linux/kernel/lockdep_proc.c
<<
>>
Prefs
   1/*
   2 * kernel/lockdep_proc.c
   3 *
   4 * Runtime locking correctness validator
   5 *
   6 * Started by Ingo Molnar:
   7 *
   8 *  Copyright (C) 2006,2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
   9 *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
  10 *
  11 * Code for /proc/lockdep and /proc/lockdep_stats:
  12 *
  13 */
  14#include <linux/export.h>
  15#include <linux/proc_fs.h>
  16#include <linux/seq_file.h>
  17#include <linux/kallsyms.h>
  18#include <linux/debug_locks.h>
  19#include <linux/vmalloc.h>
  20#include <linux/sort.h>
  21#include <asm/uaccess.h>
  22#include <asm/div64.h>
  23
  24#include "lockdep_internals.h"
  25
  26static void *l_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
  27{
  28        return seq_list_next(v, &all_lock_classes, pos);
  29}
  30
  31static void *l_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
  32{
  33        return seq_list_start_head(&all_lock_classes, *pos);
  34}
  35
  36static void l_stop(struct seq_file *m, void *v)
  37{
  38}
  39
  40static void print_name(struct seq_file *m, struct lock_class *class)
  41{
  42        char str[128];
  43        const char *name = class->name;
  44
  45        if (!name) {
  46                name = __get_key_name(class->key, str);
  47                seq_printf(m, "%s", name);
  48        } else{
  49                seq_printf(m, "%s", name);
  50                if (class->name_version > 1)
  51                        seq_printf(m, "#%d", class->name_version);
  52                if (class->subclass)
  53                        seq_printf(m, "/%d", class->subclass);
  54        }
  55}
  56
  57static int l_show(struct seq_file *m, void *v)
  58{
  59        struct lock_class *class = list_entry(v, struct lock_class, lock_entry);
  60        struct lock_list *entry;
  61        char usage[LOCK_USAGE_CHARS];
  62
  63        if (v == &all_lock_classes) {
  64                seq_printf(m, "all lock classes:\n");
  65                return 0;
  66        }
  67
  68        seq_printf(m, "%p", class->key);
  69#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCKDEP
  70        seq_printf(m, " OPS:%8ld", class->ops);
  71#endif
  72#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
  73        seq_printf(m, " FD:%5ld", lockdep_count_forward_deps(class));
  74        seq_printf(m, " BD:%5ld", lockdep_count_backward_deps(class));
  75#endif
  76
  77        get_usage_chars(class, usage);
  78        seq_printf(m, " %s", usage);
  79
  80        seq_printf(m, ": ");
  81        print_name(m, class);
  82        seq_puts(m, "\n");
  83
  84        list_for_each_entry(entry, &class->locks_after, entry) {
  85                if (entry->distance == 1) {
  86                        seq_printf(m, " -> [%p] ", entry->class->key);
  87                        print_name(m, entry->class);
  88                        seq_puts(m, "\n");
  89                }
  90        }
  91        seq_puts(m, "\n");
  92
  93        return 0;
  94}
  95
  96static const struct seq_operations lockdep_ops = {
  97        .start  = l_start,
  98        .next   = l_next,
  99        .stop   = l_stop,
 100        .show   = l_show,
 101};
 102
 103static int lockdep_open(struct inode *inode, struct file *file)
 104{
 105        return seq_open(file, &lockdep_ops);
 106}
 107
 108static const struct file_operations proc_lockdep_operations = {
 109        .open           = lockdep_open,
 110        .read           = seq_read,
 111        .llseek         = seq_lseek,
 112        .release        = seq_release,
 113};
 114
 115#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 116static void *lc_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
 117{
 118        if (*pos == 0)
 119                return SEQ_START_TOKEN;
 120
 121        if (*pos - 1 < nr_lock_chains)
 122                return lock_chains + (*pos - 1);
 123
 124        return NULL;
 125}
 126
 127static void *lc_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
 128{
 129        (*pos)++;
 130        return lc_start(m, pos);
 131}
 132
 133static void lc_stop(struct seq_file *m, void *v)
 134{
 135}
 136
 137static int lc_show(struct seq_file *m, void *v)
 138{
 139        struct lock_chain *chain = v;
