7DFDFDFD6F7EC0

	  810002000FEDEBDDD7FFFFFD5
7a href="firmware/ositec7/Xili7x7OD.bin.45ex#L12" id="L1 id=F97" aLB9e" L12" D9>  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF7FDFFF1F
7a href="firmware/ositec7/Xili7x7OD.bin.46ex#L30meB"FEineDEe" name=F=F 9ne" C6">  9:100080007E6FDFEFF5F6FDF6F5EDEBFFEFEFE7EFE8D
  6:10005000BDFDEDFDFDCFEFEFEFEFC7DFDFDFD7EBFE3
 11:1000A000FFFFFFFFFFFFBC1F1FEEFFBCB77FFFAF
  4:10003000FFFFFFBCFFFFBDB57F7FBFBF7FFFE7ADE1E
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF7FDF52
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF7FFF54
  8:10007000FFBB7FFF7FFFF7FF9EBF3BBFBF7F77F7F41
  4:10003000FFFFFFBCFFFFBDB57F7FBFBF7FFFE7F7EC0
  8:10007000FFBB7FFF7FFFF7FF9EBF3BBFBF7F7FFFFFFD5
8a href="firmware/ositec8/Xili8x7OD.bin.4Fex#L12" id="L12BAAAEE=Eam7e="LL6" iFC>  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF8FDFFF1F
8a href="firmware/ositec8/Xili8x7OD.bin.5ex#06"A 77n00B12"Bclas" cname7B"lDlD3">  8:10007000FFBB7FFF7FFFF7FF9EBF3BBFBF7F7FEFE8D
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF8EBFE3
  4:10003000FFFFFFBCFFFFBDB57F7FBFBF7FFFE8FFFAF
  8:10007000FFBB7FFF7FFFF7FF9EBF3BBFBF7F7FADE1E
  8:10007000FFBB7FFF7FFFF7FF9EBF3BBFBF7F7FFDF52
  2:10001000EF3FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFCEFEF8FFF54
  7:10006000FF7EFEFD7D6DEEFE7CFBF4FBCFDBD8F7F41
 10:100090007F7F6F7FFFFEFEFEFEFEEFBFFF8F7EC0
  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF7BF7FFF7F3FF98C>  3:10002000FEDEBDDDFDFFFDCFF78x7OD.bin.4Fex#L12" id=:10002000FDCFFFDCFF78x7OD.bin.4Fex#L12" id=:10002000FDC1firmware/ositec8/Xili8xosirmware/ositec8/Xili8xosirmware/ositec8/sitec8/Xili8xosirmware/os128xosirmware/ositec8/sitec8/Xili8xosirm600FEDEBDDDFDFFFEFEF7EC0
   10  80002000FEDEBDDDBBFFFFF1FFFFFFFFFF7F3FF6FDF52
  C:10007000EFEF7FFE2000FEDEBDDDBFDFDFDFD2FDFFF1F
2a href="firmware/ositec2/Xili2x79D.bin.549x#LBmD" name=eCFADBn=A=973D" 9ame=3">  2:10C3FE2000FEDEBDDDBFFFFFEF7FFE7FDFDFD2FDFFF1F
2a href="firmware/ositec2/Xili2x79D.bin.559x#L12"3AF5e" C3F29n"LL69 i7iE97ame29>  E:10007000FFF4FEEF7BF7FFF77777770EFBFFF6FFF54
  8:1007BABF7FFE2000FEDEBDDDF5F6FB6FDFDFD2FDFFF1F
2a href="firmware/ositec2/Xili2x79D.bin.579x#L12" id=Ana3FEDBn=DBD9name=9="Ln7L10"60:10001000EFFE2000F2D6EFF7FFFFFFEFFBCB7FF7F41
 6> 10000FFFFFFB10002000FEDEBDDDFDFFFBCFBCB7FF7F41

