linux/include/linux/snmp.h
<<
>>
Prefs
  1/*
  2 * Definitions for MIBs
  3 *
  4 * Author: Hideaki YOSHIFUJI <yoshfuji@linux-ipv6.org>
  5 */
  6
  7#ifndef _LINUX_SNMP_H
  8#define _LINUX_SNMP_H
  9
 10/* ipstats mib definitions */
 11/*
 12 * RFC 1213: MIB-II
 13 * RFC 2011 (updates 1213): SNMPv2-MIB-IP
 14 * RFC 2863: Interfaces Group MIB
 15 * RFC 2465: IPv6 MIB: General Group
 16 * draft-ietf-ipv6-rfc2011-update-10.txt: MIB for IP: IP Statistics Tables
 17 */
 18enum
 19{
 20    IPSTATS_MIB_NUM = 0,
 21    IPSTATS_MIB_INPKTS,           /* InReceives */
 22    IPSTATS_MIB_INHDRERRORS,        /* InHdrErrors */
 23    IPSTATS_MIB_INTOOBIGERRORS,       /* InTooBigErrors */
 24    IPSTATS_MIB_INNOROUTES,         /* InNoRoutes */
 25    IPSTATS_MIB_INADDRERRORS,        /* InAddrErrors */
 26    IPSTATS_MIB_INUNKNOWNPROTOS,      /* InUnknownProtos */
 27    IPSTATS_MIB_INTRUNCATEDPKTS,      /* InTruncatedPkts */
 28    IPSTATS_MIB_INDISCARDS,         /* InDiscards */
 29    IPSTATS_MIB_INDELIVERS,         /* InDelivers */
 30    IPSTATS_MIB_OUTFORWDATAGRAMS,      /* OutForwDatagrams */
 31    IPSTATS_MIB_OUTPKTS,          /* OutRequests */
 32    IPSTATS_MIB_OUTDISCARDS,        /* OutDiscards */
 33    IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES,        /* OutNoRoutes */
 34    IPSTATS_MIB_REASMTIMEOUT,        /* ReasmTimeout */
 35    IPSTATS_MIB_REASMREQDS,         /* ReasmReqds */
 36    IPSTATS_MIB_REASMOKS,          /* ReasmOKs */
 37    IPSTATS_MIB_REASMFAILS,         /* ReasmFails */
 38    IPSTATS_MIB_FRAGOKS,          /* FragOKs */
 39    IPSTATS_MIB_FRAGFAILS,         /* FragFails */
 40    IPSTATS_MIB_FRAGCREATES,        /* FragCreates */
 41    IPSTATS_MIB_INMCASTPKTS,        /* InMcastPkts */
 42    IPSTATS_MIB_OUTMCASTPKTS,        /* OutMcastPkts */
 43    IPSTATS_MIB_INBCASTPKTS,        /* InBcastPkts */
 44    IPSTATS_MIB_OUTBCASTPKTS,        /* OutBcastPkts */
 45    IPSTATS_MIB_INOCTETS,          /* InOctets */
 46    IPSTATS_MIB_OUTOCTETS,         /* OutOctets */
 47    IPSTATS_MIB_INMCASTOCTETS,       /* InMcastOctets */
 48    IPSTATS_MIB_OUTMCASTOCTETS,       /* OutMcastOctets */
 49    IPSTATS_MIB_INBCASTOCTETS,       /* InBcastOctets */
 50    IPSTATS_MIB_OUTBCASTOCTETS,       /* OutBcastOctets */
 51    __IPSTATS_MIB_MAX
 52};
 53
 54/* icmp mib definitions */
 55/*
 56 * RFC 1213: MIB-II ICMP Group
 57 * RFC 2011 (updates 1213): SNMPv2 MIB for IP: ICMP group
 58 */
 59enum
 60{
 61    ICMP_MIB_NUM = 0,
 62    ICMP_MIB_INMSGS,            /* InMsgs */
 63    ICMP_MIB_INERRORS,           /* InErrors */
 64    ICMP_MIB_INDESTUNREACHS,        /* InDestUnreachs */
 65    ICMP_MIB_INTIMEEXCDS,          /* InTimeExcds */