 140        struct lock_class *class;
 141        int i;
 142
 143        if (v == SEQ_START_TOKEN) {
 144                seq_printf(m, "all lock chains:\n");
 145                return 0;
 146        }
 147
 148        seq_printf(m, "irq_context: %d\n", chain->irq_context);
 149
 150        for (i = 0; i < chain->depth; i++) {
 151                class = lock_chain_get_class(chain, i);
 152                if (!class->key)
 153                        continue;
 154
 155                seq_printf(m, "[%p] ", class->key);
 156                print_name(m, class);
 157                seq_puts(m, "\n");
 158        }
 159        seq_puts(m, "\n");
 160
 161        return 0;
 162}
 163
 164static const struct seq_operations lockdep_chains_ops = {
 165        .start  = lc_start,
 166        .next   = lc_next,
 167        .stop   = lc_stop,
 168        .show   = lc_show,
 169};
 170
 171static int lockdep_chains_open(struct inode *inode, struct file *file)
 172{
 173        return seq_open(file, &lockdep_chains_ops);
 174}
 175
 176static const struct file_operations proc_lockdep_chains_operations = {
 177        .open           = lockdep_chains_open,
 178        .read           = seq_read,
 179        .llseek         = seq_lseek,
 180        .release        = seq_release,
 181};
 182#endif /* CONFIG_PROVE_LOCKING */
 183
 184static void lockdep_stats_debug_show(struct seq_file *m)
 185{
 186#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCKDEP
 187        unsigned long long hi1 = debug_atomic_read(hardirqs_on_events),
 188                           hi2 = debug_atomic_read(hardirqs_off_events),
 189                           hr1 = debug_atomic_read(redundant_hardirqs_on),
 190                           hr2 = debug_atomic_read(redundant_hardirqs_off),
 191                           si1 = debug_atomic_read(softirqs_on_events),
 192                           si2 = debug_atomic_read(softirqs_off_events),
 193                           sr1 = debug_atomic_read(redundant_softirqs_on),
 194                           sr2 = debug_atomic_read(redundant_softirqs_off);
 195
 196        seq_printf(m, " chain lookup misses:           %11llu\n",
 197                debug_atomic_read(chain_lookup_misses));
 198        seq_printf(m, " chain lookup hits:             %11llu\n",
 199                debug_atomic_read(chain_lookup_hits));
 200        seq_printf(m, " cyclic checks:                 %11llu\n",
 201                debug_atomic_read(nr_cyclic_checks));
 202        seq_printf(m, " find-mask forwards checks:     %11llu\n",
 203                debug_atomic_read(nr_find_usage_forwards_checks));
 204        seq_printf(m, " find-mask backwards checks:    %11llu\n",
 205                debug_atomic_read(nr_find_usage_backwards_checks));
 206
 207        seq_printf(m, " hardirq on events:             %11llu\n", hi1);
 208        seq_printf(m, " hardirq off events:            %11llu\n", hi2);
 209        seq_printf(m, " redundant hardirq ons:         %11llu\n", hr1);
 210        seq_printf(m, " redundant hardirq offs:        %11llu\n", hr2);
 211        seq_printf(m, " softirq on events:             %11llu\n", si1);
 212        seq_printf(m, " softirq off events:            %11llu\n", si2);
 213        seq_printf(m, " redundant softirq ons:         %11llu\n", sr1);
 214        seq_printf(m, " redundant softirq offs:        %11llu\n", sr2);
 215#endif
 216}
 217
 218static int lockdep_stats_show(struct seq_file *m, void *v)
 219{
 220        struct lock_class *class;
 221        unsigned long nr_unused = 0, nr_uncategorized = 0,
 222                      nr_irq_safe = 0, nr_irq_unsafe = 0,
 223                      nr_softirq_safe = 0, nr_softirq_unsafe = 0,
 224                      nr_hardirq_safe = 0, nr_hardirq_unsafe = 0,
 225                      nr_irq_read_safe = 0, nr_irq_read_unsafe = 0,
 226                      nr_softirq_read_safe = 0, nr_softirq_read_unsafe = 0,
 227                      nr_hardirq_read_safe = 0, nr_hardirq_read_unsafe = 0,
 228                      sum_forward_deps = 0;
 229
 230        list_for_each_entry(class, &all_lock_classes, lock_entry) {
 231
 232                if (class->usage_mask == 0)
 233                        nr_unused++;
 234                if (class->usage_mask == LOCKF_USED)
 235                        nr_uncategorized++;