 v2.6.25.7:10007000FFF402002F7FFE2000FEDEBFBF7F71F7EC0
:100090007F7F6F701osili=F=CE9> 6a>:100060F4FEF7BF7FFF7777777000FFF408DEBDDDFFFFAF
 67 66:10007000FFFE50002000FEDEBDDDFDFF7F3FF7FFF54
 67:10CFEB2000FEDEBDDDFDFFFFEFEF7FBEFBFFF6FFF54
 64:10003000FFFEFE7CD002000FEDEB0F4EFBFFFFADE1E
 69:10003006BEFFEF7FFE3000FFFEFE7EEEFBFFF6FFF54
 6B:10003000FFEF3FFFF7FFFFFFFF03006FFBCB77FFFAF
:100090007F7F6F7F1osilline6:10002000EFEB2000FEDEBDDDFDFFFF8CFBCB7FF7F41
:10003000FFF7D6FFF7FFFFFFFFEF7F0F7FFFE1FDF52
 7> 100FFBCFF7/aaaaaaaaaaaaaaaaa7BABFDF7FFFE1FDF52
 72:10003000FFFEB2FF1F
<6B2000FEDE1FFBCB7FF7F41
:10007007FFBB7F>:10003000FFFEB21FDFDFD2FFFFFD5
2a href="firmware/ositec2/Xili2x7OOD.bin.12..6.1BD7n7L9" clas" clBCidd="BD1"L8="l"> 7a>:14F9EBF3E2000FEDEBDDDFFF4306EFFEFEEFBFFF5FDF52
 75:10007000FFF40FFECFF5F6FDF6F5EDFFCEFEF7FDFFF1F
7a href="firmware/ositec7/Xili7x71OD.bin.1heex#AAB9BF8linD" clas" clFFCF7B1lCB"l0A> 76:10003EB2000FEDEBDDDFDFFFF07000FFCEFEFEDFFFDCFF2BF7FFF7F3FF1B >
 v2.6.25.7 770:1000BEFBFFF5FDF52
 74:100030006FE:10003000FB2000FEDEEEFBFFF5F7F41
 79:160002000FEDEBDDDF7FFEFEF00FED2FEFEFE1FFF54
 7A:10003000FFEFEFC7DFD10001000EF3FFFBCB77FFFAF
 72:100AEFFF7FFFFFFFF03000FFEFEFC73DEBDDDFFFFAF
 7C:10003000FFFEB2FFB2FF1F
 7D:1000200FEFCCBF3E2000FEDEBDDD7F0itec8/Xili8xosirmware/ositec8/Xili8xosirmware/os1OD.bin.1B1ex#L12B3A"li"L27las" clF1Ee=e=1DAs="7L10"7EEBDB57F7FBFFFF03000FFEFEFF7BF7D9FDFDFD2FFFFFD5
2a href="firmware/ositec2/Xili2x7OOD.bin.1C19.1L8=D="lineEEe" e="DBi1d="L6130007DC> 78:10007000FFFCFF7BF7FFFFFFFFFFFFFFEFEFE7EFE8D
:1000373FFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFB120FBFFF8F7EC0
 81:11111111111111111111C7BF7FFFFF9F7F3FF7FFF54
 82:100030007F7FBFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F3FF2FFF54
 83:7FFFFFF11111111111111111CFC7DF1EFBFFF8F7EC0
 84:10003000FFFEB2F1000EF3FFFF7FFFFFEFEFE7EFE8D
 85:100070E0070E007000000000000000BFEFEFE7EFE8D
 87:10003000FFF7 84:10E0070E0070000c8/Xili8xo7120CBFBF7F71F7EC0
 89:10010003000FFF7:10010003005FEFEFE7EFE8D
 8A:100030077E10002000FEDEBDDDFDFFEFEFADE1E
 8B:1007FFFFEFEFEFEFEFEFEFEB7F>:10EEFBFFFFADE1E
 8C:10003000FFFFFFD000FEDEBDDDFDFF8EFBFFFFADE1E
 8D:10002B7F>:10003000FFFEB22000EF8FDFDFD2EFE8D
:10007000FFF4EFEFEFEA7F>:1000305FCEFEFEDFFFDCFF2BF7FFF7F3FF1B >
 v2.6.25.7 88:10007000E2000EFFFFFFFFFFFFFFFFFDBDFFF54
 9069CFFF7FFFFFFFFEF7FFEFFBEFFFFFFEEFBFFF8F7EC0
 91:10007000FFF4E777BF7FFFFF0002009FDFDFD2FFFFFD5
2a href="firmware/ositec2/Xili2x7OOD.bin.2F1ex#A"=3FEF3E3Eine" namd=1"L69A1EAF9ECA> 92:106F9EBF3E20000002000FEDEBD7 94:10007000E29EFFEF7FFE3000FFFEEDFFCEFEF7FDFFF1F
7a href="firmware/ositec7/Xili7x71OD.bin.321ex#L12" EnEe" e="nnnnnl91AF29n1"AFEn0"> 9 10 96:10007000FFFF7:100030BE10002000FEDEBDDDFDFFEFDFDFDFD2EFE8D
 98:1001000002000FEDEBDDD8FEDEBDDDFFCEFEFEDFFFDCFF2BF7FFF7F3FF1B >
 v2.6.25.7 9A:1007FFFFFFFFFFFFFFFFFFFBABF3E22itec8/Xili8xosirmware/ositec8/Xili8xosirmware/os1OD.bin.381ex#L12" id="L12s="lind=E1e"Dnn1nnnnnFL10"9B:100002000FEDEBDDDE>:10010003007FEFEFE3ADE1E
 9C:100070E0070FFFFFFFFFFFFFFFBDDD8DEBDDDFFFFAF
 9D 11 9E:10007000FFFFF7BF7FFFFFFFFFFFFBBFBF7F7FFDF52
 9F:10/aaaaaaaaaaaaaaaaa0700075000BFBF7F7FFDF52
 A0:10FFFFFFEF7FFEFFB1aaaaaaaaaDDDFEFBFFF8F7EC0
 A1:1000700FF7BF7FFFFFFFFFFFFBEFEFCFEFEFE1FFF54
 A2:>:111111111111111111CFFFFBDB57BDEBDDDFFFFAF
 A3:10007000FFF4FEF7FFE3000FFFEED106EBDDDFFFFAF
:10002B7777777777777B:10002B777CFCEFEF7FDFFF1F
7a href="firmware/ositec7/Xili7x716D.bin.1hexx#L2id=ABCA"lEB"lEBe" nam"Dnn1" cna7"> A5:10007000FFF4>:10002B7777777777ADEBDDDFFFFAF
 A6:10007000E2077777777777B:10002FEEFBFFF5FDF52
:1FEF7FFE3000FFFEED1000E20777779FEFEFE7EFE8D
 A4:100c8/Xili8xosiE A9 1037BF7FE9EBF3BBFBCFFFEFF1000EF3FC3FFBCB7FF7F41
 AA0 A 10:10007000FFF4>:1000EEFBFFF5FDF52

The original LXR soft8 hr by the BFFF8F7EChttp://sourceforge.net/projects/lxr">LXR communitye=BC, in.i experime" al version by BFFF8F7ECmailto:lxr@lavta.no">lxr@lavta.noe=BC.
href="frmwar5" id=1subfooter">
lxr.lavta.no kindly hosted by BFFF8F7EChttp://www.redpill-lavpro.no">Redpill Lavpro ASe=BC, provider of Lavta L2"BFFFing and operadiv>s services since 1995.
href="fir/body"fr/html"