 66    ICMP_MIB_INPARMPROBS,          /* InParmProbs */
 67    ICMP_MIB_INSRCQUENCHS,         /* InSrcQuenchs */
 68    ICMP_MIB_INREDIRECTS,          /* InRedirects */
 69    ICMP_MIB_INECHOS,            /* InEchos */
 70    ICMP_MIB_INECHOREPS,          /* InEchoReps */
 71    ICMP_MIB_INTIMESTAMPS,         /* InTimestamps */
 72    ICMP_MIB_INTIMESTAMPREPS,        /* InTimestampReps */
 73    ICMP_MIB_INADDRMASKS,          /* InAddrMasks */
 74    ICMP_MIB_INADDRMASKREPS,        /* InAddrMaskReps */
 75    ICMP_MIB_OUTMSGS,            /* OutMsgs */
 76    ICMP_MIB_OUTERRORS,           /* OutErrors */
 77    ICMP_MIB_OUTDESTUNREACHS,        /* OutDestUnreachs */
 78    ICMP_MIB_OUTTIMEEXCDS,         /* OutTimeExcds */
 79    ICMP_MIB_OUTPARMPROBS,         /* OutParmProbs */
 80    ICMP_MIB_OUTSRCQUENCHS,         /* OutSrcQuenchs */
 81    ICMP_MIB_OUTREDIRECTS,         /* OutRedirects */
 82    ICMP_MIB_OUTECHOS,           /* OutEchos */
 83    ICMP_MIB_OUTECHOREPS,          /* OutEchoReps */
 84    ICMP_MIB_OUTTIMESTAMPS,         /* OutTimestamps */
 85    ICMP_MIB_OUTTIMESTAMPREPS,       /* OutTimestampReps */
 86    ICMP_MIB_OUTADDRMASKS,         /* OutAddrMasks */
 87    ICMP_MIB_OUTADDRMASKREPS,        /* OutAddrMaskReps */
 88    __ICMP_MIB_MAX
 89};
 90
 91#define __ICMPMSG_MIB_MAX 512  /* Out+In for all 8-bit ICMP types */
 92
 93/* icmp6 mib definitions */
 94/*
 95 * RFC 2466: ICMPv6-MIB
 96 */
 97enum
 98{
 99    ICMP6_MIB_NUM = 0,
 100    ICMP6_MIB_INMSGS,            /* InMsgs */
 101    ICMP6_MIB_INERRORS,           /* InErrors */
 102    ICMP6_MIB_OUTMSGS,           /* OutMsgs */
 103    ICMP6_MIB_OUTERRORS,          /* OutErrors */
 104    __ICMP6_MIB_MAX
 105};
 106
 107#define __ICMP6MSG_MIB_MAX 512 /* Out+In for all 8-bit ICMPv6 types */
 108
 109/* tcp mib definitions */
 110/*
 111 * RFC 1213: MIB-II TCP group
 112 * RFC 2012 (updates 1213): SNMPv2-MIB-TCP
 113 */
 114enum
 115{
 116    TCP_MIB_NUM = 0,
 117    TCP_MIB_RTOALGORITHM,          /* RtoAlgorithm */
 118    TCP_MIB_RTOMIN,             /* RtoMin */
 119    TCP_MIB_RTOMAX,             /* RtoMax */
 120    TCP_MIB_MAXCONN,            /* MaxConn */
 121    TCP_MIB_ACTIVEOPENS,          /* ActiveOpens */
 122    TCP_MIB_PASSIVEOPENS,          /* PassiveOpens */
 123    TCP_MIB_ATTEMPTFAILS,          /* AttemptFails */
 124    TCP_MIB_ESTABRESETS,          /* EstabResets */
 125    TCP_MIB_CURRESTAB,           /* CurrEstab */
 126    TCP_MIB_INSEGS,             /* InSegs */
 127    TCP_MIB_OUTSEGS,            /* OutSegs */
 128    TCP_MIB_RETRANSSEGS,          /* RetransSegs */
 129    TCP_MIB_INERRS,             /* InErrs */
 130    TCP_MIB_OUTRSTS,            /* OutRsts */