 236                if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_IRQ)
 237                        nr_irq_safe++;
 238                if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_IRQ)
 239                        nr_irq_unsafe++;
 240                if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_SOFTIRQ)
 241                        nr_softirq_safe++;
 242                if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_SOFTIRQ)
 243                        nr_softirq_unsafe++;
 244                if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_HARDIRQ)
 245                        nr_hardirq_safe++;
 246                if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_HARDIRQ)
 247                        nr_hardirq_unsafe++;
 248                if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_IRQ_READ)
 249                        nr_irq_read_safe++;
 250                if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_IRQ_READ)
 251                        nr_irq_read_unsafe++;
 252                if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_SOFTIRQ_READ)
 253                        nr_softirq_read_safe++;
 254                if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_SOFTIRQ_READ)
 255                        nr_softirq_read_unsafe++;
 256                if (class->usage_mask & LOCKF_USED_IN_HARDIRQ_READ)
 257                        nr_hardirq_read_safe++;
 258                if (class->usage_mask & LOCKF_ENABLED_HARDIRQ_READ)
 259                        nr_hardirq_read_unsafe++;
 260
 261#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 262                sum_forward_deps += lockdep_count_forward_deps(class);
 263#endif
 264        }
 265#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCKDEP
 266        DEBUG_LOCKS_WARN_ON(debug_atomic_read(nr_unused_locks) != nr_unused);
 267#endif
 268        seq_printf(m, " lock-classes:                  %11lu [max: %lu]\n",
 269                        nr_lock_classes, MAX_LOCKDEP_KEYS);
 270        seq_printf(m, " direct dependencies:           %11lu [max: %lu]\n",
 271                        nr_list_entries, MAX_LOCKDEP_ENTRIES);
 272        seq_printf(m, " indirect dependencies:         %11lu\n",
 273                        sum_forward_deps);
 274
 275        /*
 276         * Total number of dependencies:
 277         *
 278         * All irq-safe locks may nest inside irq-unsafe locks,
 279         * plus all the other known dependencies:
 280         */
 281        seq_printf(m, " all direct dependencies:       %11lu\n",
 282                        nr_irq_unsafe * nr_irq_safe +
 283                        nr_hardirq_unsafe * nr_hardirq_safe +
 284                        nr_list_entries);
 285
 286#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 287        seq_printf(m, " dependency chains:             %11lu [max: %lu]\n",
 288                        nr_lock_chains, MAX_LOCKDEP_CHAINS);
 289        seq_printf(m, " dependency chain hlocks:       %11d [max: %lu]\n",
 290                        nr_chain_hlocks, MAX_LOCKDEP_CHAIN_HLOCKS);
 291#endif
 292
 293#ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
 294        seq_printf(m, " in-hardirq chains:             %11u\n",
 295                        nr_hardirq_chains);
 296        seq_printf(m, " in-softirq chains:             %11u\n",
 297                        nr_softirq_chains);
 298#endif
 299        seq_printf(m, " in-process chains:             %11u\n",
 300                        nr_process_chains);
 301        seq_printf(m, " stack-trace entries:           %11lu [max: %lu]\n",
 302                        nr_stack_trace_entries, MAX_STACK_TRACE_ENTRIES);
 303        seq_printf(m, " combined max dependencies:     %11u\n",
 304                        (nr_hardirq_chains + 1) *
 305                        (nr_softirq_chains + 1) *
 306                        (nr_process_chains + 1)
 307        );
 308        seq_printf(m, " hardirq-safe locks:            %11lu\n",
 309                        nr_hardirq_safe);
 310        seq_printf(m, " hardirq-unsafe locks:          %11lu\n",
 311                        nr_hardirq_unsafe);
 312        seq_printf(m, " softirq-safe locks:            %11lu\n",
 313                        nr_softirq_safe);
 314        seq_printf(m, " softirq-unsafe locks:          %11lu\n",
 315                        nr_softirq_unsafe);
 316        seq_printf(m, " irq-safe locks:                %11lu\n",
 317                        nr_irq_safe);
 318        seq_printf(m, " irq-unsafe locks:              %11lu\n",
 319                        nr_irq_unsafe);
 320
 321        seq_printf(m, " hardirq-read-safe locks:       %11lu\n",
 322                        nr_hardirq_read_safe);
 323        seq_printf(m, " hardirq-read-unsafe locks:     %11lu\n",
 324                        nr_hardirq_read_unsafe);
 325        seq_printf(m, " softirq-read-safe locks:       %11lu\n",
 326                        nr_softirq_read_safe);
 327        seq_printf(m, " softirq-read-unsafe locks:     %11lu\n",
 328                        nr_softirq_read_unsafe);
 329        seq_printf(m, " irq-read-safe locks:           %11lu\n",
 330                        nr_irq_read_safe);
 331        seq_printf(m, " irq-read-unsafe locks:         %11lu\n",
 332                        nr_irq_read_unsafe);
 333
 334        seq_printf(m, " uncategorized locks:           %11lu\n",
 335                        nr_uncategorized);
 336        seq_printf(m, " unused locks:                  %11lu\n",
 337                        nr_unused);
 338        seq_printf(m, " max locking depth:             %11u\n",
 339                        max_lockdep_depth);
 340#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 341        seq_printf(m, " max bfs queue depth:           %11u\n",
 342                        max_bfs_queue_depth);
 343#endif
 344        lockdep_stats_debug_show(m);
 345        seq_printf(m, " debug_locks:                   %11u\n",
 346                        debug_locks);
 347
 348        return 0;
 349}
 350
 351static int lockdep_stats_open(struct inode *inode, struct file *file)
 352{
 353        return single_open(file, lockdep_stats_show, NULL);
 354}
 355
 356static const struct file_operations proc_lockdep_stats_operations = {
 357        .open           = lockdep_stats_open,
 358        .read           = seq_read,
 359        .llseek         = seq_lseek,
 360        .release        = single_release,
 361};
 362
 363#ifdef CONFIG_LOCK_STAT
 364
 365struct lock_stat_data {
 366        struct lock_class *class;
 367        struct lock_class_stats stats;
 368};
 369
 370struct lock_stat_seq {
 371        struct lock_stat_data *iter_end;
 372        struct lock_stat_data stats[MAX_LOCKDEP_KEYS];
 373};
 374
 375/*
 376 * sort on absolute number of contentions
 377 */
 378static int lock_stat_cmp(const void *l, const void *r)
 379{
 380        const struct lock_stat_data *dl = l, *dr = r;
 381        unsigned long nl, nr;
 382
 383        nl = dl->stats.read_waittime.nr + dl->stats.write_waittime.nr;
 384        nr = dr->stats.read_waittime.nr + dr->stats.write_waittime.nr;
 385
 386        return nr - nl;
 387}
 388
 389static void seq_line(struct seq_file *m, char c, int offset, int length)
 390{
 391        int i;
 392
 393        for (i = 0; i < offset; i++)
 394                seq_puts(m, " ");
 395        for (i = 0; i < length; i++)
 396                seq_printf(m, "%c", c);
 397        seq_puts(m, "\n");
 398}
 399
 400static void snprint_time(char *buf, size_t bufsiz, s64 nr)
 401{
 402        s64 div;
 403        s32 rem;
 404
 405        nr += 5; /* for display rounding */
 406        div = div_s64_rem(nr, 1000, &rem);
 407        snprintf(buf, bufsiz, "%lld.%02d", (long long)div, (int)rem/10);
 408}
 409
 410static void seq_time(struct seq_file *m, s64 time)
 411{
 412        char num[15];
 413
 414        snprint_time(num, sizeof(num), time);
 415        seq_printf(m, " %14s", num);
 416}
 417
 418static void seq_lock_time(struct seq_file *m, struct lock_time *lt)
 419{
 420        seq_printf(m, "%14lu", lt->nr);
 421        seq_time(m, lt->min);
 422        seq_time(m, lt->max);
 423        seq_time(m, lt->total);
 424}
 425
 426static void seq_stats(struct seq_file *m, struct lock_stat_data *data)
 427{
 428        char name[39];
 429        struct lock_class *class;
 430        struct lock_class_stats *stats;
 431        int i, namelen;
 432
 433        class = data->class;
 434        stats = &data->stats;
 435
 436        namelen = 38;
 437        if (class->name_version > 1)