 131    __TCP_MIB_MAX
 132};
 133
 134/* udp mib definitions */
 135/*
 136 * RFC 1213: MIB-II UDP group
 137 * RFC 2013 (updates 1213): SNMPv2-MIB-UDP
 138 */
 139enum
 140{
 141    UDP_MIB_NUM = 0,
 142    UDP_MIB_INDATAGRAMS,          /* InDatagrams */
 143    UDP_MIB_NOPORTS,            /* NoPorts */
 144    UDP_MIB_INERRORS,            /* InErrors */
 145    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS,          /* OutDatagrams */
 146    UDP_MIB_RCVBUFERRORS,          /* RcvbufErrors */
 147    UDP_MIB_SNDBUFERRORS,          /* SndbufErrors */
 148    __UDP_MIB_MAX
 149};
 150
 151/* linux mib definitions */
 152enum
 153{
 154    LINUX_MIB_NUM = 0,
 155    LINUX_MIB_SYNCOOKIESSENT,        /* SyncookiesSent */
 156    LINUX_MIB_SYNCOOKIESRECV,        /* SyncookiesRecv */
 157    LINUX_MIB_SYNCOOKIESFAILED,       /* SyncookiesFailed */
 158    LINUX_MIB_EMBRYONICRSTS,        /* EmbryonicRsts */
 159    LINUX_MIB_PRUNECALLED,         /* PruneCalled */
 160    LINUX_MIB_RCVPRUNED,          /* RcvPruned */
 161    LINUX_MIB_OFOPRUNED,          /* OfoPruned */
 162    LINUX_MIB_OUTOFWINDOWICMPS,       /* OutOfWindowIcmps */
 163    LINUX_MIB_LOCKDROPPEDICMPS,       /* LockDroppedIcmps */
 164    LINUX_MIB_ARPFILTER,          /* ArpFilter */
 165    LINUX_MIB_TIMEWAITED,          /* TimeWaited */
 166    LINUX_MIB_TIMEWAITRECYCLED,       /* TimeWaitRecycled */
 167    LINUX_MIB_TIMEWAITKILLED,        /* TimeWaitKilled */
 168    LINUX_MIB_PAWSPASSIVEREJECTED,     /* PAWSPassiveRejected */
 169    LINUX_MIB_PAWSACTIVEREJECTED,      /* PAWSActiveRejected */
 170    LINUX_MIB_PAWSESTABREJECTED,      /* PAWSEstabRejected */
 171    LINUX_MIB_DELAYEDACKS,         /* DelayedACKs */
 172    LINUX_MIB_DELAYEDACKLOCKED,       /* DelayedACKLocked */
 173    LINUX_MIB_DELAYEDACKLOST,        /* DelayedACKLost */
 174    LINUX_MIB_LISTENOVERFLOWS,       /* ListenOverflows */
 175    LINUX_MIB_LISTENDROPS,         /* ListenDrops */
 176    LINUX_MIB_TCPPREQUEUED,         /* TCPPrequeued */
 177    LINUX_MIB_TCPDIRECTCOPYFROMBACKLOG,   /* TCPDirectCopyFromBacklog */
 178    LINUX_MIB_TCPDIRECTCOPYFROMPREQUEUE,  /* TCPDirectCopyFromPrequeue */
 179    LINUX_MIB_TCPPREQUEUEDROPPED,      /* TCPPrequeueDropped */
 180    LINUX_MIB_TCPHPHITS,          /* TCPHPHits */
 181    LINUX_MIB_TCPHPHITSTOUSER,       /* TCPHPHitsToUser */
 182    LINUX_MIB_TCPPUREACKS,         /* TCPPureAcks */
 183    LINUX_MIB_TCPHPACKS,          /* TCPHPAcks */
 184    LINUX_MIB_TCPRENORECOVERY,       /* TCPRenoRecovery */
 185    LINUX_MIB_TCPSACKRECOVERY,       /* TCPSackRecovery */
 186    LINUX_MIB_TCPSACKRENEGING,       /* TCPSACKReneging */