 438                namelen -= 2; /* XXX truncates versions > 9 */
 439        if (class->subclass)
 440                namelen -= 2;
 441
 442        if (!class->name) {
 443                char str[KSYM_NAME_LEN];
 444                const char *key_name;
 445
 446                key_name = __get_key_name(class->key, str);
 447                snprintf(name, namelen, "%s", key_name);
 448        } else {
 449                snprintf(name, namelen, "%s", class->name);
 450        }
 451        namelen = strlen(name);
 452        if (class->name_version > 1) {
 453                snprintf(name+namelen, 3, "#%d", class->name_version);
 454                namelen += 2;
 455        }
 456        if (class->subclass) {
 457                snprintf(name+namelen, 3, "/%d", class->subclass);
 458                namelen += 2;
 459        }
 460
 461        if (stats->write_holdtime.nr) {
 462                if (stats->read_holdtime.nr)
 463                        seq_printf(m, "%38s-W:", name);
 464                else
 465                        seq_printf(m, "%40s:", name);
 466
 467                seq_printf(m, "%14lu ", stats->bounces[bounce_contended_write]);
 468                seq_lock_time(m, &stats->write_waittime);
 469                seq_printf(m, " %14lu ", stats->bounces[bounce_acquired_write]);
 470                seq_lock_time(m, &stats->write_holdtime);
 471                seq_puts(m, "\n");
 472        }
 473
 474        if (stats->read_holdtime.nr) {
 475                seq_printf(m, "%38s-R:", name);
 476                seq_printf(m, "%14lu ", stats->bounces[bounce_contended_read]);
 477                seq_lock_time(m, &stats->read_waittime);
 478                seq_printf(m, " %14lu ", stats->bounces[bounce_acquired_read]);
 479                seq_lock_time(m, &stats->read_holdtime);
 480                seq_puts(m, "\n");
 481        }
 482
 483        if (stats->read_waittime.nr + stats->write_waittime.nr == 0)
 484                return;
 485
 486        if (stats->read_holdtime.nr)
 487                namelen += 2;
 488
 489        for (i = 0; i < LOCKSTAT_POINTS; i++) {
 490                char ip[32];
 491
 492                if (class->contention_point[i] == 0)
 493                        break;
 494
 495                if (!i)
 496                        seq_line(m, '-', 40-namelen, namelen);
 497
 498                snprintf(ip, sizeof(ip), "[<%p>]",
 499                                (void *)class->contention_point[i]);
 500                seq_printf(m, "%40s %14lu %29s %pS\n",
 501                           name, stats->contention_point[i],
 502                           ip, (void *)class->contention_point[i]);
 503        }
 504        for (i = 0; i < LOCKSTAT_POINTS; i++) {
 505                char ip[32];
 506
 507                if (class->contending_point[i] == 0)
 508                        break;
 509
 510                if (!i)
 511                        seq_line(m, '-', 40-namelen, namelen);
 512
 513                snprintf(ip, sizeof(ip), "[<%p>]",
 514                                (void *)class->contending_point[i]);
 515                seq_printf(m, "%40s %14lu %29s %pS\n",
 516                           name, stats->contending_point[i],
 517                           ip, (void *)class->contending_point[i]);
 518        }
 519        if (i) {
 520                seq_puts(m, "\n");
 521                seq_line(m, '.', 0, 40 + 1 + 10 * (14 + 1));
 522                seq_puts(m, "\n");
 523        }
 524}
 525
 526static void seq_header(struct seq_file *m)
 527{
 528        seq_printf(m, "lock_stat version 0.3\n");
 529
 530        if (unlikely(!debug_locks))
 531                seq_printf(m, "*WARNING* lock debugging disabled!! - possibly due to a lockdep warning\n");
 532
 533        seq_line(m, '-', 0, 40 + 1 + 10 * (14 + 1));
 534        seq_printf(m, "%40s %14s %14s %14s %14s %14s %14s %14s %14s "
 535                        "%14s %14s\n",
 536                        "class name",
 537                        "con-bounces",
 538                        "contentions",
 539                        "waittime-min",
 540                        "waittime-max",
 541                        "waittime-total",
 542                        "acq-bounces",
 543                        "acquisitions",
 544                        "holdtime-min",
 545                        "holdtime-max",
 546                        "holdtime-total");
 547        seq_line(m, '-', 0, 40 + 1 + 10 * (14 + 1));
 548        seq_printf(m, "\n");
 549}
 550
 551static void *ls_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
 552{
 553        struct lock_stat_seq *data = m->private;
 554        struct lock_stat_data *iter;
 555
 556        if (*pos == 0)
 557                return SEQ_START_TOKEN;
 558
 559        iter = data->stats + (*pos - 1);
 560        if (iter >= data->iter_end)
 561                iter = NULL;
 562
 563        return iter;
 564}
 565
 566static void *ls_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
 567{
 568        (*pos)++;
 569        return ls_start(m, pos);
 570}
 571
 572static void ls_stop(struct seq_file *m, void *v)
 573{
 574}
 575
 576static int ls_show(struct seq_file *m, void *v)
 577{
 578        if (v == SEQ_START_TOKEN)
 579                seq_header(m);
 580        else
 581                seq_stats(m, v);
 582
 583        return 0;
 584}
 585
 586static const struct seq_operations lockstat_ops = {
 587        .start  = ls_start,
 588        .next   = ls_next,
 589        .stop   = ls_stop,
 590        .show   = ls_show,
 591};
 592
 593static int lock_stat_open(struct inode *inode, struct file *file)
 594{
 595        int res;
 596        struct lock_class *class;
 597        struct lock_stat_seq *data = vmalloc(sizeof(struct lock_stat_seq));
 598
 599        if (!data)
 600                return -ENOMEM;
 601
 602        res = seq_open(file, &lockstat_ops);
 603        if (!res) {
 604                struct lock_stat_data *iter = data->stats;
 605                struct seq_file *m = file->private_data;
 606
 607                list_for_each_entry(class, &all_lock_classes, lock_entry) {
 608                        iter->class = class;
 609                        iter->stats = lock_stats(class);
 610                        iter++;
 611                }
 612                data->iter_end = iter;
 613
 614                sort(data->stats, data->iter_end - data->stats,
 615                                sizeof(struct lock_stat_data),
 616                                lock_stat_cmp, NULL);
 617
 618                m->private = data;
 619        } else
 620                vfree(data);
 621
 622        return res;
 623}
 624
 625static ssize_t lock_stat_write(struct file *file, const char __user *buf,
 626                               size_t count, loff_t *ppos)
 627{
 628        struct lock_class *class;
 629        char c;
 630
 631        if (count) {
 632                if (get_user(c, buf))
 633                        return -EFAULT;
 634
 635                if (c != '0')
 636                        return count;
 637
 638                list_for_each_entry(class, &all_lock_classes, lock_entry)
 639                        clear_lock_stats(class);
 640        }
 641        return count;
 642}
 643
 644static int lock_stat_release(struct inode *inode, struct file *file)
 645{
 646        struct seq_file *seq = file->private_data;
 647
 648        vfree(seq->private);
 649        return seq_release(inode, file);
 650}
 651
 652static const struct file_operations proc_lock_stat_operations = {
 653        .open           = lock_stat_open,
 654        .write          = lock_stat_write,
 655        .read           = seq_read,
 656        .llseek         = seq_lseek,
 657        .release        = lock_stat_release,
 658};
 659#endif /* CONFIG_LOCK_STAT */
 660
 661static int __init lockdep_proc_init(void)
 662{
 663        proc_create("lockdep", S_IRUSR, NULL, &proc_lockdep_operations);
 664#ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
 665        proc_create("lockdep_chains", S_IRUSR, NULL,
 666                    &proc_lockdep_chains_operations);
 667#endif
 668        proc_create("lockdep_stats", S_IRUSR, NULL,
 669                    &proc_lockdep_stats_operations);
 670
 671#ifdef CONFIG_LOCK_STAT
 672        proc_create("lock_stat", S_IRUSR | S_IWUSR, NULL,
 673                    &proc_lock_stat_operations);
 674#endif
 675
 676        return 0;
 677}
 678
 679__initcall(lockdep_proc_init);
 680
 681
lxr.linux.no kindly hosted by Redpill Linpro AS, provider of Linux consulting and operations services since 1995.