 187    LINUX_MIB_TCPFACKREORDER,        /* TCPFACKReorder */
 188    LINUX_MIB_TCPSACKREORDER,        /* TCPSACKReorder */
 189    LINUX_MIB_TCPRENOREORDER,        /* TCPRenoReorder */
 190    LINUX_MIB_TCPTSREORDER,         /* TCPTSReorder */
 191    LINUX_MIB_TCPFULLUNDO,         /* TCPFullUndo */
 192    LINUX_MIB_TCPPARTIALUNDO,        /* TCPPartialUndo */
 193    LINUX_MIB_TCPDSACKUNDO,         /* TCPDSACKUndo */
 194    LINUX_MIB_TCPLOSSUNDO,         /* TCPLossUndo */
 195    LINUX_MIB_TCPLOSTRETRANSMIT,      /* TCPLostRetransmit */
 196    LINUX_MIB_TCPRENOFAILURES,       /* TCPRenoFailures */
 197    LINUX_MIB_TCPSACKFAILURES,       /* TCPSackFailures */
 198    LINUX_MIB_TCPLOSSFAILURES,       /* TCPLossFailures */
 199    LINUX_MIB_TCPFASTRETRANS,        /* TCPFastRetrans */
 200    LINUX_MIB_TCPFORWARDRETRANS,      /* TCPForwardRetrans */
 201    LINUX_MIB_TCPSLOWSTARTRETRANS,     /* TCPSlowStartRetrans */
 202    LINUX_MIB_TCPTIMEOUTS,         /* TCPTimeouts */
 203    LINUX_MIB_TCPRENORECOVERYFAIL,     /* TCPRenoRecoveryFail */
 204    LINUX_MIB_TCPSACKRECOVERYFAIL,     /* TCPSackRecoveryFail */
 205    LINUX_MIB_TCPSCHEDULERFAILED,      /* TCPSchedulerFailed */
 206    LINUX_MIB_TCPRCVCOLLAPSED,       /* TCPRcvCollapsed */
 207    LINUX_MIB_TCPDSACKOLDSENT,       /* TCPDSACKOldSent */
 208    LINUX_MIB_TCPDSACKOFOSENT,       /* TCPDSACKOfoSent */
 209    LINUX_MIB_TCPDSACKRECV,         /* TCPDSACKRecv */
 210    LINUX_MIB_TCPDSACKOFORECV,       /* TCPDSACKOfoRecv */
 211    LINUX_MIB_TCPABORTONDATA,        /* TCPAbortOnData */
 212    LINUX_MIB_TCPABORTONCLOSE,       /* TCPAbortOnClose */
 213    LINUX_MIB_TCPABORTONMEMORY,       /* TCPAbortOnMemory */
 214    LINUX_MIB_TCPABORTONTIMEOUT,      /* TCPAbortOnTimeout */
 215    LINUX_MIB_TCPABORTONLINGER,       /* TCPAbortOnLinger */
 216    LINUX_MIB_TCPABORTFAILED,        /* TCPAbortFailed */
 217    LINUX_MIB_TCPMEMORYPRESSURES,      /* TCPMemoryPressures */
 218    LINUX_MIB_TCPSACKDISCARD,        /* TCPSACKDiscard */
 219    LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDOLD,      /* TCPSACKIgnoredOld */
 220    LINUX_MIB_TCPDSACKIGNOREDNOUNDO,    /* TCPSACKIgnoredNoUndo */
 221    LINUX_MIB_TCPSPURIOUSRTOS,       /* TCPSpuriousRTOs */
 222    LINUX_MIB_TCPMD5NOTFOUND,        /* TCPMD5NotFound */
 223    LINUX_MIB_TCPMD5UNEXPECTED,       /* TCPMD5Unexpected */
 224    LINUX_MIB_SACKSHIFTED,
 225    LINUX_MIB_SACKMERGED,
 226    LINUX_MIB_SACKSHIFTFALLBACK,
 227    LINUX_MIB_TCPBACKLOGDROP,
 228    LINUX_MIB_TCPMINTTLDROP, /* RFC 5082 */
 229    LINUX_MIB_TCPDEFERACCEPTDROP,
 230    LINUX_MIB_IPRPFILTER, /* IP Reverse Path Filter (rp_filter) */
 231    LINUX_MIB_TCPTIMEWAITOVERFLOW,     /* TCPTimeWaitOverflow */
 232    LINUX_MIB_TCPREQQFULLDOCOOKIES,     /* TCPReqQFullDoCookies */
 233    LINUX_MIB_TCPREQQFULLDROP,       /* TCPReqQFullDrop */
 234    LINUX_MIB_TCPRETRANSFAIL,        /* TCPRetransFail */
 235    LINUX_MIB_TCPRCVCOALESCE,        /* TCPRcvCoalesce */
 236    LINUX_MIB_TCPOFOQUEUE,         /* TCPOFOQueue */
 237    LINUX_MIB_TCPOFODROP,          /* TCPOFODrop */
 238    LINUX_MIB_TCPOFOMERGE,         /* TCPOFOMerge */
 239    LINUX_MIB_TCPCHALLENGEACK,       /* TCPChallengeACK */
 240    LINUX_MIB_TCPSYNCHALLENGE,       /* TCPSYNChallenge */
 241    LINUX_MIB_TCPFASTOPENACTIVE,      /* TCPFastOpenActive */
 242    __LINUX_MIB_MAX
 243};
 244
 245/* linux Xfrm mib definitions */
 246enum
 247{
 248    LINUX_MIB_XFRMNUM = 0,
 249    LINUX_MIB_XFRMINERROR,         /* XfrmInError */
 250    LINUX_MIB_XFRMINBUFFERERROR,      /* XfrmInBufferError */
 251    LINUX_MIB_XFRMINHDRERROR,        /* XfrmInHdrError */
 252    LINUX_MIB_XFRMINNOSTATES,        /* XfrmInNoStates */
 253    LINUX_MIB_XFRMINSTATEPROTOERROR,    /* XfrmInStateProtoError */
 254    LINUX_MIB_XFRMINSTATEMODEERROR,     /* XfrmInStateModeError */
 255    LINUX_MIB_XFRMINSTATESEQERROR,     /* XfrmInStateSeqError */
 256    LINUX_MIB_XFRMINSTATEEXPIRED,      /* XfrmInStateExpired */
 257    LINUX_MIB_XFRMINSTATEMISMATCH,     /* XfrmInStateMismatch */
 258    LINUX_MIB_XFRMINSTATEINVALID,      /* XfrmInStateInvalid */
 259    LINUX_MIB_XFRMINTMPLMISMATCH,      /* XfrmInTmplMismatch */
 260    LINUX_MIB_XFRMINNOPOLS,         /* XfrmInNoPols */
 261    LINUX_MIB_XFRMINPOLBLOCK,        /* XfrmInPolBlock */
 262    LINUX_MIB_XFRMINPOLERROR,        /* XfrmInPolError */
 263    LINUX_MIB_XFRMOUTERROR,         /* XfrmOutError */
 264    LINUX_MIB_XFRMOUTBUNDLEGENERROR,    /* XfrmOutBundleGenError */
 265    LINUX_MIB_XFRMOUTBUNDLECHECKERROR,   /* XfrmOutBundleCheckError */
 266    LINUX_MIB_XFRMOUTNOSTATES,       /* XfrmOutNoStates */
 267    LINUX_MIB_XFRMOUTSTATEPROTOERROR,    /* XfrmOutStateProtoError */
 268    LINUX_MIB_XFRMOUTSTATEMODEERROR,    /* XfrmOutStateModeError */
 269    LINUX_MIB_XFRMOUTSTATESEQERROR,     /* XfrmOutStateSeqError */
 270    LINUX_MIB_XFRMOUTSTATEEXPIRED,     /* XfrmOutStateExpired */
 271    LINUX_MIB_XFRMOUTPOLBLOCK,       /* XfrmOutPolBlock */
 272    LINUX_MIB_XFRMOUTPOLDEAD,        /* XfrmOutPolDead */
 273    LINUX_MIB_XFRMOUTPOLERROR,       /* XfrmOutPolError */
 274    LINUX_MIB_XFRMFWDHDRERROR,       /* XfrmFwdHdrError*/
 275    __LINUX_MIB_XFRMMAX
 276};
 277
 278#endif /* _LINUX_SNMP_H */
 279
lxr.linux.no kindly hosted by Redpill Linpro AS, provider of Linux consulting and operations services since 1995.